Lối tắt bàn phím cho Office Delve

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bài viết này cho các lối tắt bàn phím cho Office Delve.

Các lối tắt trong bài viết này tham chiếu đến bố trí bàn phím Hoa Kỳ. Phím cho các bố trí khác có thể tương ứng không chính xác với bàn phím Hoa Kỳ.

Ghi chú: Nếu một lối tắt đòi hỏi phải có hai hoặc nhiều phím đồng thời, các phím được phân tách bằng dấu cộng (+). Nếu bạn phải nhấn một phím ngay sau khác, các phím được phân tách bằng dấu phẩy (,).

Để dẫn hướng bằng cách sử dụng bàn phím trong Delve, nhấn phím Tab hoặc dùng các phím mũi tên để di chuyển giữa các vùng hoặc mục. Nhấn Enter để chọn một mục hoặc tùy chọn.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển đến vùng hoặc mục tiếp theo. Ví dụ, đi tới trang tiếp theo hoặc người trong ngăn dẫn hướng bên trái, đến từ một thẻ nội dung để tiếp theo, hoặc từ một vùng trên thẻ nội dung tiếp theo.

Tab

Di chuyển đến vùng hoặc mục trước.

Phím Shift+Tab

Chọn được tô sáng vùng hoặc mục. Ví dụ, khi bạn có tô sáng một trang hoặc một người trong ngăn dẫn hướng bên trái, hãy nhấn Enter để mở trang đó hoặc trang hồ sơ của người đó.

Nếu bạn có tô sáng khu vực tiêu đề của thẻ nội dung, hãy nhấn Enter để mở tài liệu.

Nếu bạn có tô sáng khu vực bung rộng ở dưới cùng của thẻ nội dung, nhấn phím cách để xem chi tiết hơn về tài liệu.

Nhập và phím cách

Hoàn tác một hành động. Ví dụ, loại bỏ tô sáng từ một vùng của thẻ nội dung hoặc thoát khỏi một thẻ để tiếp tục dẫn hướng giữa các thẻ.

Esc

Di chuyển xuống trong danh sách hoặc cuộn xuống trong cửa sổ. Ví dụ: di chuyển xuống trong danh sách đề xuất tìm kiếm.

Mũi tên Xuống

Di chuyển xuống trong danh sách hoặc cuộn xuống trong cửa sổ.

Mũi tên Lên

Khi bạn đang ở vùng nội dung của một trang Delve , bạn cũng có thể sử dụng mũi tên lên, mũi tên xuống, Page Up, Page Down, phím Home, và phím End để cuộn phần nội dung trang.

Lùi về một trang.

Phím Alt+Mũi tên Trái

hoặc

Backspace

Tiến lên một trang.

Phím Alt+Mũi tên Phải

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Delve là gì?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×