Làm việc với ảnh trong thư viện ảnh

Quan trọng   Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thông qua việc thêm ảnh và hình vẽ vào thư viện ảnh, bạn có thể tổ chức sắp xếp những ảnh này một cách hiệu quả, có thể xem chúng dễ dàng theo những cách sinh động và thiết thực đồng thời có thể truy nhập những ảnh này một cách thuận tiện để sử dụng ở những trang khác.

Một số hình ảnh ở dạng xem hình thu nhỏ

Bạn muốn làm gì?

Thư viện ảnh là gì?

Tạo thư viện ảnh

Tải ảnh lên

Chọn ảnh

Xem ảnh

Xem và sửa thuộc tính ảnh

Sửa ảnh

Tải ảnh xuống

Xóa ảnh

Thư viện ảnh là gì?

Thư viện ảnh cho phép bạn chia sẻ bộ sưu tập ảnh kỹ thuật số hoặc đồ họa. Mặc dù bạn có thể lưu giữ ảnh trong các kiểu thư viện SharePoint khác nhưng thư viện ảnh vẫn có một số thuận lợi nhất định. Từ thư viện ảnh, bạn có thể xem ảnh ở chế độ chiếu hình; tải ảnh xuống theo kích cỡ và định dạng cụ thể về máy tính của bạn; sửa ảnh bằng chương trình chỉnh sửa ảnh tương thích với Công nghệ SharePoint, chẳng hạn như Microsoft Office Picture Manager. Dù ở bất kỳ vị trí nào trong trang của mình, chẳng hạn như trang, wiki hay blog, bạn có thể dễ dàng kết nối với ảnh trong thư viện ảnh của mình.

Xem xét việc tạo ra một thư viện hình ảnh nếu nhóm của bạn sử dụng rất nhiều đồ họa, chẳng hạn như biểu tượng và hình ảnh công ty, hoặc nếu bạn muốn để lưu trữ hình ảnh của sự kiện nhóm hoặc sản phẩm ra mắt.

Tạo thư viện ảnh

 1. Dẫn hướng tới trang nơi bạn muốn tạo thư viện ảnh.

 2. Bấm Thiết đặt Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm và kết nối với điện toán đám mây và sau đó chọn Thêm ứng dụng.

  Thêm ứng dụng (danh sách, thư viện)

  Ghi chú   Bạn có thể chỉnh sửa đáng kể hình thức và dẫn hướng của trang SharePoint. Nếu bạn không thể định vị tùy chọn, chẳng hạn như lệnh, nút, hoặc nối kết, hãy liên hệ với người quản trị.

 3. Ở trang Ứng dụng của bạn,tìm và bấm vào biểu tượng Thư viện Ảnh.

  Thư viện ảnh

 4. Trong hộp Tên, hãy gõ tên cho thư viện ảnh. Bạn bắt buộc phải đặt tên cho thư viện ảnh.

  Tên của thư viện ảnh xuất hiện ở đầu trang thư viện, trở thành một phần của địa chỉ trang thư viện và xuất hiện trong các thành phần dẫn hướng giúp người dùng tìm và mở thư viện.

 5. Để thêm mô tả thư viện ảnh, thiết đặt để thư viện nhận email hay bật xác định phiên bản cho thư viện, bấm Tùy chọn Nâng cao trong hộp thoại Thêm Thư viện Ảnh.

 6. Bấm Tạo. Tên của Thư viện Ảnh xuất hiện ở mục Gần đây trong tiện ích Khởi động Nhanh.

Đầu Trang

Mục được tạo gần đây

Tải ảnh lên

 1. Dẫn hướng tới trang chứa thư viện ảnh mà bạn muốn tải ảnh lên.

 2. Bấm vào tên của thư viện hoặc bấm Nội dung Trang và bấm tiêu đề thư viện.

 3. Tìm kiếm và trỏ tới Thư viện Ảnh, sau đó bấm vào tiêu đề của thư viện để mở thư viện đó.

  Ghi chú   Bạn có thể chỉnh sửa đáng kể hình thức và dẫn hướng của trang SharePoint. Nếu bạn không thể định vị tùy chọn, chẳng hạn như lệnh, nút, hoặc nối kết, hãy liên hệ với người quản trị.

