Làm mới kết nối dữ liệu OLE DB

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu sổ làm việc Excel của bạn có kết nối với một bảng hoặc truy vấn trong nguồn dữ liệu OLE DB, bạn có thể đảm bảo nó hiển thị thông tin nhất Cập Nhật. Dùng lệnh làm mới (trên tab dữ liệu ) để thực hiện điều này.

Bạn cần kết nối với dữ liệu OLE DB trước?

  1. Trên trang tính của bạn, hãy bấm bất kỳ ô nào có chứa dữ liệu OLE DB của bạn.

  2. Trên tab dữ liệu , trong nhóm kết nối , bấm vào mũi tên bên cạnh Làm mới tất cả, sau đó bấm làm mới.

Làm mới kết nối dữ liệu

Để kiểm soát cách thức và tần kết nối được làm mới:

  1. Bấm vào bất kỳ ô nào có chứa dữ liệu OLE DB của bạn.

  2. Trong nhóm kết nối , bấm vào mũi tên bên cạnh Làm mới tất cả, và bấm Thuộc tính kết nối.

Đối với các bộ dữ liệu cực lớn, hãy xem xét việc chạy làm mới chạy ngầm phía dưới. Tùy chọn này trả quyền điều khiển Excel cho bạn thay vì bắt bạn đợi vài phút hoặc lâu hơn để việc làm mới kết thúc.

Thuộc tính Kết nối

  1. Trên tab sử dụng , hãy đặt bất kỳ tùy chọn nào bạn muốn thay đổi.

Hãy chọn hoặc hủy làm mới

Nếu sổ làm việc của bạn được kết nối với nguồn dữ liệu lớn, làm mới sổ làm việc có thể mất nhiều thời gian hơn bạn dự tính. Để kiểm tra hoặc hủy làm mới, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Kiểm tra trạng thái của truy vấn    Một thông báo sẽ xuất hiện trên thanh trạng thái Excel để cho biết rằng truy vấn đang chạy. Bấm đúp vào thông báo để kiểm tra trạng thái của truy vấn.

  • Dừng làm mới chạy ngầm phía dưới    Để dừng một truy vấn đang chạy ngầm phía dưới, hãy bấm đúp vào thông báo trạng thái truy vấn trên thanh trạng thái để hiển thị hộp thoại Trạng thái Làm mới Dữ liệu Bên ngoài rồi bấm Dừng Làm mới.

  • Dừng truy vấn    Để dừng chạy truy vấn khi tùy chọn làm mới chạy ngầm phía dưới tắt, hãy nhấm phím Esc.

Làm mới các nguồn dữ liệu

Làm mới kết nối dữ liệu SQL Server

Làm mới kết nối dữ liệu Access

Làm mới kết nối dữ liệu vào sổ làm việc khác

Làm mới kết nối dữ liệu bên ngoài

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×