Lối tắt bàn phím cho Microsoft Word 2016 cho Windows

Quan trọng   Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bài viết này cho tất cả các lối tắt bàn phím cho Microsoft Word 2016. Các lối tắt trong bài viết này tham chiếu đến bố trí bàn phím Hoa Kỳ. Phím cho các bố trí khác có thể tương ứng không chính xác với các phím trên bàn phím Hoa Kỳ.

Ghi chú  Nếu một lối tắt đòi hỏi phải có hai hoặc nhiều phím đồng thời, các phím được phân tách bằng dấu cộng (+). Nếu bạn phải nhấn một phím ngay sau khác, các phím được phân tách bằng dấu phẩy (,)...

Trong bài viết này

Được dùng thường xuyên lối tắt

Dẫn hướng ruy-băng với phím truy nhập

Thay đổi tiêu điểm bàn phím mà không sử dụng chuột.

Tham chiếu lối tắt bàn phím cho Microsoft Word

Tham chiếu phím chức năng

Được dùng thường xuyên lối tắt

Bảng này hiển thị nhất dùng thường xuyên lối tắt trong Microsoft Word.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Đi tới "Cho tôi biết bạn muốn làm gì"

ALT+Q

Mở

CTRL+O

Lưu

CTRL+S

Đóng cửa

CTRL+W

Cắt

CTRL+X

Sao chép

CTRL+C

Dán

CTRL+V

Chọn tất cả

CTRL+A

Đậm

CTRL+B

Nghiêng

CTRL+I

Gạch chân

CTRL+U

Giảm cỡ phông xuống 1 điểm.

CTRL+[

Tăng cỡ phông lên 1 điểm.

CTRL+]

Văn bản căn giữa.

CTRL+E

Văn bản căn trái.

CTRL+L

Văn bản căn phải.

CTRL+R

Hủy bỏ

Phím Esc

Hoàn tác

CTRL+Z

Làm lại

CTRL+Y

Thu phóng

ALT + W, Q, rồi chuyển tab trong hộp thoại thu phóng để giá trị bạn muốn.

Dẫn hướng ruy-băng với chỉ bàn phím

Phím truy nhập là đặc biệt các lối tắt cho phép bạn nhanh chóng sử dụng lệnh trên ruy-băng bằng cách nhấn phím một vài, bất kể bạn đang ở đâu trong chương trình. Mỗi lệnh trong Word có thể truy nhập bằng cách sử dụng một phím truy nhập. Bạn có thể đến hầu hết các lệnh bằng cách sử dụng hai năm phím nhấn.

Sử dụng một phím truy nhập:

 1. Sử dụng bảng dưới đây để chọn tab ruy-băng mà bạn muốn mở.

  Để thực hiện điều này

  Nhấn

  Mở tệp trang sử dụng dạng xem Backstage.

  ALT+F

  Mở tab thiết kế để sử dụng chủ đề, màu sắc và hiệu ứng chẳng hạn như viền trang.

  Alt+G

  Mở trang đầu tab sử dụng lệnh định dạng phổ biến, kiểu đoạn văn, hoặc sử dụng công cụ tìm kiếm.

  Alt+H

  Mở tab thư để quản lý các tác vụ phối thư, hoặc để làm việc với phong bì và nhãn.

  ALT+M

  Mở tab chèn để chèn bảng, ảnh và hình dạng, tiêu đề hoặc hộp văn bản.

  ALT+N

  Mở tab bố trí để làm việc với các lề trang, hướng trang, thụt lề và dãn cách.

  ALT+P

  Mở "Cho tôi biết" hộp trên ruy-băng để nhập thuật ngữ tìm kiếm cho nội dung Trợ giúp.

  ALT + Q, sau đó nhập thuật ngữ tìm kiếm

  Mở tab xem lại để sử dụng kiểm tra chính tả, hãy đặt soát lỗi ngôn ngữ, hoặc để theo dõi và xem lại các thay đổi tài liệu của bạn.

  ALT+R

  Mở tab tham chiếu để thêm một bảng mục lục, cước chú hay bảng câu trích dẫn.

  ALT+S

  Mở tab dạng xem để chọn một dạng xem tài liệu hoặc chế độ, chẳng hạn như dạng xem chế độ đọc hoặc viền ngoài. Bạn cũng có thể đặt mức phóng đại thu phóng và quản lý nhiều cửa sổ tài liệu.

  ALT+W

 2. Nhấn mũi tên xuống để di chuyển vào tab ruy-băng mà bạn đã chọn, và sau đó dùng phím mũi tên để di chuyển đến lệnh bạn muốn.

 3. Dùng phím TAB hoặc mũi tên để di chuyển đến lệnh khác nhau trong tab ruy-băng đó. Một số lệnh không thể truy nhập được với một phím mũi tên.

