Làm mới dữ liệu và mô hình dữ liệu cho trang tính Power View

Bạn có thể chọn làm mới dữ liệu cho trang tính hoặc dạng xem Power View. Bạn không có lựa chọn nào khác để làm mới mô hình dữ liệu; nếu mô hình thay đổi, bạn nhận được thông báo là Power View cần làm mới trang tính hoặc dạng xem.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Khi bạn làm mới dữ liệu, bạn có thể chọn làm mới cho một trang tính Power View trong sổ làm việc (Làm mới) hoặc cho toàn bộ sổ làm việc (Làm mới Tất cả).

Làm mới dữ liệu sẽ cố gắng quay lại thông qua mô hình dữ liệu mà trang tính Power View dựa trên đó, quay lại nguồn dữ liệu để nhận dữ liệu mới nhất. Vì vậy, làm mới dữ liệu trong Power View cũng làm mới dữ liệu trong mô hình dữ liệu, cho dù đó là Mô hình Dữ liệu nội bộ trong sổ làm việc Excel hoặc mô hình dữ liệu bên ngoài được kết nối đến trang tính Power View.

Nút Làm mới của Power View

Đầu Trang

Xem Thêm

Power View: Khám phá, trực quan hóa và trình bày dữ liệu của bạn

Video về Power View và PowerPivot

Hướng dẫn: Phân tích dữ liệu PivotTable bằng Mô hình Dữ liệu trong Excel 2013

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×