Làm mới dữ liệu đã nhập trong PowerPivot

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn dùng bổ trợ Power Pivot để làm mới dữ liệu đã nhập từ trước, bạn có thể biết thao tác làm mới đó thành công, thất bại hoặc bị hủy bỏ.

Trong Power Pivot, bấm Trang chủ > Lấy Dữ liệu Ngoài > Làm mới hoặc Làm mới Tất cả để nhập lại bảng hiện tại hoặc tất cả các bảng trong mô hình dữ liệu.

Trạng thái làm mới sẽ được biểu thị cho mỗi kết nối đã dùng trong mô hình dữ liệu đó. Có ba kết quả có thể xảy ra.

Thông báo về trạng thái làm mới dữ liệu trong PowerPivot

Thông báo “Thành công” cho bạn biết số hàng được nhập vào mỗi bảng.

Thông báo “Lỗi” có thể xảy ra nếu cơ sở dữ liệu đang ngoại tuyến, bạn không còn quyền nữa hoặc bảng hay cột đã bị xóa bỏ hoặc đổi tên trong nguồn. Hãy xác nhận rằng cơ sở dữ liệu vẫn sẵn dùng, có thể bằng cách tạo một kết nối mới trong sổ làm việc khác.

"Đã hủy" có nghĩa là Excel đã không đưa ra yêu cầu làm mới, có thể do làm mới bị tắt trên kết nối.

Mẹo:  Bạn đang chia sẻ sổ làm việc này với những người khác mà nhưng người đó có thể muốn làm mới dữ liệu? Hãy giúp đồng nghiệp tránh các lỗi làm mới dữ liệu bằng cách nhắc họ hãy yêu cầu được cấp quyền đối với nguồn dữ liệu cung cấp dữ liệu đó.

Các thuộc tính bảng hiển thị các truy vấn được dùng trong làm mới dữ liệu

Làm mới dữ liệu chỉ đơn giản là việc chạy lại cùng một truy vấn vốn đã được dùng để lấy dữ liệu ban đầu. Bạn có thể xem và đôi khi sửa đổi truy vấn bằng cách xem các thuộc tính bảng trong cửa sổ Power Pivot.

  1. Để xem truy vấn được dùng trong khi làm mới dữ liệu, hãy bấm Power Pivot > Quản lý để mở cửa sổ Power Pivot.

  2. Bấm Thiết kế > Thuộc tính Bảng.

  3. Chuyển tới Trình soạn thảo Truy vấn để xem truy vấn ẩn dưới.

Không phải kiểu nguồn dữ liệu nào cũng hiển thị truy vấn. Ví dụ, truy vấn không hiển thị cho việc nhập nguồn cấp dữ liệu.

Các thuộc tính kết nối hủy bỏ việc làm mới dữ liệu

Trong Excel, bạn có thể đặt các thuộc tính kết nối mà những thuộc tính này quyết định tần suất làm mới dữ liệu. Nếu thao tác làm mới không được cho phép ở một kết nối cụ thể, bạn sẽ nhận được thông báo hủy bỏ khi chạy Làm mới Tất cả hoặc khi bạn tìm cách làm mới một bảng cụ thể có sử dụng kết nối đó.

  1. Để xem thuộc tính kết nối, trong Excel, hãy bấm Dữ liệu > Kết nối để xem danh sách tất cả các kết nối được dùng trong sổ làm việc đó.

  2. Chọn kết nối và bấm Thuộc tính.

  3. Trong Sử dụng, dưới Điều khiển làm mới, nếu hộp kiểm Làm mới kết nối này khi Làm mới Tất cả không được chọn, bạn sẽ nhận được thông báo hủy bỏ khi bạn tìm cách Làm mới Tất cả trong cửa sổ .Power Pivot

Làm mới dữ liệu trên Office 365

Cách bạn chia sẻ sổ làm việc sẽ quyết định việc làm mới dữ liệu có thể diễn ra hay không. Trên Office 365, bạn không thể làm mới những dữ liệu vốn xuất phát từ nguồn dữ liệu ngoài. Giả sử bạn tạo một sổ làm việc trong Excel, nhập dữ liệu từ máy chủ trên mạng của mình, tạo PivotTable rồi tải sổ làm việc đó lên Office 365. Trên Office 365, bạn có thể làm việc với PivotTable, nhưng bạn sẽ không dùng được Dữ liệu >Làm mới để cập nhật dữ liệu trong đó.

Bạn sẽ nhận được thông báo lỗi Làm mới Dữ liệu Ngoài Không thành công, kèm theo tên và vị trí của kết nối đã không thể làm mới.

Làm mới dữ liệu trên SharePoint Server 2013

Trên SharePoint Server 2013, bạn có thể lên lịch làm mới dữ liệu không cần người điều khiển trên máy chủ, nhưng để làm như vậy, cần phải cài đặt và cấu hình Power Pivot cho SharePoint 2013 trong môi trường SharePoint của bạn. Hãy hỏi người quản trị SharePoint của bạn để tìm hiểu xem tính năng làm mới dữ liệu đã lên lịch có sẵn dùng hay không.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×