Liệt kê các định dạng dấu đầu dòng hoặc đánh số

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thay đổi kiểu, màu và kích cỡ của dấu đầu dòng hoặc số trong bản trình bày Microsoft PowerPoint 2010 . Bạn cũng có thể thay đổi số mà bạn muốn bắt đầu từ, tăng hoặc giảm thụt lề, và tăng hoặc giảm khoảng cách giữa dấu đầu dòng hoặc số và văn bản của nó.

PowerPoint không hỗ trợ danh sách đánh số thập phân.

Ghi chú: Nếu bạn đã không thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số vào trang chiếu của bạn, hãy xem thêm dấu đầu dòng hoặc số vào văn bản. Để điều chỉnh thụt lề trong danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số xuất hiện trên tất cả các trang chiếu trong bản trình bày của bạn, hãy xem điều chỉnh thụt lề trong danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số. Nếu bạn muốn thêm hoặc thay đổi dấu đầu dòng hoặc đánh số trên nhiều trang chiếu, hãy xem tạo hoặc tùy chỉnh một trang chiếu cái cho thông tin về cách làm như vậy.

Thay đổi diện mạo của dấu đầu dòng hoặc số

 1. Để thay đổi một dấu đầu dòng hoặc số, hãy đặt con trỏ ở đầu dòng mà bạn muốn thay đổi. Để thay đổi nhiều dấu đầu dòng hoặc nhiều số, hãy chọn văn bản có tất cả các dấu đầu dòng hoặc số mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm đoạn văn , bấm vào mũi tên trên tab dấu đầu dòng hoặc đánh số nút, sau đó bấm dấu đầu dòng và đánh số.

  Các nút Dấu đầu dòng và Đánh số trong nhóm Đoạn văn

 3. Trong hộp thoại dấu đầu dòng và đánh số , hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

 4. Để thay đổi kiểu các dấu đầu dòng hoặc đánh số, trên Bulleted tab hoặc tab đánh số , hãy bấm vào kiểu mà bạn muốn.

  hộp thoại dấu đầu dòng và đánh số

 5. Để dùng hình ảnh dưới dạng dấu đầu dòng, trên Bulleted tab, bấm ảnh, rồi cuộn để tìm biểu tượng ảnh mà bạn muốn dùng.

 6. Để thêm một ký tự từ danh sách ký hiệu Bulleted hoặc tab đánh số , trên Bulleted tab, bấm tùy chỉnh, bấm biểu tượng và sau đó bấm OK. Bạn có thể áp dụng ký hiệu cho trang chiếu của bạn từ danh sách kiểu.

 7. Để thay đổi màu của dấu đầu dòng hoặc số, trên Bulleted tab hoặc tab đánh số , bấm màu, sau đó chọn một màu.

 8. Để thay đổi kích cỡ của một dấu đầu dòng hoặc số sao cho nó là một kích cỡ cụ thể tương ứng với văn bản của bạn, trên Bulleted tab hoặc tab đánh số , bấm kích cỡ, sau đó nhập tỉ lệ phần trăm.

 9. Để chuyển đổi danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số hiện có đến đồ họa SmartArt, trên trang đầu tab, trong nhóm đoạn văn , bấm chuyển đổi thành đồ họa SmartArt.

Đầu trang

Thay đổi thụt lề hoặc khoảng cách giữa văn bản và điểm

 • Để tạo một danh sách (cấp dưới) thụt lề trong danh sách, hãy đặt con trỏ tại đầu đường kẻ mà bạn muốn thụt lề, sau đó trên tab nhà , trong nhóm đoạn văn , bấm Tăng mức danh sách .

  Nút Giảm Mức Danh sách và Tăng Mức Danh sách

  1. giảm mức danh sách (thụt lề)

  2. tăng mức danh sách (thụt lề)

 • Để di chuyển văn bản trở lại mức giảm thụt lề trong danh sách, đặt con trỏ ở đầu dòng, và sau đó trên trang đầu tab, trong nhóm đoạn văn , hãy bấm Giảm mức danh sách.

 • Để tăng hoặc giảm khoảng cách giữa dấu đầu dòng hoặc số và văn bản trong một dòng, hãy đặt con trỏ ở đầu dòng của văn bản. Để xem thước, trên tab xem , trong nhóm hiện , hãy bấm hộp kiểm thước . Trên thước, hãy bấm thụt đầu dòng treo (như minh họa trong sơ đồ dưới đây) và kéo không gian nội dung từ các dấu đầu dòng hoặc số.

  Ghi chú: Không có ba đánh dấu khác nhau xuất hiện trên thước để cho biết thụt lề đã xác định cho hộp văn bản.

  Đánh dấu thụt lề

  1. thụt lề dòng đầu tiên cho biết vị trí của thực tế dấu đầu dòng hoặc số ký tự. Nếu đoạn văn bản không được đánh dấu đầu dòng rồi điều này cho biết vị trí của dòng đầu tiên của văn bản.

  2. thụt lề trái điều chỉnh giá cả dòng đầu tiên và đánh dấu thụt đầu dòng treo và duy trì dãn cách tương đối của họ.

  3. nhô lề cho biết vị trí của các đường thực tế của văn bản. Nếu đoạn văn bản không được đánh dấu đầu dòng rồi điều này cho biết vị trí của dòng thứ hai (và dòng tiếp theo) của văn bản.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×