Liên hệ với bộ phận hỗ trợ các sản phẩm dành cho doanh nghiệp - Trợ giúp Người quản trị

Gọi cho bộ phận hỗ trợ

Hỗ trợ thanh toán được cung cấp bằng tiếng Anh và tiếng địa phương (nơi được cung cấp) trong giờ làm việc vào các ngày trong tuần.
Hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp bằng tiếng Anh 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

Người quản trị, hãy chuẩn bị sẵn các chi tiết về tài khoản khi bạn gọi điện.

 • Tại Việt Nam, hãy gọi 120 852 137.

Nếu số điện thoại của bộ phận hỗ trợ Office 365 hoặc Microsoft 365 Business của bạn không được liệt kê ở trên, hãy sử dụng menu thả xuống bên dưới để chọn quốc gia hoặc vùng lãnh thổ của bạn.

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Ả Rập Xê Út

800 844 4558

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Afghanistan

+92 21 111 674 357
Chọn tùy chọn 3

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Ai Cập

0800 000 0325

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN – T5 10 SA – 6 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Albania

04 451 5151
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7700

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi trong nước

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Algeria

021 89 10 70
Chọn tùy chọn 1
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7703

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 9 SA–5 CH
Tiếng Pháp: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 9 SA–5 CH
Tiếng Pháp: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi trong nước

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Andorra

+1 312 843 5144

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2–T6 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: T2–T6 9 SA–10 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Antigua và Barbuda

+1 312 843 5145

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Angola

+351 21 366 5030

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Bồ Đào Nha: T2–T6 9 SA–10 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Anguilla

+1 312 843 5145

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Áo

0800 080 650

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Đức: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Đức: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 01 206 09 15 78
(Áp dụng phí gọi trong nước)

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Argentina

0800 266 1512

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 011 5354 2347
(Áp dụng phí gọi trong nước)

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Armenia

010 541 082
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7706

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Nga: T2–T6 10 SA–7 CH Moscow
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH London

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Nga: T2–T6 7 SA–8 CH Moscow
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi trong nước

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Aruba

+1 312 843 5146

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Hà Lan: T2–T6 4 SA–trưa
Tiếng Anh: T2–T6 4 SA–trưa

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Ascension

+1 312 843 5151

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Australia

1800 197 503

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 02 8223 9959
(Áp dụng phí gọi trong nước)

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Azerbaijan

01 24 37 35 55
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7706

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Nga: T2–T6 10 SA–7 CH Moscow
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH London

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Nga: T2–T6 7 SA–8 CH Moscow
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi trong nước

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Ấn Độ

000 800 440 2038

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 1800 200 2052
(Gọi miễn phí tại địa phương)

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Ba Lan

800 70 23 20

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ba Lan: T2–T6 8 SA–6 CH
Tiếng Anh: T2–T6 8 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ba Lan: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 022 306 05 17
(Áp dụng phí gọi trong nước)

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Bahamas

800 865 9408

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Vương quốc Bahrain

800 81 250

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Bangladesh

157 0011
Sau khi quay số, nhập
877 857 3235

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Barbados

1 877 639 0597

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Belarus

8 820 0071 0003
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7707

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Nga: T2–T6 10 SA–7 CH Moscow
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH London

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Nga: T2–T6 7 SA–8 CH Moscow
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Belize

001 212 497 6305

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Benin

+1 312 843 5147

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Bermuda

1 877 639 9636

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Bhutan

+1 312 843 5148

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Bỉ

0800 81174

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Hà Lan: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Pháp: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 02 200 88 84
(Áp dụng phí gọi trong nước)

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Bolivia

800 110 263

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Bonaire

+1 312 843 5146

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Hà Lan: T2–T6 4 SA–trưa
Tiếng Anh: T2–T6 4 SA–trưa

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Bosnia và Herzegovina

0800 20 230
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7700

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: +387 33 606 100
(Áp dụng phí gọi quốc tế)

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Botswana

+27 21 427 3315

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Bồ Đào Nha

800 208 745

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Bồ Đào Nha: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 21 366 5030
(Áp dụng phí gọi trong nước)

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Brazil

0800 762 1146

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Bồ Đào Nha: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Bồ Đào Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác:
0800 047 4958 (Gọi miễn phí tại địa phương)
11 4700 1999 (Áp dụng phí gọi trong nước)

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Brunei

800 1111 673
Sau khi quay số, nhập
877 413 1767

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Bulgaria

00800 118 4446

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Burkina Faso

+1 312 843 5147

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2-T6 8 SA-4 CH
Tiếng Anh: T2–T6 8 SA–4 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2–T6 7 SA–8 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Burundi

+1 312 843 5147

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2–T6 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2–T6 9 SA–10 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

UAE (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất)

8000 444 1578

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 11 SA–8 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Cameroon

+225 20 24 24 90
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7703

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2–T6 8 SA–4 CH
Tiếng Anh: T2–T6 8 SA–4 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Campuchia

+1 312 843 5148

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Canada

1 800 865 9408

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH Địa phương
Tiếng Pháp: T2–T6 9 SA–5 CH ET

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần
Tiếng Pháp: T2 – T6 9 SA – 5 CH ET

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Cape Verde (Cabo Verde)

+351 21 366 5030

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 8 SA–4 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Bồ Đào Nha: T2–T6 7 SA–8 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Colombia

01 800 518 1781

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Comoros

+1 312 843 5147

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2–T6 11 SA–7 CH
Tiếng Anh: T2–T6 11 SA–7 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2–T6 10 SA–11 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Congo

225 20 24 24 90
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7703

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi trong nước

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Costa Rica

0800 012 1447

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Cộng hòa Dominica

1 800 751 3455
Chọn tùy chọn 4
Nhập mã 7007

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 1 809 200 8794
(Gọi di động miễn phí)