 4. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  Tải lên duy nhất một ảnh

  1. Bấm ảnh mới.

  2. Bạn cần cân nhắc quyết định liệu mình có muốn ghi đè lên tệp đã có bằng tệp mới có tên trùng với tệp bị ghi đè hay không bằng cách chọn hoặc xóa hộp kiểm Ghi đè tệp hiện có. Theo mặc định, tệp mới sẽ có tên trùng với tên tệp bị ghi đè.

  3. Từ hộp thoại Thêm ảnh, định vị và lựa chọn tệp ảnh rồi sau đó bấm Mở.

  4. Bấm OK.

  5. Trong hộp thoại thuộc tính vừa xuất hiện, bạn có thể tùy chọn nhập siêu dữ liệu về ảnh, chẳng hạn như tiêu đề, ngày chụp ảnh, mô tả ảnh cùng một hay nhiều từ khóa về ảnh đó.

  6. Bấm Lưu. Nếu muốn, bạn có thể bấm Hủy để nhập siêu dữ liệu về ảnh sau.

   Tải lên nhiều ảnh

   Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

   Sử dụng Tập tin Explorer

   1. Tại cửa sổ ngăn cách File Explorer, định vị rồi chọn tệp ảnh bạn muốn tải lên, sau đó kéo các tệp này thả vào thư viện ảnh.

   2. Nếu hộp thoại Đã có tệp cùng tên xuất hiện, bạn có thể chọn Thay thế Nó hoặc Không Tải lên.

   3. Các tệp ảnh bạn muốn tải lên sẽ được thêm vào thư viện ảnh.

    Dùng chương trình sửa ảnh

    Trong một số trường hợp, chương trình sửa ảnh tương thích với SharePoint, chẳng hạn như Microsoft Office Picture Manager, có thể đang mở.

  7. Hãy làm theo hướng dẫn trong chương trình sửa ảnh để lựa chọn nhiều tệp và tải các tệp này lên. Nếu tệp bạn đang tải lên có tên trùng với tệp đã có trong thư viện, chương trình chỉnh sửa ảnh có thể sẽ đề nghị bạn đổi tên tệp cần tải lên.

Chọn ảnh

 1. Dẫn hướng tới trang chứa thư viện ảnh mà bạn muốn chọn ảnh.

 2. Ở Khởi động Nhanh, bên dưới mục Gần đây, hãy bấm tên của thư viện hoặc bấm Nội dung Trang và bấm vào tiêu đề thư viện.

  Ghi chú   Bạn có thể chỉnh sửa đáng kể hình thức và dẫn hướng của trang SharePoint. Nếu bạn không thể định vị tùy chọn, chẳng hạn như lệnh, nút, hoặc nối kết, hãy liên hệ với người quản trị.

 3. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  Chọn một ảnh

  1. Ở tab Thư viện trên ruy-băng, trong nhóm Quản lý Dạng xem, dưới Dạng xem Hiện thời, hãy bấm mũi tên xuống và chọn Toàn bộ Ảnh.

  2. Bấm vào bên phải của mục để mục này được tô sáng và một dấu kiểm sẽ xuất hiện.

   Chọn nhiều ảnh

  3. Từ dạng xem Toàn bộ Ảnh, bấm vào bên trái của nhiều mục để các mục này được tô sáng và sau đó, bên cạnh mỗi mục sẽ xuất hiện một dấu kiểm.

  4. Từ dạng xem Hình thu nhỏ, trỏ vào góc trái bên dưới của mỗi mục và chọn dấu kiểm xuất hiện bên cạnh mục đó.

Đầu Trang

Xem ảnh

 1. Dẫn hướng tới trang chứa thư viện ảnh mà bạn muốn xem ảnh.

 2. Ở Khởi động Nhanh, bên dưới mục Gần đây, hãy bấm tên của thư viện hoặc bấm Nội dung Trang và bấm vào tiêu đề thư viện.

