Liên hệ của tôi trong thư dành cho Windows 10 ở đâu?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn đang tìm kiếm liên hệ trong ứng dụng thư cho Windows 10?

Ứng dụng thư sử dụng ứng dụng mọi người cho Windows 10 để lưu trữ thông tin liên hệ. Khi bạn mở một thư mới trong thư dành cho Windows 10, bắt đầu nhập tên của một liên hệ hoặc địa chỉ email và thư cho Windows 10 sẽ tìm kiếm ứng dụng mọi người và hiển thị danh sách các gợi ý cho bạn chọn từ. Nếu chương trình không thể tìm thấy người thích hợp, bạn có thể chọn Tìm kiếm thư mục.

Nếu bạn thêm tài khoản Outlook.com để thư dành cho Windows 10, liên hệ Outlook.com của bạn sẽ được tự động lưu trữ trong ứng dụng mọi người.

Gửi email tới một liên hệ được lưu trữ trong ứng dụng mọi người

Nếu bạn biết tên của liên hệ hoặc địa chỉ email, bạn có thể bắt đầu nhập vài chữ cái đầu tiên của tên hoặc địa chỉ email và thư cho Windows 10 sẽ đề nghị phù hợp với liên hệ.

Chọn một liên hệ đã lưu trong ứng dụng mọi người

Chọn một liên hệ để thêm địa chỉ email của họ vào dòng đến email của bạn. Nếu không được tìm thấy khớp hoặc các gợi ý không bao gồm địa chỉ mà bạn cần, hãy chọn Thư mục tìm kiếm.

Gửi email đến một liên hệ từ ứng dụng mọi người

Bạn cũng có thể gửi email trực tiếp từ ứng dụng mọi người.

 1. Trong góc dưới bên trái của Windows 10, hãy chọn nút Nút Bắt đầu của Windows 10 bắt đầu .

 2. Bắt đầu nhập mọi người, và trong ngăn bên trái, khi Windows gợi ý các ứng dụng mọi người , chọn ứng dụng để mở nó.

  Nhập Mọi người trong Windows 10

 3. Trong hộp Tìm kiếm ở trên cùng bên trái, hãy nhập tên của người mà bạn muốn gửi thông điệp email đến.

 4. Windows sẽ gợi ý một hoặc nhiều kết quả khớp. Chọn bạn muốn gửi email tới.

 5. Trong hồ sơ liên hệ của người đó, hãy bấm địa chỉ email của họ.

  Liên hệ phải có địa chỉ email hợp lệ

  Ghi chú: Tên liên hệ bạn chọn phải có một địa chỉ email hợp lệ.

 6. Khi bạn được nhắc để chọn một ứng dụng email, hãy bấm Thư. Nếu thích hợp, hãy đánh dấu chọn cho hộp Luôn sử dụng ứng dụng này.

  Chọn ứng dụng email bạn muốn sử dụng

 7. Nếu bạn có một số tài khoản liên kết với ứng dụng Thư, chọn tài khoản mà từ đó bạn muốn gửi thông điệp email.

  Chọn tài khoản để gửi email từ đó

 8. Trong Thư, điền vào dòng Chủ đề và phần nội dung của thông điệp và bấm Gửi.

  Điền Chủ đề và nội dung của email và bấm Gửi.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Gửi email đến một liên hệ từ ứng dụng mọi người trong Windows 10

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×