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Cộng hòa Séc

800 701 371

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Séc: T2–T6 9 SA–6 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Séc: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 239 016 433
(Áp dụng phí gọi trong nước)

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Cộng hòa Trung Phi

+1 312 843 5147

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Côte d'Ivoire

020 24 24 90
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7703

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2–T6 8 SA–4 CH
Tiếng Anh: T2–T6 8 SA–4 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2–T6 7 SA–8 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi trong nước

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Croatia

0800 222 225

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Curacao

+1 377 302 1308

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Chad

+1 312 843 5147

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

CHDC Congo

+1 312 843 5147

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Chile

800 226 826

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 123 002 000 05
(Áp dụng phí gọi trong nước)

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Chính quyền Palestine

+962 6 5503451
Chọn tùy chọn 1
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7702

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Djibouti

+1 312 843 5147

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2–T6 11 SA–7 CH
Tiếng Anh: T2–T6 11 SA–7 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2–T6 10 SA–11 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Dominica

+1 312 843 5150

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2–T6 11 SA–7 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Đài Loan

0800 666 802

Hỗ trợ Thanh toán:
Trung Quốc (Quan Thoại): T2–T6 9 SA–6 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–6 CH Địa phương

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Trung Quốc (Quan Thoại): T2–T6 9 SA–6 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 02 2656 7301
(Áp dụng phí gọi trong nước)

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Đan Mạch

80 34 76 23

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 38 48 70 67
(Áp dụng phí gọi trong nước)

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Đảo Bouvet

+1 312 843 5149

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Đảo Giáng sinh

+1 312 843 5148

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Đảo Man

+1 312 843 5151

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Đảo Norfolk

+1 312 843 5148

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 12 CH–8 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Samoa thuộc Hoa Kỳ

800-865-9408

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 6 SA–2 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi trong nước

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Đặc khu Hành chính Hồng Kông

3 071 3055

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Quảng Đông: T2–T6 9 SA–6 CH
Tiếng Quan Thoại: T2–T6 9 SA–6 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Quảng Đông: T2–T6 9 SA–6 CH
Tiếng Quan Thoại: T2–T6 9 SA–6 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi trong nước

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Đặc khu hành chính Macao

0800 111
Sau khi quay số, nhập
877 860 4890

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Quảng Đông: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Quan Thoại: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Quảng Đông: T2 – T6 9 SA – 5 CH
Tiếng Quan Thoại: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Đức

0800 589 2332

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Đức: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Đức: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 069 380 789 508
(Áp dụng phí gọi địa phương)

Nhận hỗ trợ về kỹ thuật và thanh toán đối với Office 365 Germany.

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Ecuador

1 800 225 528
Sau khi quay số, nhập
877 663 5075

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

El Salvador

800 6676
Chọn tùy chọn 4
Nhập mã 7007

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Eritrea

+974 44 119418
Chọn tùy chọn 2
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7700

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Estonia

800 0044 483

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Ethiopia

+27 21 427 3315

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Fiji

004 890 1001
Sau khi quay số, nhập
877 860 4596

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Gabon

+1 312 843 5147

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Gambia

+1 312 843 5151

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Georgia

032 297 0124
Chọn tùy chọn 2
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7700

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Nga: T2–T6 10 SA–7 CH Moscow
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH London

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Nga: T2–T6 7 SA–8 CH Moscow
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi trong nước

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Ghana

+234 1 271 0156
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7704

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 8 SA–4 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Greenland

+1 312 843 5152

Hỗ trợ thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 7 SA–3 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Grenada

+1 312 843 5145

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Guadeloupe

+1 312 843 5147

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2–T6 6 SA–trưa
Tiếng Anh: T2–T6 6 SA–1 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2–T6 6 SA–1 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Guam

800-865-9408

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 3 SA–12 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi trong nước

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Guatemala

1 800 300 0069
Chọn tùy chọn 4
Nhập mã 5002

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Guernsey

+1 312 843 5151

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Guiana thuộc Pháp

+1 312 843 5147

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2–T6 5 SA–1 CH
Tiếng Anh: T2–T6 5 SA–1 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2–T6 4 SA–5 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Guinea

+1 312 843 5151

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Guinea Xích đạo

+1 312 843 5144

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Guinea-Bissau

+1 312 843 5153

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Bồ Đào Nha: 8 SA–9 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Guyana

+1 312 843 5145

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Gibraltar

+1 312 843 5151

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 11SA–7 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Hà Lan

0800 020 2546

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Hà Lan: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 020 203 5362
(Áp dụng phí gọi trong nước)

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Haiti

+1 312 843 5147

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2–T6 3 SA–11 SA
Tiếng Anh: T2–T6 3 SA–11 SA

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2–T6 2 SA–3 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Hàn Quốc

080 495 0880

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Hàn: T2–T6 9 SA–6 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Hàn: T2–T6 9 SA–6 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 02 3483 1937
(Áp dụng phí gọi trong nước)

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Hoa Kỳ

1 800 865 9408

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Honduras

800 0123
Sau khi quay số, nhập
877 635 7034

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Hungary

+36 80 983 899

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Hungary: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: +36 1 778 9292
(Áp dụng phí gọi trong nước)

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Hy Lạp

00800 4414 2831

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Iceland

800 9609

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 8 SA–4 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Indonesia

007 803 011 0882 (Telkom)
001 803 442 304 (Indosat)

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Bahasa Indonesia: T2–T6 8 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Bahasa Indonesia: T2–T6 8 SA–5 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Iraq

+965 2221 9876
Chọn tùy chọn 2
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7701

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Ireland

1 800 995309

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 01 656 9837
(Áp dụng phí gọi trong nước)

