Lộ trình Kết thúc Vòng đời của SharePoint Server 2007

Vào 10/10/2017, Microsoft Office SharePoint Server 2007 sẽ Kết thúc Vòng đời. Nếu bạn chưa bắt đầu di chuyển từ SharePoint Server 2007 sang Office 365 hoặc một phiên bản mới hơn của SharePoint Server tại chỗ thì giờ là lúc để bạn bắt đầu lập kế hoạch. Bài viết này liệt kê chi tiết các tài nguyên để giúp mọi người di chuyển dữ liệu sang SharePoint Online hoặc nâng cấp SharePoint Server tại chỗ.

Kết thúc Vòng đời có nghĩa là gì?

SharePoint Server, giống như hầu hết các sản phẩm Microsoft, có vòng đời hỗ trợ, là khoảng thời gian mà chúng tôi sẽ cung cấp các tính năng mới, các bản sửa lỗi, bản sửa lỗi bảo mật, v.v.. Vòng đời này thường kéo dài 10 năm kể từ ngày phát hành sản phẩm lần đầu và kết thúc vòng đời này được gọi là Kết thúc Vòng đời của sản phẩm. Khi Kết thúc Vòng đời, Microsoft sẽ ngừng cung cấp:

  • Hỗ trợ kỹ thuật cho các sự cố có thể xảy ra;

  • Bản sửa lỗi cho các sự cố được phát hiện và có thể ảnh hưởng đến tính ổn định và khả năng sử dụng của máy chủ;

  • Bản sửa lỗi bảo mật cho các lỗ hổng được phát hiện và có thể khiến cho máy chủ dễ bị xâm phạm an ninh;

  • Cập nhật về múi giờ.

Mặc dù cụm máy chủ SharePoint Server 2007 vẫn sẽ hoạt động sau 10/10/2017 nhưng sẽ không có thêm bản cập nhật, bản vá lỗi hay bản sửa lỗi nào khác được cung cấp cho sản phẩm (kể cả các bản vá lỗi/sửa lỗi bảo mật) và bộ phận Hỗ trợ của Microsoft sẽ chuyển toàn bộ hoạt động hỗ trợ sang các phiên bản sản phẩm gần đây hơn. Vì bản cài đặt của bạn sẽ không còn được hỗ trợ hay vá lỗi khi đến thời điểm Kết thúc Vòng đời nên bạn cần nâng cấp sản phẩm hoặc di chuyển dữ liệu quan trọng.

Mẹo: Nếu bạn chưa lên kế hoạch nâng cấp hay di chuyển, vui lòng xem: Các tùy chọn di chuyển SharePoint 2007 cần cân nhắc để biết một số ví dụ về điểm bắt đầu. Bạn cũng có thể tìm kiếm Đối tác của Microsoft, những người có thể giúp bạn nâng cấp hoặc di chuyển sang Office 365 (hoặc cả hai).

Để biết thêm thông tin về các máy chủ Office 2007 sắp được ngừng hỗ trợ, hãy xem mục Lên kế hoạch nâng cấp cho các máy chủ Office 2007.

Các tùy chọn của tôi là gì?

Bạn nên ghé qua site Vòng đời Sản phẩm trước tiên. Nếu bạn có sản phẩm Microsoft tại chỗ đã sử dụng được một thời gian thì bạn nên kiểm tra ngày Kết thúc Vòng đời của sản phẩm để có thời gian một năm hoặc hơn – hoặc thời gian đủ dài để thực hiện di chuyển của bạn – nhằm lên lịch cho việc nâng cấp hoặc di chuyển. Khi chọn bước tiếp theo, khi nói đến tính năng sản phẩm, bạn nên nghĩ xem sản phẩm nào sẽ là đủ tốt, tốt hơn và tốt nhất. Sau đây là ví dụ:

Tốt

Tốt hơn

Tốt nhất

SharePoint Server 2010

SharePoint Server 2013

SharePoint Online

SharePoint Kết hợp

SharePoint Server 2016

SharePoint Kết hợp

Nếu bạn chọn các tùy chọn ở phía cuối của thang đánh giá (đủ tốt), hãy nhớ rằng bạn sẽ cần bắt đầu lên kế hoạch nâng cấp ngay sau khi di chuyển từ SharePoint Server 2007 hoàn tất. (Thời điểm Kết thúc Vòng đời của SharePoint Server 2007 là 10/10/2017; Thời điểm Kết thúc Vòng đời của SharePoint Server 2010 được lên lịch vào 10/07/2022. Vui lòng lưu ý rằng những ngày này có thể thay đổi và hãy kiểm tra site Vòng đời Sản phẩm.)

