Lỗi Sản phẩm Chưa được cấp phép và kích hoạt trong Office

Nếu kích hoạt Office không thành công, bạn sẽ thấy thông báo Sản phẩm Chưa được cấp phép hoặc Sử dụng phi thương mại / Sản phẩm Chưa được cấp phép trong thanh tiêu đề của ứng dụng Office, đồng thời, hầu hết các tính năng của Office sẽ bị vô hiệu hóa. Để khôi phục tất cả các tính năng của Office, bạn sẽ cần khắc phục sự cố dẫn đến việc kích hoạt không thành công.

Sử dụng Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc Kích hoạt cho Office 365 và Office 2016.

Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc này sẽ chạy trên PC chạy Windows và có thể khắc phục lỗi kích hoạt cho Office 365, Office 2016, cùng các ứng dụng Office 2016 riêng lẻ như Visio, Project, Word và Outlook. Nếu bạn đang sử dụng Office 2013, bạn sẽ phải tự khắc phục lỗi Sản phẩm Chưa được cấp phép.

 1. Chọn nút Tải xuống bên dưới.

  Chọn nút này để tải xuống Trình khắc phục sự cố Kích hoạt
 2. Chọn trình duyệt của bạn từ danh sách thả xuống để xem cách lưu, rồi khởi động bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc.

  1. Ở cuối cửa sổ trình duyệt, hãy chọn Lưu.

  2. Trong hộp tiếp theo có thông báo đã hoàn tất tải xuống officeact.diagcab, hãy chọn Mở.

  3. Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc về Kích hoạt sẽ khởi động. Chọn Tiếp theo, rồi làm theo lời nhắc.

  1. Ở cuối cửa sổ trình duyệt, chọn Mở để mở tệp officeact.diagcab.

   Nếu tệp không tự động mở, hãy chọn Lưu > Mở Thư mục, rồi bấm đúp vào tệp (tên tệp phải bắt đầu bằng "officeact.diagcab") để chạy công cụ sửa lỗi dễ dàng.

  2. Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc về Kích hoạt sẽ khởi động. Chọn Tiếp theo, rồi làm theo lời nhắc.

  1. Ở góc dưới bên trái, hãy chọn tệp officeact.diagcab, rồi từ danh sách thả xuống, chọn Hiển thị trong thư mục.

   Bấm đúp vào phần tải xuống, officeact.diagcab để chạy công cụ sửa lỗi dễ dàng.

  2. Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc về Kích hoạt sẽ khởi động. Chọn Tiếp theo, rồi làm theo lời nhắc.

  1. Chọn Lưu Tệp, rồi chọn OK.

   Trong cửa sổ trình duyệt ở phía trên bên phải, hãy chọn Hiển thị tất cả phần tải xuống. Trong Thư viện, chọn Tải xuống > officeact.diagcab, rồi chọn biểu tượng thư mục. Bấm đúp vào officeact.diagcab.

  2. Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc về Kích hoạt sẽ khởi động. Chọn Tiếp theo, rồi làm theo lời nhắc.

Tự khắc phục lỗi Sản phẩm Chưa được cấp phép

Nếu bạn đang sử dụng Office 2013 hoặc nếu Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc Kích hoạt Office không thể khắc phục sự cố, hãy thử các giải pháp sau.

Kiểm tra ngày, giờ và múi giờ cho máy tính của bạn

Nếu các thiết đặt này không đúng thì việc kích hoạt Office có thể không thành công. Thực hiện theo các bước dưới đây đối với hệ điều hành của bạn.

Windows 10

 1. Đóng tất cả ứng dụng Office.

 2. Ở góc dưới cùng bên tay phải màn hình của bạn, hãy chọn ngày hoặc giờ.

 3. Chọn Thiết đặt ngày và giờ.

 4. Chọn Đặt giờ tự động và nếu được hiển thị, Đặt múi giờ tự động. Nếu bạn không có tùy chọn đặt múi giờ tự động, hãy đảm bảo rằng múi giờ địa phương của bạn được hiển thị trong Múi giờ.