 4. Để di chuyển giữa các nhóm trên ruy-băng, hãy nhấn CTRL + mũi tên phải hoặc CTRL + mũi tên trái.

  • Nếu lệnh nút chuẩn, nhấn phím cách hoặc ENTER để kích hoạt lệnh mà bạn muốn.

  • Nếu lệnh tách nút (tức là một nút mở menu các tùy chọn bổ sung), hãy nhấn ALT + mũi tên xuống để di chuyển qua các tùy chọn, rồi nhấn phím cách hoặc ENTER để chọn tùy chọn đó.

Dùng phím truy nhập khi bạn có thể xem Mẹo phím

Dùng phím truy nhập:

 1. Nhấn ALT.

 2. Nhấn chữ cái hiện trong hình vuông Mẹo phím xuất hiện qua lệnh ruy-băng mà bạn muốn dùng.

Tùy thuộc vào thư mà bạn nhấn, bạn có thể được hiển thị Mẹo phím tắt bổ sung. Ví dụ, nếu bạn nhấn ALT + F, Office Backstage mở ra trên trang thông tin vai trò này có một bộ Mẹo phím tắt khác nhau. Nếu bạn rồi nhấn ALT một lần nữa, Mẹo phím để dẫn hướng trên Trang này xuất hiện.

Thay đổi tiêu điểm bàn phím mà không sử dụng chuột.

Bảng sau đây liệt kê một số cách để di chuyển tiêu điểm bàn phím mà không cần dùng chuột.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chọn tab hiện hoạt trên ruy-băng và kích hoạt khóa truy nhập.

ALT hoặc F10. Dùng phím truy nhập hoặc phím mũi tên để di chuyển đến một tab khác nhau.

Di chuyển tiêu điểm vào các lệnh trên ruy-băng.

TAB hoặc SHIFT+TAB

Di chuyển lên, xuống, sang trái hoặc sang phải tương ứng trong các mục trên ruy-băng.

MŨI TÊN XUỐNG, MŨI TÊN LÊN, MŨI TÊN TRÁI hoặc MŨI TÊN PHẢI

Bung rộng hoặc thu gọn ruy-băng.

CTRL+F1

Hiển thị menu lối tắt cho một mục đã chọn.

SHIFT+F10

Di chuyển tiêu điểm đến một ngăn khác nhau của cửa sổ, chẳng hạn như ngăn định dạng ảnh, ngăn ngữ pháp, hoặc ngăn chọn.

F6

Di chuyển tiêu điểm đến mỗi lệnh trên ruy-băng, tiến hoặc lùi tương ứng.

TAB hoặc SHIFT+TAB

Kích hoạt một lệnh đã chọn hoặc điều khiển trên ruy-băng.

PHÍM CÁCH hoặc ENTER

Mở menu đã chọn hoặc bộ sưu tập trên ruy-băng.

PHÍM CÁCH hoặc ENTER

Kết thúc việc sửa giá trị của điều khiển trên ruy-băng và chuyển tiêu điểm trở về tài liệu.

ENTER

Tham chiếu lối tắt bàn phím cho Microsoft Word

Tạo và sửa tài liệu

Tạo, xem và lưu tài liệu

Để thực hiện điều này

Nhấn

Tạo tài liệu mới.

CTRL+N

Mở tài liệu.

CTRL+O

Đóng tài liệu.

CTRL+W

Tách cửa sổ tài liệu.

ALT+CTRL+S

Loại bỏ tách cửa sổ tài liệu.

ALT+SHIFT+C hoặc ALT+CTRL+S

Lưu tài liệu.

CTRL+S

Làm việc với nội dung Web

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chèn siêu kết nối.

CTRL+K

Lùi về một trang.

ALT+MŨI TÊN TRÁI

Tiến lên một trang.

ALT+MŨI TÊN PHẢI

Làm mới.

F9

In và xem trước bản in của tài liệu

Để thực hiện điều này

Nhấn

In tài liệu.

CTRL+P

Chuyển tới dạng xem trước bản in.

ALT+CTRL+I

Di chuyển quanh trang xem trước bản in khi phóng to.

Phím mũi tên

Di chuyển quanh trang xem trước bản in khi thu nhỏ.

PAGE UP hoặc PAGE DOWN

Chuyển đến trang xem trước bản in đầu tiên khi thu nhỏ.

CTRL+HOME

Chuyển đến trang xem trước bản in cuối cùng khi thu nhỏ.

CTRL+END

Kiểm tra chính tả và xem lại các thay đổi trong tài liệu

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chèn chú thích (trong ngăn tác vụ hiệu đính).

ALT + R, C

Bật hoặc tắt theo dõi thay đổi.

CTRL+SHIFT+E

Đóng Ngăn Xem lại nếu nó đang mở.

ALT+SHIFT+C

Chọn tab xem lại trên ruy-băng.

ALT + R, sau đó mũi tên xuống để di chuyển vào các lệnh trên tab này.

