Lối tắt bàn phím trong OneDrive for Business trên web

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể sử dụng các lối tắt bàn phím trong OneDrive for Business trên web để thực hiện nhiều tác vụ phổ biến. Các lối tắt bàn phím có thể giúp bạn hoàn tất các tác vụ nhanh hơn. Chúng cũng có thể giúp bạn không cần phải sử dụng chuột quá nhiều hoặc thậm chí có thể bỏ hoàn toàn việc sử dụng chuột.

OneDrive for Business trên web là một ứng dụng nền web, do đó, các lối tắt bàn phím và dẫn hướng sẽ khác với các lối tắt bàn phím và dẫn hướng trong máy khách đồng bộ OneDrive for Business và ứng dụng OneDrive for Business dành cho Windows 10. Ví dụ: các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp), Ctrl+O (Mở), Ctrl+S (Lưu dưới dạng trang web) và tất cả các lối tắt Alt+ áp dụng cho trình duyệt web nhưng không cho OneDrive for Business trên web.

Nếu một lối tắt yêu cầu phải nhấn hai phím hoặc nhiều phím cùng một lúc thì chủ đề này sẽ phân tách các phím bằng một dấu cộng (+). Nếu bạn phải bấm một phím ngay sau một phím khác, các phím sẽ được phân tách bởi một dấu phẩy (,).

Các lối tắt ở chủ đề này liên quan tới bố trí bàn phím Hoa Kỳ. Phím trên các bố trí khác có thể không tương ứng chính xác với phím trên bàn phím Hoa Kỳ.

Ghi chú: Chủ đề này giả định rằng người dùng JAWS đã tắt tính năng Menu Dải băng Ảo.

Ghi chú: Để biết thêm thông tin về bộ đọc màn hình, hãy đến Mỹ Foundation cho người mù: bộ đọc màn hình, mà liệt kê nhiều nào, bao gồm phổ biến JAWS (việc truy nhập với lời nói).

Trong chủ đề này

Các lối tắt được sử dụng thường xuyên trong OneDrive for Business trên web

Bảng sau sẽ ghi thành mục các lối tắt được sử dụng thường xuyên nhất trong OneDrive for Business trên web.

Ghi chú: Nếu Office Online máy chủ không cài đặt, biểu tượng thư mục xuất hiện thay vì menu mới.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Hiển thị các lối tắt bàn phím

?

Chọn tất cả

Ctrl+A

Xóa tất cả hoặc dẫn hướng tới thư mục trước đó

Esc

Chọn mục liền kề

Phím mũi tên Lên, mũi tên Xuống, mũi tên Phải hoặc mũi tên Trái

Chọn hoặc bỏ chọn một tệp

Phím cách

Mở mục được chọn

O. Để chọn tùy chọn Mở trong Word Online hoặc Mở trong Word, nhấn phím mũi tên Xuống, rồi nhấn Enter.

Mở tài liệu từ site Internet

Ctrl+O. Hộp thoại Mở sẽ mở bằng tiêu điểm trên hộp tổ hợp chỉnh sửa Mở. Nhập hoặc chọn URL, nhấn vào phím Tab để di chuyển tới nút OK, rồi nhấn Enter.

Tải lên một mục

U. Hộp thoại Chọn tệp để tải lên sẽ mở ra với hộp tổ hợp chỉnh sửa Tên tệp được chọn. Nhập tên tệp, rối nhấn Alt+O.

Tải xuống mục được chọn

Shift+F10. Khi bạn nghe thấy “Download” (Tải xuống), hãy nhấn Enter. (Trong Trình tường thuật, nhấn phím mũi tên Xuống cho tới khi bạn nghe thấy “Download” (Tải xuống), rồi nhấn Enter.) Khi bạn nghe thấy “Do you want to save” (Bạn có muốn lưu) và tên tệp của bạn, hãy nhấn tab tới nút Lưu, rồi nhấn Enter. Tệp được lưu vào thư mục Tải xuống.