  Ghi chú   Bạn có thể chỉnh sửa đáng kể hình thức và dẫn hướng của trang SharePoint. Nếu bạn không thể định vị tùy chọn, chẳng hạn như lệnh, nút, hoặc nối kết, hãy liên hệ với người quản trị.

 3. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để hiển thị chi tiết và cột ảnh theo định dạng giống như bảng biểu, ở tab Thư viện dạng ruy-băng, trong nhóm Quản lý Dạng xem, dưới Dạng xem Hiện thời, hãy bấm vào mũi tên xuống và chọn lệnh Toàn bộ Ảnh.

  • Để hiển thị ảnh ở kích cỡ nhỏ hơn, ở tab Thư viện trên ruy-băng, trong nhóm Quản lý Dạng xem, hãy bấm vào mũi tên xuống và chọn lệnh Hình thu nhỏ.

  • Để hiển thị ảnh ở định dạng chiếu hình, nơi bạn có thể bấm qua một loạt phiên bản lớn của ảnh, ở tab Thư viện trên ruy-băng, trong nhóm Quản lý Dạng xem, dưới Dạng xem Hiện thời, hãy bấm vào mũi tên xuống và chọn lệnh Bản chiếu.

   Mẹo   Để tạo bản trình bày theo dạng bản chiếu tự động tương tự trên trang, bạn có thể chèn Phần Web Chiếu hình Thư viện Ảnh - tiện ích cho phép bạn kiểm soát thời gian hiển thị ảnh, hiển thị ảnh một cách ngẫu nhiên hay theo tuần tự, cách thức hiển thị thuộc tính ảnh nhất định.

   Mẹo  Ngoài ra, còn có hai cách khác để thay đổi cách xem ảnh như sau: Cách thứ nhất, bấm vào vùng bóng mờ cạnh Tìm tệp rồi bấm tiếp Sửa đổi Dạng xem này. Cách thứ hai, bấm Hình thu nhỏ, Toàn bộ Ảnh hoặc Bản chiếu.

   Xem ảnh

Xem và sửa thuộc tính ảnh

 1. Dẫn hướng tới trang chứa thư viện ảnh mà bạn muốn xem và sửa thuộc tính ảnh.

 2. Trên Khởi động Nhanh, bên dưới mục Gần đây, hãy bấm tên của thư viện hoặc bấm Nội dung Trang và bấm vào tiêu đề thư viện.

  Ghi chú   Bạn có thể chỉnh sửa đáng kể hình thức và dẫn hướng của trang SharePoint. Nếu bạn không thể định vị tùy chọn, chẳng hạn như lệnh, nút, hoặc nối kết, hãy liên hệ với người quản trị.

 3. Để hiển thị hộp thoại thuộc tính ảnh, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu dạng xem hiện thời hiển thị chế độ xem hình thu nhỏ thì hãy bấm vào chế độ xem hình thu nhỏ đó. Vào lúc này, nếu bạn muốn sửa thuộc tính ảnh, ở tab Dạng xem của ruy-băng, hãy bấm Sửa Mục.

  • Nếu dạng xem hiện thời hiển thị chi tiết ảnh thì hãy bấm vào vùng bóng mờ bên cạnh ảnh bạn muốn sửa thuộc tính. Bấm vào vùng bóng mờ trong khung chú thích xuất hiện rồi bấm tiếp vào Sửa Thuộc tính.

 4. Thay đổi thuộc tính ảnh. Bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

  • Thay đổi tên tệp.

  • Thay đổi tiêu đề ảnh. Chẳng hạn như, thư viện có nhiều ảnh trùng tên và bạn muốn phân biệt các tên ảnh này.

  • Thêm ngày tháng khi ảnh được chụp. Chẳng hạn như, bạn muốn tổ chức sắp xếp và theo dõi ảnh theo thứ tự thời gian.