Chọn kiểm tra chính tả & ngữ pháp

ALT + R, S

Tìm, thay thế và đi tới mục cụ thể trong tài liệu

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở hộp tìm kiếm trong ngăn dẫn hướng tác vụ.

CTRL+F

Thay thế văn bản, định dạng cụ thể và các mục đặc biệt.

CTRL+H

Đi tới một trang, thẻ đánh dấu, cước chú, bảng, chú thích, đồ họa hoặc vị trí khác.

CTRL+G

Chuyển đổi giữa bốn vị trí mà bạn mới sửa gần nhất.

ALT+CTRL+Z

Di chuyển xung quanh trong tài liệu bằng bàn phím

Để di chuyển

Nhấn

Sang trái một ký tự

MŨI TÊN TRÁI

Sang phải một ký tự

MŨI TÊN PHẢI

Sang trái một từ

CTRL+MŨI TÊN TRÁI

Sang phải một từ

CTRL+MŨI TÊN PHẢI

Lên trên một đoạn văn bản

CTRL+MŨI TÊN LÊN

Xuống dưới một đoạn văn bản

CTRL+MŨI TÊN XUỐNG

Sang trái một ô (trong bảng)

SHIFT+TAB

Sang phải một ô (trong bảng)

TAB

Lên trên một dòng

MŨI TÊN LÊN

Xuống dưới một dòng

MŨI TÊN XUỐNG

Đến cuối dòng

END

Đến đầu dòng

HOME

Đến trên cùng của cửa sổ.

ALT+CTRL+PAGE UP

Đến cuối cùng của cửa sổ.

ALT+CTRL+PAGE DOWN

Lên trên một màn hình (cuộn)

PAGE UP

Xuống dưới một màm hình (cuộn)

PAGE DOWN

Đến đầu trang kế tiếp

CTRL+PAGE DOWN

Đến đầu trang trước đó

CTRL+PAGE UP

Đến cuối tài liệu

CTRL+END

Đến đầu tài liệu

CTRL+HOME

Đến lần chỉnh sửa trước đó

SHIFT+F5

Sau khi mở tài liệu, đến vị trí bạn đã làm việc khi tài liệu đóng lại lần trước đó

SHIFT+F5

Chèn hoặc đánh dấu mục lục, cước chú và câu trích dẫn

Để thực hiện điều này

Nhấn

Đánh dấu một mục trong mục lục.

ALT+SHIFT+O

Đánh dấu một mục trong mục lục phân quyền (trích dẫn).

ALT+SHIFT+I

Đánh dấu một mục chỉ mục.

ALT+SHIFT+X

Chèn cước chú.

ALT+CTRL+F

Chèn chú thích cuối.

ALT+CTRL+D

Đi tới cước chú tiếp theo (trong Word 2016).

ALT + SHIFT + >

Đi tới trước cước chú (trong Word 2016).

ALT + SHIFT + <

Đi đến "Cho tôi biết bạn muốn làm gì" và tra cứu thông minh (trong Word 2016).

ALT+Q

Làm việc với tài liệu trong dạng xem khác nhau

Word sẽ cung cấp một số dạng xem khác nhau của một tài liệu. Mỗi dạng xem này giúp dễ dàng thực hiện các tác vụ. Ví dụ, chế độ đọc cho phép bạn trình bày hai trang của tài liệu song song và sử dụng một dẫn hướng mũi tên để di chuyển đến trang tiếp theo /

Chuyển sang dạng xem khác của tài liệu

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chuyển đổi sang chế độ dạng xem đọc

ALT + W, F

Chuyển sang dạng xem Bố trí In.

ALT+CTRL+P

Chuyển sang dạng xem Dàn bài.

ALT+CTRL+O

Chuyển sang dạng xem Bản thảo.

ALT+CTRL+N

Làm việc với đầu đề trong dạng xem Dàn bài

Để thực hiện điều này

Nhấn

Tăng cấp một đoạn văn bản.

ALT+SHIFT+MŨI TÊN TRÁI

Giảm cấp một đoạn văn bản.

Phím ALT+SHIFT+MŨI TÊN PHẢI

Giảm cấp xuống thành văn bản nội dung.

CTRL+SHIFT+N

Chuyển đoạn văn bản đã chọn lên trên.

Phím ALT+SHIFT+MŨI TÊN LÊN

Chuyển đoạn văn bản đã chọn xuống dưới.

Phím ALT+SHIFT+MŨI TÊN XUỐNG

Bung rộng văn bản dưới một đề mục.

ALT+SHIFT+DẤU CỘNG

Thu gọn văn bản dưới một đề mục.

ALT+SHIFT+DẤU TRỪ

Bung rộng hoặc thu gọn tất cả văn bản hoặc đề mục.

ALT+SHIFT+A

Ẩn hoặc hiện định dạng ký tự.

