Lối tắt bàn phím dành cho Microsoft Word 2016 for Windows

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bài viết này trình bày về tất cả lối tắt bàn phím dành cho Microsoft Word 2016. Các lối tắt trong bài viết này đề cập đến bố trí bàn phím của Hoa Kỳ. Các phím cho các bố trí khác có thể không tương ứng chính xác với các phím trên bàn phím của Hoa Kỳ.

Ghi chú: Nếu một lối tắt yêu cầu hai hoặc nhiều phím đồng thời thì các phím được phân tách bằng dấu cộng (+). Nếu bạn cần nhấn một phím ngay sau một phím khác thì các phím được phân tách bằng dấu phẩy (,)..

Trong bài viết này

Các lối tắt được sử dụng thường xuyên

Dẫn hướng dải băng chỉ bằng bàn phím

Thay đổi tiêu điểm bàn phím mà không sử dụng chuột

Tham khảo lối tắt bàn phím dành cho Microsoft Word

Tham khảo phím chức năng

Các lối tắt được sử dụng thường xuyên

Bảng này thể hiện các lối tắt được sử dụng thường xuyên nhất trong Microsoft Word.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Đi tới "Cho tôi biết bạn muốn làm gì"

ALT+Q

Mở

CTRL+O

Lưu

CTRL+S

Đóng

Ctrl+W

Cắt

CTRL+X

Sao chép

CTRL+C

Dán

CTRL+V

Chọn tất cả

CTRL+A

Đậm

CTRL+B

Nghiêng

CTRL+I

Gạch dưới

CTRL+U

Giảm cỡ phông chữ 1 điểm

CTRL+[

Tăng cỡ phông chữ 1 điểm

CTRL+]

Căn giữa văn bản

CTRL+E

Căn trái văn bản

CTRL+L

Căn phải văn bản

CTRL+R

Hủy bỏ

Esc

Hoàn tác

CTRL+Z

Làm lại

CTRL+Y

Thu phóng

ALT + W, Q, rồi nhấn phím tab trong hộp thoại Thu phóng đến giá trị mà bạn muốn.

Dẫn hướng dải băng chỉ bằng bàn phím

Dải băng là dải ở phía trên cùng của Word, được sắp xếp theo tab. Mỗi tab hiển thị một dải băng khác nhau. Các dải băng bao gồm các nhóm và mỗi nhóm bao gồm một hoặc nhiều lệnh. Mỗi lệnh trong Word đều có thể truy nhập được bằng cách sử dụng lối tắt.

Ghi chú: Phần bổ trợ và các chương trình khác có thể thêm các tab mới vào dải băng và có thể cung cấp các phím truy nhập cho những tab này.

Có hai cách để dẫn hướng các tab trong dải băng:

 • Để đi đến dải băng, nhấn Alt, sau đó, để di chuyển giữa các tab, sử dụng các phím Mũi tên Phải và Mũi tên Trái.

 • Để đi thẳng đến một tab cụ thể trên dải băng, hãy sử dụng một trong các phím truy nhập

Để thực hiện điều này

Nhấn

Để sử dụng chế độ xem Backstage, hãy mở trang Tệp.

Alt+F

Để sử dụng chủ đề, màu sắc và hiệu ứng, chẳng hạn như viền trang, hãy mở tab Thiết kế.

Alt+G

Để sử dụng các lệnh định dạng phổ biến, kiểu cách đoạn, hoặc để sử dụng công cụ Tìm kiếm, hãy mở tab Trang đầu.

ALT+H

Để quản lý các tác vụ Phối thư hoặc để làm việc với phong bì và nhãn, hãy mở tab Gửi thư.

ALT+M

Để chèn bảng, ảnh và hình dạng, tiêu đề hoặc hộp văn bản, hãy mở tab Chèn.

ALT+N

Để làm việc với lề trang, hướng trang, thụt lề và dãn cách, hãy mở tab Bố trí.

ALT+P

Để nhập thuật ngữ tìm kiếm cho nội dung Trợ giúp, hãy mở hộp "Cho tôi biết" trên dải băng.

ALT+Q, rồi nhập thuật ngữ tìm kiếm

Để sử dụng Kiểm tra Chính tả, đặt ngôn ngữ soát lỗi hoặc để theo dõi và xem lại các thay đổi cho tài liệu của bạn, hãy mở tab Xem lại.

Alt+R

Để thêm mục lục, chú thích cuối trang hoặc bảng trích dẫn, hãy mở tab Tham khảo.

Alt+S

Để chọn một chế độ xem hoặc chế độ tài liệu, chẳng hạn như Chế độ Đọc hoặc chế độ xem Dàn bài, hãy mở tab Xem. Bạn cũng có thể đặt phóng đại Thu phóng và quản lý nhiều cửa sổ tài liệu.

ALT+W

Dùng các lệnh trên một dải băng bằng bàn phím

 • Để di chuyển đến danh sách các tab dải băng, hãy nhấn Alt; để đi thẳng đến một tab, hãy nhấn lối tắt bàn phím.