  • Nhập mô tả ảnh. Chẳng hạn như, bạn muốn cung cấp thêm thông tin về ảnh cho người dùng khác.

  • Nhập một hoặc nhiều từ khóa. Chẳng hạn như, bạn muốn tạo điều kiện tìm kiếm ảnh hay tạo dạng xem tùy chỉnh dễ dàng hơn.

   Ghi chú   Tùy thuộc vào cách thiết lập thư viện ảnh của mình, bạn có thể sẽ có nhiều thuộc tính để xem và sửa khác nữa.

 5. Bấm Lưu.

Đầu Trang

Sửa ảnh

Để chỉnh sửa hình ảnh bằng cách sử dụng lệnh chỉnh sửa , bạn phải có một trình soạn thảo hình ảnh tương thích với SharePoint, chẳng hạn như Microsoft Office Picture Manager, hoặc Microsoft Paint cài đặt trên máy tính của bạn. Nếu bạn không có một trình soạn thảo hình ảnh tương thích với SharePoint, bạn có thể chỉnh sửa các hình ảnh bằng cách tải về những hình ảnh, thực hiện thay đổi và lưu các tập tin, tải lên hình ảnh, và sau đó ghi đè lên các tập tin ban đầu.

 1. Dẫn hướng tới trang chứa thư viện ảnh mà bạn muốn sửa ảnh.

 2. Trên Khởi động Nhanh, bên dưới mục Gần đây, hãy bấm tên của thư viện hoặc bấm Nội dung Trang và bấm vào tiêu đề thư viện.

  Ghi chú   Bạn có thể chỉnh sửa đáng kể hình thức và dẫn hướng của trang SharePoint. Nếu bạn không thể định vị tùy chọn, chẳng hạn như lệnh, nút, hoặc nối kết, hãy liên hệ với người quản trị.

 3. Chọn ảnh bạn muốn sửa, mở tab Tệp của ruy-băng, rồi bấm Sửa Tài liệu.

  Nếu chương trình sửa ảnh tương thích với SharePoint có sẵn thì chương trình này sẽ mở.

 4. Sửa ảnh rồi thoát khỏi chương trình sửa ảnh. Ảnh đã sửa sẽ được lưu ngược trở lại vào Thư viện Ảnh.

Tải ảnh xuống

 1. Dẫn hướng tới trang chứa thư viện ảnh mà bạn muốn tải xuống ảnh.

 2. Trên Khởi động Nhanh, bên dưới mục Gần đây, hãy bấm tên của thư viện hoặc bấm Nội dung Trang và bấm vào tiêu đề thư viện.

  Ghi chú   Bạn có thể chỉnh sửa đáng kể hình thức và dẫn hướng của trang SharePoint. Nếu bạn không thể định vị tùy chọn, chẳng hạn như lệnh, nút, hoặc nối kết, hãy liên hệ với người quản trị.

 3. Chọn ảnh.

 4. Bấm vào dấu chấm lửng (…) cạnh ảnh.

 5. Bấm vào dấu chấm lửng (…) trong khung chú thích vừa xuất hiện và sau đó bấm Tải xuống Bản sao.

Xóa ảnh

 1. Dẫn hướng tới trang chứa thư viện ảnh mà bạn muốn xóa ảnh.

 2. Trên Khởi động Nhanh, bên dưới mục Gần đây, hãy bấm tên của thư viện hoặc bấm Nội dung Trang và bấm vào tiêu đề thư viện.

  Ghi chú   Bạn có thể chỉnh sửa đáng kể hình thức và dẫn hướng của trang SharePoint. Nếu bạn không thể định vị tùy chọn, chẳng hạn như lệnh, nút, hoặc nối kết, hãy liên hệ với người quản trị.

 3. Chọn một hoặc nhiều ảnh.

 4. Trong Quản lý Nhóm trên tab Tệp của ruy-băng, hãy bấm Xóa Tài liệu.

Đầu Trang

Ghi chú  Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Áp dụng Cho: SharePoint Online, SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013, SharePoint Foundation 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Thay đổi ngôn ngữ