Lỗi “không thể cài đặt Office (64-bit)” khi bạn cài đặt Office

Bạn sẽ nhận được thông báo lỗi này nếu bạn cố cài đặt phiên bản 64-bit của Office 2013, Office 2016, Office 365 hoặc một ứng dụng Office độc lập như Visio trên máy tính vốn đã có một phiên bản 32-bit của Office.

Thông báo lỗi Không thể cài đặt Office 32-bit lên trên Office 64-bit

Ghi chú  Hộp thoại trước nói rằng không thể cài đặt Office (64 bit) vì các chương trình Office 32 bit đã được cài đặt. Có một hộp thoại tương ứng cho biết rằng không thể cài đặt Office (32 bit) nếu bạn đã cài đặt các chương trình Office 64 bit.

Bạn sẽ nhận được thông báo lỗi này nếu bạn cố cài đặt phiên bản 32-bit của Office 2013, Office 2016, Office 365 hoặc một ứng dụng Office độc lập như Visio trên máy tính vốn đã có một phiên bản 64-bit của Office.

Thông báo lỗi Không thể cài đặt Office 32-bit lên trên Office 64-bit

Bạn không thể kết hợp hai phiên bản 32 bit và 64 bit của Office.

Khi đứng trước lựa chọn giữa phiên bản Office 32-bit và 64-bit, bạn phải chọn cái này hoặc cái kia - việc cài đặt cả hai sẽ không hiệu quả. Bạn có thể kết hợp các phiên bản như Office 2010 và Office 2013 hoặc Office 2016 - miễn là cả hai đều là 32-bit hay 64-bit.

Do đó, nếu bạn sắp cài đặt Office 2013 hoặc Office 2016 cùng với phiên bản khác của Office, hãy cài đặt kiểu trùng khớp với phiên bản mà bạn đã có. Ví dụ, nếu bạn đã cài đặt phiên bản 32 bit của Office 2010, hãy cài đặt phiên bản 32 bit của Office 2013 hoặc Office 2016.

Nếu bạn muốn chuyển từ 32-bit sang 64-bit, bạn sẽ phải dỡ cài đặt phiên bản 32-bit và sau đó cài đặt phiên bản 64-bit. Tương tự, nếu bạn muốn chuyển từ 64-bit sang 32-bit, bạn sẽ cần phải dỡ cài đặt phiên bản 64-bit và sau đó cài đặt phiên bản 32-bit.

Ví dụ, nếu bạn có phiên bản 32-bit của Office 2010 và bạn muốn cài đặt phiên bản 64-bit của Office 2013 hoặc Office 2016 và giữ Office 2010 trên cùng một máy tính, bạn sẽ cần phải dỡ cài đặt Office 2010, cài đặt lại phiên bản 64-bit của Office 2010, sau đó cài đặt phiên bản 64-bit của Office 2013 hoặc Office 2016.

Để giúp bạn quyết định nên cài đặt phiên bản nào, hãy xem Chọn phiên bản 32 bit hay 64 bit của Office.

Dỡ cài đặt Office

Sử dụng hướng dẫn dỡ cài đặt thích hợp cho phiên bản Office bạn muốn dỡ cài đặt.

Cài đặt Office

Ghi chú  Nếu bạn muốn chỉ có Office 2013 hoặc Office 2016 trên máy tính, bạn không cần phải cài đặt lại phiên bản khác mà bạn đã dỡ cài đặt trong phần trước.

Để cài đặt lại Office 2010 hoặc Office 2007, hãy dùng DVD và khóa sản phẩm Office ban đầu của bạn.

Để cài đặt phiên bản 32 bit hoặc 64 bit của Office 2013 hoặc Office 2016   

Áp dụng Cho: Excel 2016, Word 2016, Outlook 2016, PowerPoint 2016, OneNote 2016, Office 2016, Excel 2013, Word 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, OneNote 2013, Publisher 2013, Access 2013, Visio 2013, , Visio Professional 2013, Project Pro cho Office 365, Project Standard 2013, Project Professional 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Thay đổi ngôn ngữ