Lối tắt bàn phím trong Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Lối tắt bàn phím là bất kỳ tổ hợp phím nhấn có thể được dùng để thực hiện nhiệm vụ nào nếu không cần chuột hoặc các thiết bị trỏ.

Danh sách sau đây Hiển thị lối tắt bàn phím cho Business Contact Manager cho Outlook.

Ghi chú: 

  • Một số nội dung trong chủ đề này có thể không áp dụng cho một số ngôn ngữ.

  • Để in chủ đề này, khi xem nội dung Trợ giúp từ máy tính của bạn, hãy nhấn phím TAB để chọn Hiện tất cả ở đầu chủ đề, nhấn ENTER, rồi nhấn CTRL + P.

Sử dụng menu Business Contact Manager

ALT+O

Mở menu Business Contact Manager .

ALT + O + U

Mở thư mục tài khoản.

ALT + O + B

Mở thư mục liên hệ công việc.

ALT + O + O

Mở thư mục cơ hội.

ALT + O + P

Mở thư mục dự án kinh doanh.

ALT + O + T

Mở thư mục nhiệm vụ dự án.

ALT + O + C

Mở thư mục chiến dịch tiếp thị.

ALT + O + H

Mở Thư mục Lịch sử Giao tiếp.

ALT + O + R

Mở menu báo cáo . Để chọn và chạy một báo cáo tài khoản, hãy nhấn ENTER + XUỐNG mũi TÊN + ENTER.

ALT + O + R + A

Chạy một báo cáo tài khoản. Để chọn và chạy một trong các báo cáo, hãy nhấn XUỐNG mũi TÊN + ENTER.

ALT + O + R + C

Chạy một báo cáo hoạt động. Để chọn và chạy một trong các báo cáo, hãy nhấn XUỐNG mũi TÊN + ENTER.

ALT + O + R + B

Chạy một báo cáo liên hệ công việc. Để chọn và chạy một trong các báo cáo, hãy nhấn XUỐNG mũi TÊN + ENTER.

ALT + O + R + L

Chạy báo cáo đầu mối. Để chọn và chạy một trong các báo cáo, hãy nhấn XUỐNG mũi TÊN + ENTER.

ALT + O + R + O

Chạy một báo cáo cơ hội. Để chọn và chạy một trong các báo cáo, hãy nhấn XUỐNG mũi TÊN + ENTER.

ALT + O + R + P

Chạy báo cáo dự án kinh doanh. Để chọn và chạy một trong các báo cáo, hãy nhấn XUỐNG mũi TÊN + ENTER.

ALT + O + R + M

Chạy báo cáo chiến dịch tiếp thị. Để chọn và chạy một trong các báo cáo, hãy nhấn XUỐNG mũi TÊN + ENTER.

ALT + O + R + S

Mở báo cáo đã lưu.

ALT + O + R + F

Mở hộp thoại báo cáo tài chính để chọn Nhóm báo cáo và kiểu của báo cáo để mở.

Ghi chú: Tùy chọn này sẵn dùng chỉ khi bạn hệ thống kế toán được tích hợp với Business Contact Manager cho Outlook.

ALT + O + A

Nếu bạn đã không được kết nối Business Contact Manager cho Outlook hệ thống kế toán của bạn, nhấn ENTER để mở thiết lập kết nối đến trình hướng dẫn hệ thống kế toán. Nếu Business Contact Manager cho Outlook được kết nối với hệ thống kế toán của bạn, và bạn muốn ngắt kết nối hệ thống kế toán của bạn, nhấn ENTER để mở một thông báo xác nhận Business Contact Manager .

ALT + O + A + S

Mở hộp thoại Gửi thời gian tính phí để gửi thời gian tính phí với hệ thống kế toán của bạn.

Ghi chú: Tùy chọn này sẵn dùng chỉ khi hệ thống kế toán của bạn được tích hợp với Business Contact Manager cho Outlook .

ALT + O + E

Mở hộp thoại Quản lý email tự động nối kết để thay đổi thiết đặt của bạn để nối kết thông điệp email.

ALT + E, sau đó E + ENTER

Nút tự động nối kết E-mail mở.

ALT + O + D

Mở menu Công cụ cơ sở dữ liệu .

Để mở trình hướng dẫn chia sẻ cơ sở dữ liệu, hãy nhấn ENTER.

ALT + O + D + D

Mở trình hướng dẫn cơ sở dữ liệu chia sẻ.

ALT + O + D + M

Mở trình hướng dẫn quản lý cơ sở dữ liệu.