Phím gạch chéo (/) trên bàn phím số

Hiện dòng thứ nhất của văn bản nội dung hoặc tất cả văn bản nội dung.

ALT+SHIFT+L

Hiện tất cả các đề mục có kiểu Đề mục 1.

ALT+SHIFT+1

Hiện tất cả các đề mục lên tới Đề mục n.

ALT+SHIFT+n

Chèn một ký tự tab.

CTRL+TAB

Dẫn hướng trong dạng xem chế độ đọc

Để thực hiện điều này

Nhấn

Đi tới đầu tài liệu.

HOME

Đi tới cuối tài liệu.

END

Đi tới trang n.

n, ENTER

Thoát khỏi chế độ Đọc.

ESC

Sửa và di chuyển văn bản và đồ họa

Chọn văn bản và đồ họa

Chọn văn bản bằng cách nhấn giữ SHIFT và dùng phím mũi tên để di chuyển con trỏ.

Mở rộng vùng chọn

Để thực hiện điều này

Nhấn

Bật chế độ mở rộng.

F8

Chọn ký tự gần nhất.

F8, rồi nhấn MŨI TÊN TRÁI hoặc MŨI TÊN PHẢI

Tăng kích thước vùng chọn.

F8 (nhấn một lần để chọn một từ, hai lần để chọn một câu, v.v.)

Giảm kích thước vùng chọn.

SHIFT+F8

Tắt chế độ mở rộng.

ESC

Mở rộng vùng chọn thêm một ký tự sang phải.

SHIFT+MŨI TÊN PHẢI

Mở rộng vùng chọn thêm một ký tự sang trái.

SHIFT+MŨI TÊN TRÁI

Mở rộng vùng chọn đến cuối một từ.

CTRL+SHIFT+MŨI TÊN PHẢI

Mở rộng vùng chọn đến đầu một từ.

CTRL+SHIFT+MŨI TÊN TRÁI

Mở rộng vùng chọn đến cuối một dòng.

SHIFT+END

Mở rộng vùng chọn đến đầu một dòng.

SHIFT+HOME

Mở rộng vùng chọn xuống dưới thêm một dòng.

SHIFT+MŨI TÊN XUỐNG

Mở rộng vùng chọn lên trên thêm một dòng.

SHIFT+MŨI TÊN LÊN

Mở rộng vùng chọn đến cuối một đoạn văn bản.

CTRL+SHIFT+MŨI TÊN XUỐNG

Mở rộng vùng chọn đến đầu một đoạn văn bản.

CTRL+SHIFT+MŨI TÊN LÊN

Mở rộng vùng chọn xuống dưới thêm một màn hình.

SHIFT+PAGE DOWN

Mở rộng vùng chọn lên trên thêm một màn hình.

SHIFT+PAGE UP

Mở rộng vùng chọn đến đầu một tài liệu.

CTRL+SHIFT+HOME

Mở rộng vùng chọn đến cuối một tài liệu.

CTRL+SHIFT+END

Mở rộng vùng chọn đến cuối một cửa sổ.

ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

Mở rộng vùng chọn để bao gồm toàn bộ tài liệu.

CTRL+A

Chọn một khối văn bản dọc.

CTRL+SHIFT+F8, rồi dùng các phím mũi tên; nhấn ESC để hủy chế độ chọn

Mở rộng vùng chọn tới một vị trí cụ thể trong một tài liệu.

F8+phím mũi tên; nhấn ESC để hủy chế độ chọn

Xóa bỏ văn bản và đồ họa

Để thực hiện điều này

Nhấn

Xóa bỏ một ký tự bên trái.

BACKSPACE

Xóa bỏ một từ bên trái.

CTRL+BACKSPACE

Xóa bỏ một ký tự bên phải.

DELETE

Xóa bỏ một từ bên phải.

CTRL+DELETE

Cắt văn bản đã chọn vào Bảng tạm Office.

CTRL+X

Hoàn tác hành động cuối.

CTRL+Z

Cắt vào Spike.

CTRL+F3

Sao chép và di chuyển văn bản và đồ họa

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở Bảng tạm Office

Nhấn ALT+H để chuyển tới tab Trang đầu, rồi nhấn F,O.

Sao chép văn bản hoặc đồ họa đã chọn vào Bảng tạm Office.

CTRL+C

Cắt văn bản hoặc đồ họa đã chọn vào Bảng tạm Office.

CTRL+X

Dán mục đã dán hoặc nội dung thêm gần nhất từ Bảng tạm Office.

CTRL+V

Di chuyển văn bản hoặc đồ họa một lần.

F2 (rồi di chuyển con trỏ và nhấn ENTER)

Sao chép văn bản hoặc đồ họa một lần.

SHIFT+F2 (rồi di chuyển con trỏ và nhấn ENTER)

Khi văn bản hoặc đối tượng được chọn, mở hộp thoại Tạo Khối Dựng Mới.