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Israel

1 809 344 179

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Do Thái: CN–T5 9 SA–6 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Do Thái: CN–T5 9 SA–6 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Italy

800 917 919

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ý: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ý: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 02 6943 0746
(Áp dụng phí gọi trong nước)

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Jamaica

1 800 865 9408

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Jan Mayen

+1 312 843 5149

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Jersey

+1 312 843 5151

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Jordan

18 800 000
Sau khi quay số, nhập 877 663 5075

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Kazakhstan

+8 800 555 1349

Hỗ trợ thanh toán:
Tiếng Nga: T2–T6 10 SA–7 CH Moscow
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH London

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Nga: T2–T6 7 SA–8 CH Moscow
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Kenya

020 286 8800
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7704

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi trong nước

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Kiribati

+1 312 843 5148

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Kosovo

+1 312 843 5151

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 11 SA–7 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Kuwait

+965 22219876
Chọn tùy chọn 2
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7701

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi trong nước

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Kyrgyzstan

+7 499 922 86 23

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Nga: T2–T6 10 SA–7 CH Moscow
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH London

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Nga: T2–T6 7 SA–8 CH Moscow
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Lãnh thổ phía Nam Thuộc Pháp (Vùng đất châu Nam cực)

+1 312 843 5147

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2–T6 1 CH–9 CH
Tiếng Anh: T2-T6 1 CH-9 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2–T6 12 CH–11 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Lào

+1 312 843 5148

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Latvia

8000 42 33

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Lesotho

+1 312 843 5151

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Lebanon

01 97 40 81
Chọn tùy chọn 2
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7702

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi trong nước

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Liberia

+1 312 843 5151

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Libya

+965 2243 1071
Chọn tùy chọn 2
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7701

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Liechtenstein

+41 800 000 300

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Đức: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Đức: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: +41 22 76 141 14
(Áp dụng phí gọi trong nước)

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Lithuania

8800 30 960

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Luxembourg

800 21094

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Đức: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Đức: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 24 87 15 10
(Áp dụng phí gọi trong nước)

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Macedonia

0800 94 288
Sau khi quay số, nhập
877 663 5075

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Madagascar

+1 312 843 5147

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2–T6 11 SA–7 CH
Tiếng Anh: T2–T6 11 SA–7 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2–T6 10 SA–11 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Malawi

+1 312 843 5151

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 11 SA–7 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Malaysia

1800 22 0030

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 03 6207 4606
(Áp dụng phí gọi trong nước)

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Maldives

+1 312 843 5148

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Mali

+1 312 843 5147

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2–T6 8 SA–4 CH
Tiếng Anh: T2–T6 8 SA–4 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2-T6 7 SA-8 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Malta

8006 2231

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Ma-rốc

0801 000 809
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7700

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 8 SA–4 CH
Tiếng Pháp: T2–T6 8 SA–4 CH
Tiếng Anh: T2–T6 8 SA–4 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 8 SA–4 CH
Tiếng Pháp: T2–T6 7 SA–8 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi trong nước

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Martinique

+1 312 843 5147

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2–T6 6 SA–trưa
Tiếng Anh: T2–T6 6 SA–1 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2–T6 6 SA–1 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Mauritania

+974 44 119418
Chọn tùy chọn 2
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7700

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 8 SA–4 CH
Tiếng Anh: T2–T6 8 SA–4 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 8 SA–4 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Mauritius

802 044 0086

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2–T6 11 SA–7 CH
Tiếng Anh: T2–T6 11 SA–7 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2–T6 11 SA–nửa đêm
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Mayotte

+1 312 843 5147

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2–T6 11 SA–7 CH
Tiếng Anh: T2–T6 11 SA–7 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2–T6 10 SA–11 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Mexico

01 800 563 0605

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 01 55 4738 6567
(Áp dụng phí gọi trong nước)

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Micronesia

+1 312 843 5148

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 11 SA–7 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Moldova

022 20 13 34
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7700

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi trong nước

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Monaco

+33 1 57 32 42 97

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Montenegro

080 081 110
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7708

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Montserrat

+1 312 843 5145

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Mozambique

+1 312 843 5153

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 7 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Bồ Đào Nha: T2–T6 9 SA–7 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Mông Cổ

+7 499 922 86 23

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Nga: T2–T6 10 SA–7 CH Moscow
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH London

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Nga: T2–T6 7 SA–8 CH Moscow
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Myanmar

+1 312 843 5148

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Na-Uy

800 31068

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 22 31 07 48
(Áp dụng phí gọi trong nước)

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Nam Phi

080 020 2883

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 021 427 3315
(Áp dụng phí gọi trong nước)

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Nam Sudan

+1 312 843 5151

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Namibia

061 292 5016
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7705

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi trong nước

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Nauru

+1 312 843 5148

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Nepal

Không hỗ trợ điện thoại; chỉ hỗ trợ trực tuyến.

Hỗ trợ Thanh toán:
Không hỗ trợ qua điện thoại

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Không hỗ trợ qua điện thoại

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

New Caledonia

+1 312 843 5147

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2-T6 7 CH-3 SA
Tiếng Anh: T2-T6 7 CH-3 SA

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2-T6 6 CH-7 SA
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

New Zealand

0800 194 197

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 09 912 7298
(Áp dụng phí gọi trong nước)

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Nicaragua

1800 0164
Sau khi quay số, nhập
877 635 7036

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Niger

+1 312 843 5147

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Nigeria

01 271 0156
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7705

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi trong nước

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Niue

+1 312 843 5148

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Nga

8 10 800 2548 1044

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Nga: T2–T6 10 SA–7 CH Moscow
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH London

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Nga: T2–T6 7 SA–8 CH Moscow
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 499 922 86 23
(Áp dụng phí gọi trong nước)

