Lộ trình Office 2007 kết thúc của cuộc sống

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ngày 10 tháng 10 năm 2017, Office 2007 sẽ đạt đến kết thúc cuộc sống. Nếu bạn vẫn chưa bắt đầu nâng cấp môi trường Office 2007 của bạn, chúng tôi khuyên bạn bắt đầu ngay.

Bài viết này cung cấp các đề xuất, thông tin và nối kết để giúp bạn lập kế hoạch nâng cấp của bạn vào Office 365 ProPlus trong doanh nghiệp lớn. Để tìm hiểu cách để nâng cấp trên thiết bị duy nhất, hãy xem làm thế nào để tôi nâng cấp lên Office 2016?. Để tìm hiểu cách để nâng cấp trong một tổ chức nhỏ, hãy xem phần nâng cấp lên Office 2016 bằng cách dùng Office 365 dành cho doanh nghiệp

Chúng tôi khuyên bạn nên cũng khách hàng sử dụng các lợi ích triển khai được cung cấp bởi Microsoft và Microsoft chứng nhận đối tác, bao gồm Microsoft FastTrack cho điện toán đám mây di chuyển và lên kế hoạch và triển khai đảm bảo phần mềm Dịch vụ cho các bản nâng cấp tại chỗ.

Kết thúc cuộc sống có nghĩa là gì?

Office 2007, chẳng hạn như hầu hết các sản phẩm Microsoft, có một vòng đời hỗ trợ trong khi mà chúng tôi cung cấp các tính năng mới, sửa lỗi, các cách khắc phục bảo mật, và nhiều. Vòng đời này thường kéo dài 10 năm kể từ ngày phát hành đầu tiên của sản phẩm, và phần cuối của vòng đời này được gọi là kết thúc cuộc sống của sản phẩm. Khi Office 2007 đến kết thúc cuộc sống của của nó trên 10, tháng 10 năm 2017, Microsoft sẽ không còn cung cấp:

 • Hỗ trợ kỹ thuật cho sự cố

 • Sửa lỗi cho các vấn đề phát hiện ra

 • Khắc phục bảo mật cho các lỗ hổng phát hiện ra

Vì các thay đổi được liệt kê ở trên, chúng tôi khuyên bạn nâng cấp càng sớm càng tốt.

Các tùy chọn của tôi là gì?

Office 2007 tiếp cận của nó kết thúc cuộc sống, đây là một thời điểm tốt để tìm hiểu tùy chọn của bạn và chuẩn bị một kế hoạch nâng cấp. Bạn có thể:

 • Nâng cấp lên Office 365 ProPlus, phiên bản thuê bao của Office đi kèm với nhiều gói Office 365.

 • Nâng cấp lên Office 2016, được bán là gói mua một lần và sẵn dùng đối với một máy tính trên mỗi giấy phép.

 • Nâng cấp lên phiên bản trước của Office, chẳng hạn như Office 2013.

Bài viết này cung cấp hướng dẫn về các tùy chọn đầu tiên: nâng cấp lên Office 365 ProPlus.

Office 365 là gì? Office 365 ProPlus là gì?

Office 365 tham chiếu đến các gói đăng ký bao gồm truy nhập vào ứng dụng Office và các dịch vụ điện toán đám mây, bao gồm Skype for Business, Exchange Online và OneDrive for Business. Office 365 ProPlus là phiên bản Office mà đi kèm với nhiều gói Office 365. Tệp bao gồm các phiên bản đầy đủ của Word, PowerPoint, Excel, Outlook, OneNote, Publisher, Access và Skype for Business được cài đặt trên máy tính khách của bạn.

Không giống như Office 2007, Office 365 ProPlus là một dịch vụ dựa trên người dùng cho phép mọi người truy nhập vào Office kinh nghiệm trên tối đa 5 PC hoặc máy Mac và thiết bị di động của họ. Vì Office 365 ProPlus một đã chuyển phát là một dịch vụ, không có sự khác nhau trong các cách bạn triển khai, giấy phép và kích hoạt nó. Để biết thêm chi tiết về những sự khác nhau, hãy xem trang sản phẩm Office 365 ProPlus, bắt đầu hướng dẫn triển khai Office 365 ProPlusTổng quan về Office 365 ProPlus.

Xem lại những gì được thay đổi kể từ Office 2007

Để tìm hiểu về những thay đổi từ Office 2007 đến Office 365 ProPlus, xem lại các bài viết Cập Nhật đối với mỗi bản phát hành Office: thay đổi trong Office 2010, thay đổi trong Office 2013, thay đổi trong Office 2016 cho Windows, và có gì mới để giúp người quản trị triển khai và quản lý Office 365 ProPlus.

