Lưu tệp bản trình bày của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong PowerPoint 2013 và trong PowerPoint 2016, bạn có thể lưu bản trình bày trên máy tính của bạn vào ổ cứng cục bộ (chẳng hạn như máy tính xách tay của bạn), một vị trí mạng, CD, DVD hoặc ổ đĩa flash. Bạn cũng có thể lưu nó dưới dạng một định dạng tệp khác. Nếu bạn muốn lưu bản trình bày của bạn vào vị trí web, hãy xem lưu và chia sẻ bản trình bày vào OneDrive.

 1. Trên tab tệp , hãy chọn lưu.

  Tệp > Lưu hoặc Lưu Như

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để lưu vào ổ cứng cục bộ, chẳng hạn như máy tính xách tay của bạn, ổ đĩa flash, ổ đĩa CD hoặc DVD, hãy chọn máy tính.

  • Để lưu vào thư viện SharePoint, chọn SharePoint.

  • Để lưu bản trình bày của bạn vào một vị trí web, hãy xem Lưu và chia sẻ bản trình bày vào OneDrive.

 3. Dưới Lưu như > Thư mục gần đây, chọn duyệt, chọn một đường dẫn và thư mục tệp và sau đó tên tệp.

 4. Chọn Lưu.

Lưu tệp bản trình bày của bạn trong một định dạng tệp khác

Ghi chú: Để lưu các tệp trong PDF (.pdf) hoặc định dạng tệp XPS (.xps), hãy xem lưu dưới dạng PDF hoặc lưu dưới dạng XPS.

 1. Trên tab tệp , hãy chọn Lưu dưới dạng.

 2. Dưới Lưu Như, hãy làm một trong các bước sau:

 3. Bên dưới Thư mục gần đây, chọn duyệt, chọn một đường dẫn và thư mục tệp, và sau đó tên tệp.

 4. Trong danh sách Lưu dưới dạng, hãy chọn định dạng tệp bạn muốn.

 5. Chọn Lưu.

Mở bản trình bày của bạn trong phiên bản PowerPoint cũ hơn

Trong PowerPoint 2013 và 2016, bạn có thể lưu tệp vào một phiên bản trước của PowerPoint bằng cách chọn phiên bản khỏi danh sách lưu dưới dạng trong hộp Lưu dưới dạng . Ví dụ, bạn có thể lưu bản trình bày PowerPoint theo định dạng mới nhất của bản trình bày PowerPoint (.pptx), hoặc bản trình bày PowerPoint 97-2003 (.ppt).

Ghi chú: 

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×