Lộ trình để sử dụng SharePoint Server 2007

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có mới để Microsoft Office SharePoint Server 2007? Hoặc bạn có dùng một site SharePoint để lưu trữ tài liệu, nhưng bây giờ bạn muốn tìm hiểu workspaces, blog và wiki? Hoặc bạn có muốn tìm hiểu sâu hơn và chia sẻ dữ liệu nghiệp vụ hiệu quả bằng cách dùng báo cáo, bảng điều khiển và chỉ số hiệu suất then chốt (KPI)?

Sử dụng lộ trình này làm điểm khởi đầu để tìm hiểu về các tính năng rộng của Office SharePoint Server 2007 và làm thế nào để hoàn thành tác vụ thông thường là người đóng góp vào một site SharePoint. Bạn cũng có thể tìm thấy nối kết đến trang chủ sở hữu nhiệm vụ, chẳng hạn như thiết lập quyền và cách thực hiện một số tùy chỉnh cơ bản.

các tính năng của sharepoint server 2007

Các tính năng của Office SharePoint Server 2007 được tập trung trong sáu khu vực. Lộ trình này mô tả ngắn giới thiệu mỗi của các chức năng và sau đó là nối kết đến bài viết liên quan, nơi bạn có thể tìm hiểu thêm.

Lưu ý: Để biết thông tin về cách cài đặt máy chủ SharePoint, hãy xem Office SharePoint Server TechCenter. Để biết thông tin về xây dựng các ứng dụng SharePoint Web, hãy xem SharePoint Server 2007 Developer Portal.

Trong bài viết này

Cộng tác

Cổng và cá nhân hóa

Tìm kiếm

Quản lý nội dung doanh nghiệp

Quy trình kinh doanh và biểu mẫu

Nghiệp vụ thông minh

Cộng tác

Bạn có thể dùng một site SharePoint để chia sẻ thông tin và thực hiện công việc của bạn hiệu quả hơn. SharePoint site sẽ cung cấp Workspace và công cụ mà nhóm của bạn có thể dùng để theo dõi các dự án, phối hợp lịch biểu, cộng tạo và sửa tài liệu. Để biết thêm thông tin về cách bạn có thể dùng một site nhóm, bấm vào nối kết sau đây.

Cải thiện hiệu suất nhóm bằng cách dùng một site SharePoint

Bạn có thể dùng một site để lưu trữ các thông tin thông thường cho bộ phận đơn hoặc các thông tin ngắn hạn cho một dự án đặc biệt trải rộng qua nhiều bộ phận. Bằng cách sử dụng một workspace cộng tác chẳng hạn như site nhóm, nhóm của bạn có thể sẽ đạt hiệu quả hơn và hiệu quả hơn.

Quản lý dự án hiệu quả hơn

Bạn có thể dùng một site để quản lý dự án và phối hợp nhiệm vụ và hạn chót giữa các thành viên nhóm. Mẫu danh sách nhiệm vụ dự án bao gồm một dạng xem biểu đồ Gantt nơi bạn có thể thấy nhiệm vụ mối quan hệ và trạng thái dự án. Nhóm của bạn có thể phối hợp của họ làm việc với lịch chia sẻ, cảnh báo và thông báo. Bạn cũng có thể kết nối lịch trên SharePoint site vào lịch của bạn trong Microsoft Office Outlook 2007, nơi bạn có thể xem và Cập Nhật khi bạn thực hiện lịch cá nhân của bạn.

Tạo, xem lại và phát hành tài liệu

Nhóm người có thể tạo, xem lại và sửa tài liệu cộng tác trên một site SharePoint. Bạn có thể dùng thư viện tài liệu để lưu trữ và quản lý tài liệu quan trọng, hoặc sử dụng không gian tài liệu site để phối hợp phát triển của tài liệu cụ thể. Thư viện trang chiếu là một vị trí tuyệt vời để chia sẻ và dùng lại bản chiếu Microsoft Office PowerPoint 2007 trong vị trí trung tâm. Bạn có thể thực hiện các thư viện tài liệu ngoại tuyến trong Office Outlook 2007 để cho phép mọi người để xem và sửa tài liệu trong khi họ không kết nối mạng.