Xóa mục được chọn

Xóa

Chia sẻ thư mục hoặc tệp được chọn

S

Đổi tên tệp được chọn

F2

Làm mới

F5

Mở menu Mới

N, rồi một phím mũi tên. Để chọn một tùy chọn nào đó, như Thư mục, tài liệu Word, sổ làm việc Excel, bản trình bày PowerPoint, sổ tay OneNote hoặc Bản khảo sát Excel, nhấn Enter.

Tạo thư mục mới

Shift+F, Phím cách, rồi nhập tên thư mục.

Hiển thị hoặc ẩn ngăn Chi tiết

I

Chuyển đổi giữa chế độ xem Danh sách và Lưới

V

Dẫn hướng OneDrive for Business trên web chỉ bằng bàn phím

Bạn có thể dẫn hướng OneDrive for Business trên web chỉ bằng bàn phím. Trang gồm các khu vực sau: đầu đề OneDrive for Business (với quyền truy nhập vào công cụ khởi động Ứng dụng, ngăn Thông báo, menu Thiết đặt, menu Trợ giúp và menu Tài khoản), hộp Tìm kiếm và thanh Lệnh, ngăn Dẫn hướng và danh sách Tệp. OneDrive for Business trên web sẽ mở kèm theo tiêu điểm trên công cụ khởi động Ứng dụng.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển giữa thanh trình duyệt và OneDrive for Business.

F6 hoặc Ctrl+F6

Di chuyển giữa các khu vực OneDrive for Business: thanh OneDrive for Business, hộp Tìm kiếm, tab Lệnh, ngăn Dẫn hướng và danh sách Tệp.

Phím Tab hoặc Shift+Tab

Di chuyển tới các tab Lệnh, rồi di chuyển qua chúng. (Các tab Lệnh khả dụng tùy theo tiêu điểm. Chúng có thể tích hợp Mới, Tải lên, Đồng bộ, Chia sẻ, Nhận Liên kết, Xóa, Sao chép sang, Di chuyển sang, Đổi tên, Lịch sử Phiên bảnSắp xếp.)

Để di chuyển sang nút Mới, nhấn phím Tab. Sau đó, để di chuyển giữa các tab, nhấn phím mũi tên Phải hoặc phím mũi tên Trái.

Mở menu con Mở.

Để di chuyển sang nút Mở, nhấn phím Tab. Nhấn phím mũi tên Xuống cho tới khi bạn nghe thấy lựa chọn bạn muốn sử dụng, rồi nhấn Enter.

Mở menu con Sắp xếp.

Để di chuyển sang nút Sắp xếp, nhấn phím Tab. Nhấn phím mũi tên Xuống cho tới khi bạn nghe thấy lựa chọn bạn muốn sử dụng, rồi nhấn Enter.

Trong ngăn Dẫn hướng, di chuyển qua danh sách.

Phím mũi tên Lên hoặc mũi tên Xuống

Trong danh sách Tệp, di chuyển qua danh sách.

Phím mũi tên Lên hoặc mũi tên Xuống

Trong danh sách Tệp, chọn một tệp hoặc xóa lựa chọn tệp.

Phím cách

Trong danh sách Tệp, đọc thông tin về tệp được chọn (ví dụ: tên, ngày sửa đổi, người sửa đổi, kích cỡ tệp và thông tin chia sẻ).

Phím mũi tên Phải hoặc mũi tên Trái

Trong danh sách Tệp, mở menu ngữ cảnh của lệnh khả dụng cho mục được chọn (ví dụ: Tải xuống, Nhận Liên kết, Xóa, Di chuyển sang, Sao chép sang, Lịch sử Phiên bản và các lệnh khác).

Để di chuyển tới dấu chấm lửng (…), nhấn phím mũi tên Phải cho tới khi bạn nghe thấy “Open context menu for selected item” (Mở menu ngữ cảnh cho mục được chọn), rồi nhấn Enter.

Thông tin liên quan

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×