Lộ trình để phát hành sổ làm việc Excel dưới dạng "Phiên bản của sự thật"

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tạo một sổ làm việc Excel có chứa "Phiên bản của sự thật" yêu cầu một công sức giữa người quản trị trang SharePoint, một sổ làm việc tác giả và người dùng cuối khác nhau. Bài viết sau đây là một lộ trình mô tả quy trình cơ bản phát hành sổ làm việc bảo mật có chứa "Phiên bản của sự thật", ai thực hiện điều gì, và ở đâu để biết thêm thông tin trợ giúp mô tả chi tiết thực hiện.

Trong bài viết này

"Phiên bản của sự thật" là gì?

Bước 1: chuẩn bị

Bước 2: Tạo thư viện tài liệu trên SharePoint site

Bước 3: Xác định tin cậy các tài nguyên dành cho Excel Services

Bước 4: Đặt quyền

Bước 5: Tạo tệp kết nối dữ liệu Office

Bước 6: Đặt thư viện kết nối dữ liệu sẵn dùng trong Office Excel 2007

Bước 7: Tạo và phát hành sổ làm việc Office Excel 2007

Bước 8: Dạng xem "một phiên bản của sự thật"

"Phiên bản của sự thật" là gì?

Một yêu cầu thông thường khi phát hành một sổ làm việc Microsoft Office Excel 2007 được kết nối với nguồn dữ liệu ngoài trên Excel Services để đảm bảo rằng người dùng luôn xem một tập hợp nhất quán các giá trị và kết quả công thức, và sổ làm việc sử dụng thông tin kết nối bảo mật và Cập Nhật. Đây đôi khi gọi là "Phiên bản của sự thật" việc nhận.

Ví dụ, nếu bạn đang điều hòa ngân sách dữ liệu mỗi quý giữa các bộ phận khác nhau cung cấp một ngân sách toàn bộ công ty tóm tắt, bạn cần đảm bảo rằng tất cả mọi người đang làm việc với dữ liệu đáng tin cậy và nhất quán để đảm bảo rằng quy trình đi một cách suôn sẻ với tối thiểu sự gián đoạn và bất đồng qua các giá trị khác nhau giữa các sổ làm việc và thời gian cho công thức tính toán và kết quả.

Đầu trang

Bước 1: chuẩn bị

Tốt nhất các kết quả, người quản trị trang, sổ làm việc tác giả và người dùng cuối nên tất cả cộng tác với nhau để làm việc chuẩn bị sau đây.

Thu thập dữ liệu     Xác định và thu thập thông tin sau đây:

 • Kết nối nguồn dữ liệu bên ngoài và thông tin kết nối, chẳng hạn như máy chủ, cơ sở dữ liệu, và tên khối, truy vấn và thông tin đăng nhập.

 • sổ làm việc Office Excel 2007 để phát hành.

 • Người dùng phù hợp, quyền, vai trò và máy tính khách ID.

Cài đặt phần mềm    Cài đặt phần mềm cần thiết cho người dùng sau đây:

 • Người quản trị trang yêu cầu một cài đặt đầy đủ của Microsoft Office SharePoint Server 2007 bao gồm Excel Services.

 • Một tác giả sổ làm việc yêu cầu Office Excel 2007.

 • Người dùng cuối yêu cầu quyền truy nhập vào site SharePoint, và tùy chọn để Office Excel 2007, để mở phát hành sổ làm việc trên máy tính khách của họ.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Office SharePoint Server 2007 lên kế hoạch hướng dẫn trên trang Technet Web và các chủ đề sau đây:

 • Lập kế hoạch quyền truy nhập vào bảng tính

 • Lập kế hoạch xác thực cho dữ liệu ngoài

 • Lập kế hoạch quản lý kết nối dữ liệu

 • Lập kế hoạch báo cáo Excel đối với các khối OLAP

 • Lập kế hoạch báo cáo Excel đối với cơ sở dữ liệu quan hệ

 • Lập kế hoạch bản trình bày dữ liệu Excel Services

 • Lập kế hoạch phần Web Excel Web Access

 • Lập kế hoạch tích hợp với dữ liệu ngoài

Đầu trang

Bước 2: Tạo thư viện tài liệu trên SharePoint site

Sử dụng Office SharePoint Server 2007 hoặc Windows SharePoint Services 3.0, người quản trị trang tạo thư viện tài liệu lưu trữ sổ làm việc Office Excel 2007 và lưu trữ tệp kết nối dữ liệu Office (ODC) (.odc).