Ghi lại và chia sẻ kiến thức cộng đồng

Bạn có thể dùng một site nhóm để ghi lại và chia sẻ kiến thức chung nhóm hoặc thông tin quan trọng. Nhóm có thể tạo và ghi lại cộng đồng kiến thức hoặc tài liệu quy trình nội bộ trong wiki. Bạn có thể dùng khảo sát và thảo luận để thu thập thông tin hoặc khuyến khích thoại, sau đó chia sẻ kết quả của bạn trong một blog. Thành viên nhóm có thể dùng cảnh báo hoặc đơn giản cung ứng (RSS) để theo dõi các Cập Nhật vào site của bạn.

Đầu trang

Cổng và cá nhân hóa

Bạn có thể dùng trang cổng thông tin để làm việc cộng tác và truy nhập vào mọi người, thông tin và ứng dụng nghiệp vụ mà bạn cần phải thực hiện công việc của bạn. Office SharePoint Server 2007 bao gồm các tính năng mà tổ chức có thể dùng để cá nhân hóa trang cổng thông tin cho cá nhân hoặc nhóm người dùng. Để biết thêm thông tin về cổng và cá nhân hóa trên các site SharePoint, hãy bấm vào nối kết sau đây.

Đầu trang

Tìm kiếm

Bạn có thể sử dụng tìm kiếm trên SharePoint site để giúp bạn tìm thấy thông tin, tệp, trang Web, và mọi người. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng tìm kiếm, hãy bấm vào nối kết sau đây.

Đầu trang

Quản lý nội dung doanh nghiệp

Office SharePoint Server 2007 cung cấp các tính năng quản lý nội dung doanh nghiệp (ECM) mạnh mẽ để tạo, quản lý, và lưu trữ nội dung trong toàn bộ một doanh nghiệp. Bạn có thể sử dụng dòng công việc để giúp quản lý quy trình tạo, xem lại, phát hành, và thậm chí quản lý nội dung mà tổ chức của bạn sẽ tạo ra.

Quản lý tài liệu

Chức năng quản lý tài liệu có thể giúp bạn tổng hợp nội dung từ nhiều vị trí vào Trung tâm tài liệu, một kho lưu trữ được quản lý tập trung có nhất quán phân loại.

Quản lý bản ghi

Chức năng quản lý bản ghi được tích hợp có thể giúp bạn lưu trữ và bảo vệ ghi kinh doanh ở trạng thái cuối cùng của họ.

Quản lý nội dung web

Chức năng quản lý nội dung web cho phép mọi người phát hành nội dung Web với nội dung dễ dàng sử dụng một biên soạn công cụ và quy trình phê duyệt dựng sẵn.

Đầu trang

Quy trình kinh doanh và biểu mẫu

Office SharePoint Server 2007 cung cấp nhiều tính năng có thể giúp bạn tích hợp và hợp lý hóa quy trình kinh doanh của bạn. Bạn có thể tạo biểu mẫu dựa trên trình duyệt và thu thập dữ liệu từ các tổ chức không dùng Microsoft Office InfoPath 2007. Dòng công việc có thể hợp lý hóa việc chi phí của phối hợp quy trình kinh doanh phổ biến, chẳng hạn như dự án phê duyệt tài liệu hoặc xem lại, bằng cách quản lý và theo dõi các nhiệm vụ liên quan đến những quy trình. Để biết thêm thông tin về quy trình kinh doanh và biểu mẫu, hãy bấm vào nối kết sau đây.

Đầu trang

Nghiệp vụ thông minh

Nghiệp vụ thông minh là quy trình tổng hợp, lưu trữ, phân tích và báo cáo trên dữ liệu nghiệp vụ để quyết định kinh doanh Cập nhật thông tin hỗ trợ. Office SharePoint Server 2007 cung cấp các công cụ có thể giúp bạn trích xuất dữ liệu từ nhiều nguồn và trình bày dữ liệu đó trong các cách giúp dễ dàng phân tích và quyết định. Để biết thêm thông tin về nghiệp vụ thông minh trong SharePoint Server, hãy bấm vào nối kết sau đây.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×