ALT+F3

Khi khối dựng — ví dụ như đồ họa SmartArt — được chọn, hiển thị menu lối tắt gắn với nó.

SHIFT+F10

Cắt vào Spike.

CTRL+F3

Dán nộ dung Spike.

CTRL+SHIFT+F3

Sao chép đầu trang hoặc chân trang đã dùng trong phần trước đó của tài liệu.

ALT+SHIFT+R

Sửa và dẫn hướng bảng

Chọn văn bản và đồ họa trong bảng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chọn nội dung của ô kế tiếp.

TAB

Chọn nội dung của ô trước đó.

SHIFT+TAB

Mở rộng vùng chọn tới các ô liền kề.

Nhấn giữ SHIFT và nhấn một phím mũi tên nhiều lần.

Chọn một cột.

Dùng các phím mũi tên để di chuyển tới ô trên cùng hoặc cuối cùng của cột, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Nhấn SHIFT+ALT+PAGE DOWN để chọn cột từ trên xuống dưới.

 • Nhấn SHIFT+ALT+PAGE UP để chọn cột từ dưới lên trên.

Chọn toàn bộ hàng

Dùng phím mũi tên để di chuyển đến cuối hàng, một trong hai ô đầu tiên (ngoài cùng bên trái) trong hàng hoặc ô cuối cùng (ngoài cùng bên phải) trong hàng.

 • Từ ô đầu tiên trong hàng, nhấn SHIFT + ALT + END để chọn hàng từ trái sang phải.

 • Từ ô cuối cùng trong hàng, nhấn SHIFT + ALT + HOME để chọn hàng từ phải sang trái.

Mở rộng một vùng chọn (hoặc khối).

CTRL+SHIFT+F8, rồi dùng các phím mũi tên; nhấn ESC để hủy chế độ chọn

Chọn toàn bộ một bảng.

ALT+5 trên bàn phím số (với phím NUM LOCK tắt)

Di chuyển trong bảng

Để di chuyển

Nhấn

Tới ô kế tiếp trong hàng

TAB

Tới ô trước đó trong hàng

SHIFT+TAB

Tới ô đầu tiên trong hàng

ALT+HOME

Tới ô cuối cùng trong hàng

ALT+END

Tới ô đầu tiên trong cột

ALT+PAGE UP

Tới ô cuối cùng trong cột

ALT+PAGE DOWN

Tới hàng trước đó

MŨI TÊN LÊN

Tới hàng kế tiếp

MŨI TÊN XUỐNG

Lên một hàng

ALT+SHIFT+MŨI TÊN LÊN

Xuống một hàng

ALT+SHIFT+MŨI TÊN XUỐNG

Chèn đoạn văn bản và ký tự tab vào bảng

Để chèn

Nhấn

Đoạn văn bản mới vào một ô

ENTER

Ký tự tab vào một ô

CTRL+TAB

Định dạng ký tự và đoạn văn

Định dạng ký tự

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở hộp thoại Phông để thay đổi định dạng của ký tự.

CTRL+D

Thay đổi thành chữ hoa hoặc chữ thường.

SHIFT+F3

Định dạng tất cả các chữ là chữ hoa.

CTRL+SHIFT+A

Áp dụng định dạng đậm.

CTRL+B

Áp dụng gạch chân.

CTRL+U

Gạch chân các từ nhưng không gạch chân khoảng trống.

CTRL+SHIFT+W

Gạch chân đúp văn bản.

CTRL+SHIFT+D

Áp dụng định dạng văn bản ẩn.

CTRL+SHIFT+H

Áp dụng định dạng nghiêng.

CTRL+I

Định dạng các chữ là chữ hoa nhỏ.

CTRL+SHIFT+K

Áp dụng định dạng chỉ số dưới (tự động dãn cách).

CTRL+DẤU BẰNG

Áp dụng định dạng chỉ số trên (tự động dãn cách).

CTRL+SHIFT+DẤU CỘNG

Loại bỏ định dạng ký tự thủ công.

CTRL+PHÍM CÁCH

Thay đổi vùng chọn thành phông Ký hiệu.

CTRL+SHIFT+Q

Thay đổi hoặc chỉnh lại kích cỡ phông chữ

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở hộp thoại Phông để thay đổi phông.

CTRL+SHIFT+F

Tăng cỡ phông.

CTRL+SHIFT+>

Giảm cỡ phông.

CTRL+SHIFT+<

Tăng cỡ phông lên 1 điểm.

CTRL+]

Giảm cỡ phông xuống 1 điểm.

CTRL+[

Sao chép định dạng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Sao chép định dạng từ văn bản.

CTRL+SHIFT+C

Áp dụng định dạng đã sao chép vào văn bản.

