Lời nhắc để mở tài liệu Microsoft Office Word dưới dạng chỉ đọc

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn không muốn người xem lại nội dung vô tình sửa đổi một tệp, bạn có thể hiển thị lời nhắc đề xuất, nhưng không yêu cầu, người xem xét mở tệp dưới dạng chỉ đọc. Tệp chỉ đọc có thể đọc hoặc sao chép. Nếu thay đổi đối với một tệp chỉ đọc được thực hiện, những thay đổi có thể chỉ được lưu đặt một tên mới cho tệp.

Trong Microsoft Office Word 2007

  1. Trong một tệp Word, bấm Microsoft Office Button Ảnh nút , sau đó bấm Lưu như.

  2. Bấm công cụ, sau đó bấm Tùy chọn chung.

  3. Chọn hộp kiểm chỉ-đọc được đề xuất .

  4. Bấm OK.

  5. Bấm lưu. Nếu được nhắc, hãy bấm để cập nhật tệp hiện có với thiết đặt chỉ đọc mới.

Trong Microsoft Office Word 2003, 2002 hoặc 2000

  1. Trong Word, tệp, trên menu công cụ , bấm tùy chọn.

  2. Hãy bấm tab Bảo mật.

  3. Chọn hộp kiểm chỉ-đọc được đề xuất , sau đó bấm OK.

  4. Bấm Lưu.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×