Để biết thông tin về các tính năng mới sẵn dùng trong Office 365 ProPlus, hãy xem có gì mới trong Office 365.

Xem lại các yêu cầu hệ thống cho Office 365 ProPlus

Trước khi nâng cấp lên Office 365 ProPlus, xác nhận rằng máy tính khách của bạn đáp ứng hoặc các yêu cầu hệ thống tối thiểu vượt quá. Các yêu cầu Office 365 ProPlus là giống như Office Professional Plus 2016 yêu cầu.

Ngoài ra, bạn nên xem lại các yêu cầu hệ thống cho Office server khối lượng công việc của bạn. Ví dụ, Exchange 2007 không hỗ trợ Outlook 2016. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Exchange Server biết ma trậnYêu cầu hệ thống cho sản phẩm máy chủ Office.

Lập kế hoạch cho Office 365

Vì Office 365 ProPlus đi kèm với nhiều gói Office 365, bạn nên xem lại chức năng Office 365 hiện tại của bạn như một phần của việc hoạch định việc nâng cấp thành ProPlus. Trước khi triển khai ProPlus, ví dụ, bạn phải đảm bảo rằng tất cả người dùng của bạn có tài khoản Office 365 và giấy phép. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Triển khai Office 365 Enterprise cho tổ chức của bạn.

Triển khai Office từ xa để đánh giá tương thích

Để khám phá các cấu phần trong môi trường Office 2007 hiện có của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên thiết lập Office từ xa. Office từ xa đang được cài sẵn trong Office 2016--khi một tài liệu Office hoặc giải pháp được tải, được sử dụng, đóng, hoặc báo lỗi trong các ứng dụng Office 2016, ứng dụng này sẽ thêm bản ghi về sự kiện để lưu trữ dữ liệu cục bộ.

Đối với Office 2007, bạn triển khai một đại diện thu thập thông tin về cài đặt bổ trợ và tài liệu đã dùng gần đây nhất. Bạn sẽ không nhận được dữ liệu sự kiện ứng dụng cho các khách hàng như bạn thực hiện với các máy khách Office 2016, nhưng bạn sẽ nhận được hàng tồn kho và cách dùng dữ liệu mà sẽ giúp bạn khám phá gì đang sử dụng.

Để biết thêm chi tiết về cách đánh giá tương thích và thiết lập Office từ xa, hãy xem Office đánh giá tương thích với phiên bản Office khác. Để triển khai cụ thể về bảng điều khiển từ xa của Office và triển khai từ xa đại diện trong môi trường Office 2007 của bạn, hãy xem Triển khai bảng điều khiển từ xa.

Đánh giá ứng dụng tương thích

Để đảm bảo nâng cấp thành công, chúng tôi khuyên bạn nên xác định các ứng dụng Office--bao gồm VBA script, macro, bên thứ ba bổ trợ, và tài liệu phức tạp và bảng tính--và đánh giá của họ tương thích với Office 365 ProPlus. Đặc biệt, bạn cần:

 • Khám phá các thành phần, bao gồm tài liệu và giải pháp nào đang được dùng thường xuyên nhất và bằng hầu hết mọi người. Để cho phép khám phá, chúng tôi khuyên nên sử dụng Office từ xa.

 • Hợp lý hoá các cấu phần business quan trọng, bao gồm làm việc với nhóm doanh nghiệp của bạn để đặt ưu tiên cho tài liệu và giải pháp.

 • Remediate các cấu phần quan trọng bằng cách thiết lập "người dùng chấp nhận thử nghiệm," trong đó người dùng kiểm tra tài liệu ưu tiên cao và giải pháp trong quá trình nâng cấp một chỉ dẫn.

 • Quản lý các thành phần trong tương lai xác thực của cấu phần quan trọng, bao gồm tiếp tục để giám sát tương thích của tài liệu và giải pháp.

Đánh giá cơ sở hạ tầng và môi trường của bạn

Để quyết định cách nâng cấp lên Office, bạn nên đánh giá các cơ sở hạ tầng và môi trường, bao gồm các thao tác sau:

 • Số và phân phối của máy khách của bạn, bao gồm ngôn ngữ yêu cầu.

 • CNTT cơ sở hạ tầng, bao gồm các hệ điều hành, bộ phận hỗ trợ thiết bị di động, người dùng quyền và quản lý và phần mềm phân phối phương pháp.

 • Mạng cơ sở hạ tầng, bao gồm các kết nối Internet và nội bộ phần mềm phân phối điểm.

 • Điện toán đám mây cơ sở hạ tầng, bao gồm hiện có chức năng Office 365, người dùng cấp phép và căn cước.

