Làm mới dữ liệu được kết nối với một sổ làm việc khác

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu sổ làm việc Excel của bạn có kết nối với dữ liệu trong sổ làm việc khác, bạn có thể đảm bảo nó sẽ được Cập Nhật. Dùng lệnh làm mới (trên tab dữ liệu ) để thực hiện điều này.

Bạn cần kết nối với sổ làm việc khác trước?

Refresh

 1. Trên tab dữ liệu , hãy bấm Làm mới tất cả.

  Nếu bạn có nhiều kết nối và bạn chỉ muốn cập nhật một nhất định, chọn bất kỳ ô nào trong phạm vi dữ liệu đó, bấm vào mũi tên bên cạnh Làm mới tất cả, và bấm làm mới.

  Làm mới Kết nối Dữ liệu

Kiểm soát cách hoặc khi kết nối được làm mới

 1. Bấm vào bất kỳ ô nào có chứa dữ liệu được kết nối của bạn.

 2. Trên tab dữ liệu , hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Làm mới tất cả, và bấm Thuộc tính kết nối.

  Thuộc tính Kết nối

 3. Trên tab Sử dụng, hãy đặt bất kỳ tùy chọn nào mà bạn muốn thay đổi.

  Cho tập dữ liệu rất lớn, hãy cân nhắc việc kiểm tra tùy chọn bật nền làm mới . Điều này trả về các điều khiển của Excel cho bạn, thay vì làm bạn chờ cho làm mới để hoàn tất.

Hủy bỏ hoặc kiểm tra trạng thái làm mới

Nếu sổ làm việc của bạn được kết nối với nguồn dữ liệu lớn, làm mới sổ làm việc có thể mất nhiều thời gian hơn bạn dự tính. Để kiểm tra hoặc hủy bỏ việc làm mới, hãy thực hiện một trong các thao tác sau đây:

 • Kiểm tra trạng thái của truy vấn    Một thông báo sẽ xuất hiện trên thanh trạng thái Excel để cho biết rằng truy vấn đang chạy. Bấm đúp vào thông báo để kiểm tra trạng thái của truy vấn.

 • Dừng làm mới chạy ngầm phía dưới    Để dừng một truy vấn đang chạy ngầm phía dưới, hãy bấm đúp vào thông báo trạng thái truy vấn trên thanh trạng thái để hiển thị hộp thoại Trạng thái Làm mới Dữ liệu Bên ngoài rồi bấm Dừng Làm mới.

 • Dừng truy vấn    Để dừng chạy truy vấn khi tùy chọn làm mới chạy ngầm phía dưới tắt, hãy nhấm phím Esc.

Làm mới các nguồn dữ liệu khác

Làm mới kết nối dữ liệu SQL Server

Làm mới kết nối dữ liệu OLE DB

Làm mới kết nối dữ liệu Access

Làm mới kết nối dữ liệu ngoài

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Power Query được gọi là lấy & biến đổi trong Excel 2016

Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×