Liên hệ với chúng tôi về Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Dùng một trong những cách sau đây để hỗ trợ cho Business Contact Manager cho Outlook.

Hỗ trợ cho các sản phẩm đang được cài đặt sẵn trên một máy tính mới hoặc thiết bị

Nếu sản phẩm của bạn đã được cài đặt trên máy tính mới hoặc thiết bị, nhà sản xuất phần cứng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ cho nó. Liên hệ với nhà sản xuất của bạn trực tiếp cho bộ phận hỗ trợ.

Công cụ hỗ trợ trực tuyến

Hãy ghé thăm trang Microsoft Office Online Web , hoặc cho tất cả hỗ trợ dịch vụ, trang Web hỗ trợ Microsoft.

Canada khách hàng có thể truy cập Microsoft Canada Online.

Hỗ trợ cho người dùng TTY

Dịch vụ Microsoft văn bản (TTY/TDD) điện thoại có sẵn tại (425) 635-4948 bang Washington, (800) 892-5234 tại Hoa Kỳ, hoặc (905) 568-9641 trong Canada.

Hỗ trợ cho các sản phẩm mua bên ngoài Hoa Kỳ và Canada

Hỗ trợ bên ngoài Hoa Kỳ và Canada thay đổi khác nhau. Để biết chi tiết liên hệ khu vực, hãy truy cập trang Web hỗ trợ quốc tế Microsoft. Nếu không có không có office con Microsoft tại quốc gia hoặc khu vực của bạn, hãy liên hệ cửa hàng nơi bạn đã mua sản phẩm của bạn.

Các tài nguyên khác

Đảm bảo rằng bạn cũng có thể kiểm tra Business Contact Manager cho Outlook nhóm blog (http://blogs.msdn.com/bcm) để biết thông tin về Business Contact Manager.

Nhận trợ giúp từ những người dùng khác bằng cách truy cập vào Business Contact Manager cho Outlook thảo luận nhóm (microsoft.public.outlook.bcm). Để biết thêm thông tin về cách tham gia vào Microsoft Communities, hãy xem thảo luận trong trang Web Outlook Business Contact Manager.

Để được trợ giúp bổ sung hoặc nói chuyện với một chuyên gia hỗ trợ, hãy xem Trợ giúp và hỗ trợ cho Microsoft Office Outlook 2007 với Business Contact Manager (Tất cả các ngôn ngữ) web site. Chi phí có thể áp dụng.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×