Làm thế nào để mua tên miền

Nếu bạn chưa có tên miền riêng, bạn có thể dễ dàng mua trực tuyến, ví dụ từ một cơ quan đăng ký tên miền hoặc nhà bán lại tên miền. Bạn nhận được tên miền khi bạn đăng ký Office 365, ví dụ contoso.onmicrosoft.com. Nhưng bạn có thể muốn dùng tên miền riêng, chẳng hạn như fourthcoffee.com.

Để thiết lập tên miền trong Office 365, bạn phải sở hữu tên miền và thay đổi một số bản ghi DNS cho tên miền của bạn.

Thận trọng   Một số nhà đăng ký tên miền hoặc nhà cung cấp lưu trữ DNS không cho phép tạo tất cả bản ghi DNS được yêu cầu bởi Office 365. Nhà đăng ký được liệt kê ở đây hỗ trợ tất cả các bản ghi cần thiết. Nếu bạn đang nghĩ về của việc sử dụng một nhà đăng ký khác, hãy những giới hạn của dịch vụ tiềm năng.

Sau khi bạn đăng ký tên miền của bạn (ở một cơ quan đăng ký tên miền), bạn đăng nhập vào Office 365 với tư cách là người quản trị và thiết lập tên miền của mình để bạn có thể dùng nó với địa chỉ email và các dịch vụ khác.

Mua một tên miền từ Go Daddy

Bạn có thể mua tên miền từ Go Daddy trực tiếp từ Office 365 khi bạn đã đăng nhập vào cổng thông tin.

  1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

  2. Đi đến trang Quản lý tên miền.

  3. Trên trang Quản lý tên miền, chọn Mua tên miền mới.

Nhà đăng ký tên miền bổ sung có hỗ trợ tất cả các bản ghi DNS được yêu cầu cho Office 365

Để mua một tên miền từ nhà đăng ký tên miền ngoài Go Daddy, tốt nhất là chọn một nhà đăng ký hỗ trợ tất cả các bản ghi DNS mà dịch vụ Office 365 cần, chẳng hạn như sau.

Dynadot

eNomCentral

Europe Registry

Hover

Myhosting.com

NearlyFreeSpeech.net

Nettica

Network Solutions

Register.com

Melbourne IT

Chuyển tên miền của bạn vào cơ quan đăng ký tên miền khác

Nếu tên miền của bạn được đăng ký tại một nhà cung cấp không hỗ trợ tất cả các bản ghi DNS cần thiết, bạn có thể chuyển tên miền tới một nhà cung cấp dịch vụ khác. Khi bạn chuyển tên miền, bạn thay đổi người mà bạn gửi các khoản thanh toán tới để làm mới và giữ tên miền của bạn.

Yêu cầu chuyển tại nhà đăng ký mà bạn muốn chuyển tên miền của bạn vào. Tìm kiếm một tùy chọn trên website của họ như Truyền DNS. Sau khi họ thực hiện thay đổi, có thể mất vài ngày để cập nhật trên internet.

Áp dụng Cho: Office 365 Small Business Admin, Office 365 AdminThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