Để biết thêm thông tin, hãy xem Windows SharePoint Services 3.0 trợ giúp và các chủ đề sau đây:

 • Giới thiệu thư viện

 • Tạo một thư viện

Đầu trang

Bước 3: Xác định tin cậy các tài nguyên dành cho Excel Services

Sử dụng Office SharePoint Server 2007 và ứng dụng Web Trung tâm quản trị, người quản trị site sẽ tạo ra một vị trí tệp tin cậy, một nhà cung cấp dữ liệu tin cậy, một danh sách thư viện kết nối dữ liệu (DCL), một DCL tin cậy, và xác định vị trí tin cậy để nó chỉ sử dụng kết nối dữ liệu bên ngoài.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần, "Cấp độ tin cậy kế hoạch" trong bài viết, "Kế hoạch Excel Services bảo mật" trong Office SharePoint Server 2007 lên kế hoạch hướng dẫn trên trang Technet Web.

Đầu trang

Bước 4: Đặt quyền

Sử dụng Office SharePoint Server 2007, người quản trị trang thiết đặt quyền trên DCL và xác định dạng xem mục chỉ mức cấp phép.

Để biết thêm thông tin, hãy xem:

 • Bài viết, "Kế hoạch Excel Services bảo mật" trong Office SharePoint Server 2007 lên kế hoạch hướng dẫn trên trang Technet Web.

 • Các chủ đề sau đây trong Trung tâm trợ giúp quản trị:

  • Chọn Nhóm bảo mật nào để sử dụng

  • Xác định mức cấp phép tùy chỉnh

  • Xác định mức cấp phép và nhóm để sử dụng

  • Lập kế hoạch site bảo mật

 • Các chủ đề sau đây trong Windows SharePoint Services 3.0 trợ giúp:

  • Về kiểm soát việc truy nhập site và nội dung site

  • Về việc quản lý nhóm SharePoint và người dùng

  • Về tính năng bảo mật của Windows SharePoint Services (Phiên bản 3)

  • Quản lý các mức cấp phép

  • Quản lý quyền cho một danh sách, thư viện, thư mục, tài liệu hoặc mục danh sách

  • Quản lý các nhóm SharePoint

  • Mức cấp phép và quyền

Đầu trang

Bước 5: Tạo tệp kết nối dữ liệu Office

Dùng Excel, một tác giả sổ làm việc tạo một tệp ODC, xác định thiết đặt xác thực thích hợp, đảm bảo rằng tệp ODC luôn được sử dụng khi dữ liệu được truy nhập, và lưu tệp kết nối đến DCL.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Office Excel 2007 trợ giúp và các chủ đề sau đây:

 • Tạo, sửa và quản lý kết nối với dữ liệu trong một sổ làm việc

 • Kết nối với (nhập) dữ liệu bên ngoài

 • Thuộc tính kết nối

Đầu trang

Bước 6: Đặt thư viện kết nối dữ liệu sẵn dùng trong Office Excel 2007

Sử dụng Office SharePoint Server 2007, người quản trị site làm cho một hoặc nhiều DCLs sẵn dùng trong Excel, bằng cách xác định một danh sách của DCLs dùng trên máy tính khách, sau đó bằng cách gắn một máy tính khách với một máy tính bằng cách sử dụng trang của tôi của mỗi người dùng hoặc bằng cách đặt khóa đăng ký trên máy tính của người dùng.

Để biết thêm thông tin, hãy xem chủ đề "Kế hoạch quản lý kết nối dữ liệu" trong phần "Kế hoạch cho nghiệp vụ thông minh" của Office SharePoint Server 2007 lên kế hoạch hướng dẫn trên trang Technet Web.

Đầu trang

Bước 7: Tạo và phát hành sổ làm việc Office Excel 2007

Sử dụng Office Excel 2007, một tác giả sổ làm việc tạo ra một sổ làm việc sử dụng tệp ODC, lưu sổ làm việc tới Excel Services, và sau đó hoặc bạn có thể chọn các trang tính hoặc mục có tên, chẳng hạn như biểu đồ hoặc báo cáo PivotTable.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Office Excel 2007 trợ giúp và các chủ đề sau đây:

 • Sự khác biệt giữa việc dùng sổ làm việc trong Excel và Excel Services

 • Phát hành sổ làm việc tới Excel Services

 • Xác định sổ làm việc tham số để sử dụng trong Office Excel Web Access

 • Sửa hoặc loại bỏ sổ làm việc trong Excel Services

Đầu trang

Bước 8: Dạng xem "một phiên bản của sự thật"

Sử dụng Office SharePoint Server 2007, người dùng cuối hiển thị sổ làm việc trong Excel Services, tương tác với nó và hoặc bạn có thể mở sổ làm việc trên máy tính của họ cho phân tích sâu hơn.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Office SharePoint Server 2007 trợ giúp và hướng dẫn trang chủ.

Mẹo: Bạn cũng có thể bấm vào nút trợ giúp trên thanh công cụ Excel Web Access cho tổng quan về tất cả chủ đề trợ giúp Excel Services.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×