Tiếp theo, tôi có thể làm gì?

SharePoint Server có thể được cài đặt tại chỗ trên máy chủ riêng của bạn hoặc bạn có thể sử dụng dịch vụ trực tuyến SharePoint Online nằm trong gói Microsoft Office 365. Bạn có thể chọn:

  • Di chuyển sang SharePoint Online

  • Nâng cấp SharePoint Server tại chỗ

  • Thực hiện cả hai hoạt động trên

  • Triển khai giải pháp SharePoint kết hợp

Hãy lưu ý đến các chi phí ẩn liên quan đến việc duy trì hoạt động của một cụm máy chủ từ nay về sau, duy trì hoặc di chuyển các tùy chỉnh và nâng cấp phần cứng mà SharePoint Server phụ thuộc vào. Việc sở hữu cụm máy chủ SharePoint Server tại chỗ sẽ mang lại nhiều lợi ích nếu việc này là cần thiết; còn không, nếu bạn chạy cụm máy chủ trên SharePoint Servers thừa tự mà không có nhiều tùy chỉnh thì bạn có thể hưởng lợi từ quá trình di chuyển theo kế hoạch sang SharePoint Online.

Quan trọng: Nếu không thường xuyên sử dụng nội dung trong SharePoint 2007 thì bạn còn có một tùy chọn khác. Một số Người quản trị SharePoint có thể chọn tạo Đăng ký Office 365, thiết lập site SharePoint Online hoàn toàn mới, rồi cắt đứt hoàn toàn liên hệ với SharePoint 2007, chỉ đưa những tài liệu thiết yếu nhất sang site SharePoint Online mới. Từ đó, bạn có thể chuyển dữ liệu từ site SharePoint 2007 vào nơi lưu trữ. Hãy suy nghĩ về cách người dùng làm việc với dữ liệu trên bản cài đặt SharePoint 2007 của bạn. Có thể sẽ có những cách sáng tạo để giải quyết vấn đề này!

SharePoint Online (SPO)

SharePoint Server tại chỗ

Chi phí cao về thời gian (kế hoạch / thực hiện / xác minh)

Chi phí cao về thời gian (kế hoạch / thực hiện / xác minh)

Chi phí thấp hơn về vốn (không cần mua phần cứng)

Chi phí cao hơn về vốn (phần cứng + nhà phát triển / người quản trị)

Chi phí một lần trong quá trình di chuyển

Chi phí một lần lặp lại cho mỗi lần di chuyển trong tương lai

Tổng chi phí cho quyền sở hữu / bảo trì thấp

Tổng chi phí cho quyền sở hữu / bảo trì cao

Khi bạn di chuyển sang Office 365, việc di chuyển một lần sẽ có chi phí trả trước nhiều hơn vì bạn phải sắp xếp dữ liệu và quyết định nội dung cần đưa lên đám mây và nội dung để lại. Tuy nhiên, các bản nâng cấp sẽ hoạt động tự động từ điểm đó, bạn sẽ không cần quản lý các bản cập nhật phần cứng và phần mềm nữa, ngoài ra, thời gian chạy của cụm máy chủ sẽ được hỗ trợ bởi Thỏa thuận Mức Dịch vụ của Microsoft (SLA).

Di chuyển sang SharePoint Online

Đảm bảo rằng SharePoint Online có tất cả các tính năng bạn cần bằng cách xem lại phần mô tả dịch vụ liên quan. Đây là liên kết đến tất cả các phần Mô tả Dịch vụ Office 365:

Mô tả Dịch vụ Office 365

Không có cách nào để di chuyển trực tiếp từ SharePoint 2007 sang SharePoint Online; bạn phải thực hiện di chuyển thủ công sang SharePoint Online. Nếu bạn nâng cấp lên SharePoint Server 2013 hoặc SharePoint Server 2016, quá trình di chuyển của bạn cũng có thể bao gồm việc sử dụng API Di chuyển SharePoint (chẳng hạn như để di chuyển thông tin vào OneDrive for Business).

Ưu điểm của bản Online

Nhược điểm của bản Online

Microsoft cung cấp phần cứng SPO và toàn bộ hoạt động quản trị phần cứng.

Các tính năng sẵn dùng của SharePoint Server tại chỗ và SPO có thể khác nhau.

Bạn là người quản trị toàn cầu của đăng ký và có thể gán người quản trị cho các site SPO.

Một số thao tác sẵn dùng đối với Người quản trị Cụm máy chủ trong SharePoint Server tại chỗ không tồn tại (hoặc không cần thiết) được bao gồm trong vai trò của Người quản trị SharePoint trong Office 365.