 5. Khởi động lại ứng dụng Office bất kỳ.

Windows 8 hoặc Windows 8.1

 1. Đóng tất cả ứng dụng Office.

 2. Ở góc dưới cùng bên tay phải màn hình của bạn, hãy chọn ngày hoặc giờ.

 3. Chọn Thay đổi thiết đặt ngày và giờ.

 4. Nếu ngày và giờ không đúng, hãy chọn Thay đổi ngày và giờ, rồi sửa lại thiết đặt ngày và giờ.

 5. Nếu múi giờ không đúng, hãy chọn Thay đổi múi giờ, rồi chọn múi giờ địa phương của bạn.

 6. Khởi động lại ứng dụng Office bất kỳ.

Windows 7

 1. Đóng tất cả ứng dụng Office.

 2. Ở góc dưới cùng bên tay phải màn hình của bạn, hãy chọn ngày hoặc giờ.

 3. Chọn Thay đổi thiết đặt ngày và giờ.

 4. Nếu ngày và giờ không đúng, hãy chọn Thay đổi ngày và giờ, rồi sửa lại thiết đặt ngày và giờ.

 5. Nếu múi giờ không đúng, hãy chọn Thay đổi múi giờ, rồi chọn múi giờ địa phương của bạn.

 6. Khởi động lại ứng dụng Office bất kỳ.

Mẹo: Trong Windows 7, bạn có thể đồng bộ hóa đồng hồ máy tính của mình với một máy chủ thời gian Internet để duy trì cập nhật đồng hồ cho máy tính. Để thực hiện điều này, hãy chọn ngày hoặc giờ trong góc dưới cùng bên tay phải màn hình của bạn, rồi chọn Thay đổi thiết đặt ngày và giờ. Chọn tab Thời gian Internet, chọn Thay đổi thiết đặt, chọn Đồng bộ hóa với một máy chủ thời gian Internet, rồi chọn Cập nhật ngay.

Chạy Office với tư cách là người quản trị

Việc chạy Office với tư cách là người quản trị giúp khắc phục các sự cố về quyền có thể khiến cho việc kích hoạt Office không thành công. Thực hiện theo các bước dưới đây đối với hệ điều hành của bạn.

Windows 10

 1. Đóng tất cả ứng dụng Office.

 2. Nhấn vào nút Bắt đầu ở góc dưới bên trái màn hình của bạn.

 3. Nhập tên ứng dụng, như Word. Biểu tượng chương trình Word xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

 4. Bấm chuột phải vào biểu tượng Word, rồi chọn Chạy với tư cách là người quản trị.

 5. Chọn để cho phép Office chạy với tư cách là người quản trị.

Windows 8.1

 1. Đóng tất cả ứng dụng Office.

 2. Trong Windows 8.1, bấm chuột phải vào nút Bắt đầu ở góc dưới bên trái màn hình của bạn, rồi chọn Tìm kiếm.

 3. Nhập tên ứng dụng, như Word. Biểu tượng chương trình Word xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

 4. Bấm chuột phải vào biểu tượng Word, rồi chọn Chạy với tư cách là người quản trị.

 5. Chọn để cho phép Office chạy với tư cách là người quản trị.

Windows 8

 1. Đóng tất cả ứng dụng Office.

 2. Trong Windows 8, di chuột tới góc trên bên phải màn hình của bạn để mở thanh charms, rồi chọn biểu tượng Tìm kiếm.

 3. Nhập tên ứng dụng, như Word. Biểu tượng chương trình Word xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

 4. Bấm chuột phải vào biểu tượng Word, rồi chọn Chạy với tư cách là người quản trị.

 5. Chọn để cho phép Office chạy với tư cách là người quản trị.

Windows 7

 1. Đóng tất cả ứng dụng Office.