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Nhật Bản

0120 996 680 (Office 365 Enterprise)
0120 628 860 (Các gói Khác)

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Nhật: T2– T6 9:00–17:00
(Đóng vào cuối tuần và ngày lễ)
Tiếng Anh: T2–T6 9:00–17:00
(Đóng vào cuối tuần và ngày lễ)

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Office 365 Enterprise:
Tiếng Nhật: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Các gói Khác:
Hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại phục vụ từ 9:00–17:30 các ngày trong tuần. Đối với các sự cố có mức độ nghiêm trọng cao, hỗ trợ kỹ thuật phục vụ 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

Số Điện thoại Khác:
Áp dụng phí gọi địa phương
03 4332 5493 (Office 365 Enterprise)
03 4332 6257 (Các gói khác)

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Oman

800 73332
Chọn tùy chọn 9
Chọn tùy chọn 2
Nhập mã 7702

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 11 SA–8 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Pakistan

021 111 674 357
Chọn tùy chọn 3

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi trong nước

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Palau

+1 312 843 5148

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Panama

00800 051 0398
Chọn tùy chọn 4
Nhập mã 7007

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Papua New Guinea

+1 312 843 5148

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 11 SA–7 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Paraguay

009 800 441 0088

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Peru

0800 77 464

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Polynesia thuộc Pháp

+1 312 843 5147

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: CN–T6 10 CH–6 SA
Tiếng Anh: CN–T6 10 CH–6 SA

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2-T6 9 CH-10 SA
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Puerto Rico

1 800 865 9408

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Pháp

0805 540 594

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác:01 57 32 42 97
(Áp dụng phí gọi trong nước)

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Phần Lan

0800 98462

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 09 72 51 96 30
(Áp dụng phí gọi trong nước)

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Philippines

1800 1441 0625 (PLDT)
1800 8908 6422 (Globe)

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Qatar

44 119418
Chọn tùy chọn 2
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7700

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi trong nước

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Quần đảo Aland

08009 8462

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi trong nước

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Quần đảo Bắc Mariana

+1 312 843 5148

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Quần đảo Cayman

1 877 308 6465

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Quần đảo Cocos (Keeling)

+1 312 843 5148

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Quần đảo Cook

+1 312 843 5148

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Quần đảo Falkland

+1 312 843 5145

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Quần đảo Faroe

+45 38 48 70 67

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Đảo Heard và Quần đảo McDonald

+1 312 843 5148

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Quần đảo Marshall

+1 312 843 5148

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 1 CH-9 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Quần đảo Nam Georgia và Nam Sandwich

+1 312 843 5145

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 11 SA–7 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Quần đảo Pitcairn

+1 312 843 5148

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Quần đảo Solomon

+1 312 843 5148

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Quần đảo Turks và Caicos

+1 312 843 5145

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Quần đảo Virgin thuộc Anh

800-865-9408

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi trong nước

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Quần đảo Virgin, Hoa Kỳ

800 865 9408

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Reunion

+1 312 843 5147

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2-T6 trưa – 8 CH
Tiếng Anh: T2-T6 trưa – 8 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2–T6 11 SA–11 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi trong nước

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Romania

0800 896 956

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 372 741 961
(Áp dụng phí gọi trong nước)

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Rwanda

+225 20 24 24 90
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7703

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2–T6 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2–T6 9 SA–10 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Saba

+1 312 843 5145

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Saint Barthelemy

+1 312 843 5147

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2–T6 4 SA–12 CH
Tiếng Anh: T2–T6 4 SA–12 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2–T6 3 SA–4 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Saint Lucia

+1 312 843 5145

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Saint Martin

+1 312 843 5147

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2–T6 4 SA–trưa
Tiếng Anh: T2–T6 4 SA–trưa

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2–T6 3 SA–4 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Saint Pierre và Miquelon

+1 312 843 5147

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2–T6 6 SA–2 CH
Tiếng Anh: T2–T6 6 SA–2 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2–T6 5 SA–6 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Saint Vincent và Grenadines

+1 312 843 5145

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Samoa

+1 312 843 5148

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 2 CH-10 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

San Marino

+1 312 843 5154

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ý: T2–T6 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ý: T2–T6 9 SA–10 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Sao Tome và Principe

+1 312 843 5153

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Bồ Đào Nha: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Senegal

800 103 072
Sau khi quay số, nhập
877 867 2337

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2–T6 8 SA–4 CH
Tiếng Anh: T2–T6 8 SA–4 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2–T6 7 SA–8 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Serbia

0800 190 095

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Seychelles

+1 312 843 5151

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 1 CH-9 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Sierra Leone

+1 312 843 5151

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Sint Eustatius

+1 312 843 5145

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Sint Maarten

+1 312 843 5145

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Singapore

1 800 622 1856

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 6622 1855
(Áp dụng phí gọi trong nước)

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Síp

8009 2519

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Slovakia

0800 102 365

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 026 862 2111
(Áp dụng phí gọi trong nước)

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Slovenia

080 080 922

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Somalia

+974 44 119418
Chọn tùy chọn 2
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7700

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Sri Lanka

2423 254

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi trong nước

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Saint Helena

+1 312 843 5151

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

St Kitts & Nevis

1 877 302 1308

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Suriname

+1 312 843 5146

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Hà Lan: T2–T6 5 SA–1 CH
Tiếng Anh: T2–T6 5 SA–1 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Svalbard

+1 312 843 5149

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Swaziland

+1 312 843 5151

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Tajikistan

+7 499 922 86 23

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Nga: T2–T6 10 SA–7 CH Moscow
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH London

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Nga: T2–T6 7 SA–8 CH Moscow
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Tanzania

+254 20 286 8800
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7704

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Tây Ban Nha

900 814 197

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 912 718 160
(Áp dụng phí gọi trong nước)

