Lối tắt bàn phím trong Outlook trên web

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Các lối tắt bàn phím được mô tả trong bài viết này tham chiếu tới kiểu bố trí bàn phím Hoa Kỳ. Bố trí của các phím có thể không tương ứng chính xác với các phím trên bàn phím Hoa Kỳ .

Lối tắt bàn phím được dùng thường xuyên

Dưới đây là nhất dùng thường xuyên lối tắt bàn phím cho Outlook.

Để thực hiện điều này...

Nhấn...

Thêm phần đính kèm

Alt, rồi H, và AF đồng thời

Đậm

Ctrl+B

Đóng thông báo

Esc

Sao chép

Ctrl+C

Tạo thông điệp email mới

Ctrl+N

Tạo mục mới

Ctrl+N

Xóa bỏ thư hoặc mục

Delete

Chuyển tiếp

Ctrl+F

Chuyển tiếp thư dưới dạng phần đính kèm

Ctrl+Alt+F

Đi đến lịch

Ctrl+2

Chèn tệp

 • Alt + N, rồi AF đồng thời để đính kèm tệp trong thư mới

 • Alt + N, rồi đang đồng thời để chèn các mục Outlook trong thư mới

 • Alt + N, rồi AA đồng thời để chèn danh thiếp trong thư mới

 • Alt + N, rồi AA đồng thời để chèn lịch trong thư mới

Di chuyển đến thư mục

Ctrl+Shift+B

Mở

Enter

Đọc thông điệp email

Enter

Trả lời tất cả để gửi email thông báo

Ctrl+Shift+R

Trả lời email thông báo

Ctrl+R

Tìm kiếm

Ctrl+E

Gửi thông điệp email

Alt+S

Gửi/Nhận

F9

Vào Thư, Lịch, Người và Tác vụ

Bạn có thể đến tính năng khác nhau và hàmOutlook bằng cách sử dụng lệnh chuẩn và các nút trên thanh dẫn hướng, hoặc bạn có thể sử dụng một loạt các lối tắt bàn phím. Chúng tôi đã chia các lối tắt bàn phím bằng vùng tiện lợi cho bạn.

Lối tắt bàn phím hỗn hợp

Bạn có thể sử dụng một tổ hợp phím để dẫn hướng các mục ở trên cùng của cửa sổ Outlook Web App .

 • Dùng mũi tên phải và các phím mũi tên trái để di chuyển giữa thư, lịch, mọi người và tác vụ.

 • Dùng phím Tab để di chuyển đến thông tin của bạn, Tùy chọn, Tìm kiếm và Trợ giúp.

 • Sử dụng Enter để đi đến một vùng mà bạn tô sáng bằng cách chọn nó.

Nhấn phím Esc để đóng bất kỳ mở biểu mẫu hoặc hộp thoại. Nếu bạn thực hiện điều này, Tuy nhiên, bất kỳ thông tin bạn thêm vào biểu mẫu hoặc hộp thoại có thể không được lưu.

Lối tắt bàn phím chung chuyển động

Dù bạn đang làm việc trong một thư mục thư hoặc với danh sách thông điệp email, không có chung các lối tắt bàn phím để giúp bạn di chuyển qua nội dung.

Lối tắt bàn phím

Hành động

Mũi tên Xuống

Di chuyển xuống trong danh sách hoặc cuộn xuống trong cửa sổ.

Ctrl+Shift+B

Di chuyển đến thư mục.

Tab

Di chuyển đến vùng hoặc mục tiếp theo.

Shift+Tab

Di chuyển đến vùng hoặc mục trước.

Mũi tên Lên

Di chuyển lên trong danh sách hoặc cuộn xuống trong cửa sổ.

Lối tắt bàn phím chung hành động

Bây giờ bạn đã thạo các phím di chuyển cơ bản, dưới đây là lối tắt bàn phím mà có thể giúp bạn thực hiện một số hành động cơ bản.

Lối tắt bàn phím

Hành động

Esc

Đóng mục.

Ctrl + N hoặc N

Tạo mục mới cùng kiểu như thư mục hiện tại.

Tùy chọn khác

 • Ctrl + Shift + K để tạo nhiệm vụ mới.

 • Ctrl + Shift + M để tạo email mới.

 • Ctrl + Shift + A để tạo cuộc hẹn mới.

 • Ctrl + Shift + Q tạo cuộc họp mới.

 • Ctrl + Shift + C để tạo liên hệ mới.

E

Tạo thư mục lưu trữ nếu một không được thiết lập chưa. Sau đó di chuyển email vào thư mục lưu trữ khi bạn nhấn E trên thư đã chọn.

Alt + Q hoặc Ctrl + E hoặc Ctrl + Alt + A hoặc F3

Đi tới hộp tìm kiếm.

Ctrl+F6

Di chuyển từ một khu vực khác; đây là dẫn hướng mức cao nhất.