Microsoft áp dụng các bản vá lỗi, bản sửa lỗi và các bản cập nhật cho phần cứng và phần mềm cơ bản.

Vì không có quyền truy nhập vào hệ thống tệp cơ bản trong dịch vụ nên một số tùy chỉnh bị hạn chế.

Microsoft phát hành Thỏa thuận Mức Dịch vụ và nhanh chóng hành động để giải quyết các sự cố về mức dịch vụ.

Các tùy chọn sao lưu và khôi phục cũng như phục hồi khác được tự động hóa bởi dịch vụ trong SharePoint Online - các bản sao lưu sẽ bị ghi đè nếu không được sử dụng.

Microsoft sẽ liên tục tiến hành kiểm tra bảo mật và tinh chỉnh hiệu suất máy chủ trong dịch vụ.

Các thay đổi với giao diện người dùng và các tính năng SharePoint khác sẽ được dịch vụ cài đặt và có thể cần được bật hoặc tắt.

Office 365 đáp ứng nhiều tiêu chuẩn ngành: Tuân thủ của Office 365.

FastTrack cho di chuyển bị hạn chế. Xem mục Câu hỏi thường gặp về Gói Di chuyển SharePoint 2013 để biết thêm chi tiết.

Phần lớn hoạt động nâng cấp sẽ được tiến hành thủ công hoặc thông qua API Di chuyển SPO được mô tả trong Lộ trình Di chuyển Nội dung SharePoint Online và OneDrive.

Cả Kỹ sư Hỗ trợ của Microsoft lẫn nhân viên tại trung tâm dữ liệu đều chỉ có quyền truy nhập quản trị hạn chế vào đăng ký của bạn.

Có thể mất thêm chi phí nếu cơ sở hạ tầng phần cứng cần được nâng cấp để hỗ trợ phiên bản SharePoint mới hơn hoặc nếu cần có cụm máy chủ phụ để nâng cấp.

Các đối tác có thể hỗ trợ công việc di chuyển dữ liệu một lần sang SharePoint Online.

Các sản phẩm trực tuyến được tự động cập nhật trên toàn dịch vụ, đồng nghĩa với việc mặc dù các tính năng có thể bị loại bỏ nhưng sẽ không có thời điểm Kết thúc Vòng đời thực sự.

Nếu bạn quyết định tạo một site Office 365 mới và sẽ di chuyển dữ liệu thủ công vào site khi cần thì bạn có thể xem các tùy chọn Office 365 của mình ngay tại đây:

Các tùy chọn Gói Office 365

Nâng cấp SharePoint Server tại chỗ

Trước đó, chưa có cách nào để bỏ qua các phiên bản trong Nâng cấp SharePoint, ít nhất không phải ở thời điểm phát hành SharePoint Server 2016. Điều đó có nghĩa là phải nâng cấp theo trình tự:

SharePoint 2007 | SharePoint Server 2010 | SharePoint Server 2013 | SharePoint Server 2016

Để thực hiện toàn bộ lộ trình từ SharePoint 2007 lên SharePoint Server 2016, bạn sẽ phải đầu tư một khoảng thời gian đáng kể và sẽ tiêu tốn cả chi phí để nâng cấp phần cứng (lưu ý rằng phải nâng cấp cả các máy chủ SQL), phần mềm và hoạt động quản trị. Bạn sẽ cần nâng cấp hoặc bỏ các tùy chỉnh, tùy theo tầm quan trọng của tính năng.

Ghi chú: Bạn có thể duy trì cụm máy chủ SharePoint 2007 đã kết thúc vòng đời của mình, cài đặt cụm máy chủ SharePoint Server 2016 trên phần cứng mới (để các cụm máy chủ riêng biệt chạy song song), sau đó lên kế hoạch và thực hiện di chuyển nội dung thủ công (như để tải xuống và tải lên lại nội dung). Hãy lưu ý đến một số sự cố ngoài dự kiến khi di chuyển thủ công (như di chuyển tài liệu thay thế tài khoản đã sửa đổi gần nhất bằng biệt danh của tài khoản đang thực hiện di chuyển thủ công) và các công việc cần được hoàn thành trước (như tạo lại site, site con, các quyền và cấu trúc danh sách). Xin nhắc lại, đây là thời điểm để cân nhắc loại dữ liệu bạn cần di chuyển vào bộ lưu trữ hoặc loại dữ liệu bạn không cần nữa, đây là một thao tác có thể giảm bớt tác động của việc di chuyển.
Dù thế nào, hãy dọn dẹp môi trường của bạn trước khi nâng cấp. Hãy chắc chắn cụm máy chủ hiện tại của bạn đang hoạt động trước khi nâng cấp và (chắc chắn) trước khi bạn ngừng hoạt động!

