Lưu tài liệu trực tuyến

Việc lưu tệp của bạn vào đám mây cho phép bạn truy nhập chúng từ bất cứ đâu và tạo điều kiện dễ dàng để bạn chia sẻ chúng với gia đình và bạn bè. Để lưu các tài liệu trực tuyến với OneDrive, hãy đăng nhập vào Office.

Các tệp của bạn được lưu trực tuyến tại OneDrive.com và cũng lưu vào thư mục OneDrive trên máy tính của bạn, vì vậy bạn có thể làm việc ngoại tuyến và các thay đổi của bạn sẽ đồng bộ khi bạn kết nối lại.

Tìm hiểu thêm về OneDrive

  1. Với tài liệu mở bằng một chương trình của Office, hãy bấm Tệp > Lưu Như > OneDrive.

Lưu tệp vào OneDrive

  1. Nếu bạn chưa đăng nhập, hãy đăng nhập ngay bằng cách bấm Đăng nhập.

Hoặc nếu bạn chưa đăng ký một tài khoản Microsoft, hãy bấm Đăng ký.

  1. Sau khi bạn đăng ký hoặc đăng nhập, hãy lưu tài liệu của bạn vào OneDrive.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Áp dụng Cho: Excel 2016, Word 2016, PowerPoint 2016, Publisher 2016, Visio Professional 2016, Visio Standard 2016, Project Professional 2016, Excel 2013, Word 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, OneNote 2013, Publisher 2013, Access 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Project Standard 2013, Project Standard 2016, Project Professional 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Thay đổi ngôn ngữ