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Timor-Leste

+1 312 843 5155

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Bồ Đào Nha: T2-T6 9 CH-5 SA
Tiếng Anh: T2-T6 9 CH-5 SA

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Bồ Đào Nha: 24 giờ một ngày, từ trưa T2 đến trưa T7
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Togo

+1 312 843 5147

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2–T6 8 SA–4 SA
Tiếng Anh: T2–T6 8 SA–4 SA

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2–T6 7 SA–8 SA
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Tokelau

+1 312 843 5148

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 2 CH-10 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Tonga

+1 312 843 5148

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 2 CH-10 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Tunisia

71 168 700
Chọn tùy chọn 1
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7703

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 9 SA–5 CH
Tiếng Pháp: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 9 SA–5 CH
Tiếng Pháp: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi trong nước

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Turkmenistan

+7 499 922 86 23

Hỗ trợ thanh toán:
Tiếng Nga: T2–T6 10 SA–7 CH Moscow
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH London

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Nga: T2–T6 7 SA–8 CH Moscow
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Tuvalu

+1 312 843 5148

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Thái Lan

001 800 441 2619

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Thái: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Thái: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Thành Vatican

800 917 919

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ý: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ý: T2–T6 9 SA–6 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 02 6943 0746
(Áp dụng phí gọi trong nước)

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Thổ Nhĩ Kỳ

0 850 3902777

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ: T2–T6 9 SA–6 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Thụy Điển

020 160 5899

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 08 5176 1966
(Áp dụng phí gọi trong nước)

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Thụy Sĩ

0800 000 300

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Đức: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Ý: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Đức: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Ý: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 022 76 141 14
(Áp dụng phí gọi trong nước)

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Trinidad & Tobago

1 855 214 7711

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Tristan da Cunha

+1 312 843 5151

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Trung Quốc (PRC)

800 988 0365

Hỗ trợ Thanh toán:
Trung Quốc (Quan Thoại): T2–T6 9 SA–6 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Trung Quốc (Quan Thoại): T2–T6 9 SA–6 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 400 920 0365 (Di động)

Trung Quốc (PRC)

Chỉ dành cho Office 365 được 21Vianet vận hành

+86 4000 890 365

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Trung và tiếng Anh: T2–T6 9 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Trung và tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quét mã QR này để theo dõi chúng tôi trên WeChat và cập nhật thông tin mới nhất.

Mã QR dành cho các bản cập nhật đối với Office 365 do 21Vianet vận hành

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Uganda

+27 21 427 3315

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Ukraine

0800 502 285

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Nga: T2–T6 10 SA–7 CH Moscow
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH London

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Nga: T2–T6 7 SA–8 CH Moscow
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Uruguay

000 411 002 7131

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Uzbekistan

+8 641 744 0010
Sau khi quay số, nhập
877 867 5369

Hỗ trợ Thanh toán
Tiếng Nga: T2–T6 10 SA–7 CH Moscow
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH London

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Nga: T2–T6 7 SA–8 CH Moscow
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Vanuatu

+1 312 843 5148

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Venezuela

0800 100 8763

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Việt Nam

120 852 137

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Vương quốc Anh

0800 032 6417

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 0203 450 6455
(Áp dụng phí gọi trong nước)

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Wallis và Futuna

+1 312 843 5147

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: CN–T6 8 CH–4 SA
Tiếng Anh: CN–T6 8 CH–4 SA

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2–T6 7 CH–8 SA
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Yemen

+974 44 119418
Chọn tùy chọn 2
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7700

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Zambia

+27 21 427 3315

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Số điện thoại

Giờ

Zimbabwe

+27 21 427 3315

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Tiết kiệm thời gian bằng cách bắt đầu yêu cầu dịch vụ trực tuyến. Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm giải pháp hoặc kết nối bạn với một chuyên gia, người sẽ liên hệ với bạn qua email hoặc điện thoại. Tìm hiểu về thời gian phản hồi hỗ trợ ban đầu.

 1. Đăng nhập bằng tài khoản quản trị Office 365 của bạn.  Nếu bạn thấy thông báo "Bạn không có quyền truy nhập vào trang này hoặc thực hiện hành động này" thì bạn không phải là người quản trị Office 365.  Tìm người quản trị trong doanh nghiệp của bạn.

 2. Trong Trung tâm quản trị Office 365, đi tới Hỗ trợ > Yêu cầu dịch vụ mới.

 3. Trong ngăn Bạn cần trợ giúp?, cho chúng tôi biết bạn cần trợ giúp điều gì, rồi nhấn Enter.

 4. Nếu kết quả không giúp ích, hãy chọn Để chúng tôi gọi cho bạn. Xác nhận số liên hệ của bạn, rồi nhấn Gọi cho tôi. Thời gian chờ gọi lại dự kiến được chỉ ra trong ngăn Bạn cần trợ giúp?.

Với mỗi gói đăng ký Office 365 được 21Vianet vận hành, bộ phận hỗ trợ 21Vianet cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ ở giai đoạn tiền bán hàng, hỗ trợ thanh toán và hỗ trợ đăng ký. Dịch vụ hỗ trợ được cung cấp trực tuyến qua cổng thông tin Office 365 được 21Vianet vận hành và qua điện thoại dành cho cả gói đăng ký trả phí và dùng thử.

Người quản trị được ủy quyền có thể sử dụng cổng thông tin Office 365 được 21Vianet vận hành để gửi yêu cầu dịch vụ trực tuyến và truy nhập số điện thoại của bộ phận hỗ trợ. Để được hướng dẫn, hãy xem Liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Nhóm hỗ trợ kỹ thuật Office 365 của 21Vianet chỉ xử lý những sự cố liên quan đến Office 365 được 21Vianet vận hành. Những sự cố có nguồn gốc tại mạng khách hàng nằm ngoài phạm vi hỗ trợ của Office 365 và trong những trường hợp như vậy, khách hàng phải làm việc với nhóm mạng của họ để được trợ giúp.

