Lộ trình tạo và tùy chỉnh trang phần Web cho trang SharePoint

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trang phần Web là một kiểu đặc biệt của trang Web củng cố dữ liệu, chẳng hạn như danh sách và biểu đồ, và nội dung Web, chẳng hạn như văn bản và hình ảnh, thành một cổng thông tin động xây dựng xung quanh một nhiệm vụ chung hoặc quan tâm đặc biệt. Trang phần web trình bày nhiều có cấu trúc và Phi cấu trúc thông tin trong một cách tổ chức, hữu ích và thuận tiện. Thay vì dành nhiều thời gian repetitively truy nhập vào nhiều trang Web và các nguồn dữ liệu, bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách tổ chức này thông tin khác nhau vào một trang đơn, tích hợp Web mà cũng có thể hiển thị chi tiết hoặc nối kết đến các trang Web khi cần thiết.

Cách bạn sắp xếp thông tin từ nguồn khác nhau vào một lần, tích hợp trang Web là bằng cách sử dụng phần Web. Phần web là một bộ tích hợp các điều khiển để tạo trang Web cho phép bạn sửa đổi nội dung, diện mạo và hành vi của trang Web trực tiếp từ một trình duyệt. Microsoft Office SharePoint Server 2007 đi kèm với một tập hợp lớn của phần Web lập sẵn được thiết kế để dùng cho mục đích khác nhau khi tạo trang phần Web của bạn.

Bài viết này sẽ giúp hướng dẫn bạn qua quy trình tìm hiểu các phần Web và trang phần Web và cung cấp cho bạn một danh sách chủ đề mà sẽ giúp bạn lập sẵn sàng bằng cách sử dụng phần Web để tạo và sửa đổi trang Web của bạn trong Office SharePoint Server 2007.

Trước khi bạn bắt đầu

Phần này giới thiệu cho bạn một số khái niệm cơ bản xung quanh phần Web và biết cách chúng được dùng để tạo trang phần Web

Phần Web và trang phần Web là gì?

Phần này cung cấp bạn với nối kết đến bài viết giới thiệu này sẽ giúp bạn tìm hiểu về những điều cơ bản của phần Web, các quyền cần thiết để làm việc với phần Web, và làm thế nào cho phần Web được sử dụng để tạo trang phần Web.

Bạn muốn khám phá gì?   

Tác vụ

Mô tả

Giới thiệu về tính năng tùy chỉnh trang bằng cách dùng Phần Web

Bài viết này cung cấp tổng quan về phần Web và trang phần Web, bao gồm các loại phần Web, cách sử dụng phần Web và trang phần Web và danh sách các trình duyệt Web hỗ trợ trang phần Web.

Quản lý và chia sẻ các phần Web và trang phần Web

Bài viết này cung cấp tổng quan về cách cấu hình và quản lý các phần Web, trang phần Web và trang phần Web quyền.

Tạo và tùy chỉnh trang phần Web

Bạn đã quen thuộc với phần Web là gì và làm thế nào bạn có thể dùng chúng để tạo trang Web. Phần này tập trung vào việc tạo trang phần Web.

Quan trọng: Bạn cần ít thiết kế hoặc đóng góp mức cấp phép để thêm hoặc tùy chỉnh trang phần Web.

Tạo trang

  • Trong trình duyệt, trang tạo cung cấp cho bạn tùy chọn để tạo một trang phần Web. Trang phần Web được tạo theo cách này bao gồm vùng phần Web mà bạn có thể chèn phần Web.

Tạo và sửa đổi trang Web bằng cách dùng Microsoft Office SharePoint Designer 2007, hoặc bất kỳ chương trình nào khác được không đề cập lộ trình này.

Bạn muốn khám phá gì?   

Tác vụ

Mô tả

Tạo các trang bằng cách sử dụng một trình duyệt

Tạo trang Web bằng cách sử dụng một trình duyệt có nghĩa là tạo một trang Web chỉ bằng cách bấm vào nối kết trên trang tạo trang.

Nếu bạn đang quan tâm tìm hiểu thêm về việc tạo trang Web bằng cách dùng Office SharePoint Designer 2007, hãy xem Thêm trang vào một site SharePoint.