ALT + O + D + C

Mở trang tạo hoặc chọn hướng dẫn cơ sở dữ liệu Business Contact Manager.

ALT + O + D + T

Mở trình hướng dẫn nhập dữ liệu nghiệp vụ và xuất.

ALT + O + F

Chọn tùy chọn ngoại tuyến. Để chọn một trong các tùy chọn, nhấn mũi TÊN TAB + XUỐNG + ENTER.

Ghi chú: Các tùy chọn ngoại tuyến sẵn dùng chỉ khi bạn đang làm việc với một cơ sở dữ liệu đã chia sẻ.

ALT + O + F + W

Sử dụng một bản sao ngoại tuyến của Cơ sở dữ liệu Trình quản lý Liên hệ Công việc trên máy tính xách tay của bạn.

ALT + O + F + O

Bật hoặc tắt một cơ sở dữ liệu ngoại tuyến.

ALT + O + F + S

Mở hộp thoại Thiết đặt ngoại tuyến .

ALT + O + F + D

Ngừng sử dụng bản sao của cơ sở dữ liệu ngoại tuyến.

ALT + O + Z

Tùy chỉnh biểu mẫu với trường do người dùng xác định hoặc bằng cách sửa danh sách trường giá trị. Để mở một trong các tùy chọn Manage User-Defined trường , hãy nhấn ENTER + XUỐNG mũi TÊN + ENTER.

ALT + O + Z + M + A

Mở hộp thoại tài khoản - Manage User-Defined trường .

ALT + O + Z + M + B

Mở hộp thoại Liên hệ công việc - Manage User-Defined trường .

ALT + O + Z + M + O

Mở hộp thoại cơ hội - Manage User-Defined trường .

ALT + O + Z + M + P

Mở hộp thoại Dự án kinh doanh - Manage User-Defined trường .

ALT + O + Z + L

Mở hộp thoại Sửa danh sách để sửa danh sách trường giá trị.

ALT + O + I

Mở sản phẩm và dịch vụ mục danh sách các hộp thoại để thay đổi của bạn các mục sản phẩm và dịch vụ.

Tạo một mới tài khoản, liên hệ công việc, cơ hội, dự án kinh doanh, nhiệm vụ dự án hoặc chiến dịch tiếp thị.

ALT + O + U, sau đó ALT + N + ENTER

Mở thư mục tài khoản và tạo một bản ghi tài khoản mới.

ALT + O + B, sau đó ALT + N + ENTER

Mở thư mục liên hệ công việc và tạo một bản ghi liên hệ công việc mới.

ALT + O + O, rồi ALT + N + ENTER

Mở thư mục cơ hội và tạo một bản ghi cơ hội mới.

ALT + O + P, sau đó ALT + N + ENTER

Mở thư mục dự án kinh doanh và tạo một bản ghi dự án kinh doanh mới.

ALT + O + T, sau đó ALT + N + ENTER

Mở thư mục nhiệm vụ dự án và tạo một bản ghi nhiệm vụ dự án mới.

ALT + O + C, sau đó ALT + N + ENTER

Mở thư mục chiến dịch tiếp thị và tạo một bản ghi chiến dịch tiếp thị mới.

Sử dụng menu trợ giúp

ALT+H

Mở menu Trợ giúp .

ALT + H + S

Kiểm tra cập nhật bảo mật bằng cách dùng trình phân tích Microsoft bảo mật đường cơ sở.

ALT + H + H hoặc F1

Mở Trợ giúp Microsoft Office Outlook.

ALT + H + B + ENTER

Trợ giúp mở Business Contact Manager cho Outlook .

ALT + H + B + L

Tìm hiểu về Business Contact Manager cho Outlook.

ALT + H + B + M

Tìm hiểu cách dùng Business Contact Manager cho Outlook với thiết bị di động.

ALT + H + U

Đọc về Business Contact Manager cho Outlook.

Dẫn hướng qua ruy-băng, đây là một phần của giao diện người dùng Microsoft Office Fluent

PHÍM ALT + MŨI TÊN

Dùng các phím mũi tên để dẫn hướng giữa các mục trên ruy-băng, sau đó nhấn ENTER để chọn một mục. Ví dụ, trong thông điệp email, để nối kết vào một hoặc nhiều bản ghi trong Business Contact Manager cho Outlook, nhấn ALT + mũi TÊN + PHẢI mũi TÊN XUỐNG để chọn nối kết đến bản ghi, sau đó nhấn ENTER.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×