Các tùy chọn hỗ trợ cộng đồng và tự phục vụ

Hỗ trợ tự phục vụ áp dụng cho tất cả người dùng Office 365 được 21Vianet vận hành, bao gồm các công cụ và video hướng dẫn khắc phục sự cố, bài viết và video trợ giúp, cũng như các diễn đàn và wiki trong Cộng đồng Office 365. Để biết các nguồn tự hỗ trợ khác, hãy xem Tìm hiểu thêm về Office 365 do 21Vianet vận hành.

Hỗ trợ ở giai đoạn tiền bán hàng

Hỗ trợ ở giai đoạn tiền bán hàng cho Office 365 được 21Vianet vận hành cung cấp hỗ trợ về các tính năng và lợi ích của đăng ký, so sánh các gói, giá cả và cấp phép, cũng như giúp xác định giải pháp phù hợp để đáp ứng nhu cầu cho doanh nghiệp của bạn. Ngoài ra, hỗ trợ ở giai đoạn tiền bán hàng có thể giúp bạn tìm Đối tác, mua và đăng ký bản dùng thử. Bạn có thể gọi trong giờ làm việc địa phương, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ ở giai đoạn tiền bán hàng qua số điện thoại của bộ phận hỗ trợ kỹ thuật. Để được hướng dẫn, hãy xem Liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Hỗ trợ quản lý thanh toán và đăng ký

Trợ giúp đối với các vấn đề quản lý thanh toán và đăng ký có thể liên hệ trực tuyến hoặc qua điện thoại trong giờ làm việc của Trung Quốc (Giờ Bắc Kinh), từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ quản lý thanh toán và đăng ký qua số điện thoại và theo quy trình yêu cầu dịch vụ trực tuyến của bộ phận hỗ trợ kỹ thuật. Bạn có thể tìm thấy số điện thoại bộ phận hỗ trợ trên cổng thông tin Office 365 được 21Vianet vận hành. Để được hướng dẫn, hãy xem Liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Dưới đây là một số ví dụ về các vấn đề quản lý thanh toán và đăng ký:

 • Đăng ký bản dùng thử hoặc mua gói đăng ký

 • Chuyển đổi từ gói đăng ký dùng thử sang gói đăng ký trả phí

 • Tìm hiểu về hóa đơn

 • Gia hạn gói đăng ký

 • Thêm hoặc loại bỏ giấy phép

 • Hủy gói đăng ký trả phí

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật cho gói đăng ký Office 365 được 21Vianet vận hành cung cấp trợ giúp cho việc cài đặt cơ bản, thiết lập và sử dụng kỹ thuật chung. Một số ví dụ về những vấn đề này được liệt kê trong bảng sau đây.

Danh mục hỗ trợ

Ví dụ

Cài đặt và thiết lập

Exchange Online

 • Di chuyển hộp thư Office 365

 • Đặt cấu hình người nhận (các quyền của hộp thư, cấu hình chuyển tiếp thư, cấu hình hộp thư dùng chung)

 • Đặt cấu hình tự động phát hiện

SharePoint Online

 • Quyền và nhóm người dùng

 • Đặt cấu hình người dùng bên ngoài

Skype for Business Online

 • Cài đặt và tạo liên hệ

Office 365 ProPlus

 • Cài đặt và thiết lập

Cấu hình

Các vấn đề về cấu hình dịch vụ

 • Đăng nhập một lần (SSO)

 • Đồng bộ hóa Active Directory

Lưu ý: 

 • Bạn có thể tìm hiểu cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật tại đây: Liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

 • Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật không khắc phục sự cố cho các dịch vụ của bên thứ ba hoặc phần bổ trợ. Tìm hiểu về cách tìm câu trả lời từ những khách hàng khác trong Cộng đồng.

Xử lý trường hợp hỗ trợ kỹ thuật

21Vianet gán mức độ nghiêm trọng cho trường hợp khi mở trường hợp đó, dựa trên việc đánh giá loại vấn đề và tác động với khách hàng. Ví dụ về các loại vấn đề và mức độ nghiêm trọng được hiển thị trong bảng sau đây.

Mức độ nghiêm trọng

Mô tả hỗ trợ và thao tác

Ví dụ

Mức độ nghiêm trọng A (Nghiêm trọng)

Một hoặc nhiều dịch vụ không thể truy nhập hoặc không thể sử dụng. Hạn chót sản xuất, vận hành hoặc triển khai bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hoặc sẽ có tác động nghiêm trọng đến sản xuất hoặc khả năng sinh lời. Nhiều người dùng hoặc dịch vụ bị ảnh hưởng.

 • Các vấn đề trên diện rộng về gửi hoặc nhận thư.

 • Site SharePoint không hoạt động.

 • Tất cả người dùng không thể gửi tin nhắn tức thì, tham gia hoặc lên lịch Cuộc họp Skype for Business hay thực hiện cuộc gọi Skype for Business.

Mức độ nghiêm trọng B (Cao)

Dịch vụ sử dụng được nhưng không đầy đủ. Tình huống có ảnh hưởng vừa phải đến doanh nghiệp và có thể xử lý trong giờ làm việc. Người dùng, khách hàng hoặc dịch vụ riêng lẻ bị ảnh hưởng một phần.

 • Nút Gửi trong Outlook bị lỗi hiển thị.

 • Không thể cài đặt từ EAC (Trung tâm quản trị Exchange) nhưng có thể cài đặt trong Windows PowerShell.

