Lộ trình tạo và quản lý các site SharePoint

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Office SharePoint Server 2007 cung cấp một framework tạo và quản lý trang Web mà bạn có thể sử dụng để chia sẻ thông tin và đơn giản hóa cộng tác trong các tổ chức của bạn. Ví dụ, mọi người trong doanh nghiệp lớn có thể dùng các site chia sẻ tài liệu kinh doanh, lịch biểu và quy trình trong nhóm, trong nhóm, hoặc trong toàn bộ tổ chức. Nếu bạn dùng Office SharePoint Server 2007 để chia sẻ và quản lý thông tin của bạn, điều đầu tiên bạn sẽ thực hiện là tạo một trang web. Sau khi bạn tạo trang web, bạn sẽ tìm thấy rằng bạn có thể tùy chỉnh cho hầu như bất kỳ mục đích.

Dùng bài viết này làm lộ trình một để giúp bạn lập kế hoạch, tạo, tùy chỉnh và quản lý site trong Office SharePoint Server 2007. Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy nối kết đến bài viết trên Office Online cũng như các bài viết, demo và blog trên trang Web phổ biến bao gồm các trang Web trong chi tiết hơn.

Trước khi bạn bắt đầu

Trước khi bạn tạo một trang web, bạn sẽ tìm hiểu về Office SharePoint Server 2007 và tính năng liên quan đến trang web của nó. Biết thông tin này sẽ giúp bạn chọn đúng loại trang khi bạn tạo một nhóm hoặc dự án của bạn. Hãy nhớ rằng bạn không nhất thiết phải biết tất cả điều này trước khi bạn thực sự tạo trang web, nhưng hãy đảm bảo rằng bạn chọn mẫu site nhất khớp với mục đích của trang web của bạn — điều này có thể lưu bạn làm việc tùy chỉnh sau này.

Giới thiệu về Office SharePoint Server 2007 và các site

Mục tiêu

Mô tả

Giới thiệu về Microsoft Office SharePoint Server 2007

Trước khi bạn tạo một trang web, hãy tìm hiểu cách sử dụng chính của sản phẩm, bao gồm cộng tác, cá nhân hóa, tìm kiếm và nghiệp vụ thông minh. Cũng tìm hiểu sự khác biệt ở mức cao giữa Office SharePoint Server 2007 và Windows SharePoint Services 3.0.

Tổng quan về Microsoft Office SharePoint Server 2007

Làm ảnh Office SharePoint Server 2007 , lớn và xem cách nó hoạt động như một nền tảng cho cộng tác và chia sẻ, quản lý nội dung doanh nghiệp và tìm kiếm doanh nghiệp.

Lập kế hoạch cấu trúc của tuyển tập site và site

Lập kế hoạch trang mới hoặc tuyển tập trang của bạn bằng cách xác định mục tiêu và các mục tiêu cho trang của bạn, Ai sẽ sử dụng site, mức truy nhập những người dùng cần, nội dung của site, và dẫn hướng cấu trúc.

Bạn nên tạo loại SharePoint site?

Sử dụng blog này bằng Jose Barreto để giúp bạn chọn mẫu site tốt nhất cho nhu cầu của bạn. Bài viết này đề cập đến các kiểu khác nhau của trang web, bao gồm phát hành site, trang wiki, tải xuống trang và trang blog.

Tạo site

Khi bạn tạo một trang mới trong Office SharePoint Server 2007, bạn chọn một tên, địa chỉ, mô tả, mẫu site và thiết đặt quyền và dẫn hướng. Nối kết sau đây sẽ giải thích các tùy chọn chi tiết.

Tạo một site

Mục tiêu

Mô tả

Tạo một site

Tìm hiểu cách tạo site trong Office SharePoint Server 2007. Bài viết này giải thích sự khác biệt giữa việc tạo một site mức cao nhất và tạo một trang con nằm trong một trang web hiện có. Bạn sẽ tìm hiểu điều này nghĩa là gì về dẫn hướng của trang, quyền và các tính năng chia sẻ.

Mẫu trang mặc định

Để giúp bạn chọn mẫu site đúng khi tạo một trang web, hãy đọc bài viết này để tìm hiểu về các mẫu sẵn có và mô tả của từng. Office SharePoint Server 2007 bao gồm các mẫu trang có chứa các tính năng trang web khác, ví dụ, danh sách, thư viện và phần Web.

