Liên hệ bộ phận hỗ trợ Office 365 dành cho doanh nghiệp - Trợ giúp Quản trị

Với tư cách là người quản trị cho Office 365 dành cho doanh nghiệp, bạn sẽ có quyền tiếp cận miễn phí với các nhân viên hỗ trợ am hiểu của chúng tôi để được trợ giúp giải quyết các sự cố về kỹ thuật, cũng như hỗ trợ ở giai đoạn tiền bán hàng, hỗ trợ về tài khoản và thanh toán. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi thay mặt cho người dùng Office 365 trong tổ chức của bạn.

Đối với Office 365 Home, Personal hoặc University hoặc gói mua một lần của Office 2016, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ Office 365 dành cho gia đình.
Đối với Office 365 được 21Vianet vận hành tại Trung Quốc, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ 21Vianet.

Đối với Office 365 Germany, vui lòng liên hệ nhóm hỗ trợ Office 365 Germany.

Nhận trợ giúp từ bộ phận hỗ trợ

Ghi chú: Các tùy chọn trợ giúp từ bộ phận hỗ trợ chỉ dành cho người quản trị của các tổ chức đã đăng ký Office 365. Nếu bạn sử dụng Office 365 tại cơ quan hoặc trường học nhưng bạn không phải là người quản trị thì bạn vẫn có thể nhận được hỗ trợ trong các diễn đàn cộng đồng hoặc bằng cách liên hệ với người quản trị hay bộ phận CNTT bên bạn.

Trực tuyến

Mở yêu cầu trực tuyến.
Tiết kiệm thời gian bằng cách bắt đầu yêu cầu dịch vụ của bạn trực tuyến trong Trung tâm quản trị Office 365. Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm giải pháp hoặc kết nối bạn với một chuyên gia sẽ liên hệ với bạn qua email hoặc điện thoại. Tìm hiểu về thời gian phản hồi hỗ trợ ban đầu.

Gọi cho bộ phận hỗ trợ

Gọi cho bộ phận hỗ trợ.
Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp. Xem số điện thoại của bộ phận hỗ trợ tại quốc gia hoặc khu vực của bạn.

Hãy để cộng đồng của chúng tôi trợ giúp bạn

Diễn đàn cộng đồng Office 365

Bạn cũng có thể tìm kiếm trong các diễn đàn cộng đồng Office 365 dành cho doanh nghiệp để tìm các sự cố đã biết và các chủ đề thịnh hành hoặc để đăng câu hỏi mới. Diễn đàn cộng đồng do nhân viên hỗ trợ được huấn luyện của Microsoft giám sát, những người này có thể giúp giải quyết sự cố của bạn.

Số điện thoại hỗ trợ Office 365 toàn cầu dành cho người quản trị

Người quản trị, hãy chuẩn bị sẵn sàng các chi tiết về tài khoản của bạn khi bạn gọi cho Bộ phận Hỗ trợ Microsoft Office 365.

  • Tại Việt Nam, hãy gọi 120 852 137.

Hỗ trợ thanh toán được cung cấp bằng tiếng Anh và tiếng địa phương (nơi được cung cấp) trong giờ làm việc vào các ngày trong tuần.
Hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp bằng tiếng Anh 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

Ghi chú: 

  • Số điện thoại trên trang này không hỗ trợ các dịch vụ độc lập của Microsoft Azure. Xem các tùy chọn hỗ trợ Azure.

  • Nếu bạn đang gọi cho bộ phận hỗ trợ PSTN, bạn sẽ cần có một mã PIN.

Nếu số điện thoại của bộ phận hỗ trợ Office 365 của bạn không được liệt kê ở trên, hãy sử dụng menu thả xuống bên dưới để chọn quốc gia hoặc khu vực của bạn.