 2. Nhấn vào nút Bắt đầu ở góc dưới bên trái màn hình của bạn.

 3. Trong hộp Tìm kiếm chương trình và tệp, hãy nhập tên ứng dụng, như Word. Biểu tượng chương trình Word xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

 4. Bấm chuột phải vào biểu tượng Excel, rồi chọn Chạy với tư cách là người quản trị.

 5. Nếu được nhắc, hãy chọn để cho phép Office chạy với tư cách là người quản trị.

Cập nhật Office

Các bản cập nhật Office mới nhất có thể chứa bản sửa lỗi cho các sự cố về kích hoạt. Để tìm hiểu cách cập nhật Office, hãy xem Cài đặt các bản cập nhật Office.

Sửa chữa cấp phép Office (chỉ áp dụng cho Office 2013)

Nếu bạn đã thử tất cả các giải pháp khác nhưng bạn vẫn nhận được lời nhắc kích hoạt Office 2013, hãy gỡ cài đặt khóa sản phẩm của bạn, rồi đăng nhập để kích hoạt Office.

 1. Chọn công cụ sửa lỗi dễ dàng này để gỡ cài đặt khóa sản phẩm trong Office 2013.

  Nút tải xuống công cụ sửa lỗi dễ dàng cho biết bản sửa lỗi tự động đang sẵn dùng

 2. Ở cuối trình duyệt của bạn, chọn Mở.

  Bấm Mở

 3. Sau khi công cụ sửa lỗi dễ dàng hoàn tất, mở ứng dụng Office bất kỳ, như Word hoặc Excel.

 4. Khi bạn được nhắc, hãy đăng nhập bằng email và mật khẩu liên kết với Office.

Kiểm tra tường lửa của bạn

Nếu bạn đang dùng tường lửa từ nhà sản xuất khác, hãy truy nhập trang web của nhà sản xuất đó để biết thông tin về cách tạm thời vô hiệu hóa tường lửa. Đối với Tường lửa Windows, vui lòng xem bên dưới.

Windows 10

Windows 8.1 và 7

Kiểm tra phần mềm chống vi-rút của bạn

Để biết thông tin về cách tắt phần mềm chống vi-rút, hãy xem qua trang web của nhà sản xuất phần mềm chống vi-rút. Gỡ cài đặt phần mềm chống vi-rút cũng có thể giúp ích. Đừng quên cài đặt lại phần mềm đó sau khi cài đặt xong Office và nếu bạn đã tắt phần mềm này thì hãy nhớ bật lại.

Nếu bạn không chắc mình đang sử dụng phần mềm chống vi-rút nào, hãy sử dụng hướng dẫn dưới đây để vào Panel Điều khiển để tìm tên phần mềm chống vi-rút của bạn.

Mẹo: Windows 10 có tích hợp phần mềm chống vi-rút mặc định là Windows Defender. Nếu bạn xác định rằng mình đang sử dụng phần mềm đó, hãy chọn nút Bắt đầu > Thiết đặt > Cập nhật & Bảo mật, rồi chọn Windows Defender ở bên trái. Trượt nút sang Tắt. Hãy nhớ Bật lại.

 1. Đi tới Panel Điều khiển bằng cách bấm chuột phải vào nút Bắt đầu Nút Bắt đầu của Windows trong Windows 8 và Windows 10 (góc dưới bên trái), rồi chọnPanel Điều khiển.

  Danh sách các tùy chọn và lệnh hiện ra sau khi nhấn phím logo Windows  X

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trong chế độ xem anh mục, chọn Hệ thống và Bảo mật > Bảo mật và Bảo trì, rồi chọn mũi tên hướng xuống bên cạnh Bảo mật.

  • Trong chế độ xem Biểu tượng lớn hoặc Biểu tượng nhỏ, hãy chọn bảo mật và Bảo trì, rồi chọn mũi tên hướng xuống bên cạnh Bảo mật.