Quản lý các mức cấp phép

Khi tạo một trang web mới, bạn chọn sẽ thừa kế quyền từ site mẹ hoặc tạo quyền duy nhất cho site này. Tìm hiểu các lợi ích của cả hai phương pháp trong bài viết này (ở đầu). Hãy nhớ rằng bạn có thể thay đổi thiết đặt này sau khi bạn đã tạo trang web.

Lưu ý: Quyền và quyền truy nhập vào một trang web được giải thích chi tiết lộ trình này, ở phần sau khi bạn bắt đầu tùy chỉnh trang web của bạn.

Cấu hình dẫn hướng mục

Khi tạo một trang web mới, bạn chọn Hiển thị trang trong thanh dẫn hướng trang web mẹ của nó. Nếu bạn không có tùy chọn này khi tạo một trang web, hãy đọc bài viết này để tìm hiểu cách thực hiện trên trang thiết đặt dẫn hướng Site. Tương tự như quyền, bạn có thể thay đổi thiết đặt này sau khi bạn đã tạo trang web.

Lưu ý: Tùy chọn dẫn hướng được giải thích chi tiết lộ trình này, ở phần sau khi bạn bắt đầu tùy chỉnh trang web của bạn.

Về kế thừa dẫn hướng

Khi tạo một trang web mới, bạn cũng chọn thừa kế các thanh nối kết trên cùng và có thể đánh dấu đường dẫn từ trang mẹ hoặc tạo một thanh nối kết trên cùng duy nhất và đánh dấu đường dẫn cho site này. Tìm hiểu các lợi ích của cả hai phương pháp trong bài viết này. Một lần nữa, bạn có thể thay đổi thiết đặt này sau khi bạn đã tạo trang web.

Lưu ý: Tùy chọn dẫn hướng được giải thích chi tiết lộ trình này, ở phần sau khi bạn bắt đầu tùy chỉnh trang web của bạn.

Site trong thư mục Site

Lựa chọn cuối cùng, bạn có khi tạo một site đã có danh sách site mới trong thư mục site và, Nếu vậy, phép chia nào. Một lần nữa, bạn có thể thay đổi thiết đặt này sau khi bạn đã tạo trang web.

Tùy chỉnh trang

Sau khi bạn tạo trang web, việc thực bắt đầu. Bạn cần xem xét diện mạo và các hành vi của các trang web cũng như các cấu trúc và cấu trúc của site. Diện mạo và hành vi bao gồm các tùy chọn như trang màu và chủ đề; thư viện, danh sách và phần Web trên trang; dẫn hướng; và quyền. Cấu trúc và cấu trúc bao gồm các tùy chọn như kiểu nội dung trang, cột trang và siêu dữ liệu tổng thể được sử dụng trang web.

Tùy chỉnh diện mạo và các hành vi

Mục tiêu

Mô tả

Giới thiệu về trang web và trang tùy chỉnh

Tìm hiểu về tất cả các cách khác nhau để tùy chỉnh trang web của bạn, bao gồm toàn bộ trang thiết đặt như bảo mật và navigaton và tính năng cá nhân, chẳng hạn như danh sách và phần Web.

Bản xem trước của mẫu site Office SharePoint Server

Hãy xem blog này đăng cho bản xem trước của từng mẫu trang để bạn biết những tính năng được bao gồm trong site của bạn. Đây là điểm khởi đầu tuyệt vời cho biết điều gì được thêm, loại bỏ, và tùy chỉnh trên trang web của bạn.

Thay đổi màu sắc site hoặc chủ đề

Một trong những điều đầu tiên, bạn có thể muốn thay đổi trên trang web của bạn là màu hoặc chủ đề. Trang bao gồm một tập hợp các chủ đề mà bạn dùng để nhanh chóng thay đổi diện mạo và cảm nhận của trang web (mà không ảnh hưởng đến bố trí hoặc nội dung của site).

Lộ trình tạo và tùy chỉnh trang phần Web cho trang SharePoint

Hầu hết các tính năng bạn thêm và tùy chỉnh trên trang web của bạn đến trong biểu mẫu của phần Web. Đọc lộ trình này và khám phá một vùng chọn phong phú của chủ đề, demo và blog trên phần Web trong Office SharePoint Server 2007.