 • Để di chuyển vào dải băng, hãy nhấn phím Mũi tên Xuống. (JAWS tham chiếu đến hành động này là di chuyển đến dải băng thấp hơn.)

 • Để di chuyển giữa các lệnh, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab.

 • Để di chuyển trong nhóm hiện đã được chọn, nhấn phím Mũi tên Xuống.

 • Để di chuyển giữa các nhóm trên một dải băng, hãy nhấn Ctrl+Mũi tên Phải hoặc Ctrl+Mũi tên Trái.

 • Các điều khiển trên dải băng được kích hoạt theo các cách khác nhau, tùy thuộc vào loại điều khiển:

  • Nếu lệnh đã chọn là một nút, kích hoạt nó, hãy nhấn phím cách hoặc ENTER.

  • Nếu lệnh đã chọn là một nút tách (tức là một nút mở menu các tùy chọn bổ sung), để kích hoạt nó, hãy nhấn Alt + mũi tên xuống. Chuyển tab qua các tùy chọn. Để chọn tùy chọn hiện tại, nhấn phím cách hoặc ENTER.

  • Nếu lệnh đã chọn là một danh sách (chẳng hạn như danh sách Phông chữ), để mở danh sách, nhấn phím Mũi tên Xuống. Sau đó, để di chuyển giữa các mục, hãy sử dụng phím Mũi tên Lên hoặc Mũi tên Xuống.

  • Nếu lệnh đã chọn là một bộ sưu tập, để chọn lệnh, hãy nhấn phím cách hoặc ENTER. Sau đó, tab qua các mục.

Mẹo: Trong các bộ sưu tập có nhiều hơn một hàng mục, phím Tab sẽ di chuyển từ đầu đến cuối hàng hiện tại và, khi đến cuối hàng, phím này sẽ di chuyển sang đầu hàng tiếp theo. Nhấn phím Mũi tên Phải ở cuối hàng hiện tại sẽ di chuyển tới đầu hàng hiện tại.

Sử dụng các phím truy nhập khi bạn có thể nhìn thấy các Mẹo Phím

Để sử dụng các phím truy nhập:

 1. Nhấn ALT.

 2. Nhấn chữ cái hiển thị trong Mẹo Phím hình vuông xuất hiện trên lệnh dải băng mà bạn muốn sử dụng.

Tùy thuộc vào chữ cái mà bạn nhấn, bạn có thể nhìn thấy các Mẹo Phím bổ sung. Ví dụ: nếu bạn nhấn ALT+F, Office Backstage sẽ mở trên trang Thông tin có hàng loạt các Mẹo Phím khác nhau. Nếu bạn nhấn lại ALT lần nữa, Mẹo Phím để dẫn hướng trên trang này sẽ xuất hiện.

Thay đổi tiêu điểm bàn phím bằng cách sử dụng bàn phím mà không sử dụng chuột

Bảng dưới đây liệt kê một số cách di chuyển tiêu điểm bàn phím khi chỉ sử dụng bàn phím.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chọn tab hiện hoạt trên ruy-băng và kích hoạt khóa truy nhập.

ALT hoặc F10. Sử dụng các phím truy nhập hoặc phím mũi tên để di chuyển đến một tab khác.

Di chuyển tiêu điểm đến các lệnh trên dải băng.

TAB hoặc SHIFT+TAB

Di chuyển tiêu điểm đến mỗi lệnh trên ruy-băng, tiến hoặc lùi tương ứng.

TAB hoặc SHIFT+TAB

Di chuyển lên, xuống, sang trái hoặc sang phải tương ứng trong các mục trên ruy-băng.

MŨI TÊN XUỐNG, MŨI TÊN LÊN, MŨI TÊN TRÁI hoặc MŨI TÊN PHẢI

Bung rộng hoặc thu gọn ruy-băng.

NHẤN CTRL+F1

Hiển thị menu lối tắt cho mục được chọn.

SHIFT+F10

Di chuyển tiêu điểm đến một ngăn khác của cửa sổ, chẳng hạn như ngăn Định dạng Ảnh, ngăn Ngữ pháp hoặc ngăn Chọn.

F6

Kích hoạt một lệnh hoặc điều khiển được chọn trên dải băng.

PHÍM CÁCH hoặc ENTER

Mở một menu hoặc bộ sưu tập được chọn trên dải băng.

PHÍM CÁCH hoặc ENTER

Kết thúc việc sửa giá trị của điều khiển trên ruy-băng và chuyển tiêu điểm trở về tài liệu.

ENTER

Tham khảo lối tắt bàn phím dành cho Microsoft Word

Tạo và chỉnh sửa tài liệu

Tạo, xem và lưu tài liệu

Để thực hiện điều này

Nhấn

Tạo tài liệu mới.

CTRL+N

Mở tài liệu.

CTRL+O

Đóng tài liệu.

Ctrl+W

Tách cửa sổ tài liệu.

ALT+CTRL+S

Loại bỏ tách cửa sổ tài liệu.

ALT+SHIFT+C hoặc ALT+CTRL+S

Lưu tài liệu.