CTRL+SHIFT+V

Thay đổi căn chỉnh đoạn văn

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chuyển đổi đoạn văn bản giữa chế độ căn giữa và căn trái.

CTRL+E

Chuyển đổi đoạn văn bản giữa chế độ căn đều và căn trái.

CTRL+J

Chuyển đổi đoạn văn bản giữa chế độ căn phải và căn trái.

CTRL+R

Căn trái một đoạn văn.

CTRL+L

Thụt lề đoạn từ bên trái.

CTRL+M

Loại bỏ thụt lề đoạn từ bên trái.

CTRL+SHIFT+M

Tạo nhô lề.

CTRL+T

Giảm nhô lề.

CTRL+SHIFT+T

Loại bỏ định dạng đoạn văn bản.

CTRL+Q

Sao chép và xem lại định dạng văn bản

Để thực hiện điều này

Nhấn

Hiển thị các ký tự không in ra.

CTRL+SHIFT+* (dấu sao trên bàn phím số không có tác dụng)

Xem lại định dạng văn bản.

SHIFT+F1 (rồi bấm vào văn bản có định dạng mà bạn muốn xem lại)

Sao chép định dạng.

CTRL+SHIFT+C

Dán định dạng.

CTRL+SHIFT+V

Đặt dãn cách dòng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Dòng dãn cách đơn.

CTRL+1

Dòng dãn cách kép.

CTRL+2

Đặt dãn cách 1,5 dòng.

CTRL+5

Thêm hoặc loại bỏ một dãn cách dòng ở trước đoạn văn bản.

CTRL+0 (số không)

Áp dụng kiểu cho đoạn văn

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở ngăn tác vụ Áp dụng Kiểu.

CTRL+SHIFT+S

Mở ngăn tác vụ Kiểu.

ALT+CTRL+SHIFT+S

Khởi động Tự Định dạng.

ALT+CTRL+K

Áp dụng kiểu Thường.

CTRL+SHIFT+N

Áp dụng kiểu Đề mục 1.

ALT+CTRL+1

Áp dụng kiểu Đề mục 2.

ALT+CTRL+2

Áp dụng kiểu Đề mục 3.

ALT+CTRL+3

Để đóng ngăn tác vụ kiểu

 1. Nếu ngăn tác vụ Kiểu không được chọn, hãy nhấn F6 để chọn nó.

 2. Nhấn CTRL+PHÍM CÁCH.

 3. Dùng các phím mũi tên để chọn Đóng, rồi nhấn ENTER.

Chèn ký tự đặc biệt

Để chèn ký tự này

Nhấn

Một trường

CTRL+F9

Dấu ngắt dòng

SHIFT+ENTER

Dấu ngắt trang

CTRL+ENTER

Dấu ngắt cột

CTRL+SHIFT+ENTER

Dấu gạch em

ALT+CTRL+MINUS SIGN

Dấu gạch en

CTRL+DẤU TRỪ

Dấu gạch nối tùy chỉnh

CTRL+DẤU NỐI

Dấu gạch nối không ngắt

CTRL+SHIFT+DẤU NỐI

Một khoảng trống không ngắt

CTRL+SHIFT+PHÍM CÁCH

Ký hiệu bản quyền

ALT+CTRL+C

Ký hiệu thương hiệu đã đăng ký

ALT+CTRL+R

Ký hiệu thương hiệu

ALT+CTRL+T

Dấu chấm lửng

ALT+CTRL+DẤU CHẤM

Dấu mở trích dẫn đơn

CTRL+`(dấu nháy đơn), `(dấu nháy đơn)

Dấu nháy đóng

CTRL+' (dấu nháy đơn), ' (dấu nháy đơn)

Dấu nháy kép

CTRL+` (dấu nháy đơn), SHIFT+' (dấu nháy đơn)

Dấu nháy kép

CTRL+' (dấu nháy đơn), SHIFT+' (dấu nháy đơn)

Một nhập mục Văn bản Tự động

ENTER (sau khi bạn nhập một vài ký tự đầu tiên của tên nhập mục Văn bản Tự động và khi Mẹo Màn hình xuất hiện)

Chèn ký tự bằng cách dùng mã ký tự

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chèn ký tự Unicode của mã ký tự Unicode (thập lục phân) đã xác định. Ví dụ, để chèn ký hiệu tiền tệ Euro (Ký hiệu tiền tệ Euro), hãy nhập 20AC, rồi nhấn giữ ALT và nhấn X.

Mã ký tự, ALT+X

Tìm mã ký tự Unicode của ký tự đã chọn

ALT+X

Chèn ký tự ANSI của mã ký tự ANSI (thập phân) đã xác định. Ví dụ, để chèn ký hiệu tiền tệ Euro, hãy nhấn giữ ALT và nhấn 0128 trên bàn phím số.