Lộ trình tạo và cấu hình thư viện SharePoint

Thư viện là một phần khác mạnh mẽ của trang web của bạn. Thư viện Hiển thị danh sách các tệp và các thông tin quan trọng về mỗi tệp cho các thành viên nhóm để cộng tác và chia sẻ thông tin doanh nghiệp. Đọc lộ trình này và khám phá một vùng chọn phong phú của chủ đề, demo và blog trên thư viện trong Office SharePoint Server 2007

Giới thiệu về danh sách

Tương tự như thư viện, danh sách là một cách hiệu quả để quản lý thông tin doanh nghiệp. Danh sách là tuyển tập thông tin mà bạn chia sẻ với thành viên nhóm. Đọc bài viết này để tìm hiểu thêm về danh sách, bao gồm các loại danh sách và các cách làm việc với danh sách trong Office SharePoint Server 2007.

Tùy chỉnh cấu trúc và cấu trúc

Mục tiêu

Mô tả

Làm việc với nội dung trang và cấu trúc

Để tùy chỉnh nội dung và cấu trúc của site và tuyển tập trang của bạn, sử dụng trang nội dung trang và cấu trúc. Thay đổi cấu trúc của site, quản lý nội dung trên danh sách và mục danh sách, và do đó, thay đổi diện mạo của các mục trong dẫn hướng trang web của bạn. Tìm hiểu cách sử dụng trang nội dung và cấu trúc Site, sao chép mục, di chuyển mục, Hiển thị các tài nguyên có liên quan, và nhiều hơn nữa trong bài viết này.

Giới thiệu về siêu dữ liệu được quản lý trong SharePoint Server 2010

Siêu dữ liệu là dữ liệu về dữ liệu của bạn và nếu làm ngay trên trang web của bạn, bạn có thể tổ chức nội dung và người dùng sẽ dễ dàng tìm thấy nội dung đó. Sử dụng các kiểu nội dung và cột trang trên trang web của bạn là một cách để kết hợp siêu dữ liệu với dữ liệu. Đọc blog này để tìm hiểu cách thức quan trọng siêu dữ liệu nằm trên site của bạn.

Thiết đặt kiểu nội dung và cột trang

Nhiều quản lý siêu dữ liệu mà bạn thực hiện trên trang web của bạn bao gồm thiết lập các kiểu nội dung và cột trang. Khi sử dụng cùng nhau, kiểu nội dung và cột trang giúp bạn tổ chức nội dung và bảo đảm sử dụng nhất quán siêu dữ liệu qua các trang web (hoặc site). Tìm hiểu về cả hai trong bài viết MSDN này.

Giới thiệu về kiểu nội dung

Kiểu nội dung là một tập hợp có thể dùng lại thiết đặt mà bạn áp dụng cho thể loại nội dung trên site của bạn. Bạn có thể dùng các kiểu nội dung để tổ chức, quản lý và xử lý nội dung trong một cách nhất quán trên một site hoặc tuyển tập trang. Tìm hiểu thêm thông tin về các kiểu nội dung, cách thức hoạt động ở mức site, và cách thức hoạt động trong danh sách và thư viện.

Giới thiệu về cột

Cột trang là định nghĩa có thể dùng lại cột bạn gán cho nhiều danh sách trên một hoặc nhiều trang. Bạn có thể sử dụng cột site để đảm bảo nhất quán siêu dữ liệu trong các site và danh sách. Tương tự như kiểu nội dung trang, chúng được xác định ở mức site, độc lập của bất kỳ danh sách thực tế hoặc kiểu nội dung. Tìm hiểu thêm về các cột trong bài viết MSDN này.

Quản lý trang web

Quản lý trang là một khu vực bạn thường có thể liên kết với bộ phận nó (công nghệ thông tin) tại công ty của bạn. Quản lý trang bao gồm các nhiệm vụ chẳng hạn như thực hiện sao lưu và khôi phục, cấu hình email trên site và thực hiện các mẫu site. Trong Office SharePoint Server 2007, nhiều của các nhiệm vụ này có thể được thực hiện bởi bạn sở hữu site.

Quản lý trang

Mục tiêu

Mô tả

Quản lý trang và tuyển tập trang

Bạn có thể quản lý một trang, nhiều trang hoặc tuyển tập site có chứa nhiều trang. Để duy trì ở trên cùng của trang quản lý, bạn cần phải xác định số thích hợp của site, site con và tuyển tập trang. Bạn cũng cần phải quản lý cấu trúc phân cấp trang web của mỗi, giám sát sử dụng site, quản lý không sử dụng site, và nhiều hơn nữa. Đọc bài viết này để được gợi ý về quản lý site và tuyển tập trang.

Làm việc với các thiết đặt site

Khi bạn quản lý và tùy chỉnh trang web của bạn, bạn dành hầu hết thời gian của bạn trên trang thiết đặt Site Office SharePoint Server 2007. Trên Trang này, bạn quản lý quyền, bố trí trang, thiết đặt quản trị, và nhiều hơn nữa.

