Làm việc với phần đính kèm

Bạn có thể dùng phần đính kèm để bao gồm một hoặc nhiều tệp trên bất kỳ email hoặc mục lịch nào mà bạn tạo.

Trong bài viết này

Đính kèm một tệp

Thêm hình ảnh

Đính kèm một thư vào thư

Loại bỏ phần đính kèm

Xem phần đính kèm

Sửa phần đính kèm

Tôi cần biết thêm gì nữa?

Cần phải làm gì nếu tôi muốn tìm hiểu thêm?

Đính kèm một tệp

 1. Để đính kèm tệp vào thư, hãy chọn chèn > Phần đính kèm. Để đính kèm tệp vào mục lịch, chọn menu mở rộng > Chèn > Phần đính kèm.

 2. Duyệt để tìm tệp bạn muốn đính kèm.

 3. Hãy chọn tệp bạn muốn đính kèm, sau đó chọn Mở để thêm tệp vào thư hoặc mục lịch của bạn.

Mẹo  Bạn có thể chọn nhiều tệp từ cùng một thư mục. Để chọn nhiều tệp không xuất hiện cạnh nhau, nhấn xuống phím Ctrl trong khi chọn các tệp bạn muốn. Để chọn các tệp ở cạnh nhau, nhấn xuống phím Shift, chọn tệp đầu tiên và tệp cuối cùng mà bạn muốn, sau đó nhả phím Shift.

Đầu Trang

Thêm ảnh

Bạn có thể nhúng ảnh trong email hoặc mục lịch của bạn:

 1. Để thêm ảnh vào email, chọn chèn > Ảnh. Để thêm ảnh vào mục lịch, chọn menu mở rộng > Chèn > Ảnh.

 2. Duyệt để tìm ảnh bạn muốn đính kèm.

 3. Hãy chọn ảnh bạn muốn đính kèm, sau đó chọn Mở để nhúng ảnh vào thư.

 4. Sau khi thêm ảnh, bạn có thể đổi kích cỡ ảnh bằng cách chọn ảnh và chọn kích cỡ ảnh bạn muốn.

Mẹo  Bạn có thể chọn nhiều tệp từ cùng một thư mục. Để chọn nhiều tệp không xuất hiện cạnh nhau, nhấn xuống phím Ctrl trong khi chọn các tệp bạn muốn. Để chọn các tệp ở cạnh nhau, nhấn xuống phím Shift, chọn tệp đầu tiên và tệp cuối cùng mà bạn muốn, sau đó nhả phím Shift.

Đầu Trang

Đính kèm một thư vào thư

Dùng thao tác kéo và thả để đính kèm thư:

 1. Mở thư mới, hoặc trả lời hay chuyển tiếp thư hiện có.

 2. Mở thư trong cửa sổ mới bằng cách chọn Mở trong cửa sổ mới.

 3. Sắp xếp cửa sổ để bạn có thể thấy danh sách thư và thư mới của bạn.

 4. Hãy chọn và kéo thư bạn muốn đính kèm từ danh sách thư vào thư mới của bạn.

Sao chép và dán để đính kèm thư:

 1. Trong dạng xem danh sách, hãy chọn thư bạn muốn đính kèm và nhấn Ctrl+C để sao chép thư.

 2. Mở thư mới hoặc trả lời hay chuyển tiếp thư hiện có.

 3. Với thư mới mở trong ngăn đọc, hãy nhấn Ctrl+V để đính kèm thư bạn đã sao chép.

Đầu trang

Loại bỏ phần đính kèm

Nếu bạn đã thêm phần đính kèm và quyết định bạn không muốn phần đính kèm đó nữa, hãy chọn xóa bỏ kế bên tên phần đính kèm để loại bỏ phần đính kèm.

Để loại bỏ ảnh nhúng, chọn ảnh đó rồi nhấn Delete.