Nếu Windows có thể phát hiện ra phần mềm chống vi-rút của bạn thì phần mềm đó sẽ được liệt kê dưới phần Chống vi-rút.

 1. Đi tới Panel Điều khiển bằng cách bấm chuột phải vào nút Bắt đầu Nút Bắt đầu của Windows trong Windows 8 và Windows 10 (góc dưới bên trái), rồi chọn Panel Điều khiển.

  Danh sách các tùy chọn và lệnh hiện ra sau khi nhấn phím logo Windows  X

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Trong chế độ xem Danh mục, chọn Hệ thống và Bảo mật > Trung tâm Hành động, rồi chọn mũi tên hướng xuống bên cạnh Bảo mật.

  • Trong chế độ xem Biểu tượng lớn hoặc Biểu tượng nhỏ, chọn Trung tâm Hành động, rồi chọn mũi tên hướng xuống bên cạnh Bảo mật.

Nếu Windows có thể phát hiện ra phần mềm chống virus của bạn thì nó sẽ được liệt kê bên dưới Chống virus.

 1. Đi tới Panel Điều khiển bằng cách chọn nút Bắt đầu Nút Bắt đầu của Windows 7 (góc dưới bên trái), rồi chọn Panel Điều khiển.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Trong chế độ xem Thể loại, chọn Hệ thống và Bảo mật > Trung tâm Hành động, rồi chọn mũi tên hướng xuống bên cạnh Bảo mật.

  • Trong chế độ xemBiểu tượng lớn hoặc Biểu tượng nhỏ, chọn Trung tâm Hành động, rồi chọn mũi tên hướng xuống bên cạnh Bảo mật.

Nếu Windows có thể phát hiện ra phần mềm chống virus của bạn thì phần mềm đó sẽ được liệt kê dưới phần Chống virus.

Thay đổi thiết đặt proxy của bạn

Nếu bạn sử dụng thiết bị của mình ở cả nơi làm việc và tại nhà, hãy thử tắt thiết đặt proxy trong Microsoft Edge hoặc Internet Explorer trước khi bạn cài đặt Office. Nếu bạn đang sử dụng một trình duyệt khác, hãy xem qua phần trợ giúp để tìm hiểu cách tắt thiết đặt proxy.

Microsoft Edge

 1. Bấm vào nút Bắt đầu Nút Bắt đầu của Windows trong Windows 8 và Windows 10 (góc dưới bên trái), rồi chọn Thiết đặt.

 2. Chọn Mạng & Internet, đi tới cuối vùng chọn ở bên trái, rồi bấm vào Proxy.

 3. Trong Thiết lập proxy tự động, tự động phát hiện thiết đặt hoặc sử dụng tập lệnh thiết lập bằng cách trượt sang Bật hoặc Tắt.

 4. Trong Thiết lập proxy thủ công, bạn có thể chọn sử dụng máy chủ proxy. Thường thì tùy chọn này sẽ tắt và nếu bạn trượt sang Bật, hãy đảm bảo chọn Lưu. Và nếu tùy chọn này mặc định tắt trước khi bạn bật lên, hãy đảm bảo trượt trở lại Tắt sau khi sử dụng xong.

Internet Explorer 7, 8, 9, 10 hoặc 11

 1. Trong Internet Explorer, bấm vào Công cụ (góc trên bên phải) > Tùy chọn Internet.

 2. Bấm vào tab Kết nối, sau đó bấm vào nút Thiết đặt LAN.

 3. Bên dưới Máy chủ proxy, bỏ chọn tùy chọn "Sử dụng máy chủ proxy cho mạng LAN của bạn (Các thiết đặt này sẽ không áp dụng cho kết nối quay số hoặc kết nối VPN)".