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Afghanistan

+92 21 111 674 357
Chọn tùy chọn 3

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Albania

04 451 5151
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7700

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi địa phương

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Algeria

021 89 10 70
Chọn tùy chọn 1
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7703

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 9 SA–5 CH
Tiếng Pháp: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 9 SA–5 CH
Tiếng Pháp: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi địa phương

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Angola

+351 21 366 5030

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Bồ Đào Nha: T2–T6 9 SA–10 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Argentina

0800 266 1512

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 011 5354 2347
(Áp dụng phí gọi địa phương)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Armenia

010 541 082
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7706

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Nga: T2–T6 10 SA–7 CH Moscow
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH London

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Nga: T2–T6 7 SA–8 CH Moscow
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi địa phương

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Australia

1800 197 503

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 02 8223 9959
(Áp dụng phí gọi địa phương)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Áo

0800 080 650

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Đức: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Đức: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 01 206 09 15 78
(Áp dụng phí gọi địa phương)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Azerbaijan

01 24 37 35 55
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7706

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Nga: T2–T6 10 SA–7 CH Moscow
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH London

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Nga: T2–T6 7 SA–8 CH Moscow
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi địa phương

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Bahamas

800 865 9408

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Vương quốc Bahrain

800 81 250

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Bangladesh

157 0011
Sau khi quay số, nhập
877 857 3235

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Barbados

1 877 639 0597

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Belarus

8 820 0071 0003
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7707

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Nga: T2–T6 10 SA–7 CH Moscow
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH London

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Nga: T2–T6 7 SA–8 CH Moscow
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Bỉ

0800 81174

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Hà Lan: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Pháp: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 02 200 88 84
(Áp dụng phí gọi địa phương)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Belize

001 212 497 6305

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Bermuda

1 877 639 9636

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Bhutan

1 312 843 5148

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Bolivia

800 110 263

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Bosnia và Herzegovina

0800 20 230
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7700

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: +387 33 606 100
(Áp dụng phí gọi quốc tế)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Botswana

+27 21 427 3315

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Brazil

0800 762 1146

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Bồ Đào Nha: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Bồ Đào Nha: T2–T6 24 giờ một ngày
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác:
0800 047 4958 (Gọi miễn phí tại địa phương)
11 4700 1999 (Áp dụng phí gọi địa phương)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Brunei

800 1111 673
Sau khi quay số, nhập
877 413 1767

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Bulgaria

00800 118 4446

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Campuchia

1 312 843 5148

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Cameroon

+225 20 24 24 90
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7703

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2–T6 8 SA–4 CH
Tiếng Anh: T2–T6 8 SA–4 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Canada

1 800 865 9408

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH Địa phương
Tiếng Pháp: T2–T6 9 SA–5 CH ET

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần
Tiếng Pháp: T2–T6 9 SA–5 CH ET

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Cape Verde (Cabo Verde)

+351 21 366 5030

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 8 SA–4 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Bồ Đào Nha: T2–T6 7 SA–8 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Quần đảo Cayman

1 877 308 6465

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Chile

800 226 826

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 123 002 000 05
(Áp dụng phí gọi địa phương)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Trung Quốc (PRC)

800 988 0365

Hỗ trợ Thanh toán:
Trung Quốc (Quan Thoại): T2–T6 9 SA–6 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Trung Quốc (Quan Thoại): T2–T6 9 SA–6 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 400 920 0365 (Di động)

Trung Quốc (PRC)

Chỉ dành cho Office 365 được 21Vianet vận hành

+86 4000 890 365

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Trung và tiếng Anh: T2–T6 9 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Trung và tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Colombia

01 800 518 1781

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Costa Rica

0800 012 1447

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Croatia

0800 222 225

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Curacao

+1 377 302 1308

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Síp

8009 2519

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Cộng hòa Séc

800 701 371

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Séc: T2–T6 9 SA–6 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Séc: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 239 016 433
(Áp dụng phí gọi địa phương)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Đan Mạch

80 34 76 23

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 38 48 70 67
(Áp dụng phí gọi địa phương)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Cộng hòa Dominica

1 800 751 3455
Chọn tùy chọn 4
Nhập mã 7007

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 1 809 200 8794
(Gọi di động miễn phí)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Ecuador

1 800 225 528
Sau khi quay số, nhập 877 663 5075

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Ai Cập

0800 000 0325

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

El Salvador

800 6676
Chọn tùy chọn 4
Nhập mã 7007

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Estonia

800 0044 483

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Ethiopia

+27 21 427 3315

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Quần đảo Faroe

+45 38 48 70 67

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Fiji

004 890 1001
Sau khi quay số, nhập 877 860 4596

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Phần Lan

0800 98462

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 09 72 51 96 30
(Áp dụng phí gọi địa phương)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Pháp