Lưu ý: 

 • Khi bạn đến khu vực bạn muốn, hãy dùng các phím mũi tên để dẫn hướng đến mục bạn muốn, và sau đó nhấn Enter để hoạt động trên mục đó.

 • Trong thư, Ctrl + F6 sẽ quay vòng qua thanh dẫn hướng trên cùng, trạng thái cá nhân, mới mục, thư mục, và ngăn đọc.

Phím menu ngữ cảnh

Bấm chuột phải tương đương để chọn một tùy chọn. Trên bàn phím tương thích với Windows, phím nằm ở bên phải của phím cách.

Enter

Chọn thư, mục lịch, liên hệ hoặc tác vụ và mở tùy chọn được tô sáng trong cửa sổ mới.

F9

Gửi/nhận thư.

Tùy chọn khác

 • Ctrl + Alt + S để xác định nhóm gửi/nhận.

 • Ctrl + M để bắt đầu gửi/nhận.

 • Shift + F9 để bắt đầu gửi/nhận cho thư mục hiện tại, truy xuất khoản mục đầy đủ (đầu trang, mục và mọi phần đính kèm).

Văn bản sửa lối tắt bàn phím

Bạn sẽ tìm thấy các văn bản sửa lối tắt bàn phím sẵn dùng trong Outlook là giống như các sẵn dùng với các sản phẩm Microsoft khác.

Lối tắt bàn phím

Hành động

Ctrl+C

Sao chép vùng chọn sang bảng tạm.

Ctrl+X

Cắt vùng chọn sang bảng tạm.

Backspace

Xóa bỏ vùng chọn hoặc ký tự ở bên trái của con trỏ.

Ctrl+Backspace

Xóa từ ở phía bên trái của con trỏ, nhưng không xóa khoảng trắng phía trước từ.

Ctrl+L

Hiển thị siêu kết nối hộp thoại văn bản.

Ctrl+V

Dán nội dung của bảng tạm vào vị trí hiện tại.

Ctrl+Y

Lặp lại hành động gần đây nhất.

Ctrl+Z

Đảo ngược hành động gần đây nhất.

Chèn

Chuyển đổi giữa chèn và ghi đè văn bản.

Lối tắt bàn phím định dạng văn bản

Bạn có thể quen thuộc với định dạng các lối tắt bàn phím bạn có thể sử dụng trong Outlookvăn bản. Microsoft có tiêu chuẩn hoá định dạng các lối tắt bàn phím trong sản phẩm Microsoft nhiều văn bản.

Lối tắt bàn phím

Hành động

Ctrl+B

Áp dụng in đậm định dạng.

Ctrl+I

Áp dụng nghiêng định dạng.

Ctrl+U

Áp dụng gạch dưới.

Thư

Thư mục danh sách lối tắt bàn phím

Dưới đây là các phím đặt thường được sử dụng lối tắt được dùng với một danh sách thư mục.

Lối tắt bàn phím

Hành động

Mũi tên Trái

Thu gọn thư mục đã chọn.

Mũi tên Phải

Bung rộng thư mục đã chọn.

F2

Đổi tên thư mục đã chọn.

Thông báo và chỉ đọc danh sách lối tắt bàn phím

Dưới đây là lối tắt bàn phím mà có thể dùng để thực hiện cùng một hành động bất kể việc bạn đang làm việc trong một danh sách thư hoặc danh sách đọc.

Lối tắt bàn phím

Hành động

Chèn

Áp dụng cờ mặc định cho các hội thoại đã chọn hoặc thông báo mà không cần mở menu cờ.

Lưu ý: Nếu các hội thoại hoặc thư đã được gắn cờ, chèn đánh dấu hội thoại hoặc thư là hoàn thành. Điều này vẫn hoạt động khi nhiều hội thoại hoặc thư được chọn.

Esc

Hủy bỏ tìm kiếm.

Lưu ý: Nếu menu ngữ cảnh được mở, Esc sẽ đóng menu ngữ cảnh nhưng không hủy bỏ tìm kiếm.

Xóa bỏ hoặc Ctrl + D

Xóa thư đã chọn hoặc mục.

Ctrl + Q hoặc hỏi

Đánh dấu thư hoặc hội thoại đã chọn là đã đọc.

Ctrl + U hoặc U

Đánh dấu thư là chưa đọc hoặc hội thoại đã chọn.

Shift + Deletehoặc Shift + D

Xóa vĩnh viễn thư đã chọn hoặc mục.

Lối tắt bàn phím danh sách thư

Lối tắt bàn phím mức độ thường xuyên sử dụng cùng một tên chính hoặc cùng một tổ hợp phím. Nhưng các hành động được thực hiện có thể khác như thế nào dựa trên khu vực bạn đang làm việc trong. Các lối tắt bàn phím được xác định tiếp theo được sử dụng với một danh sách thư.

Lối tắt bàn phím

Hành động

Esc

Hủy bỏ tìm kiếm.

Lưu ý: Nếu menu ngữ cảnh đang mở, Esc sẽ đóng menu ngữ cảnh nhưng không hủy bỏ tìm kiếm.

