Lên lịch cho một cuộc hẹn

Cuộc hẹn là những hoạt động mà bạn đặt trên lịch của mình mà không liên quan đến việc mời những người khác hoặc giữ chỗ các tài nguyên.

Bằng cách chỉ định trạng thái cho mỗi cuộc hẹn là bận, rảnh, dự kiến hoặc vắng mặt, những người dùng Outlook khác có thể biết khả năng sẵn sàng của bạn.

Bạn muốn làm gì?

Tạo cuộc hẹn

Đổi một cuộc hẹn

Lặp lại cuộc hẹn hiện có

Tạo cuộc hẹn

 1. Trong Lịch, hãy bấm tab Trang đầu.

 2. Trong nhóm Mới, bấm Cuộc hẹn Mới. Hoặc bạn có thể bấm chuột phải vào một khối thời gian trong lưới lịch và bấm Cuộc hẹn Mới.

Lối tắt bàn phím    Để tạo một cuộc hẹn, nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+A.

 1. Trong hộp Chủ đề, hãy nhập mô tả.

 2. Trong hộp Địa điểm, hãy nhập địa điểm.

 3. Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc.

  Mẹo   Bạn có thể nhập những từ và cụm từ cụ thể thay cho ngày tháng trong hộp Thời gian bắt đầu và Thời gian kết thúc. Ví dụ, bạn có thể nhập Hôm nay, Hôm qua, Ngày Tết, Hai tuần tính từ ngày mai, Ba ngày trước Tết và hầu hết tên các ngày lễ.

 4. Để cho người khác biết sự sẵn sàng của bạn trong thời gian này, trên tab Cuộc hẹn, trong nhóm Tùy chọn, bấm hộp Hiện Là rồi bấm Rảnh, Đang làm việc Ở nơi khác, Dự định, Bận hoặc Ngoài Văn phòng.

 5. Để lặp lại một cuộc hẹn, trên tab Cuộc hẹn, trong nhóm Tùy chọn, hãy bấm Lặp lại . Bấm vào tần suất lặp lại của cuộc hẹn (Hàng ngày, Hàng tuần, Hàng tháng, Hàng năm), rồi chọn các tùy chọn tần suất. Bấm OK.

  Ghi chú   Khi bạn thêm tính năng lặp lại cho một cuộc hẹn, tab Cuộc hẹn sẽ đổi thành Chuỗi Cuộc hẹn.

 6. Theo mặc định, lời nhắc sẽ xuất hiện 15 phút trước thời gian bắt đầu cuộc hẹn. Để đổi thời gian xuất hiện của lời nhắc, trên tab Cuộc hẹn trong nhóm Tùy chọn, bạn hãy bấm vào mũi tên hộp Lời nhắc rồi bấm vào thời gian nhắc mới. Để tắt lời nhắc, bấm Không có.

 7. Trên tab Cuộc hẹn, trong nhóm Hành động, bấm Lưu & Đóng.

Mẹo   Bấm đúp vào bất kỳ chỗ trống nào trên lưới lịch để tạo cuộc hẹn mới.

Đầu Trang

Đổi một cuộc hẹn

 1. Mở cuộc hẹn mà bạn muốn đổi.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Đổi các tùy chọn của cuộc hẹn không thuộc một chuỗi cuộc hẹn   

   • Đổi các tùy chọn như chủ đề, địa điểm và thời gian mà bạn muốn đổi.

  • Đổi các tùy chọn của tất cả các cuộc hẹn trong một chuỗi cuộc hẹn   

   1. Bấm Toàn bộ chuỗi rồi thay đổi bất kỳ tùy chọn nào mà bạn muốn thay đổi.

   2. Để đổi tùy chọn lặp lại, trên tab Cuộc hẹn Lặp lại, trong nhóm Tùy chọn, bạn hãy bấm vào Lặp lại, đổi các tùy chọn rồi bấm OK.

  • Đổi các tùy chọn của cuộc hẹn nằm trong một chuỗi cuộc hẹn   

   1. Bấm Chỉ cuộc hẹn này.

   2. Trên tab Cuộc hẹn Lặp lại, hãy đổi các tùy chọn mà bạn muốn.

 3. Trên tab Cuộc hẹn hoặc Cuộc họp Lặp lại, trong nhóm Hành động, bấm Lưu & Đóng.

Mẹo   Trong Lịch, bạn có thể kéo cuộc hẹn đến một ngày khác. Bạn cũng có thể sửa chủ đề bằng cách bấm vào văn bản mô tả, nhấn F2 rồi nhập các thay đổi.

Đầu Trang

Lặp lại cuộc hẹn hiện có

 1. Mở cuộc hẹn mà bạn muốn thiết đặt để lặp lại.

 2. Trên tab Cuộc hẹn, trong nhóm Tùy chọn, bấm Lặp lại .

 3. Bấm vào tần suất lặp lại của cuộc hẹn mà bạn muốn — Hàng ngày, Hàng tuần, Hàng tháng, Hàng năm —rồi chọn các tùy chọn tần suất.

 4. Trên tab Cuộc họp Lặp lại, trong nhóm Hành động, bấm Lưu & Đóng.

Đầu Trang

Áp dụng Cho: Outlook 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