Tùy chỉnh trang

Bạn có một tập hợp các trang phần Web trong một trang web và bây giờ bạn cần phải thực hiện thay đổi vào một hoặc nhiều trong các trang Web. Bài viết trong phần này giới thiệu cho bạn khái niệm tùy chỉnh trang phần Web của bạn. Tùy chỉnh trang bằng cách dùng phần Web là một phương thức quan trọng của dễ dàng sửa đổi trang. Đưa vào bộ này trong bài viết này là một bản trình bày video minh hoạ cách thêm phần Web vào một trang web. Cuối cùng, phần Web bộ lọc được giải thích để giúp bạn tìm hiểu về cách họ kiểm soát dữ liệu nào xuất hiện trên trang Web.

Bạn muốn khám phá gì?   

Tác vụ

Mô tả

Tùy chỉnh Trang Phần Web

Nếu bạn là người sở hữu trang hoặc người quản trị, bạn có thể tùy chỉnh trang phần Web của bạn theo nhiều cách, chẳng hạn như sửa thanh tiêu đề trang phần Web, thêm phần Web, tùy chỉnh dạng xem của phần Web dạng xem danh sách, và thay đổi bố trí của trang phần Web khác nhau. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách.

Thêm hoặc loại bỏ Phần Web

Bài viết này cho bạn hai phương pháp thêm phần Web vào một trang và giải thích cách xóa bỏ phần Web khỏi trang.

Làm việc với Phần Web bộ lọc

Bạn đang làm việc với dữ liệu Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services, danh sách Office SharePoint Server 2007 , dữ liệu trong đó trong danh mục dữ liệu nghiệp vụ, hoặc dữ liệu trong một sổ làm việc tải vào Microsoft Office Excel Web Access phần Web? Bài viết này cho bạn biết cách để kết nối phần Web bộ lọc với các phần Web khác có chứa dữ liệu để thay đổi dạng xem dữ liệu đó.

Tùy chỉnh và kết nối phần Web

Bạn có thể thay đổi các thuộc tính phần Web và quản lý kết nối giữa phần Web, tất cả thông qua trình duyệt. Các bài viết tham chiếu trong phần này cho bạn biết cách tùy chỉnh các thuộc tính phần Web và giải thích cách kết nối và lọc dữ liệu giữa các phần Web.

Quan trọng: Bạn cần thiết kế hoặc toàn quyền kiểm soát mức cấp phép để thêm, tùy chỉnh hoặc kết nối phần Web.

Tùy chỉnh phần Web

Nếu bạn là người sở hữu trang Web, bạn có thể tùy chỉnh phần Web theo nhiều cách. Bài viết trong phần này tập trung vào việc thay đổi thuộc tính phần Web thông qua trình duyệt bằng cách dùng trang bảo trì phần Web.

Bạn muốn khám phá gì?   

Tác vụ

Mô tả

Tùy chỉnh phần Web

Tìm hiểu cách thay đổi thuộc tính phần Web bằng cách dùng ngăn công cụ, mở và dùng trang bảo trì phần Web, và tìm hiểu về các thuộc tính phổ biến của phần Web.

Kết nối phần Web

Sau khi bạn thêm phần Web vào trang phần Web của bạn, bạn có thể kết nối các phần Web để tạo ra có thêm các giải pháp tùy chỉnh cho trang Web của bạn.

Bạn muốn khám phá gì?   

Tác vụ

Mô tả

Kết nối dữ liệu trong phần Web

Tìm hiểu cách sử dụng các menu và các nút trong phần Web để tạo kết nối dữ liệu mà không cần viết bất kỳ mã tùy chỉnh. Bạn kết nối phần Web để khi bạn thực hiện một hành động trong một phần Web, nó sẽ thay đổi nội dung của phần Web khác.

Kết nối phần Web bộ lọc với Excel Web Access

Bài viết này cho bạn cách sử dụng phần Web bộ lọc để truyền các giá trị đểMicrosoft Office Excel Web Access, và sau đó thay đổi dạng xem dữ liệu trong sổ làm việc dựa trên những giá trị.

Ví dụ về cách sử dụng phần Web trên một trang phần Web

Có nội dung cụ thể mà bạn muốn thực hiện bằng cách sử dụng phần Web cụ thể không? Phần này cung cấp nối kết đến bài viết này cho bạn biết cách thêm bảng vào trang Web, dẫn hướng hiển thị, thêm văn bản, và nhóm nối kết đến các nguồn khác nhau — tất cả bằng cách sử dụng phần Web đi kèm với Office SharePoint Server 2007.

Ví dụ

Bạn muốn khám phá gì?   

Tác vụ

Mô tả

Thêm bảng vào trang Web

Tìm hiểu cách sử dụng trình soạn thảo HTML để thêm bảng vào một điều khiển trường Page Content hoặc một phần Web trình soạn nội dung.