CTRL+S

Làm việc với nội dung Web

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chèn siêu kết nối.

CTRL+K

Lùi về một trang.

ALT+MŨI TÊN TRÁI

Tiến lên một trang.

ALT+MŨI TÊN PHẢI

Làm mới.

F9

In và xem trước bản in của tài liệu

Để thực hiện điều này

Nhấn

In tài liệu.

CTRL+P

Chuyển tới dạng xem trước bản in.

ALT+CTRL+I

Di chuyển quanh trang xem trước bản in khi phóng to.

Phím mũi tên

Di chuyển quanh trang xem trước bản in khi thu nhỏ.

PAGE UP hoặc PAGE DOWN

Chuyển đến trang xem trước bản in đầu tiên khi thu nhỏ.

CTRL+HOME

Chuyển đến trang xem trước bản in cuối cùng khi thu nhỏ.

CTRL+END

Kiểm tra chính tả và xem lại các thay đổi trong tài liệu

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chèn một chú thích (trong ngăn tác vụ Hiệu đính).

ALT+R, C

Bật hoặc tắt theo dõi thay đổi.

CTRL+SHIFT+E

Đóng Ngăn Xem lại nếu nó đang mở.

ALT+SHIFT+C

Chọn tab Xem lại trên dải băng.

ALT+R, rồi phím MŨI TÊN XUỐNG để di chuyển đến các lệnh trên tab này.

Chọn Soát chính tả & Ngữ pháp

ALT+R, S

Tìm, thay thế và đi tới các mục cụ thể trong tài liệu

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở hộp tìm kiếm trong ngăn tác vụ Dẫn hướng.

CTRL+F

Thay thế văn bản, định dạng cụ thể và các mục đặc biệt.

CTRL+H

Đi tới một trang, thẻ đánh dấu, cước chú, bảng, chú thích, đồ họa hoặc vị trí khác.

CTRL+G

Chuyển đổi giữa bốn vị trí mà bạn mới sửa gần nhất.

ALT+ CTRL+Z

Di chuyển quanh trong một tài liệu bằng cách sử dụng bàn phím

Để di chuyển

Nhấn

Sang trái một ký tự

MŨI TÊN TRÁI

Sang phải một ký tự

MŨI TÊN PHẢI

Sang trái một từ

CTRL+MŨI TÊN TRÁI

Sang phải một từ

CTRL+MŨI TÊN PHẢI

Lên trên một đoạn văn bản

CTRL+MŨI TÊN LÊN

Xuống dưới một đoạn văn bản

CTRL+MŨI TÊN XUỐNG

Sang trái một ô (trong bảng)

SHIFT+TAB

Sang phải một ô (trong bảng)

TAB

Lên trên một dòng

MŨI TÊN LÊN

Xuống dưới một dòng

MŨI TÊN XUỐNG

Đến cuối dòng

END

Đến đầu dòng

HOME

Đến trên cùng của cửa sổ.

ALT+CTRL+PAGE UP

Đến cuối cùng của cửa sổ.

ALT+CTRL+PAGE DOWN

Lên trên một màn hình (cuộn)

PAGE UP

Xuống dưới một màm hình (cuộn)

PAGE DOWN

Đến đầu trang kế tiếp

CTRL+PAGE DOWN

Đến đầu trang trước đó

CTRL+PAGE UP

Đến cuối tài liệu

CTRL+END

Đến đầu tài liệu

CTRL+HOME

Đến lần chỉnh sửa trước đó

SHIFT+F5

Sau khi mở tài liệu, đến vị trí bạn đã làm việc khi tài liệu đóng lại lần trước đó

SHIFT+F5

Chèn hoặc đánh dấu Mục lục, chú thích cuối trang và trích dẫn

Để thực hiện điều này

Nhấn

Đánh dấu một mục trong mục lục.

ALT+SHIFT+O

Đánh dấu một mục trong mục lục phân quyền (trích dẫn).

ALT+SHIFT+I

Đánh dấu một mục chỉ mục.

ALT+SHIFT+X

Chèn cước chú.

ALT+CTRL+F

Chèn chú thích cuối.

ALT+CTRL+D

Đi tới chú thích cuối trang tiếp theo (trong Word 2016).

ALT+SHIFT+>

Đi tới chú thích cuối trang trước đó (trong Word 2016).

ALT+SHIFT+<

Đi tới "Cho tôi biết bạn muốn làm gì" và Tra cứu Thông minh (trong Word 2016).

ALT+Q

Làm việc với tài liệu trong các chế độ xem khác nhau

Word sẽ cung cấp một số dạng xem khác nhau của một tài liệu. Mỗi dạng xem này giúp dễ dàng thực hiện các tác vụ. Ví dụ, chế độ đọc cho phép bạn trình bày hai trang của tài liệu song song và sử dụng một dẫn hướng mũi tên để di chuyển đến trang tiếp theo.

Chuyển sang chế độ xem khác của tài liệu

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chuyển sang dạng xem Chế độ Đọc

ALT+W, F

Chuyển sang dạng xem Bố trí In.

ALT+CTRL+P

Chuyển sang dạng xem Dàn bài.