ALT+mã ký tự (trên bàn phím số)

Chèn và sửa đối tượng

Chèn đối tượng

 1. Nhấn ALT, N, J, rồi nhấn J để mở hộp thoại Đối tượng.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây.

  • Nhấn MŨI TÊN XUỐNG để chọn một kiểu đối tượng, rồi nhấn ENTER để tạo đối tượng.

  • Nhấn CTRL+TAB để chuyển đến tab Tạo từ Tệp, nhấn TAB, rồi nhập tên tệp của đối tượng bạn muốn chèn hoặc duyệt đến tệp đó.

Sửa đối tượng

 1. Đặt con trỏ ở bên trái đối tượng trong tài liệu của bạn, chọn đối tượng bằng cách nhấn SHIFT+MŨI TÊN PHẢI.

 2. Nhấn SHIFT+F10.

 3. Nhấn TAB để đi tới Tên Đối tượng, nhấn ENTER, rồi nhấn ENTER một lần nữa.

Chèn đồ họa SmartArt

 1. Nhấn và thả ALT, N, rồi nhấn M để chọn SmartArt.

 2. Nhấn phím mũi tên để chọn kiểu đồ họa bạn muốn.

 3. Nhấn TAB, rồi nhấn phím mũi tên để chọn đồ họa mà bạn muốn chèn.

 4. Nhấn ENTER.

Chèn WordArt

 1. Nhấn và thả ALT, N, rồi nhấn W để chọn WordArt.

 2. Nhấn phím mũi tên để chọn kiểu WordArt bạn muốn, rồi nhấn ENTER.

 3. Nhập văn bản bạn muốn.

 4. Nhấn ESC để chọn đối tượng WordArt rồi dùng phím mũi tên để di chuyển đối tượng.

 5. Nhấn ESC một lần nữa để trở về tài liệu.

Phối thư và các trường

Ghi chú  Bạn phải nhấn ALT + M hoặc bấm gửi thư, sử dụng các lối tắt bàn phím.

Thực hiện phối thư

Để thực hiện điều này

Nhấn

Xem trước phối thư.

ALT+SHIFT+K

Phối một tài liệu.

ALT+SHIFT+N

In tài liệu đã phối.

ALT+SHIFT+M

Sửa tài liệu dữ liệu phối thư.

ALT+SHIFT+E

Chèn một trường phối.

ALT+SHIFT+F

Làm việc với các trường

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chèn trường NGÀY.

ALT+SHIFT+D

Chèn trường LISTNUM.

ALT+CTRL+L

Chèn trường TRANG.

ALT+SHIFT+P

Chèn trường THỜI GIAN.

ALT+SHIFT+T

Chèn một trường trống.

CTRL+F9

Cập nhật thông tin nối kết trong tài liệu nguồn Microsoft Word.

CTRL+SHIFT+F7

Cập nhật các trường đã chọn.

F9

Hủy nối kết một trường.

CTRL+SHIFT+F9

Chuyển đổi giữa mã trường đã chọn và kết quả của nó.

SHIFT+F9

Chuyển đổi giữa tất cả các mã trường và kết quả của chúng.

ALT+F9

Chạy GOTOBUTTON hoặc MACROBUTTON từ trường hiển thị các kết quả trường.

ALT+SHIFT+F9

Đi tới trường kế tiếp.

F11

Đi tới trường trước đó.

SHIFT+F11

Khóa một trường.

CTRL+F11

Mở khóa một trường.

CTRL+SHIFT+F11

Thanh Ngôn ngữ

Đặt ngôn ngữ soát lỗi

Tất cả tài liệu có ngôn ngữ mặc định, thường vào cùng một ngôn ngữ mặc định là hệ điều hành trên máy tính của bạn. Nhưng nếu tài liệu của bạn cũng chứa từ hoặc cụm từ trong ngôn ngữ khác, đó là nên đặt ngôn ngữ soát lỗi cho những từ. Điều này không chỉ giúp bạn kiểm tra chính tả và ngữ pháp cho các cụm từ, nó sẽ giúp bạn có thể có cho các công nghệ hỗ trợ như bộ đọc màn hình để xử lý chúng.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở hộp thoại Thiết đặt ngôn ngữ soát lỗi

ALT + R, U, L

Xem lại danh sách các ngôn ngữ soát lỗi

MŨI TÊN XUỐNG

Thiết lập mặc định ngôn ngữ

ALT + R, L

Giới thiệu về trình soạn phương pháp nhập liệu đông á

Để thực hiện điều này

Nhấn

Bật hoặc tắt Trình soạn Phương pháp Nhập liệu (IME) Tiếng Nhật trên bàn phím 101.

ALT+~

Bật mã trình soạn thảo phương pháp nhập liệu (IME) tiếng Hàn trên bàn phím 101 hoặc tắt.

ALT Phải

Bật tiếng Trung phương pháp nhập liệu trình soạn thảo (IME) trên bàn phím 101 hoặc tắt.

