Lưu sổ làm việc vào Web

Lưu vào Web giúp bạn không phải bận tâm nhớ xem bạn đã lưu sổ làm việc ở đâu. Tất cả những gì bạn cần là một nối kết tới nó khi bạn ở bất kỳ nơi nào, với bất kỳ thiết bị nào bạn muốn. Và bạn có thể chọn cách chia sẻ nối kết đó với đồng nghiệp, mà như vậy có nghĩa là tất cả mọi người có thể làm việc trên cùng một tệp, thay vì phải gửi email qua lại các phiên bản khác nhau và tổng hợp lại sau.

Để lưu vào Web, bạn sẽ cần một tài khoản Microsoft. Nếu bạn dùng Hotmail, Messenger hoặc Xbox Live, thì bạn đã có tài khoản rồi. Nếu bạn chưa có tài khoản, bạn có thể tạo tài khoản khi bạn lưu sổ làm việc của mình.

  1. Bấm Tệp > Lưu Như.

  2. Bấm Thêm Chỗ.

  1. Dưới Thêm Chỗ, bấm OneDrive.

  1. Bấm Tài khoản Microsoft để đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn.

  2. Nhập tài khoản và mật khẩu Microsoft của bạn rồi bấm Đăng nhập.

Mẹo    Nếu bạn dùng Hotmail, Messenger hoặc Xbox Live, thì bạn đã có tài khoản Microsoft rồi. Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy bấm Đăng ký ở cuối cửa sổ để tạo tài khoản Microsoft mới. Bạn có thể phải cuốn cửa sổ xuống để nhìn thấy tùy chọn Đăng ký.

  1. Ngay khi bạn đăng ký, OneDrive của bạn sẽ xuất hiện dưới Chỗ. Chọn ứng dụng rồi dưới Thư mục Gần đây, chọn thư mục Tài liệu OneDrive của bạn. Nếu bạn không thấy thư mục, hãy bấm Duyệt tìm Thư mục Bổ sung.

  2. Nhập tên cho tệp và bấm Lưu.

Bước tiếp theo để chia sẻ sổ làm việc của bạn

Sau khi đã lưu sổ làm việc vào OneDrive, bạn có thể chia sẻ nó với những người khác.

  1. Bấm Tệp > Chia sẻ.

  2. Chọn kiểu chia sẻ mà bạn muốn. Ví dụ, để gửi email cùng với nối kết tới sổ làm việc của bạn, hãy bấm Email, rồi bấm Gửi Nối kết.

Áp dụng Cho: Excel 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