ALT+CTRL+O

Chuyển sang dạng xem Bản thảo.

ALT+CTRL+N

Làm việc với đầu đề trong chế độ xem Dàn bài

Các lối tắt chỉ áp dụng nếu tài liệu trong dạng xem Dàn bài.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Tăng cấp một đoạn văn bản.

ALT+SHIFT+MŨI TÊN TRÁI

Giảm cấp một đoạn văn bản.

ALT+SHIFT+MŨI TÊN PHẢI

Giảm cấp xuống thành văn bản nội dung.

CTRL+SHIFT+N

Chuyển đoạn văn bản đã chọn lên trên.

ALT+SHIFT+MŨI TÊN LÊN

Chuyển đoạn văn bản đã chọn xuống dưới.

ALT+SHIFT+MŨI TÊN XUỐNG

Bung rộng văn bản dưới một đề mục.

ALT+SHIFT+DẤU CỘNG

Thu gọn văn bản dưới một đề mục.

ALT+SHIFT+DẤU TRỪ

Bung rộng hoặc thu gọn tất cả văn bản hoặc đề mục.

ALT+SHIFT+A

Ẩn hoặc hiện định dạng ký tự.

Phím gạch chéo (/) trên bàn phím số

Hiển thị dòng đầu tiên của văn bản hoặc tất cả văn bản.

ALT+SHIFT+L

Hiện tất cả các đề mục có kiểu Đề mục 1.

ALT+SHIFT+1

Hiển thị tất cả các đầu đề lên đến Đầu đề n.

ALT+SHIFT+n

Chèn một ký tự tab.

CTRL+TAB

Dẫn hướng trong dạng xem Chế độ Đọc

Để thực hiện điều này

Nhấn

Đi tới đầu tài liệu.

HOME

Đi tới cuối tài liệu.

END

Đi tới trang n.

n (n là số trang bạn muốn đi tới), ENTER

Thoát khỏi chế độ Đọc.

ESC

Sửa và di chuyển văn bản và đồ họa

Chọn văn bản và đồ họa

Chọn văn bản bằng cách nhấn giữ phím SHIFT và sử dụng các phím mũi tên để di chuyển con trỏ

Mở rộng vùng chọn

Để thực hiện điều này

Nhấn

Bật chế độ mở rộng.

F8

Chọn ký tự gần nhất.

F8, rồi nhấn MŨI TÊN TRÁI hoặc MŨI TÊN PHẢI

Tăng kích thước vùng chọn.

F8 (nhấn một lần để chọn một từ, hai lần để chọn một câu, v.v.)

Giảm kích thước vùng chọn.

SHIFT+F8

Tắt chế độ mở rộng.

ESC

Mở rộng vùng chọn thêm một ký tự sang phải.

SHIFT+MŨI TÊN PHẢI

Mở rộng vùng chọn thêm một ký tự sang trái.

SHIFT+MŨI TÊN TRÁI

Mở rộng vùng chọn đến cuối một từ.

CTRL+SHIFT+MŨI TÊN PHẢI

Mở rộng vùng chọn đến đầu một từ.

CTRL+SHIFT+MŨI TÊN TRÁI

Mở rộng vùng chọn đến cuối một dòng.

SHIFT+END

Mở rộng vùng chọn đến đầu một dòng.

SHIFT+HOME

Mở rộng vùng chọn xuống dưới thêm một dòng.

SHIFT+MŨI TÊN XUỐNG

Mở rộng vùng chọn lên trên thêm một dòng.

SHIFT+MŨI TÊN LÊN

Mở rộng vùng chọn đến cuối một đoạn văn bản.

CTRL+SHIFT+MŨI TÊN XUỐNG

Mở rộng vùng chọn đến đầu một đoạn văn bản.

CTRL+SHIFT+MŨI TÊN LÊN

Mở rộng vùng chọn xuống dưới thêm một màn hình.

SHIFT+PAGE DOWN

Mở rộng vùng chọn lên trên thêm một màn hình.

SHIFT+PAGE UP

Mở rộng vùng chọn đến đầu một tài liệu.

CTRL+SHIFT+HOME

Mở rộng vùng chọn đến cuối một tài liệu.

CTRL+SHIFT+END

Mở rộng vùng chọn đến cuối một cửa sổ.

ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

Mở rộng vùng chọn để bao gồm toàn bộ tài liệu.

CTRL+A

Chọn một khối văn bản dọc.

CTRL+SHIFT+F8, rồi dùng các phím mũi tên; nhấn ESC để hủy chế độ chọn

Mở rộng vùng chọn tới một vị trí cụ thể trong một tài liệu.

F8+phím mũi tên; nhấn ESC để hủy chế độ chọn

Xóa bỏ văn bản và đồ họa

Để thực hiện điều này

Nhấn

Xóa bỏ một ký tự bên trái.

BACKSPACE

Xóa bỏ một từ bên trái.

CTRL+BACKSPACE

Xóa bỏ một ký tự bên phải.

DELETE

Xóa bỏ một từ bên phải.

