Làm việc với macro Excel 4.0

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Mặc dù Microsoft Excel 2013 vẫn hỗ trợ macro Excel 4.0 (XLM), chúng tôi khuyến khích bạn chuyển chúng sang phiên bản mới nhất của Microsoft Visual Basic dành cho các Ứng dụng (VBA). Việc di chuyển macro của bạn cho phép bạn tận dụng những cải tiến đối với mô hình đối tượng lập trình VBA. Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bạn, một số đối tượng, phương pháp và thuộc tính đã được thêm vào mô hình đối tượng cho vài hàm còn lại vốn không có tương đương trong các phiên bản trước của VBA. Ngoài ra, những cải thiện hiệu suất đối với các hoạt động Thiết lập Trang ở VBA đã được thêm để cung cấp hiệu suất tương tự cho chức năng PAGE.SETUP() ở macro XLM.

Để biết thêm thông tin về di chuyển macro XLM của bạn, hãy xem Di chuyển Excel macro 4 sang VBA trên blog nhóm sản phẩm Excel.

Nếu bạn quyết định rằng bạn chưa sẵn sàng di chuyển, bạn có thể vẫn chạy macro Excel 4.0. Khi bạn mở một macro XLM trong Excel 2010 với macro đã tắt, Excel hiển thị thông báo dưới đây:

"Do thiết đặt an ninh của bạn, macro đã bị tắt. Để chạy macro, bạn cần mở lại sổ làm việc này và sau đó chọn mở macro. Để biết thêm thông tin về bật macro, hãy bấm Trợ giúp."

Để thay đổi thiết đặt macro để cho phép bạn chạy macro XLM, làm như sau:

  1. Bấm vào tab Tệp, sau đó bấm Tùy chọn.

  2. Bấm Trung tâm Tin cậy rồi bấm Thiết đặt Trung tâm Tin cậy.

  3. Bấm Thiết đặt Macro, sau đó bấm bật tất cả các macro (không khuyến khích; mã tiềm ẩn nguy cơ có thể chạy).

    Quan trọng    chúng tôi khuyên bạn nên rằng bạn không sử dụng thiết đặt này hoặc có nếu bạn thực hiện, bạn trả lại thiết đặt bảo mật macro của bạn trở lại để tắt tất cả các macro mà không thông báo càng sớm càng tốt.

  4. Bấm Thiết đặt Khóa Tệp và sau đó, dưới Kiểu Tệp, chọn Excel 4 MacroSheet và Tệp Bổ trợ và hãy chắc chắn rằng đã chọn hộp kiểm Mở.

  5. Dưới Hành vi mở dành cho các kiểu tệp đã chọn, bấm Mở các kiểu tệp đã chọn trong Dạng xem được Bảo vệ và cho phép sửa.

  6. Bấm OK hai lần.

Tiếp theo là gì?

Tải xuống tệp trợ giúp cho macro Excel 4.0 để tìm hiểu cách làm việc với macro Excel 4.0 trong các phiên bản mới hơn của Excel.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×