Tạo một chính sách quản lý thông tin

Thông tin quản lý chính sách cho phép bạn để kiểm soát việc ai có thể truy nhập thông tin tổ chức của bạn, họ có thể làm gì với nó, và khoảng thời gian để giữ lại nó. Để thực hiện một chính sách, bạn có thể kết hợp tính năng chính sách hoặc chính sách mẫu với trang, kiểu nội dung hoặc thư viện tài liệu của bạn. Tìm hiểu làm thế nào trong bài viết này.

Cấu hình thiết đặt kiểm nghiệm cho tuyển tập trang

Kiểm định có thể dùng để theo dõi nội dung trên site được dùng như thế nào và ai sử dụng nó. Nếu cần thiết, bạn có thể truy xuất một lịch sử của hành động thực hiện bởi một người dùng cụ thể và bạn có thể truy xuất lịch sử của hành động diễn ra trong một phạm vi ngày cụ thể. Điều này có thể hữu ích cho việc tuân thủ quy định và quản lý bản ghi kinh doanh yêu cầu. Tìm hiểu thêm về thiết đặt kiểm tra trong bài viết này.

Giới thiệu về các tính năng nghiệp vụ thông minh

Để cung cấp dữ liệu chiến lược hoặc hoạt động cho nhà ra quyết định trong tổ chức của bạn, bạn có thể tận dụng các tính năng nghiệp vụ thông minh trong Office SharePoint Server 2007. Nối kết trang web của bạn với ứng dụng kinh doanh, chẳng hạn như SAP, Siebel và Microsoft SQL Server 2005, và sau đó phát hành báo cáo, danh sách và chỉ số hiệu suất then chốt (KPI) từ dữ liệu này.

Đọc thông qua lộ trình này và khám phá một vùng chọn phong phú của chủ đề, demo và blog liên quan đến nghiệp vụ thông minh.

Về thiết đặt mẫu site và bố trí trang

Bạn có thể bắt buộc một diện mạo nhất quán trong các site của bạn bằng cách chỉ định một mẫu và trang bố trí trang được sử dụng cho bất kỳ site con và trang Web được tạo từ trang web của bạn. Bạn có thể, ví dụ, yêu cầu bất kỳ trang con mới được tạo từ trang web của bạn sử dụng mẫu Site nhóm. Bạn cũng có thể yêu cầu bất kỳ trang mới được tạo trên site của bạn sử dụng bố trí trang bài viết trang với nội dung chỉ . Tìm hiểu cách quản lý mẫu site và bố trí trang trong chủ đề này.

Xem, khôi phục hoặc xóa các mục trong thùng rác

Office SharePoint Server 2007 bao gồm thùng rác cung cấp một lưới an toàn khi xóa tài liệu, mục danh sách, danh sách, thư mục và tệp. Nếu bạn xóa một trong những mục này, nó sẽ được đặt trong thùng rác. Tìm hiểu làm thế nào để xem các mục, xóa bỏ các mục và khôi phục các mục trong thùng rác.

Xóa các site và tuyển tập site

Hình ảnh rất cuối cùng, bạn có thể làm với một site là xóa bỏ nó. Điều quan trọng cần lưu ý rằng việc xóa một trang mức cao nhất sẽ xóa tất cả các trang con bên dưới nó và bạn không thể khôi phục các site con, trừ khi bạn đã sao lưu của chúng là. Đọc bài viết này để tìm hiểu làm thế nào để xóa một trang web trong Office SharePoint Server 2007.

Xem thêm thông tin

Có rất nhiều cách mà bạn có thể dùng trang Office SharePoint Server 2007 — quá nhiều để bao gồm trong lộ trình này. Bạn sẽ tìm thấy rằng sau khi bạn tạo trang web của bạn, bạn có thể thực hiện bất cứ thứ gì vừa với nó thông qua việc dùng thư viện, danh sách, phần Web, bố trí trang, thiết đặt trang, và nhiều hơn nữa. Hãy làm theo các nối kết sau đây để xem tài liệu hướng dẫn bổ sung sẵn dùng trên Office Online và TechNet.

Tài liệu trên Office Online và TechNet

Tài nguyên

Mô tả

SharePoint Server TechCenter

Bài viết này cho người quản trị Trang về Office SharePoint Server 2007 trên TechNet.

Windows SharePoint Services TechCenter

Bài viết này cho người quản trị Trang về Windows SharePoint Services 3.0 trên TechNet.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×