CTRL+DELETE

Cắt văn bản đã chọn vào Bảng tạm Office.

CTRL+X

Hoàn tác tác vụ cuối cùng.

CTRL+Z

Cắt vào Spike. (Spike là một tính năng cho phép bạn thu thập nhóm văn bản từ vị trí khác nhau và dán chúng vào vị trí khác).

CTRL+F3

Sao chép và di chuyển văn bản và đồ họa

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở Bảng tạm Office

Nhấn ALT+H để chuyển tới tab Trang đầu, rồi nhấn F,O.

Sao chép văn bản hoặc đồ họa đã chọn vào Bảng tạm Office.

CTRL+C

Cắt văn bản hoặc đồ họa đã chọn vào Bảng tạm Office.

CTRL+X

Dán mục đã dán hoặc nội dung thêm gần nhất từ Bảng tạm Office.

CTRL+V

Di chuyển văn bản hoặc đồ họa một lần.

F2 (rồi di chuyển con trỏ và nhấn ENTER)

Sao chép văn bản hoặc đồ họa một lần.

SHIFT+F2 (rồi di chuyển con trỏ và nhấn ENTER)

Khi văn bản hoặc đối tượng được chọn, mở hộp thoại Tạo Khối Dựng Mới.

ALT+F3

Khi khối dựng — ví dụ như đồ họa SmartArt — được chọn, hiển thị menu lối tắt gắn với nó.

SHIFT+F10

Cắt vào Spike.

CTRL+F3

Dán nộ dung Spike.

CTRL+SHIFT+F3

Sao chép đầu trang hoặc chân trang đã dùng trong phần trước đó của tài liệu.

ALT+SHIFT+R

Chỉnh sửa và dẫn hướng bảng

Chọn văn bản và đồ họa trong bảng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chọn nội dung của ô kế tiếp.

TAB

Chọn nội dung của ô trước đó.

SHIFT+TAB

Mở rộng vùng chọn tới các ô liền kề.

Nhấn giữ SHIFT và nhấn một phím mũi tên nhiều lần

Chọn một cột.

Dùng các phím mũi tên để di chuyển tới ô trên cùng hoặc cuối cùng của cột, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Nhấn SHIFT+ALT+PAGE DOWN để chọn cột từ trên xuống dưới.

 • Nhấn SHIFT+ALT+PAGE UP để chọn cột từ dưới lên trên.

Chọn toàn bộ một hàng

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển đến cuối hàng, ô đầu tiên (ngoài cùng bên trái) trong hàng hoặc đến ô cuối cùng (ngoài cùng bên phải) trong hàng.

 • Từ ô đầu tiên trong hàng, hãy nhấn SHIFT+ALT+END để chọn hàng từ trái sang phải.

 • Từ ô cuối cùng trong hàng, hãy nhấn SHIFT+ALT+HOME để chọn hàng từ phải sang trái.

Mở rộng một vùng chọn (hoặc khối).

CTRL+SHIFT+F8, rồi dùng các phím mũi tên; nhấn ESC để hủy chế độ chọn

Chọn toàn bộ một bảng.

ALT+5 trên bàn phím số (với phím NUM LOCK tắt)

Di chuyển trong bảng

Để di chuyển

Nhấn

Tới ô kế tiếp trong hàng

TAB

Tới ô trước đó trong hàng

SHIFT+TAB

Tới ô đầu tiên trong hàng

ALT+HOME

Tới ô cuối cùng trong hàng

ALT+END

Tới ô đầu tiên trong cột

ALT+PAGE UP

Tới ô cuối cùng trong cột

ALT+PAGE DOWN

Tới hàng trước đó

MŨI TÊN LÊN

Tới hàng kế tiếp

MŨI TÊN XUỐNG

Lên một hàng

ALT+SHIFT+MŨI TÊN LÊN

Xuống một hàng

ALT+SHIFT+MŨI TÊN XUỐNG

Chèn đoạn văn bản và ký tự tab vào bảng

Để chèn

Nhấn

Đoạn văn bản mới vào một ô

ENTER

Ký tự tab vào một ô

CTRL+TAB

Định dạng ký tự và đoạn văn

Định dạng ký tự

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở hộp thoại Phông để thay đổi định dạng của ký tự.

CTRL+D

Thay đổi thành chữ hoa hoặc chữ thường.

SHIFT+F3

Định dạng tất cả các chữ là chữ hoa.

CTRL+SHIFT+A

Áp dụng định dạng đậm.

CTRL+B

Áp dụng gạch chân.

CTRL+U

Gạch chân các từ nhưng không gạch chân khoảng trống.

CTRL+SHIFT+W

Gạch chân đúp văn bản.

CTRL+SHIFT+D

Áp dụng định dạng văn bản ẩn.

CTRL+SHIFT+H

Áp dụng định dạng nghiêng.

CTRL+I

Định dạng các chữ là chữ hoa nhỏ.

CTRL+SHIFT+K

Áp dụng định dạng chỉ số dưới (tự động dãn cách).

CTRL+DẤU BẰNG

Áp dụng định dạng chỉ số trên (tự động dãn cách).