 4. Bấm vào Áp dụngOK để lưu thay đổi. Khởi động lại máy tính.

Lưu ý: Có thể bạn cần bỏ qua nhiều thiết đặt proxy khác nữa. Nếu không hiệu quả và bạn đang cài đặt Office từ cơ quan hoặc trường học, hãy kiểm tra với bộ phận CNTT của mình để biết thêm thông tin. Đối với người quản trị CNTT, vui lòng xem URL Office 365 và dải địa chỉ IP.

Kết nối với Internet

Hãy đảm bảo đăng ký của bạn hiện hoạt

Hãy đảm bảo Office bạn đã cài đặt là một phần trong gói của bạn

Hủy kích hoạt một bản cài đặt

Kết nối Internet

Mặc dù bạn không cần phải luôn trực tuyến để sử dụng Office nhưng thỉnh thoảng bạn vẫn cần kết nối với Internet để Office có thể xác minh rằng đăng ký Office 365 của bạn vẫn hiện hoạt. Nếu Office không thể kiểm tra trạng thái đăng ký của bạn trong một khoảng thời gian dài (thường là khoảng 30 ngày), bạn sẽ thấy thông báo Không thể Xác minh Đăng ký và Office sẽ dần chuyển sang chế độ giảm chức năng. Để khắc phục sự cố này, hãy kết nối lại với Internet, rồi chọn Thử lại.

Hãy đảm bảo rằng đăng ký Office 365 for Home của bạn hiện hoạt.

 1. Đóng tất cả ứng dụng Office.

 2. Truy nhập trang Dịch vụ & đăng ký của bạn.

 3. Nếu được nhắc, hãy chọn Đăng nhập , rồi nhập email tài khoản Microsoft và mật khẩu đã được liên kết với đăng ký Office 365 của bạn.

 4. Xem lại các chi tiết bên dưới đầu đề Đăng ký.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị trang Dịch vụ & đăng ký
 5. Nếu đăng ký của bạn hết hạn thì bạn có thể gia hạn cho đăng ký đó bằng cách làm theo các bước trong mục Gia hạn Office 365 dành cho gia đình.

 6. Sau khi gia hạn đăng ký của mình, bạn có thể khởi động lại các ứng dụng Office nếu cần.

Hãy đảm bảo Office bạn đã cài đặt là một phần trong gói của bạn.

Hãy đảm bảo rằng Office bạn đã cài đặt là phiên bản được liên kết với đăng ký Office 365 for Home của bạn.

 1. Đăng nhập vào trang tài khoản của bạn.

 2. Trên trang Tài khoản của Tôi, chọn Cài đặt >.

 3. Kiểm tra xem liệu máy tính của bạn có được liệt kê bên dưới Thông tin Cài đặt.

  Phần Thông tin Cài đặt liệt kê các máy tính mà bạn đã cài đặt Office từ tài khoản này. Nếu bạn chưa cài đặt Office từ tài khoản này, bạn sẽ nhìn thấy "Bạn chưa sử dụng bất kỳ bản cài đặt nào."

 4. Nếu máy tính của bạn không được liệt kê, hãy chọn Cài đặt để cài đặt Office và nhận giấy phép hiện tại cho tài khoản này.

Hủy kích hoạt cài đặt Office for home

Nếu bạn đã vượt quá số bản cài đặt mà đăng ký Office 365 của bạn hỗ trợ, bạn có thể hủy kích hoạt một bản cài đặt Office mà bạn không còn sử dụng để có thể cài đặt Office trên một thiết bị khác.

 1. Đi tới https://office.com/myaccount, rồi đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn, nếu được nhắc.

 2. Chọn Cài đặt >.

 3. Bên dưới Thông tin cài đặt, chọn Hủy kích hoạt Bản cài đặt để hủy kích hoạt các bản cài đặt Office mà bạn không còn sử dụng nữa.

  Trang Cài đặt đang hiển thị tên máy tính và tên người đã cài đặt Office.

