Làm mới kết nối dữ liệu Access

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu sổ làm việc Excel của bạn có kết nối với bảng hoặc truy vấn trong cơ sở dữ liệu Access, bạn có thể đảm bảo cơ sở dữ liệu đó hiển thị thông tin cập nhật nhất. Hãy sử dụng lệnh Làm mới (trên tab Dữ liệu) để thực hiện việc này.

Bạn cần kết nối với cơ sở dữ liệu Access trước?

  1. Trên sổ làm việc, hãy bấm bất kỳ ô nào có chứa dữ liệu Access.

  2. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Kết nối, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Làm mới Tất cả rồi sau đó bấm Làm mới.

Làm mới Kết nối Dữ liệu

Để kiểm soát cách thức và tần suất làm mới kết nối:

  1. Hãy bấm vào bất kỳ ô nào có chứa dữ liệu Access.

  2. Trong nhóm Kết nối, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Làm mới Tất cả rồi bấm Thuộc tính Kết nối.

Đối với các bộ dữ liệu cực lớn, hãy xem xét việc chạy làm mới chạy ngầm phía dưới. Tùy chọn này trả quyền điều khiển Excel cho bạn thay vì bắt bạn đợi vài phút hoặc lâu hơn để việc làm mới kết thúc.

Thuộc tính Kết nối

  1. Trên tab Sử dụng, hãy đặt bất kỳ tùy chọn nào mà bạn muốn thay đổi.

Kiểm tra trạng thái hoặc hủy bỏ việc làm mới

Nếu sổ làm việc của bạn được kết nối với nguồn dữ liệu lớn, làm mới sổ làm việc có thể mất nhiều thời gian hơn bạn dự tính. Để kiểm tra hoặc hủy bỏ việc làm mới, hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau đây:

  • Kiểm tra trạng thái của truy vấn    Một thông báo sẽ xuất hiện trên thanh trạng thái Excel để cho biết rằng truy vấn đang chạy. Bấm đúp vào thông báo để kiểm tra trạng thái của truy vấn.

  • Dừng làm mới chạy ngầm phía dưới    Để dừng một truy vấn đang chạy ngầm phía dưới, hãy bấm đúp vào thông báo trạng thái truy vấn trên thanh trạng thái để hiển thị hộp thoại Trạng thái Làm mới Dữ liệu Bên ngoài rồi bấm Dừng Làm mới.

  • Dừng truy vấn    Để dừng chạy truy vấn khi tùy chọn làm mới chạy ngầm phía dưới tắt, hãy nhấm phím Esc.

Làm mới các nguồn dữ liệu khác

Làm mới dữ liệu được kết nối với cơ sở dữ liệu SQL Server

Làm mới dữ liệu OLE DB

Làm mới dữ liệu được kết nối với một sổ làm việc khác

Làm mới dữ liệu được kết nối với một nguồn bên ngoài

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×