Đầu Trang

Xem phần đính kèm

Trong khi xem thư trong ngăn đọc hoặc trong một cửa sổ riêng, hãy di chuột qua phần đính kèm.

 • Gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng cho phần đính kèm để mở phần đó. Bạn có thể thấy thông báo để bấm chuột phải rồi chọn Lưu đích như để lưu một bản sao vào thiết bị của bạn. Nếu bạn phải lưu phần đính kèm vào thiết bị của bạn, hãy ghi nhớ nơi bạn đã lưu phần đính kèm và mở tệp này từ đó.

 • Mỗi phần đính kèm sẽ có một nối kết bên dưới nó để tải xuống hoặc xem trước phần đính kèm, tùy vào loại tệp. Nếu bạn gõ nhẹ hoặc bấm vào nối kết, bạn có thể thấy thông báo nhắc bạn bấm chuột phải rồi chọn Lưu như để lưu một bản sao vào thiết bị của bạn. Hãy ghi nhớ nơi bạn đã tải xuống phần đính kèm và mở tệp này từ đó.

Nếu bạn dùng thiết bị cảm ứng, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng sẽ đưa ra tùy chọn để bạn mở, xem trước hoặc lưu tệp vào thiết bị của bạn. Tùy vào loại thiết bị đang dùng và loại tệp đang mở, bạn sẽ thấy các tùy chọn khác nhau.

Đầu Trang

Sửa phần đính kèm

Để sửa phần đính kèm, trước tiên bạn phải lưu phần đính kèm vào máy tính.

 1. Hãy bấm chuột phải phần đính kèm hoặc nếu bạn đang dùng thiết bị cảm ứng, chạm và giữ phần đính kèm, rồi chọn Lưu đích như trên menu. Ghi nhớ nơi bạn đã lưu tệp.

 2. Tìm và mở bản sao phần đính kèm đã lưu trên máy tính của bạn, sau đó thực hiện thay đổi bạn muốn.

 3. Lưu các thay đổi của bạn và đóng tài liệu.

Đầu Trang

Tôi cần biết thêm gì nữa?

 • Phần đính kèm có thể là tệp được tạo trong bất kỳ chương trình nào, chẳng hạn như tài liệu Word, bảng tính Excel, tệp .wav file hoặc tệp bitmap.

 • Một số phần đính kèm có thể bị loại bỏ hoặc bị chặn bởi phần mềm chống vi rút mà tổ chức của bạn dùng hoặc tổ chức của người nhận email của bạn sử dụng. Nếu bạn có câu hỏi nào về hỗ trợ đối với phần đính kèm, hãy liên hệ với bộ phận trợ giúp của bạn.

 • Nếu bạn trả lời thư có phần đính kèm, phần đính kèm sẽ không được bao gồm trong thư trả lời.

 • Không mở phần đính kèm được gửi trong email trừ khi bạn tin tưởng nội dung và người gửi tệp cho bạn. Phần đính kèm là phương pháp thông thường để phát tán vi rút máy tính. Chúng tôi khuyên bạn nên dùng tùy chọn Xem trước nếu khả dụng.

 • Bạn có thể rút gọn tên dài của tệp đính kèm trong Outlook Web App. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến nội dung tệp.

 • Tùy vào dịch vụ đang lưu trữ hộp thư của bạn, giới hạn kích cỡ mặc định trong Outlook Web App cho toàn bộ thư, bao gồm tất cả phần đính kèm, là 25 MB hoặc 35 MB. Giới hạn kích cỡ thư và phần đính kèm cho hộp thư của bạn do tổ chức của bạn đặt và giới hạn này có thể khác so với giới hạn mặc định.

Cần phải làm gì nếu tôi muốn tìm hiểu thêm?

Áp dụng Cho: Outlook Web App for Office 365 Small Business, Outlook Web App, Outlook Web App for Office 365, Outlook on the web for Office 365 BusinessThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Thay đổi ngôn ngữ