LEN, LENB (Hàm LEN, LENB)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức cũng như cách sử dụng hàm LENLENB trong Microsoft Excel.

Mô tả

Hàm LEN về số ký tự trong một chuỗi văn bản.

Hàm LENB trả về số byte dùng để biểu thị các ký tự trong một chuỗi văn bản.

Quan trọng: 

  • Các hàm này có thể không khả dụng ở mọi ngôn ngữ.

  • Hàm LENB chỉ đếm 2 byte cho mỗi ký tự khi ngôn ngữ DBCS được thiết lập làm ngôn ngữ mặc định. Nếu không, hàm LENB sẽ hành động giống như hàm LEN, đếm 1 byte cho mỗi ký tự.

Các ngôn ngữ hỗ trợ DBCS bao gồm Tiếng Nhật, Tiếng Trung Quốc (Giản thể), Tiếng Trung Quốc (Phồn thể) và Tiếng Hàn Quốc.

Cú pháp

LEN(văn_bản)

LENB(văn_bản)

Cú pháp hàm xxx có các đối số sau đây:

  • Text    Bắt buộc. Văn bản mà bạn muốn tìm độ dài của nó. Khoảng trống được đếm là ký tự.

Ví dụ

Ví dụ 1: LEN

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Phoenix, AZ

     Một   

Công thức

Mô tả

Kết quả

=LEN(A2)

Độ dài của chuỗi thứ nhất

11

=LEN(A3)

Độ dài của chuỗi thứ hai

0

=LEN(A4)

Độ dài của chuỗi thứ ba, trong đó bao gồm 5 khoảng trắng

11

Ví dụ 2: LENB (khi máy tính của bạn thiết đặt ngôn ngữ mặc định hỗ trợ DBCS)

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Phoenix, AZ

     Một   

Công thức

Mô tả

Kết quả

=LEN(A2)

Độ dài của chuỗi thứ nhất

11

=LEN(A3)

Độ dài của chuỗi thứ hai

0

=LEN(A4)

Độ dài của chuỗi thứ ba, trong đó bao gồm 5 khoảng trắng

11

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×