Lỗi “Không thể cài đặt Office (64-bit hoặc 32-bit)” khi tìm cách cài đặt

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn sẽ nhận được một trong các thông báo lỗi sau đây nếu bạn cố cài đặt phiên bản 64-bit hoặc 32-bit của Office 2013, Office 2016, Office 365 hoặc một ứng dụng độc lập của Office (như Visio) trên máy tính đã cài đặt phiên bản 32-bit hoặc 64-bit của Office. Bạn không thể kết hợp các phiên bản 64-bit và 32-bit của Office, bạn sẽ cần chọn một trong hai phiên bản trên. Sau đây là ví dụ về hai loại thông báo bạn có thể thấy.

Thông báo lỗi Không thể cài đặt Office 32-bit lên trên Office 64-bit

Thông báo lỗi Không thể cài đặt Office 32-bit lên trên Office 64-bit

Quyết định loại phiên bản để cài đặt

Để được hướng dẫn tổng quát về phiên bản để cài đặt, hãy xem mục Chọn phiên bản 32-bit hoặc 64-bit của Office. Để biết thông tin về cách xác định loại phiên bản bit của các ứng dụng Office hiện có trên PC của bạn, hãy xem mục Tôi đang sử dụng phiên bản Office nào?

Bạn có thể kết hợp hai phiên bản, chẳng hạn như Office 2010 và Office 2013 hoặc Office 2016, miễn là cả hai đều là 32-bit hoặc 64-bit. Vì vậy, nếu bạn đang cài đặt Office 2013 hoặc Office 2016 cùng với một phiên bản Office khác, hãy cài đặt loại phù hợp với phiên bản bạn hiện có. Ví dụ: Nếu bạn đã cài đặt phiên bản 32-bit của Office 2010, hãy cài đặt phiên bản 32-bit của Office 2013 hoặc Office 2016.

Để chuyển từ phiên bản 32-bit sang phiên bản 64-bit, bạn sẽ phải gỡ cài đặt phiên bản 32-bit, rồi cài đặt phiên bản 64-bit. Tương tự, để chuyển từ phiên bản 64-bit sang 32-bit, bạn sẽ cần gỡ cài đặt phiên bản 64-bit, rồi cài đặt phiên bản 32-bit.

Dỡ cài đặt Office

Kịch bản ví dụ: Nếu bạn có phiên bản 32-bit của Office 2010 và bạn muốn cài đặt phiên bản 64-bit của Office 2013 hoặc Office 2016 và Office 2010 thì bạn sẽ cần gỡ cài đặt Office 2010, cài đặt lại phiên bản 64-bit của Office 2010, rồi cài đặt phiên bản 64-bit của Office 2013 hoặc Office 2016.

Sử dụng một trong các hướng dẫn gỡ cài đặt sau đây cho phiên bản Office bạn muốn gỡ cài đặt.

Cài đặt phiên bản 32-bit hoặc 64-bit của Office

Để biết các bước cài đặt phiên bản 32-bit hoặc 64-bit của Office 2016, hãy xem mục "Bạn đã sẵn sàng cài đặt?" trong mục Chọn phiên bản 32-bit hoặc 64-bit của Office.

Ghi chú: Nếu bạn muốn chỉ có Office 2013 hoặc Office 2016 trên máy tính thì bạn không cần cài đặt lại phiên bản khác mà bạn đã gỡ cài đặt ở mục trước.

Cài đặt lại Office 2010 hoặc 2007

Để cài đặt lại Office 2010 hoặc Office 2007, hãy sử dụng DVD và khóa sản phẩm Office gốc của bạn. Để biết thông tin về khóa sản phẩm của bạn, hãy xem mục Tìm Khóa Sản phẩm Office 2010 của bạn hoặc Tìm khóa sản phẩm Office 2007 của bạn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×