CTRL+PHÍM CÁCH

Tham chiếu phím chức năng

Hàm chức năng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Nhận Trợ giúp hoặc ghé thăm Office.com.

F1

Di chuyển văn bản hoặc đồ họa.

F2

Lặp lại hành động sau cùng.

F4

Chọn lệnh Đi Tới (tab Trang Đầu).

F5

Đi tới khung hoặc ngăn kế tiếp.

F6

Chọn lệnh Chính tả (tab Xem lại).

Phím F7

Mở rộng vùng chọn.

F8

Cập nhật các trường đã chọn.

F9

Hiện Mẹo Phím tắt.

F10

Đi tới trường kế tiếp.

F11

Chọn lệnh Lưu Như.

F12

Phím SHIFT + chức năng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Khởi động Trợ giúp phù hợp với ngữ cảnh hoặc hiển thị định dạng.

SHIFT+F1

Sao chép văn bản.

SHIFT+F2

Thay đổi thành chữ hoa hoặc chữ thường.

SHIFT+F3

Lặp lại hành động Tìm hoặc Đi Tới.

SHIFT+F4

Chuyển đến thay đổi cuối cùng.

SHIFT+F5

Đi tới khung hoặc ngăn trước đó (sau khi nhấn F6).

SHIFT+F6

Chọn lệnh Từ điển đồng nghĩa (tab Xem lại, nhóm Soát lỗi).

SHIFT+F7

Giảm kích thước vùng chọn.

SHIFT+F8

Chuyển đổi giữa mã trường và kết quả của nó.

SHIFT+F9

Hiển thị menu lối tắt.

SHIFT+F10

Đi tới trường trước đó.

SHIFT+F11

Chọn lệnh Lưu.

SHIFT+F12

Phím CTRL + chức năng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Bung rộng hoặc thu gọn ruy-băng.

CTRL+F1

Chọn lệnh Xem trước Bản in.

CTRL+F2

Cắt vào Spike.

CTRL+F3

Đóng cửa sổ.

CTRL+F4

Đi tới cửa sổ kế tiếp.

CTRL+F6

Chèn một trường trống.

CTRL+F9

Phóng to cửa sổ tài liệu.

CTRL+F10

Khóa một trường.

CTRL+F11

Chọn lệnh Mở.

CTRL+F12

Phím CTRL + SHIFT + chức năng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chèn nội dung của Spike.

CTRL+SHIFT+F3

Sửa thẻ đánh dấu.

CTRL+SHIFT+F5

Đi tới cửa sổ trước đó.

CTRL+SHIFT+F6

Cập nhật thông tin nối kết trong tài liệu nguồn Word 2013.

CTRL+SHIFT+F7

Mở rộng một vùng chọn hoặc khối.

CTRL+SHIFT+F8, rồi nhấn phím mũi tên

Hủy nối kết một trường.

CTRL+SHIFT+F9

Mở khóa một trường.

CTRL+SHIFT+F11

Chọn lệnh In.

CTRL+SHIFT+F12

Phím ALT + chức năng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Đi tới trường kế tiếp.

ALT+F1

Tạo Khối Dựng mới.

ALT+F3

Hãy thoát Word 2013.

ALT+F4

Khôi phục kích thước cửa sổ chương trình.

ALT+F5

Di chuyển từ hộp thoại mở lùi về mẫu tài liệu, dành cho những hộp thoại hỗ trợ hành vi này.

ALT+F6

Tìm lỗi chính tả hoặc lỗi ngữ pháp tiếp theo.

ALT+F7

Chạy macro.

ALT+F8

Chuyển đổi giữa tất cả các mã trường và kết quả của chúng.

ALT+F9

Hiển thị ngăn tác vụ Vùng chọn và Khả năng hiển thị.

ALT+F10

Hiển thị mã Microsoft Visual Basic.

ALT+F11

Phím ALT + SHIFT + chức năng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Đi tới trường trước đó.

ALT+SHIFT+F1

Chọn lệnh Lưu.

ALT+SHIFT+F2

Hiển thị ngăn tác vụ Nghiên cứu.

ALT+SHIFT+F7

Chạy GOTOBUTTON hoặc MACROBUTTON từ trường hiển thị các kết quả trường.

ALT+SHIFT+F9

Hiển thị menu hoặc thông báo cho một hành động sẵn dùng.

ALT+SHIFT+F10

Chọn nút Mục Lục trong bộ chứa Mục Lục khi bộ chứa này hiện hoạt.

ALT+SHIFT+F12

Phím CTRL + ALT + chức năng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Hiển thị Thông tin Hệ thống Microsoft.

CTRL+ALT+F1

Chọn lệnh Mở.

CTRL+ALT+F2

Ghi chú  Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Áp dụng Cho: Word 2016, Word 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Thay đổi ngôn ngữ