Mức độ nghiêm trọng C (Không nghiêm trọng)

Tình huống có ảnh hưởng tối thiểu đến doanh nghiệp. Vấn đề quan trọng nhưng không có tác động đáng kể đến hiệu suất hoặc dịch vụ hiện tại cho khách hàng. Một người dùng đơn lẻ gặp phải hư hỏng một phần, nhưng vẫn có một giải pháp thay thế chấp nhận được.

 • Cách thiết đặt mật khẩu người dùng không bao giờ hết hạn.

 • Người dùng không thể xóa thông tin liên hệ trong Exchange Online.

Thời gian phản hồi hỗ trợ kỹ thuật ban đầu

Thời gian phản hồi ban đầu dựa trên mức độ nghiêm trọng mô tả ở trên. Nhóm dịch vụ khách hàng 21Vianet sẽ theo dõi việc kiểm tra và liên lạc với khách hàng với tần suất hợp lý tùy theo mức độ nghiêm trọng. Theo đó, 21Vianet cũng kỳ vọng khách hàng sẽ cộng tác ở mức độ hợp lý.

Mức độ bảo mật1

Phản hồi Ban đầu của nhóm hỗ trợ khách hàng 21Vianet

Trách nhiệm của khách hàng

Mức độ nghiêm trọng A2 (Nghiêm trọng)

Phản hồi Ban đầu: Tối đa 1 giờ; Theo dõi: tiếp tục nỗ lực cho đến khi giải quyết được vấn đề.

Đưa ra nhận định vững chắc về mức độ tác động đến doanh nghiệp (hãy xem mô tả mức độ nghiêm trọng A và các ví dụ ở trên); Phân bổ tài nguyên để đảm bảo tiếp tục cộng tác với nhân viên hỗ trợ khách hàng 21Vianet để cùng kiểm tra và liên lạc cần thiết; Cung cấp thông tin liên hệ chính xác và đảm bảo liên lạc đáng tin cậy trong suốt vòng đời yêu cầu dịch vụ.

Mức độ nghiêm trọng B (Cao)

Phản hồi Ban đầu: Tối đa 1 ngày làm việc.

Cung cấp thông tin liên hệ chính xác và đảm bảo liên lạc đáng tin cậy trong suốt vòng đời yêu cầu dịch vụ.

Mức độ nghiêm trọng C (Trung bình)

Phản hồi Ban đầu: Tối đa 3 ngày làm việc.

Cung cấp thông tin liên hệ chính xác và đảm bảo liên lạc đáng tin cậy trong suốt vòng đời yêu cầu dịch vụ.

1 Nếu khách hàng không thể cung cấp nguồn lực cần thiết hoặc đưa ra câu trả lời cho việc cộng tác kiểm tra với nhân viên hỗ trợ khách hàng 21Vianet trong thời gian hợp lý, nhóm hỗ trợ 21Vianet có thể giảm mức độ mức độ nghiêm trọng của yêu cầu dịch vụ.

2 Mức độ nghiêm trọng A chỉ áp dụng cho khách hàng có ký thỏa thuận dịch vụ trực tuyến cao cấp với 21Vianet thông qua một nhân viên quản lý bán hàng. Mức độ nghiêm trọng A chỉ áp dụng với hỗ trợ kỹ thuật. Đối với hỗ trợ quản lý thanh toán và đăng ký, mức độ nghiêm trọng cao nhất là B.

Giờ làm việc của bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

Mức độ nghiêm trọng A: Dịch vụ liên tục 24*7

Mức độ nghiêm trọng B/C: 9:00 - 24:00 hàng ngày (Giờ Bắc Kinh), 365 ngày.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ

Lưu ý: Các tùy chọn trợ giúp từ bộ phận hỗ trợ chỉ dành cho người quản trị của các tổ chức đã đăng ký Office 365. Nếu bạn sử dụng Office 365 nhưng không phải người quản trị, bạn vẫn có thể nhận được hỗ trợ trong các diễn đàn cộng đồng hoặc bằng cách liên hệ với người quản trị của bạn.

Mở yêu cầu trực tuyến

Tiết kiệm thời gian bằng cách bắt đầu yêu cầu dịch vụ trực tuyến. Trong Trung tâm quản trị Office 365, hãy chọn Hỗ trợ > Yêu cầu dịch vụ mới.

Gọi cho bộ phận hỗ trợ

Gọi cho bộ phận hỗ trợ. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào với yêu cầu trực tuyến, bạn có thể gọi đến số điện thoại hỗ trợ (86) 400-089-0365.

Trách nhiệm hỗ trợ chung

21Vianet hiểu rằng việc nhận hỗ trợ kỹ thuật kịp thời từ các chuyên gia đủ trình độ là một khía cạnh quan trọng của các dịch vụ điện toán đám mây. Quan trọng không kém là vai trò thiết yếu của bộ phận CNTT của khách hàng trong việc hỗ trợ người dùng của mình.

Vai trò và trách nhiệm của người quản trị

Những người có vai trò quản trị Office 365 là những người duy nhất trong tổ chức của khách hàng được ủy quyền truy nhập vào mục Quản trị của cổng thông tin Office 365 được 21Vianet vận hành và liên lạc trực tiếp với 21Vianet về các yêu cầu dịch vụ Office 365.

Với Office 365, bạn có thể chỉ định một số loại người quản trị thực hiện những chức năng khác nhau. Mô tả dịch vụ này sử dụng chức danh chung là người quản trị để chỉ tất cả những loại người quản trị. Để biết thêm thông tin về các loại vai trò người quản trị, hãy xem Gán vai trò người quản trị trong Office 365 do 21Vianet vận hành.

Người quản trị:

 • Chịu trách nhiệm quản trị dịch vụ và duy trì tài khoản.

 • Là liên hệ chính thiết lập và hỗ trợ mỗi người dùng dịch vụ.