0805 540 594

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác:01 57 32 42 97
(Áp dụng phí gọi địa phương)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Georgia

032 297 0124
Chọn tùy chọn 2
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7700

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Nga: T2–T6 10 SA–7 CH Moscow
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH London

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Nga: T2–T6 7 SA–8 CH Moscow
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi địa phương

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Đức

0800 589 2332

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Đức: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Đức: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 069 380 789 508
(Áp dụng phí gọi địa phương)

Nhận hỗ trợ về kỹ thuật và thanh toán đối với Office 365 Germany.

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Ghana

+234 1 271 0156
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7704

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 8 SA–4 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Hy Lạp

00800 4414 2831

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Greenland

1 312 843 5152

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 7 SA–3 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Guadeloupe

1 312 843 5147

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2–T6 6 SA–trưa
Tiếng Anh: T2–T6 6 SA–1 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2–T6 6 SA–1 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Guatemala

1 800 300 0069
Chọn tùy chọn 4
Nhập mã 5002

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Honduras

800 0123
Sau khi quay số, nhập 877 635 7034

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Đặc khu Hành chính Hồng Kông

3 071 3055

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Quảng Đông: T2–T6 9 SA–6 CH
Tiếng Quan Thoại: T2–T6 9 SA–6 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Quảng Đông: T2–T6 9 SA–6 CH
Tiếng Quan Thoại: T2–T6 9 SA–6 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi địa phương

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Hungary

+36 80 983 899

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Hungary: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: +36 1 778 9292
(Áp dụng phí gọi địa phương)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Iceland

800 9609

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 8 SA–4 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Ấn Độ

000 800 440 2038

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 1800 200 2052
(Gọi miễn phí tại địa phương)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Indonesia

007 803 011 0882 (Telkom)
001 803 442 304 (Indosat)

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Bahasa Indonesia: T2–T6 8 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Bahasa Indonesia: T2–T6 8 SA–5 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Iraq

+965 2243 1071
Chọn tùy chọn 2
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7701

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Ireland

1 800 995309

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 01 656 9837
(Áp dụng phí gọi địa phương)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Israel

1 809 344 179

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Do Thái: CN–T5 9 SA–6 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Do Thái: CN–T5 9 SA–6 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Italy

800 917 919

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ý: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ý: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 02 6943 0746
(Áp dụng phí gọi địa phương)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Côte d'Ivoire

020 24 24 90
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7703

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2–T6 8 SA–4 CH
Tiếng Anh: T2–T6 8 SA–4 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2–T6 7 SA–8 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi địa phương

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Jamaica

1 800 865 9408

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Nhật Bản

0120 996 680 (Office 365 Enterprise)
0120 628 860 (Các gói Khác)

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Nhật: T2– T6 9:00–17:00
(Đóng vào cuối tuần và ngày lễ)
Tiếng Anh: T2–T6 9:00–17:00
(Đóng vào cuối tuần và ngày lễ)

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Office 365 Enterprise:
Tiếng Nhật: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Các gói Khác:
Hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại phục vụ từ 9:00–17:30 các ngày trong tuần. Đối với các sự cố có mức độ nghiêm trọng cao, hỗ trợ kỹ thuật phục vụ 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

Số Điện thoại Khác:
Áp dụng phí gọi địa phương
03 4332 5493 (Office 365 Enterprise)
03 4332 6257 (Các gói Khác)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Jordan

18 800 000
Sau khi quay số, nhập 877 663 5075

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Kazakhstan

8 800 555 1349

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Nga: T2–T6 10 SA–7 CH Moscow
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH London

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Nga: T2–T6 7 SA–8 CH Moscow
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Kenya

020 286 8800
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7704

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi địa phương

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Kuwait

+965 22219876
Chọn tùy chọn 2
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7701

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi địa phương

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Kyrgyzstan

+7 499 922 86 23

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Nga: T2–T6 10 SA–7 CH Moscow
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH London

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Nga: T2–T6 7 SA–8 CH Moscow
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Lào

1 312 843 5148

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Latvia

8000 42 33

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Lebanon

01 97 40 81
Chọn tùy chọn 2
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7702