Nhớ xem lại các lộ trình nâng cấp được hỗ trợ và không được hỗ trợ:

Nếu bạn có các tùy chỉnh thì nhất định bạn phải có kế hoạch nâng cấp cho từng bước trong lộ trình di chuyển:

Ưu điểm của bản Tại chỗ

Nhược điểm của bản Tại chỗ

Kiểm soát hoàn toàn mọi khía cạnh của Cụm máy chủ SharePoint, từ phần cứng máy chủ trở lên.

Công ty của bạn chịu trách nhiệm về mọi sự gián đoạn và bản sửa lỗi (có thể tham gia Hỗ trợ trả phí của Microsoft nếu sản phẩm của bạn chưa đến thời điểm Kết thúc Vòng đời):

Bộ tính năng đầy đủ của SharePoint Server tại chỗ cùng tùy chọn kết nối cụm máy chủ tại chỗ của bạn với gói đăng ký SharePoint Online thông qua kết hợp.

Bản nâng cấp, bản vá, bản sửa lỗi bảo mật và toàn bộ hoạt động bảo trì SharePoint Server được quản lý tại chỗ.

Quyền truy nhập đầy đủ để tùy chỉnh tốt hơn.

Các tiêu chuẩn tuân thủ mà Office 365 hỗ trợ tại chỗ.

Hoạt động kiểm tra bảo mật và tinh chỉnh hiệu suất máy chủ được tiến hành tại cơ sở của bạn (do bạn kiểm soát).

Office 365 có thể làm cho tính năng sẵn dùng với SharePoint Online không tương thích với SharePoint Server tại chỗ

Các đối tác có thể hỗ trợ di chuyển dữ liệu sang phiên bản tiếp theo của SharePoint Server (và hơn thế nữa).

Site SharePoint Server của bạn sẽ không tự động sử dụng các chứng chỉ SSL/TLS như được hiển thị trong SharePoint Online.

Toàn quyền kiểm soát quy ước đặt tên, các tùy chọn sao lưu, khôi phục và phục hồi khác trong SharePoint Server tại chỗ.

SharePoint Server tại chỗ chịu tác động của vòng đời sản phẩm.

Nâng cấp Tài nguyên

Hãy bắt đầu với việc biết rằng bạn đáp ứng các yêu cầu phần cứng và phần mềm, rồi làm theo các phương pháp nâng cấp được hỗ trợ.

Tạo giải pháp kết hợp SharePoint giữa SharePoint Online và SharePoint tại chỗ

Nếu lời giải cho nhu cầu di chuyển của bạn nằm ở mức nào đó giữa khả năng tự kiểm soát do SharePoint tại chỗ cung cấp và chi phí sở hữu thấp đến từ SharePoint Online thì bạn có thể kết nối cụm máy chủ SharePoint Server 2013 hoặc 2016 với SharePoint Online, thông qua kết hợp. Tìm hiểu về giải pháp kết hợp SharePoint

Nếu bạn cho rằng cụm máy chủ SharePoint Server kết hợp sẽ phù hợp với doanh nghiệp bạn, hãy làm quen với các hình thức kết hợp hiện có và cách đặt cấu hình kết nối giữa cụm máy chủ SharePoint tại chỗ và gói đăng ký Office 365 của bạn.

Một cách hay để thấy hiệu quả của việc kết hợp này là tạo Môi trường phát triển/kiểm tra Office 365. Sau khi có bản dùng thử hoặc đăng ký Office 365 đã mua, bạn đã sẵn sàng tạo tuyển tập site, web và thư viện tài liệu trong SharePoint Online mà bạn sẽ di chuyển dữ liệu sang (thủ công bằng cách sử dụng API Di chuyển hay thông qua trình hướng dẫn kết hợp nếu bạn muốn di chuyển nội dung Site của Tôi sang OneDrive for Business).

Ghi chú: Hãy nhớ rằng cụm máy chủ SharePoint 2007 của bạn sẽ cần được nâng cấp, tại chỗ, lên SharePoint Server 2013 hoặc SharePoint Server 2016 để có thể sử dụng tùy chọn kết hợp

Chủ đề liên quan

Khắc phục sự cố và tiếp tục nâng cấp (Office SharePoint Server 2007)
Khắc phục sự cố về nâng cấp (SharePoint Server 2010)
Khắc phục sự cố về nâng cấp cơ sở dữ liệu trong SharePoint 2013
Tìm kiếm Đối tác của Microsoft để được trợ giúp về Nâng cấp
Lên kế hoạch nâng cấp cho máy chủ Office 2007

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×