Lên lịch một cuộc hẹn với người khác

Quan trọng   Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Gửi yêu cầu họp để định thời gian họp với những người khác và theo dõi xem những ai chấp nhận yêu cầu đó.

 1. Trong Lịch, bấm Cuộc họp Mới.

  Lệnh Cuộc họp Mới trên ribbon

 2. Trong hộp Chủ đề, hãy thông báo cho người nhận về chủ đề của cuộc họp.

 3. Trong hộp Địa điểm, hãy thông báo cho người nhận về địa điểm của cuộc họp. Nếu bạn đang dùng tài khoản Microsoft Exchange, hãy bấm Phòng để kiểm tra xem các phòng họp có sẵn dùng không và đặt phòng.

 4. Trong danh sách Thời gian bắt đầuThời gian kết thúc, hãy bấm vào thời gian bắt đầu và kết thúc cuộc họp. Nếu bạn chọn hộp Sự kiện cả ngày, thì sự kiện đó sẽ hiển thị là kéo dài 24 giờ, từ nửa đêm hôm trước đến nửa đêm hôm sau.

 5. Trong yêu cầu họp, hãy nhập bất kỳ thông tin nào mà bạn muốn chia sẻ với người nhận. Bạn cũng có thể đínk kèm tệp.

 6. Bấm Bộ trợ giúp Lập lịch hoạt động. Tính năng Trợ giúp Lập lịch hoạt động cho các tài khoản Exchange sẽ giúp bạn tìm thấy thời gian tốt nhất cho cuộc họp bằng cách phân tích khi có các nguồn thông tin về người nhận và cuộc họp, chẳng hạn như phòng họp.

  Nếu bạn không dùng tài khoản Exchange, hãy bấm Lên lịch.

 7. Bấm Thêm Người dự, rồi nhập tên người nhận, địa chỉ email hoặc tên các nguồn thông tin (cách nhau bằng dấu chấm phảy) trong các hộp Bắt buộc, Tùy chọn, hoặc Tài nguyên.

  Nếu bạn không dùng tài khoản Exchange, hãy bấm Bổ sung Thêm >Thêm từ Sổ Địa chỉ.

  Bạn có thể tìm những người dự bằng cách nhập thông tin vào hộp Tìm kiếm, rồi bấm Thực hiện. Bấm vào tên trong danh sách kết quả, rồi bấm Bắt buộc, Tùy chọn, hoặc Tài nguyên.

  Đường thẳng đứng đại diện cho thời gian bắt đầu và kết thúc của cuộc họp. Bạn có thể nhấp vào và kéo đường để một khởi đầu mới và thời gian kết thúc. Cho tài khoản Exchange, lưới điện rảnh/bận cho thấy sự sẵn có của những người tham dự.

 8. Đối với tài khoản Exchange, ngăn Trình tìm Phòng chứa gợi ý về thời gian thích hợp nhất cho cuộc họp của bạn (khi hầu hết người dự đều sẵn sàng họp). Để chọn thời gian họp, hãy bấm vào thời gian gợi ý ở ngăn Trình tìm Phòng trong mục Thời gian đề xuất, hoặc chọn một thời gian từ lưới rảnh/bận.

 9. Sau khi đã thêm người dự, để quay về yêu cầu họp, trên ruy-băng, hãy bấm Cuộc hẹn.

 10. Trừ khi bạn muốn cuộc họp này là cuộc họp lặp lại, còn không thì hãy bấm Gửi.

Đặt một cuộc họp là cuộc họp lặp lại

 1. Bấm Cuộc họp > Lặp lại.

  Lệnh Lặp lại trên ribbon

  Lối tắt bàn phím    Để lên lịch cho cuộc họp lặp lại thường xuyên, hãy bấm Ctrl+G.

 2. Chọn các tùy chọn về kiểu lặp lại mà bạn muốn, rồi bấm OK.

  Khi bạn thêm một mẫu lặp lại một yêu cầu gặp mặt, những thay đổi tab cuộc họp để Họp Series.

 3. Để gửi yêu cầu họp, hãy bấm Gửi.

Ghi chú  Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Áp dụng Cho: Outlook 2016, Outlook 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Thay đổi ngôn ngữ