 • Được ủy quyền gửi yêu cầu dịch vụ cho 21Vianet.

Vai trò của người quản trị là:

 • Thiết lập và đặt cấu hình tài khoản người dùng để cho phép người dùng truy nhập vào các dịch vụ.

 • Giải quyết kết nối máy khách, phần mềm máy khách và các vấn đề cài đặt di động.

 • Giải quyết vấn đề về tính khả dụng của dịch vụ trong phạm vi kiểm soát tổ chức của khách hàng.

 • Sử dụng tài nguyên hỗ trợ tự phục vụ để giải quyết các vấn đề hỗ trợ.

Người quản trị được kỳ vọng sẽ cung cấp hỗ trợ ban đầu cho người dùng của khách hàng. Tuy nhiên, nếu người quản trị không thể giải quyết các sự cố với sự trợ giúp của tài nguyên hỗ trợ tự phục vụ, họ nên Liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Vai trò hỗ trợ của 21Vianet

Vai trò hỗ trợ của 21Vianet là:

 • Khắc phục sự cố và hướng dẫn kỹ thuật cho các vấn đề và báo cáo vượt cấp của khách hàng.

 • Thu thập và xác thực thông tin liên quan đến các yêu cầu dịch vụ cụ thể.

 • Quản lý phối hợp và giải quyết vấn đề.

 • Duy trì liên lạc với người quản trị để giúp đảm bảo rằng các vấn đề được giải quyết liên tục.

 • Hỗ trợ các yêu cầu về cấp phép, xuất hóa đơn và đăng ký.

 • Hỗ trợ các yêu cầu mua và dùng thử.

 • Liên tục thu thập phản hồi của khách hàng về cách cải thiện dịch vụ thông qua khảo sát.

Tính khả dụng của tính năng

Để xem tình trạng sẵn dùng của tính năng trong các gói Office 365, hãy xem Mô tả dịch vụ Office 365

Theo dõi chúng tôi trên WeChat

Quét mã QR này để theo dõi chúng tôi trên WeChat và cập nhật thông tin mới nhất về Office 365 được 21Vianet vận hành.

Mã QR dành cho các bản cập nhật đối với Office 365 do 21Vianet vận hành

Bài viết này áp dụng cho khách hàng của Office 365 Germany, có miền kết thúc bằng onmicrosoft.de. Để biết thêm thông tin, xem mục Tìm hiểu về Office 365 Germany.

Với tư cách là người quản trị cho Office 365 Germany, bạn sẽ có quyền tiếp cận miễn phí với các nhân viên hỗ trợ am hiểu của chúng tôi để được trợ giúp giải quyết các sự cố về kỹ thuật, cũng như hỗ trợ ở giai đoạn tiền bán hàng, hỗ trợ về tài khoản và thanh toán. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi thay mặt cho người dùng Office 365 Germany trong tổ chức của bạn.

Lưu ý: Tất cả các tùy chọn hỗ trợ dưới đây là dành cho Microsoft Cloud Germany. Để biết thêm thông tin về cách Microsoft sử dụng dữ liệu mà bạn cung cấp khi liên hệ với bộ phận hỗ trợ Microsoft Office 365, vui lòng xem điều khoản về quyền riêng tư.

Nhận trợ giúp từ bộ phận hỗ trợ

Các tùy chọn trợ giúp từ bộ phận hỗ trợ chỉ dành cho người quản trị của các tổ chức đã đăng ký Office 365 Germany. Nếu bạn sử dụng Office 365 Germany tại cơ quan hoặc trường học nhưng không phải người quản trị, bạn vẫn có thể nhận được hỗ trợ trong các diễn đàn cộng đồng hoặc bằng cách liên hệ với người quản trị hay bộ phận CNTT bên bạn.

Trực tuyến

Mở yêu cầu trực tuyến.
Tiết kiệm thời gian bằng cách bắt đầu yêu cầu dịch vụ trực tuyến. Trong Trung tâm quản trị Office 365, hãy chọn Hỗ trợ > Yêu cầu dịch vụ mới. Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm giải pháp hoặc kết nối bạn với một chuyên gia, người sẽ liên hệ với bạn qua email hoặc điện thoại.

Gọi cho bộ phận hỗ trợ

Gọi cho bộ phận hỗ trợ.
Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp. Người quản trị, hãy chuẩn bị sẵn sàng chi tiết tài khoản của bạn khi bạn gọi cho bộ phận hỗ trợ.

Khu vực

Số điện thoại

Giờ

Đức

0800 589 2330

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Đức: T2-T6 9-5 Berlin
Tiếng Anh: T2-T6 9-5 Berlin

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Đức: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 069 380 789 305 (Áp dụng phí gọi địa phương)

Tất cả các thị trường khác trong Khu vực Kinh tế châu Âu

+49 69 380 789 305

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Đức: T2-T6 9-5 Berlin (UTC+1)
Tiếng Anh: T2-T6 9-5 Berlin (UTC +1)

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Đức: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Hỗ trợ qua điện thoại luôn có sẵn thông qua gọi quốc tế đến Đức. Áp dụng phí gọi quốc tế. Có thể tránh được phí cuộc gọi bằng cách gửi phiếu hỗ trợ thông qua Trung tâm quản trị Office 365.

Hãy để cộng đồng của chúng tôi trợ giúp bạn

Diễn đàn cộng đồng Office 365

Bạn cũng có thể tìm kiếm trong các diễn đàn cộng đồng Office 365 dành cho doanh nghiệp để xem các sự cố đã biết và các chủ đề thịnh hành hoặc để đăng câu hỏi mới. Diễn đàn cộng đồng do nhân viên hỗ trợ được huấn luyện của Microsoft giám sát, những người này có thể giúp giải quyết sự cố của bạn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×