Shift+Mũi tên Xuống

Chọn thư hiện tại và tiếp theo trong danh sách. Sử dụng để chọn nhiều, nhiều thư.

Phím Shift+Mũi tên Lên

Chọn thư hiện tại và trước đó trong danh sách. Sử dụng để chọn nhiều, nhiều thư.

Home hoặc Ctrl + Home

Chọn thư đầu tiên trong thư mục.

Page down

Chọn thư đầu tiên trên trang tiếp theo danh sách thư có hai hoặc nhiều trang.

Page up

Chọn thư đầu tiên trên trang trước đó cho danh sách thư có hai hoặc nhiều trang.

Kết thúc hoặc Ctrl + End

Chọn thư cuối cùng trong thư mục.

Đọc danh sách lối tắt bàn phím

Hành động thực hiện một lối tắt bàn phím có thể là duy nhất vào khu vực bạn đang làm việc, cho dù có tính năng quen thuộc khóa tên và tổ hợp phím. Sau đây cung cấp cho bạn lối tắt bàn phím được dùng với một danh sách đọc.

Lối tắt bàn phím

Hành động

Esc

Đóng thư mới

Ctrl + N hoặc N

Tạo thư mới.

Ctrl+Shift+F

Chuyển tiếp thư đã chọn.

Kết thúc hoặc Ctrl + End

Đi đến dưới cùng của hội thoại hoặc thư.

Home hoặc Ctrl + Home

Đi đến trên cùng của hội thoại hoặc thư.

Page down

Di chuyển xuống một trang cho hội thoại hoặc thư có hai hoặc nhiều trang.

Page up

Di chuyển lên một trang cho hội thoại hoặc thư có hai hoặc nhiều trang.

Ctrl + R hoặc Ctrl + Shift + R hoặc R

Trả lời thư đã chọn.

Ctrl+Shift+C

Trả lời thư đã chọn bằng IM.

Ctrl+Shift+R

Trả lời người gửi và tất cả người nhận thư đã chọn.

Alt+S

Gửi thư.

Lịch

Các lối tắt được xác định tiếp theo là sẵn dùng khi bạn đang làm việc trong một dạng xem lịch biểu.

Lối tắt bàn phím

Hành động

Ctrl+N

Tạo mục lịch mới.

Ctrl+Shift+A

Tạo cuộc hẹn mới.

Ctrl+Shift+Q

Tạo yêu cầu họp mới.

Delete

Xóa mục đã chọn.

Ctrl+2

Đi tới lịch.

Alt + N, rồi AA đồng thời

Đi đến dạng xem lịch tháng.

Phím Shift+Mũi tên Phải

Đến khoảng thời gian tiếp theo. Ví dụ, nếu bạn đang ở trong dạng xem tháng, Ctrl + mũi tên phải sẽ đưa bạn tới tháng tiếp theo.

Phím Shift+Mũi tên Trái

Đến khoảng thời gian trước đó. Ví dụ, nếu bạn đang ở trong dạng xem tháng, Ctrl + mũi tên trái sẽ đưa bạn đến tháng trước đó.

Phím Shift+Alt+Y

Đi tới hôm nay.

Ctrl+F6

Chuyển đến một vùng khác trong lịch.

Tab

Di chuyển đến sự kiện hoặc vùng trong dạng xem hiện tại tiếp theo.

Shift+Tab

Di chuyển đến sự kiện trước đó hoặc vùng trong dạng xem hiện tại.

Enter

Mở mục đã chọn.

Phím Shift+Alt+1

Chuyển sang dạng xem ngày.

Phím Shift+Alt+3

Chuyển tới dạng xem Tuần Đầy đủ.

Phím Shift+Alt+4

Chuyển tới dạng xem Tháng.

Phím Shift+Alt+2

Chuyển tới dạng xem Tuần Làm việc.

Ctrl+P

In dạng xem hiện tại của lịch.

Biểu mẫu lịch

Lối tắt bàn phím

Hành động

Ctrl+S

Lưu một cuộc hẹn.

Ctrl + Enter hoặc Alt + S

Gửi một cuộc họp.

Tác vụ

Làm việc thông qua nhiệm vụ của bạn bằng cách sử dụng một số lối tắt bàn phím cơ bản.

Lối tắt bàn phím

Hành động

Ctrl+N

Tạo nhiệm vụ mới.

Delete

Xóa mục đã chọn.

Page down

Đối với danh sách của hai hoặc nhiều trang, hãy chọn mục đầu tiên trên trang tiếp theo.

Page up

Đối với danh sách của hai hoặc nhiều trang, hãy chọn mục đầu tiên trên trang trước đó.

Trang chủ

Chọn mục đầu tiên trong danh sách.

End

Chọn mục cuối cùng trong danh sách.

Mũi tên Xuống

Chọn mục tiếp theo trong danh sách.

Mũi tên Lên

Chọn mục trước đó trong danh sách.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Lối tắt bàn phím trong Outlook.com

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×