Đánh giá của bạn trong các cấu phần sẽ ảnh hưởng đến cách bạn muốn nâng cấp. Để biết thông tin chi tiết hơn, hãy xem cách thực hành tốt nhất để đánh giá cơ sở hạ tầng của bạn.

Xem lại thiết đặt chính sách nhóm mới

Như với bất kỳ phiên bản mới của Office, không có tệp quản lý mẫu mới (ADMX/ADML) cho thiết đặt chính sách nhóm. Tất cả các thiết đặt chính sách nhóm cho Office đang bây giờ ở HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Office\16.0 và HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Office\16.0.

Bạn có thể tải xuống các tệp quản lý mẫu (ADMX/ADML) cho chính sách Nhóm thiết đặt cho Office 2016 từ Trung tâm tải xuống Microsoft. Tải xuống bao gồm các tệp Excel liệt kê tất cả các thiết đặt chính sách nhóm và các thiết đặt chính sách mới cho Office 2016.

Chọn cách bạn muốn để triển khai Office 365 ProPlus

Bạn có thể triển khai ProPlus từ điện toán đám mây, từ một nguồn cục bộ trên mạng của bạn, hoặc với hệ thống quản lý cấu hình Trung tâm (hoặc một giải pháp phân phối phần mềm khác). Tùy chọn nào bạn chọn tùy thuộc vào môi trường và kinh doanh yêu cầu của bạn. Triển khai từ điện toán đám mây, ví dụ, sẽ thu nhỏ chi phí quản trị của bạn, nhưng có thể yêu cầu băng thông mạng khác. Mặt khác, triển khai với quản lý cấu hình hoặc từ một nguồn cục bộ, cung cấp chi tiết hơn soát triển khai Office, bao gồm các ứng dụng và ngôn ngữ nào được cài đặt trên máy tính khách nào.

Để biết thêm thông tin trên quyết định cách triển khai Office, hãy xem xác định phương thức triển khai sử dụng cho Office 365 ProPlus. Cũng nên xem lại chi tiết đánh giá, lập kế hoạch và triển khai kịch bản trong hướng dẫn cách thực hành ưa dùng:

Tình huống này cung cấp các ví dụ thực tế trong cách triển khai Office 365 ProPlus.

Chọn cách mức độ thường xuyên Cập Nhật Office

Với Office 365 ProPlus, bạn có thể kiểm soát mức độ thường xuyên người dùng của bạn nhận được cập nhật tính năng vào ứng dụng Office của họ. Để biết thêm thông tin, hãy xem tổng quan về kênh Cập Nhật cho Office 365 ProPlus.

Lập kế hoạch cho các ngôn ngữ bổ sung

Bạn có thể cài đặt gói phụ kiện ngôn ngữ sau khi bạn đã triển khai Office 365 ProPlus theo một trong các ngôn ngữ cơ sở của nó. Không có hai cách để cài đặt gói phụ kiện ngôn ngữ:

 • Có người dùng của bạn, tải xuống và cài đặt gói phụ kiện ngôn ngữ mà họ cần từ cổng thông tin Office 365.

 • Sử dụng công cụ triển khai Office để triển khai các gói phụ kiện ngôn ngữ thích hợp đến người dùng của bạn.

Để biết thêm thông tin trên triển khai ngôn ngữ bổ sung, hãy xem lập kế hoạch cho triển khai multilanguage của bản cài đặt Office Click-để chạy-dựa trên.

Điều cần cân nhắc đặc biệt

Bộ Office cụ tùy chỉnh không được dùng như một phần của quá trình cài đặt Office 365 ProPlus. Thay vào đó, bạn có thể tùy chỉnh quá trình cài đặt cho người dùng của bạn với công cụ triển khai Office 2016. Để biết thêm thông tin, hãy xem tổng quan về công cụ triển khai Office.

Việc loại bỏ InfoPath từ Office 365 ProPlus. InfoPath 2013 vẫn ở phiên bản hiện tại và do đó sẽ không được bao gồm trong Office 2016 Phiên bản Office 365 ProPlus. Khi bạn nâng cấp gói cài đặt Office 2007 hiện có vào Office 365 ProPlus, InfoPath sẽ bị xóa khỏi máy tính. Nếu người dùng của bạn vẫn cần sử dụng InfoPath, phiên bản 2013 của InfoPath sẽ sẵn dùng cho cài đặt trên trang phần mềm trong cổng thông tin Office 365.

Chủ đề liên quan

Việc cần đọc cái nào trước khi bạn lập kế hoạch doanh nghiệp của bạn nâng cấp từ Office 2007 sang Office ProPlus 365:

Để tìm hiểu thêm về việc nâng cấp từ máy chủ Office 2007, hãy xem tài nguyên để giúp bạn nâng cấp từ Office 2007 máy chủ và máy khách.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×