Làm thế nào để tôi chuyển đổi ứng dụng?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể nhanh chóng chuyển đổi giữa các ứng dụng Office mà không cần đóng ứng dụng mình đang mở.

  1. Trên iPad hoặc iPhone của bạn, nhấn hai lần vào nút trang đầu. Này hiển thị tất cả các ứng dụng hiện đang mở.

  2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải để tìm ứng dụng bạn muốn.

  3. Gõ nhẹ vào biểu tượng của ứng dụng hoặc màn hình xem trước để chuyển sang ứng dụng đó.

    Chuyển ứng dụng trên iPad

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×