Lọc email

Khi tìm kiếm thư cụ thể, bạn có thể nhớ rằng nó chứa phần đính kèm, đã đánh dấu quan trọng hay nhận được trong tuần trước. Để tìm thư dựa trên tiêu chí nhất định, lệnh Lọc Email cung cấp truy cập nhanh vào Tìm kiếm Nhanh thường được sử dụng nhất.

  • Hãy bấm Trang đầu, rồi trong nhóm Tìm, bấm Lọc Email.

Lọc email

Khi bạn dùng bộ lọc, cùng một tab Công cụ Tìm kiếm sẽ xuất hiện trên ruy-băng khi bạn bấm trong hộp Tìm kiếm Nhanh.

Để xóa kết quả tìm kiếm và xem tất cả các mục trong thư mục thư đã chọn, hãy bấm Nút Đóng Tìm kiếm trong hộp Tìm kiếm Nhanh hay trên tab Tìm kiếm, trong nhóm Đóng, bạn bấm Đóng Tìm kiếm.

Hộp Tìm kiếm nhanh

Trong hộp Tìm kiếm nhanh, bấm Nút Đóng Tìm kiếm để xóa kết quả tìm kiếm

Mẹo   Bộ lọc Email Rác của Outlook là một tính năng khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tổng quan về Lọc Email Rác.

Đầu Trang

Áp dụng Cho: Outlook 2016 Preview, Outlook 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