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi địa phương

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Libya

+965 2243 1071
Chọn tùy chọn 2
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7701

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Liechtenstein

+41 800 000 300

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Đức: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Đức: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: +41 22 76 141 14
(Áp dụng phí gọi địa phương)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Lithuania

8800 30 960

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Luxembourg

800 21094

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Đức: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Đức: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 24 87 15 10
(Áp dụng phí gọi địa phương)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Đặc khu hành chính Macao

0800 111
Sau khi quay số, nhập 877 860 4890

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Quảng Đông: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Quan Thoại: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Quảng Đông: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Quan Thoại: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Macedonia

0800 94 288
Sau khi quay số, nhập 877 663 5075

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Malaysia

1800 22 0030

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 03 6207 4606
(Áp dụng phí gọi địa phương)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Maldives

1 312 843 5148

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Malta

8006 2231

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Martinique

1 312 843 5147

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2–T6 6 SA–trưa
Tiếng Anh: T2–T6 6 SA–1 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2–T6 6 SA–1 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Mauritius

802 044 0086

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2–T6 11 SA–7 CH
Tiếng Anh: T2–T6 11 SA–7 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2–T6 11 SA–nửa đêm
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Mexico

01 800 563 0605

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 01 55 4738 6567
(Áp dụng phí gọi địa phương)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Moldova

"022 20 13 34
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7700

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi địa phương

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Monaco

+33 1 57 32 42 97

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Mông Cổ

+7 499 922 86 23

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Nga: T2–T6 10 SA–7 CH Moscow
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH London

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Nga: T2–T6 7 SA–8 CH Moscow
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Montenegro

080 081 110
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7708

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Ma-rốc

002 11 0011
Sau khi quay số, nhập 877 663 5075

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 8 SA–4 CH
Tiếng Pháp: T2–T6 8 SA–4 CH
Tiếng Anh: T2–T6 8 SA–4 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 8 SA–4 CH
Tiếng Pháp: T2–T6 7 SA–8 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi địa phương

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Mozambique

1 312 843 5153

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 7 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Bồ Đào Nha: T2–T6 9 SA–7 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Myanmar

1 312 843 5148

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Namibia

061 292 5016
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7705

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi địa phương

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Nepal

Không hỗ trợ điện thoại; chỉ hỗ trợ trực tuyến.

Hỗ trợ Thanh toán:
Không hỗ trợ qua điện thoại

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Không hỗ trợ qua điện thoại

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Hà Lan

0800 020 2546

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Hà Lan: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 020 203 5362
(Áp dụng phí gọi địa phương)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

New Zealand

0800 194 197

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 09 912 7298
(Áp dụng phí gọi địa phương)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Nicaragua

1800 0164
Sau khi quay số, nhập 877 635 7036

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Nigeria

01 271 0156
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7705

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi địa phương

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Na-Uy

800 31068

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 22 31 07 48
(Áp dụng phí gọi địa phương)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Oman

800 73332
Chọn tùy chọn 9
Chọn tùy chọn 2
Nhập mã 7702

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 11 SA–8 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Pakistan

021 111 674 357
Chọn tùy chọn 3

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi địa phương

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Chính quyền Palestine

+962 6 5503451
Chọn tùy chọn 1
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7702

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Panama

00800 051 0398
Chọn tùy chọn 4
Nhập mã 7007

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Paraguay

009 800 441 0088

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Peru

0800 77 464

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Philippines

1800 1441 0625 (PLDT)
1800 8908 6422 (Globe)

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Ba Lan

800 70 23 20

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ba Lan: T2–T6 8 SA–6 CH
Tiếng Anh: T2–T6 8 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ba Lan: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 022 306 05 17
(Áp dụng phí gọi địa phương)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Bồ Đào Nha

800 208 745

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Bồ Đào Nha: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 21 366 5030
(Áp dụng phí gọi địa phương)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Puerto Rico

1 800 865 9408

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Qatar

44 119418
Chọn tùy chọn 2
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7700

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi địa phương

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Hàn Quốc

080 495 0880

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Hàn: T2–T6 9 SA–6 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Hàn: T2–T6 9 SA–6 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 02 3483 1937
(Áp dụng phí gọi địa phương)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Romania