CTRL+SHIFT+DẤU CỘNG

Loại bỏ định dạng ký tự thủ công.

CTRL+PHÍM CÁCH

Thay đổi vùng chọn thành phông Ký hiệu.

CTRL+SHIFT+Q

Thay đổi hoặc đổi kích cỡ phông chữ

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở hộp thoại Phông để thay đổi phông.

CTRL+SHIFT+F

Tăng cỡ phông.

CTRL+SHIFT+>

Giảm cỡ phông.

CTRL+SHIFT+<

Tăng cỡ phông lên 1 điểm.

CTRL+]

Giảm cỡ phông xuống 1 điểm.

CTRL+[

Sao chép định dạng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Sao chép định dạng từ văn bản.

CTRL+SHIFT+C

Áp dụng định dạng đã sao chép vào văn bản.

CTRL+SHIFT+V

Thay đổi căn chỉnh đoạn văn

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chuyển đổi đoạn văn bản giữa chế độ căn giữa và căn trái.

CTRL+E

Chuyển đổi đoạn văn bản giữa chế độ căn đều và căn trái.

CTRL+J

Chuyển đổi đoạn văn bản giữa chế độ căn phải và căn trái.

CTRL+R

Căn trái một đoạn văn.

CTRL+L

Thụt lề đoạn từ bên trái.

CTRL+M

Loại bỏ thụt lề đoạn từ bên trái.

CTRL+SHIFT+M

Tạo nhô lề.

CTRL+T

Giảm nhô lề.

CTRL+SHIFT+T

Loại bỏ định dạng đoạn văn bản.

CTRL+Q

Sao chép và xem lại định dạng văn bản

Để thực hiện điều này

Nhấn

Hiển thị các ký tự không in ra.

CTRL+SHIFT+* (dấu sao trên bàn phím số không có tác dụng)

Xem lại định dạng văn bản.

SHIFT+F1 (rồi bấm vào văn bản có định dạng mà bạn muốn xem lại)

Sao chép định dạng.

CTRL+SHIFT+C

Dán định dạng.

CTRL+SHIFT+V

Đặt dãn cách dòng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Dòng dãn cách đơn.

CTRL+1

Dòng dãn cách kép.

CTRL+2

Đặt dãn cách 1,5 dòng.

CTRL+5

Thêm hoặc loại bỏ một dãn cách dòng ở trước đoạn văn bản.

CTRL+0 (số không)

Áp dụng Kiểu cho đoạn văn

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở ngăn tác vụ Áp dụng Kiểu.

CTRL+SHIFT+S

Mở ngăn tác vụ Kiểu.

ALT+CTRL+SHIFT+S

Khởi động Tự Định dạng.

ALT+CTRL+K

Áp dụng kiểu Thường.

CTRL+SHIFT+N

Áp dụng kiểu Đề mục 1.

ALT+CTRL+1

Áp dụng kiểu Đề mục 2.

ALT+CTRL+2

Áp dụng kiểu Đề mục 3.

ALT+CTRL+3

Để đóng ngăn tác vụ Kiểu

 1. Nếu ngăn tác vụ Kiểu không được chọn, hãy nhấn F6 để chọn.

 2. Nhấn CTRL+PHÍM CÁCH.

 3. Dùng các phím mũi tên để chọn Đóng, rồi nhấn ENTER.

Chèn ký tự đặc biệt

Để chèn ký tự này

Nhấn

Một trường

CTRL+F9

Dấu ngắt dòng

SHIFT+ENTER

Dấu ngắt trang

CTRL+ENTER

Dấu ngắt cột

CTRL+SHIFT+ENTER

Dấu gạch em

ALT + CTRL + dấu trừ (trên bàn phím số)

Dấu gạch en

CTRL + dấu trừ (trên bàn phím số)

Dấu gạch nối tùy chỉnh

CTRL+GẠCH NỐI

Dấu gạch nối không ngắt

CTRL+SHIFT+GẠCH NỐI

Một khoảng trống không ngắt

CTRL+SHIFT+PHÍM CÁCH

Ký hiệu bản quyền

ALT+CTRL+C

Ký hiệu thương hiệu đã đăng ký

ALT+CTRL+R

Ký hiệu thương hiệu

ALT+CTRL+T

Dấu chấm lửng

ALT+CTRL+DẤU CHẤM

Dấu mở trích dẫn đơn

CTRL+`(dấu nháy đơn), `(dấu nháy đơn)

Dấu nháy đóng

CTRL+' (dấu nháy đơn), ' (dấu nháy đơn)

Dấu nháy kép

CTRL+` (dấu nháy đơn), SHIFT+' (dấu nháy đơn)

Dấu nháy kép

CTRL+' (dấu nháy đơn), SHIFT+' (dấu nháy đơn)

Một nhập mục Văn bản Tự động

ENTER (sau khi bạn nhập một vài ký tự đầu tiên của tên nhập mục Văn bản Tự động và khi Mẹo Màn hình xuất hiện)

Chèn ký tự bằng cách dùng mã ký tự

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chèn ký tự Unicode của mã ký tự Unicode (thập lục phân) đã xác định. Ví dụ, để chèn ký hiệu tiền tệ Euro ( Ký hiệu tiền tệ Euro ), hãy nhập 20AC, rồi nhấn giữ ALT và nhấn X.

