Lớp (bản xem trước) công cụ sổ ghi chép OneNote 2016 cho Mac

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Các công cụ sổ ghi chép lớp học OneNote 2016 cho Mac bật giáo viên để tiết kiệm thời gian và làm việc hiệu quả hơn với sổ ghi chép lớp học của họ.

Tính năng bao gồm:

 • Phân phối trang hoặc phần mới cho học viên trong lớp học nhanh chóng và dễ dàng

 • Sao chép các phần nội dung thư viện trong nhiều sổ ghi chép nhanh chóng và dễ dàng

 • Xem lại liên tục làm việc sinh viên (ví dụ, nhiệm vụ hoặc câu đố)

 • Dễ dàng dẫn hướng và duyệt sổ ghi chép học viên thông qua một danh sách học viên

 • Khởi động chức năng ứng dụng Class Notebook

 • Cung cấp hữu ích Professional phát triển và tài nguyên cộng đồng


Tab sổ ghi chép lớp học

Nếu bạn có quyền quản trị đối với một sổ ghi chép lớp học, tab sổ ghi chép lớp học sẽ được hiển thị bất cứ khi nào bạn đang ở trong sổ ghi chép đó.


Công cụ quản lý sổ ghi chép lớp học trên ruy-băng


Phân phối trang

Sử dụng điều này dễ dàng phân phối trang cho tất cả học viên trong lớp học.

 1. Dẫn hướng đến trang bạn muốn phân phối. Điều này có thể nằm trong thư viện nội dung, không gian cộng tác hoặc bất kỳ phần nào trong sổ ghi chép lớp học.

 2. Bấm phân phối trang.

 3. Chọn một phần sinh viên để sao chép trang vào và nó sẽ được sao chép vào tất cả sổ ghi chép học viên riêng tư có chứa phần đó.


Hộp thoại trang phân phối


Mẹo: 

 • Nếu học viên không có phần đó (hoặc đã xóa nó), phần sẽ tự động được tạo ra và trang được chèn vào đó.

 • Bạn có thể chọn phân phối nhiều trang bằng cách bấm vào một trang, Giữ phím Shift hoặc lệnh, rồi bấm trên một trang khác.


Phân phối phần mới

Sử dụng để đẩy một phần mới, trống cho tất cả học viên. Ví dụ, dùng nó để tạo một phần phòng mới trong mỗi sổ ghi chép học viên.

 1. Bấm phân phối phần mới.

 2. Nhập tên của phần mới mà bạn muốn phân phối cho học viên. Khi bạn bấm phân phối, phần mới, trống sẽ xuất hiện trong mỗi sổ ghi chép học viên.


Phân phối hộp thoại phần mới


Mẹo: Bạn có thể sử dụng để tạo phần mới trong sổ ghi chép riêng từng học, và sau đó thông báo đẩy một tập hợp các trang để chúng với tính năng trang phân phối được giải thích trước đó.


Sao chép nội dung thư viện

Sử dụng để sao chép một phần hiện có (ví dụ, một cái chương trình phần) vào một hoặc nhiều sổ tay lớp học.

 1. Theo mặc định, phần bạn đang sẽ được chọn. Bạn có thể thay đổi của bạn phần đã chọn trong ngăn bên trái.

 2. Chọn đích notebook(s) mà phần sẽ được sao chép.


Sao chép vào thư viện nội dung hộp thoại


Mẹo: Tính năng này có thể hữu ích ở phần đầu của một học kỳ hoặc trường học năm.


Xem lại sinh viên làm việc

Điều này cho phép giáo viên để nhanh chóng xem lại việc sinh viên giáo viên đã phân phối.

 1. Bấm xem lại sinh viên làm việc.

 2. Chọn một phần (ví dụ, bài tập về nhà) để xem danh sách tất cả các trang mà đã được phân phối tới phần đó.

 3. Chọn một trang, và sau đó dẫn hướng danh sách các học viên để xem lại của họ làm việc.


  Xem lại ngăn tác vụ


  Mẹo: Bạn có thể sắp xếp các học viên theo tên hoặc họ.


Dạng xem sổ ghi chép học viên

Điều này cung cấp một danh sách tất cả học viên và các phần của họ, giúp bạn dễ dàng để nhanh chóng dẫn hướng và duyệt hoạt động của sổ ghi chép học viên.

 1. Bấm dạng xem sổ ghi chép học viên.

 2. Chọn một học viên và một phần để duyệt đến nó.


  Ngăn tác vụ dạng xem sổ ghi chép học viên


  Mẹo: Bạn có thể sắp xếp các học viên theo tên hoặc họ.


Quản lý

Mỗi trong các nút trong thả xuống quản lý khởi chạy một trình duyệt để truy nhập vào ứng dụng Class Notebook trong Office 365. Sau đó bạn có thể quản lý từng hàm trong sổ ghi chép lớp học trực tuyến.


Quản lý nút menu


Tài nguyên

Phát triển chuyên nghiệp

Nút này tập hợp hữu ích tài nguyên và thông tin bổ sung và Mẹo.


Tài nguyên nút menu


Gửi Phản hồi

Nút Gửi phản hồi trên ruy-băng cho phép bạn gửi phản hồi trực tiếp đến nhóm phát triển. Khi bạn bấm vào nó, email mặc định của máy khách sẽ mở ra, sẵn sàng để gửi cho chúng tôi một email.


Gửi phản hồi nút

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×