Sau khi bạn hủy kích hoạt một bản cài đặt Office, bạn vẫn có thể xem và in tài liệu từ thiết bị đó nhưng bạn sẽ không thể chỉnh sửa hoặc tạo tài liệu mới. Office cho bạn biết rằng bản cài đặt đã được hủy kích hoạt bằng cách hiển thị lỗi Sản phẩm Chưa được cấp phép. Nếu bạn muốn sử dụng Office trên thiết bị, bạn sẽ cần kích hoạt lại Office bằng cách đăng nhập vào tài khoản Office 365 khi được nhắc.

Kết nối với Internet

Chạy Công cụ Trợ giúp Phục hồi và Hỗ trợ

Hủy kích hoạt một bản cài đặt

Kết nối Internet

Mặc dù bạn không cần phải luôn trực tuyến để sử dụng Office nhưng thỉnh thoảng bạn vẫn cần kết nối với Internet để Office có thể xác minh rằng đăng ký Office 365 của bạn vẫn hiện hoạt. Nếu Office không thể kiểm tra trạng thái đăng ký của bạn trong một khoảng thời gian dài (thường là khoảng 30 ngày), bạn sẽ thấy thông báo Không thể Xác minh Đăng ký và Office sẽ dần chuyển sang chế độ giảm chức năng. Để khắc phục sự cố này, hãy kết nối lại với Internet, rồi chọn Thử lại.

Chạy Công cụ Trợ giúp Phục hồi và Hỗ trợ (Office 365 dành cho doanh nghiệp)

Với tư cách là người dùng Office 365 dành cho doanh nghiệp, bạn có thể tải xuống Công cụ Trợ giúp Phục hồi và Hỗ trợ dành cho Office 365 để giúp bạn khắc phục các sự cố về kích hoạt. Nếu công cụ đó không giải quyết được sự cố của bạn, hãy tiếp tục với các hướng dẫn có trong bài viết này.

Hủy kích hoạt một bản cài đặt Office 365 dành cho doanh nghiệp

Nếu bạn đã vượt quá số bản cài đặt mà đăng ký Office 365 của bạn hỗ trợ, bạn có thể hủy kích hoạt một bản cài đặt Office mà bạn không còn sử dụng để có thể cài đặt Office trên một thiết bị khác.

 1. Đi tới https://portal.office.com/Account/#home và đăng nhập bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn, nếu được nhắc.

 2. Từ ô Trạng thái bản cài đặt, chọn Quản lý các bản cài đặt.

 3. Bên dưới Trạng thái bản cài đặt, chọn Hủy kích hoạt để hủy kích hoạt các bản cài đặt Office mà bạn không còn sử dụng nữa.

  Hiển thị lệnh Hủy kích hoạt cho bản cài đặt Office 365 dành cho doanh nghiệp

Sau khi bạn hủy kích hoạt một bản cài đặt Office, bạn vẫn có thể xem và in tài liệu từ thiết bị đó nhưng bạn sẽ không thể chỉnh sửa hoặc tạo tài liệu mới. Office cho bạn biết rằng bản cài đặt đã được hủy kích hoạt bằng cách hiển thị lỗi Sản phẩm Chưa được cấp phép. Nếu bạn muốn sử dụng Office trên thiết bị, bạn sẽ cần kích hoạt lại Office bằng cách đăng nhập vào tài khoản Office 365 khi được nhắc.

Sửa chữa Office

Để tìm hiểu cách sửa chữa, hãy xem mục Sửa chữa ứng dụng Office

Gỡ cài đặt và cài đặt lại Office

Để tìm hiểu cách cài đặt lại, hãy xem:

 1. Gỡ cài đặt Office

 2. Tải xuống và cài đặt Office

Bạn vẫn cần trợ giúp? Hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ

Nếu bạn đã thử qua mọi cách trong bài viết này và vẫn cần tới trợ giúp thì bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Office.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×