0800 896 956

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 372 741 961
(Áp dụng phí gọi địa phương)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Nga

8 10 800 2548 1044

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Nga: T2–T6 10 SA–7 CH Moscow
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH London

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Nga: T2–T6 7 SA–8 CH Moscow
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 499 922 86 23
(Áp dụng phí gọi địa phương)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Rwanda

+225 20 24 24 90
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7703

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2–T6 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2–T6 9 SA–10 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Ả Rập Xê Út

800 844 4558

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Senegal

800 103 072
Sau khi quay số, nhập 877 867 2337

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2–T6 8 SA–4 CH
Tiếng Anh: T2–T6 8 SA–4 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2–T6 7 SA–8 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Serbia

0800 190 095

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Singapore

1 800 622 1856

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 6622 1855
(Áp dụng phí gọi địa phương)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Slovakia

0800 102 365

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 026 862 2111
(Áp dụng phí gọi địa phương)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Slovenia

080 080 922

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Nam Phi

080 020 2883

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 021 427 3315
(Áp dụng phí gọi địa phương)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Tây Ban Nha

900 814 197

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 912 718 160
(Áp dụng phí gọi địa phương)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Sri Lanka

2423 254

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi địa phương

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

St Kitts & Nevis

1 877 302 1308

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Thụy Điển

020 160 5899

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 08 5176 1966
(Áp dụng phí gọi địa phương)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Thụy Sĩ

0800 000 300

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Đức: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Ý: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Đức: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Ý: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 022 76 141 14
(Áp dụng phí gọi địa phương)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Đài Loan

0800 666 802

Hỗ trợ Thanh toán:
Trung Quốc (Quan Thoại): T2–T6 9 SA–6 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–6 CH Địa phương

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Trung Quốc (Quan Thoại): T2–T6 9 SA–6 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 02 2656 7301
(Áp dụng phí gọi địa phương)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Tajikistan

+7 499 922 86 23

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Nga: T2–T6 10 SA–7 CH Moscow
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH London

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Nga: T2–T6 7 SA–8 CH Moscow
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Tanzania

+254 20 286 8800
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7704

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Thái Lan

001 800 441 2619

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Thái: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Thái: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Trinidad & Tobago

1 855 214 7711

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Tunisia

71 168 700
Chọn tùy chọn 1
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7703

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 9 SA–5 CH
Tiếng Pháp: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 9 SA–5 CH
Tiếng Pháp: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi địa phương

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Thổ Nhĩ Kỳ

0 850 3902777

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ: T2–T6 9 SA–6 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ: T2–T6 8 SA–9 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Turkmenistan

+7 499 922 86 23

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Nga: T2–T6 10 SA–7 CH Moscow
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH London

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Nga: T2–T6 7 SA–8 CH Moscow
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

UAE (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất)

8000 444 1578

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 10 SA–6 CH
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN–T5 11 SA–8 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Uganda

+27 21 427 3315

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 10 SA–6 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Ukraine

0800 502 285

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Nga: T2–T6 10 SA–7 CH Moscow
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH London

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Nga: T2–T6 7 SA–8 CH Moscow
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Vương quốc Anh

0800 032 6417

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 0203 450 6455
(Áp dụng phí gọi địa phương)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Hoa Kỳ

1 800 865 9408

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Uruguay

000 411 002 7131

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Quần đảo Virgin, Hoa Kỳ

800 865 9408

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Uzbekistan

8 641 744 0010
Sau khi quay số, nhập 877 867 5369

Hỗ trợ Thanh toán
Tiếng Nga: T2–T6 10 SA–7 CH Moscow
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH London

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Nga: T2–T6 7 SA–8 CH Moscow
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Thành Vatican

800 917 919

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ý: T2–T6 9 SA–5 CH
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ý: T2–T6 9 SA–6 CH
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 02 6943 0746
(Áp dụng phí gọi địa phương)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Venezuela

0800 100 8763

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Việt Nam

120 852 137

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Zambia

+27 21 427 3315

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Zimbabwe

+27 21 427 3315

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2–T6 9 SA–5 CH

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Áp dụng phí gọi quốc tế

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×