Mã ký tự, ALT+X

Tìm mã ký tự Unicode của ký tự đã chọn

ALT+X

Chèn ký tự ANSI của mã ký tự ANSI (thập phân) đã xác định. Ví dụ: để chèn ký hiệu tiền tệ Euro, hãy nhấn giữ ALT và nhấn 0128 trên bàn phím số.

ALT+ký tự mã (trên bàn phím số)

Chèn và sửa đối tượng

Chèn đối tượng

 1. Nhấn ALT, N, J, rồi nhấn J để mở hộp thoại Đối tượng.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây.

  • Nhấn MŨI TÊN XUỐNG để chọn một kiểu đối tượng, rồi nhấn ENTER để tạo đối tượng.

  • Nhấn CTRL+TAB để chuyển đến tab Tạo từ Tệp, nhấn TAB, rồi nhập tên tệp của đối tượng bạn muốn chèn hoặc duyệt đến tệp đó.

Sửa đối tượng

 1. Đặt con trỏ ở bên trái đối tượng trong tài liệu của bạn, chọn đối tượng bằng cách nhấn SHIFT+MŨI TÊN PHẢI.

 2. Nhấn SHIFT+F10.

 3. Nhấn phím TAB để đi đến Tên đối tượng, hãy nhấn ENTER, rồi nhấn ENTER một lần nữa.

Chèn đồ họa SmartArt

 1. Nhấn và thả ALT, N, rồi nhấn M để chọn SmartArt.

 2. Nhấn phím mũi tên để chọn kiểu đồ họa bạn muốn.

 3. Nhấn TAB, rồi nhấn phím mũi tên để chọn đồ họa mà bạn muốn chèn.

 4. Nhấn ENTER.

Chèn WordArt

 1. Nhấn và thả ALT, N, rồi nhấn W để chọn WordArt.

 2. Nhấn phím mũi tên để chọn kiểu WordArt bạn muốn, rồi nhấn ENTER.

 3. Nhập văn bản bạn muốn.

 4. Nhấn ESC để chọn đối tượng WordArt rồi dùng phím mũi tên để di chuyển đối tượng.

 5. Nhấn ESC một lần nữa để trở về tài liệu.

Phối thư và các trường

Ghi chú: Bạn phải nhấn ALT+M hoặc bấm Gửi thư, để sử dụng các lối tắt bàn phím này.

Thực hiện phối thư

Để thực hiện điều này

Nhấn

Xem trước phối thư.

ALT+SHIFT+K

Phối một tài liệu.

ALT+SHIFT+N

In tài liệu đã phối.

ALT+SHIFT+M

Sửa tài liệu dữ liệu phối thư.

ALT+SHIFT+E

Chèn một trường phối.

ALT+SHIFT+F

Làm việc với các trường

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chèn trường NGÀY.

ALT+SHIFT+D

Chèn trường LISTNUM.

ALT+CTRL+L

Chèn trường TRANG.

ALT+SHIFT+P

Chèn trường THỜI GIAN.

ALT+SHIFT+T

Chèn một trường trống.

CTRL+F9

Cập nhật thông tin nối kết trong tài liệu nguồn Microsoft Word.

CTRL+SHIFT+F7

Cập nhật các trường đã chọn.

F9

Hủy nối kết một trường.

CTRL+SHIFT+F9

Chuyển đổi giữa mã trường đã chọn và kết quả của nó.

SHIFT+F9

Chuyển đổi giữa tất cả các mã trường và kết quả của chúng.

ALT+F9

Chạy GOTOBUTTON hoặc MACROBUTTON từ trường hiển thị các kết quả trường.

ALT+SHIFT+F9

Đi tới trường kế tiếp.

F11

Đi tới trường trước đó.

SHIFT+F11

Khóa một trường.

CTRL+F11

Mở khóa một trường.

CTRL+SHIFT+F11

Thanh Ngôn ngữ

Đặt ngôn ngữ soát lỗi

Mỗi tài liệu có một ngôn ngữ mặc định, thông thường ngôn ngữ mặc định giống như hệ điều hành máy tính của bạn. Nhưng nếu tài liệu của bạn cũng chứa các từ hoặc cụm từ ở ngôn ngữ khác thì bạn nên đặt ngôn ngữ soát lỗi cho những từ đó. Điều này không chỉ cho phép kiểm tra chính tả và ngữ pháp cho những cụm từ đó mà còn cho phép cho các công nghệ hỗ trợ chẳng hạn như bộ đọc màn hình xử lý chúng.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở hộp thoại Đặt Ngôn ngữ Soát lỗi

ALT+R, U, L

Xem lại danh sách các ngôn ngữ soát lỗi

MŨI TÊN XUỐNG

Đặt ngôn ngữ mặc định

ALT+R, L

Bật Trình soạn Phương pháp Nhập liệu tiếng Đông Á

Để thực hiện điều này

Nhấn

Bật hoặc tắt Trình soạn Phương pháp Nhập liệu (IME) Tiếng Nhật trên bàn phím 101.