Thêm nội dung động vào một trang

Bài viết này cho bạn biết cách tạo các dạng xem động nội dung của bạn bằng cách sử dụng phần Web truy vấn Nội dung. Bạn có thể tùy chỉnh truy vấn xác định những nội dung được hiển thị cùng với các thiết đặt dạng xem để xác định cách nội dung đó được hiển thị trên trang.

Sử dụng các bảng của phần Web mục lục để hiển thị dẫn hướng trên trang Web

Tìm hiểu cách sử dụng các bảng của phần Web mục lục để xác định phần nào của site bộ sưu tập phần Web nên tạo nối kết đến, cách hiển thị các nối kết và cách thức các nối kết được sắp xếp.

Thêm văn bản vào trang Web bằng cách sử dụng phần Web trình soạn nội dung

Tìm hiểu cách dễ để thêm văn bản vào trang Web bằng cách sử dụng phần Web trình soạn nội dung. Bạn có thể thêm phần Web trình soạn nội dung vào bất kỳ trang phần Web và đến bất kỳ trang nào với bố trí trang phần Web có hỗ trợ. Bạn sử dụng trình soạn thảo HTML để thêm văn bản vào phần Web trình soạn nội dung.

Sử dụng và cấu hình phần Web nối kết tóm tắt hoặc điều khiển trường nối kết tóm tắt

Bài viết này cho bạn một cách dễ dàng để xây dựng một trang nối kết đến các tài nguyên khác nhau, cả bên trong và bên ngoài trang web của bạn. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách để kiểm soát hình thức, tổ chức và bản trình bày các nối kết mà bạn thêm vào phần Web tóm tắt nối kết hoặc điều khiển trường.

Tham chiếu phần web

Phần này cung cấp thông tin hữu ích trên một số phần Web đi kèm với Office SharePoint Server 2007. Ví dụ, bạn có thể, tìm hiểu cách sử dụng phần Web trình soạn nội dung để thêm văn bản đã định dạng, bảng, siêu kết nối và hình ảnh vào một trang phần Web. Trong phần này, bạn có thể cũng tìm hiểu có khi bạn tạo một danh sách hoặc thư viện trên site của bạn, phần Web danh sách ở dạng xem có cùng tên danh sách hoặc thư viện được tạo tự động, để bạn có thể dùng phần Web để tự động hiển thị dữ liệu chứa trong danh sách hoặc thư viện bạn đã tạo.

Tham chiếu

Phần Web

Mô tả

Phần Web Trình soạn Nội dung

Bạn có muốn thêm văn bản đã định dạng, bảng, siêu kết nối và hình ảnh vào một trang phần Web? Tìm hiểu cách sử dụng phần Web trình soạn nội dung để thêm các tính năng này vào trang của bạn.

Phần Web Hình ảnh

Bài viết này cho bạn biết cách để kiểm soát căn dọc, căn chỉnh ngang và màu nền của một hình ảnh bằng cách đặt nó bên trong phần Web hình ảnh. Bạn sẽ tìm hiểu cách dễ để phối hợp ảnh với phần Web khác trên trang bằng cách sửa đổi các thuộc tính tùy chỉnh phần Web hình ảnh trong một dạng xem chia sẻ.

Phần Web Dạng xem Danh sách

Trong khi không có phần Web không được gọi là dạng xem danh sách, khi bạn tạo một trang mới từ một mẫu site, phần Web được tự động thêm vào trang chủ của trang. Bài viết này giải thích cách các phần Web là phiên bản hoạt động của phần Web dạng xem danh sách, nói, sử dụng mẫu danh sách cấu hình sẵn để hiển thị dữ liệu danh sách.

Phần Web trình xem trang

Tìm hiểu về các cách khác nhau trong đó bạn có thể sử dụng bạn có thể dùng phần Web trình xem trang để hiển thị một trang Web, tệp hoặc thư mục trên một trang phần Web.

Trang phần Web người dùng

Bạn sử dụng phần Web người dùng Site để hiển thị một danh sách của người dùng và nhóm người có quyền dùng một site. Bài viết này cho bạn biết cách sử dụng phần Web người dùng Site và giải thích cách có thể sửa đổi các thuộc tính tùy chỉnh của phần Web này.

Phần Web XML

Bạn có thể dùng phần Web XML để hiển thị ngôn ngữ đánh dấu mở rộng (XML) và áp dụng mở rộng ngôn ngữ biểu phong cách chuyển đổi (XSLT) vào XML trước khi bất kỳ nội dung được hiển thị.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×