Lối tắt bàn phím cho OneDrive

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nhiều người dùng tìm lối tắt bàn phím cho OneDrive giúp họ làm việc hiệu quả, vì chúng có thể giữ tay trên bàn phím thay vì chuyển đổi giữa chuột và bàn phím để hoàn thành các nhiệm vụ. Cho người dùng với suy tính di động hoặc tầm nhìn, lối tắt bàn phím này là một lựa chọn thay thế cần thiết để sử dụng chuột.

Ghi chú: 

  • OneDrive là một ứng dụng web dựa trên cộng tác trong điện toán đám mây, và bạn truy nhập và dẫn hướng qua các tệp và thư mục với trình duyệt web của bạn.

  • Khi bạn làm việc trong OneDrive, chúng tôi khuyên bạn dùng Internet Explorer là trình duyệt của bạn.

Ghi chú: Chủ đề này giả định rằng người dùng JAWS đã tắt tính năng Menu Dải băng Ảo.

Trong chủ đề này

Các lối tắt thường được sử dụng

Bảng này itemizes lối tắt bàn phím được dùng thường xuyên nhất trong OneDrive.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Hiển thị cửa sổ lối tắt bàn phím

?

Ghi chú: Để dùng lối tắt này, hãy tắt bộ đọc màn hình của bạn

Di chuyển giữa các vùng OneDrive

Tab hoặc Shift+Tab

Di chuyển giữa thanh trình duyệt web và thanh tiêu đề của OneDrive

F6 hoặc Shift + F6

Chọn mục liền kề

Phím mũi tên Lên, mũi tên Xuống, mũi tên Phải hoặc mũi tên Trái

Chọn tất cả các tệp và thư mục khi tiêu điểm đang ở lưới nội dung

Ctrl+A

Xóa tất cả hoặc dẫn hướng tới thư mục trước đó

Esc

Chọn hoặc xóa vùng chọn của một tệp hoặc thư mục

Phím cách

Tải lên một mục

U

Ghi chú: Để dùng lối tắt này, hãy tắt JAWS

Tải xuống mục được chọn

Ctrl+S

Chia sẻ các tệp hoặc thư mục

S

Ghi chú: Để dùng lối tắt này, hãy tắt JAWS

Làm mới cửa sổ

F5

Chuyển đổi giữa các dạng xem danh sách và hình thu nhỏ của lưới nội dung

V

Bắt đầu

Các lối tắt trong bài viết này tham chiếu đến bố trí bàn phím Hoa Kỳ. Phím cho các bố trí khác có thể tương ứng không chính xác với các phím trên bàn phím Hoa Kỳ.

Nếu một lối tắt yêu cầu phải nhấn hai phím hoặc nhiều phím cùng một lúc thì chủ đề này sẽ phân tách các phím bằng một dấu cộng (+). Nếu bạn phải bấm một phím ngay sau một phím khác, các phím sẽ được phân tách bởi một dấu phẩy (,).

OneDrive chạy trong trình duyệt web của bạn, vì vậy nó không sử dụng phím tăng tốc hoặc Mẹo phím tắt. Ví dụ, nhấn Alt di chuyển tiêu điểm vào thanh menu trình duyệt và lối tắt quen thuộc như Ctrl + P (in) và F1 (trợ giúp), chạy lệnh của trình duyệt thay vì OneDrive lệnh.

Để quay vòng qua khu vực OneDrive, hãy nhấn phím Tab (chuyển tiếp) và Shift + Tab (ngược). Để chọn một mục, hãy nhấn Enter. Để duyệt trong menu hoặc danh sách, nhấn mũi tên lên hoặc phím mũi tên xuống, và sau đó, để tạo vùng chọn, nhấn Enter. Để thoát khỏi một menu hoặc chế độ, hãy nhấn Esc.

Thứ tự Tab vòng tròn phím dẫn hướng là:

  • Điều khiển trình duyệt web

  • Thanh tiêu đề OneDrive

  • Thanh menu

  • Ngăn tệp lưới nội dung

  • Chân trang

Dẫn hướng OneDrive

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển giữa các vùng OneDrive

Phím Tab hoặc Shift+Tab

Di chuyển giữa thanh địa chỉ trình duyệt web và thanh tiêu đề của OneDrive

F6 hoặc Shift + F6

Di chuyển vào thanh menu

Tab khóa cho đến khi tiêu điểm trên thanh menu, sau đó, để di chuyển giữa các lệnh, nhấn phím mũi tên phải hoặc phím mũi tên trái

Cung cấp cho lệnh mở để mở một tệp đã chọn

Tab khóa cho đến khi tiêu điểm trên thanh menu, sau đó, để chọn lệnh mở, nhấn Enter

Với tệp không được chọn, mở menu sắp xếp

Phím tab cho đến khi tiêu điểm trên thanh menu, sau đó là phím mũi tên phải cho đến khi lệnh sắp xếp được chọn

Di chuyển đến ngăn dẫn hướng dạng xem hình cây

Mũi tên chính hoặc phím mũi tên lên

Di chuyển qua các ngăn tệp lưới nội dung

Mũi tên chính hoặc phím mũi tên lên

Chọn và xóa mục

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chọn mục liền kề

Phím mũi tên Lên, mũi tên Xuống, mũi tên Phải hoặc mũi tên Trái

Chọn tất cả các tệp và thư mục khi tiêu điểm đang ở lưới nội dung

Ctrl+A

Xóa tất cả hoặc dẫn hướng tới thư mục trước đó

Esc

Chọn hoặc xóa vùng chọn của một tệp hoặc thư mục trong lưới nội dung

Phím cách

Thay đổi hoặc mở rộng sẵn dùng thông tin

Để thực hiện điều này

Nhấn

Làm mới cửa sổ

F5

Hiển thị hoặc ẩn ngăn Chi tiết

I

Chuyển đổi giữa các dạng xem danh sách và hình thu nhỏ của lưới nội dung

V

Trong dạng xem danh sách của lưới nội dung, biết chi tiết về một tệp đã chọn, bao gồm ngày và thời gian sửa đổi và lưu trữ kiểu

Mũi tên chính hoặc phím mũi tên lên

Hiển thị các lối tắt bàn phím

?

Cung cấp cho lệnh

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở một tệp đã chọn hoặc thư mục

Enter

Tạo tệp mới hoặc thư mục khi không có gì được chọn

N

Tạo thư mục mới

Shift + F

Tải tệp lên

U

Tải xuống mục được chọn

Ctrl+S

Đổi tên tệp đã chọn hoặc thư mục

F2

Chia sẻ các tệp hoặc thư mục

S

Xóa một tệp đã chọn hoặc thư mục

Delete

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×