ALT+~

Bật hoặc tắt Trình soạn Phương pháp Nhập liệu (IME) tiếng Hàn trên bàn phím 101.

ALT Phải

Bật hoặc tắt Trình soạn Phương pháp Nhập liệu (IME) tiếng Trung trên bàn phím 101.

CTRL+PHÍM CÁCH

Tham chiếu phím chức năng

Hàm chức năng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Nhận Trợ giúp hoặc ghé thăm Office.com.

F1

Di chuyển văn bản hoặc đồ họa.

F2

Lặp lại hành động sau cùng.

F4

Chọn lệnh Đi Tới (tab Trang Đầu).

F5

Đi tới khung hoặc ngăn kế tiếp.

F6

Chọn lệnh Chính tả (tab Xem lại).

F7

Mở rộng vùng chọn.

F8

Cập nhật các trường đã chọn.

F9

Hiện Mẹo Phím tắt.

F10

Đi tới trường kế tiếp.

F11

Chọn lệnh Lưu Như.

F12

SHIFT+Phím chức năng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Khởi động Trợ giúp phù hợp với ngữ cảnh hoặc hiển thị định dạng.

SHIFT+F1

Sao chép văn bản.

SHIFT+F2

Thay đổi thành chữ hoa hoặc chữ thường.

SHIFT+F3

Lặp lại hành động Tìm hoặc Đi Tới.

SHIFT+F4

Chuyển đến thay đổi cuối cùng.

SHIFT+F5

Đi tới khung hoặc ngăn trước đó (sau khi nhấn F6).

SHIFT+F6

Chọn lệnh Từ điển đồng nghĩa (tab Xem lại, nhóm Soát lỗi).

SHIFT+F7

Giảm kích thước vùng chọn.

SHIFT+F8

Chuyển đổi giữa mã trường và kết quả của nó.

SHIFT+F9

Hiển thị menu lối tắt.

SHIFT+F10

Đi tới trường trước đó.

SHIFT+F11

Chọn lệnh Lưu.

SHIFT+F12

CTRL+Phím chức năng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Bung rộng hoặc thu gọn ruy-băng.

NHẤN CTRL+F1

Chọn lệnh Xem trước Bản in.

CTRL+F2

Cắt vào Spike.

CTRL+F3

Đóng cửa sổ.

CTRL+F4

Đi tới cửa sổ kế tiếp.

CTRL+F6

Chèn một trường trống.

CTRL+F9

Phóng to cửa sổ tài liệu.

CTRL+F10

Khóa một trường.

CTRL+F11

Chọn lệnh Mở.

CTRL+F12

CTRL+SHIFT+Phím chức năng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chèn nội dung của Spike.

CTRL+SHIFT+F3

Sửa thẻ đánh dấu.

CTRL+SHIFT+F5

Đi tới cửa sổ trước đó.

CTRL+SHIFT+F6

Cập nhật các thông tin được nối kết trong tài liệu Word nguồn.

CTRL+SHIFT+F7

Mở rộng một vùng chọn hoặc khối.

CTRL+SHIFT+F8, rồi nhấn phím mũi tên

Hủy nối kết một trường.

CTRL+SHIFT+F9

Mở khóa một trường.

CTRL+SHIFT+F11

Chọn lệnh In.

CTRL+SHIFT+F12

ALT+Phím chức năng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Đi tới trường kế tiếp.

ALT+F1

Tạo Khối Dựng mới.

ALT+F3

Thoát khỏi Word.

ALT+F4

Khôi phục kích thước cửa sổ chương trình.

ALT+F5

Di chuyển từ hộp thoại mở lùi về mẫu tài liệu, dành cho những hộp thoại hỗ trợ hành vi này.

ALT+F6

Tìm lỗi chính tả hoặc lỗi ngữ pháp tiếp theo.

ALT+F7

Chạy macro.

ALT+F8

Chuyển đổi giữa tất cả các mã trường và kết quả của chúng.

ALT+F9

Hiển thị ngăn tác vụ vùng chọn .

ALT+F10

Hiển thị mã Microsoft Visual Basic.

ALT+F11

ALT+SHIFT+Phím chức năng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Đi tới trường trước đó.

ALT+SHIFT+F1

Chọn lệnh Lưu.

ALT+SHIFT+F2

Chạy GOTOBUTTON hoặc MACROBUTTON từ trường hiển thị các kết quả trường.

ALT+SHIFT+F9

Hiển thị menu hoặc thông báo cho một hành động sẵn dùng.

ALT+SHIFT+F10

Chọn nút Mục Lục trong bộ chứa Mục Lục khi bộ chứa này hiện hoạt.

ALT+SHIFT+F12

CTRL+ALT+Phím chức năng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Hiển thị Thông tin Hệ thống Microsoft.

CTRL+ALT+F1

Chọn lệnh Mở.

CTRL+ALT+F2

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×