Lọc ra những giá trị duy nhất hoặc loại bỏ những giá trị trùng lặp

Lọc ra những giá trị duy nhất hoặc loại bỏ những giá trị trùng lặp

Trong Excel, bạn có một vài cách để lọc các giá trị duy nhất hoặc loại bỏ các giá trị trùng lặp:

 • Để lọc các giá trị duy nhất, hãy sử dụng lệnh Nâng cao trong nhóm Sắp xếp & Lọc trên tab Dữ liệu.

 • Để loại bỏ các giá trị trùng lặp, hãy sử dụng lệnh Loại bỏ Trùng lặp trong nhóm Công cụ Dữ liệu trên tab Dữ liệu.

 • Để tô sáng các giá trị duy nhất hoặc trùng lặp, hãy sử dụng lệnh Định dạng Có điều kiện trong nhóm Kiểu trên tab Trang đầu.

Bạn muốn làm gì?

Tìm hiểu cách lọc các giá trị duy nhất hoặc loại bỏ các giá trị trùng lặp

Lọc các giá trị duy nhất

Loại bỏ các giá trị trùng lặp

Định dạng có điều kiện các giá trị duy nhất hoặc trùng lặp

Tìm hiểu cách lọc các giá trị duy nhất hoặc loại bỏ các giá trị trùng lặp

Lọc các giá trị duy nhất và loại bỏ các giá trị trùng lặp là hai tác vụ có liên quan mật thiết với nhau vì kết quả hiển thị sẽ giống nhau — một danh sách các giá trị duy nhất. Tuy nhiên, khác biệt là rất lớn: Khi lọc các giá trị duy nhất, bạn tạm thời ẩn các giá trị trùng lặp nhưng khi bạn loại bỏ các giá trị trùng lặp, bạn sẽ xóa vĩnh viễn các giá trị trùng lặp.

Giá trị trùng lặp là khi mọi giá trị trong hàng khớp hoàn toàn với toàn bộ giá trị trong một hàng khác. Các giá trị trùng lặp được xác định theo giá trị được hiển thị trong ô và không phải lúc nào cũng là giá trị được lưu trữ trong ô. Ví dụ: nếu bạn có giá trị ngày giống nhau ở các ô khác nhau, một giá trị ngày được định dạng là "3/8/2006" còn các ô khác là "Mar 8, 2006", giá trị là duy nhất.

Bạn nên lọc hoặc định dạng có điều kiện các giá trị duy nhất trước để xác nhận rằng kết quả như mong muốn trước khi loại bỏ các giá trị trùng lặp.

Đầu Trang

Lọc các giá trị duy nhất

 1. Hãy chọn phạm vi ô hoặc đảm bảo ô hiện hoạt nằm trong bảng.

 2. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, hãy bấm Nâng cao.

  Nhóm Sắp xếp & Lọc trên tab Dữ liệu

 3. Trong hộp thoại Lọc Nâng cao, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  1. Để lọc dải ô hoặc bảng tại chỗ, hãy bấm vào Lọc danh sách tại chỗ.

  2. Để sao chép kết quả lọc đến một vị trí khác, hãy thực hiện như sau:

   1. Bấm Sao chép sang vị trí khác.

   2. Trong hộp Sao chép tới, hãy nhập một tham chiếu ô.

    Hoặc bạn có thể bấm Thu gọn Hộp thoại Ảnh nút để tạm thời ẩn hộp thoại, chọn một ô trên trang tính, rồi nhấn Bung rộng Hộp thoại Ảnh nút .

 4. Chọn hộp kiểm Chỉ các bản ghi đơn nhất, rồi bấm OK.

  Các giá trị duy nhất từ dải ô đã chọn sẽ được sao chép đến vị trí mới.

Đầu Trang

Loại bỏ các giá trị trùng lặp

Khi bạn loại bỏ các giá trị trùng lặp, chỉ những giá trị trong dải ô hoặc bảng mới bị ảnh hưởng. Tất cả các giá trị khác ngoài dải ô hoặc bảng đều không bị thay thế hay di chuyển.

Vì bạn chuẩn bị xóa vĩnh viễn dữ liệu nên tốt hơn là bạn nên sao chép dải ô hoặc bảng ban đầu sang một trang tính hoặc sổ làm việc khác trước khi loại bỏ các giá trị trùng lặp.

 1. Chọn dải ô hoặc đảm bảo ô hiện hoạt nằm trong bảng.

 2. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Công cụ Dữ liệu, hãy bấm vào Loại bỏ Trùng lặp.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Bạn hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Bên dưới Cột, hãy chọn một hoặc nhiều cột.

  • Để chọn nhanh tất cả các cột, hãy bấm vào Chọn Tất cả.

  • Để bỏ chọn nhanh tất cả các cột, hãy bấm vào Bỏ chọn Tất cả.

   Nếu dải ô hoặc bảng chứa nhiều cột và bạn chỉ muốn chọn một vài cột, bạn có thể chọn cột dễ dàng hơn khi bấm Bỏ chọn Tất cả, sau đó ở bên dưới Cột, chọn những cột đó.

 4. Bấm vào OK.

  Một thông báo được hiển thị cho biết số giá trị trùng lặp đã bị loại bỏ và số giá trị duy nhất còn lại hoặc khi không có giá trị trùng lặp nào bị loại bỏ.

 5. Bấm vào OK.

Sự cố: Tôi đang gặp sự cố khi loại bỏ giá trị trùng lặp khỏi dữ liệu có viền ngoài hoặc có tổng phụ.

Bạn không thể loại bỏ các giá trị trùng lặp khỏi dữ liệu có viền ngoài hoặc có tổng phụ. Để loại bỏ trùng lặp, bạn phải loại bỏ cả viền ngoài và tổng phụ. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Vẽ viền ngoài danh sách dữ liệu trong trang tính và mục Loại bỏ tổng phụ.

Đầu Trang

Định dạng có điều kiện các giá trị duy nhất hoặc trùng lặp

Lưu ý: Bạn không thể định dạng có điều kiện các trường trong khu vực Giá trị của báo cáo PivotTable theo các giá trị duy nhất hoặc trùng lặp.

Định dạng nhanh

 1. Chọn một hoặc nhiều ô trong một phạm vi, bảng hoặc báo cáo PivotTable.

 2. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Kiểu, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Định dạng Có điều kiện, rồi bấm Quy tắc Tô sáng Ô.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Chọn Giá trị Trùng lặp.

 4. Nhập các giá trị bạn muốn dùng, rồi chọn một định dạng.

Định dạng nâng cao

 1. Chọn một hoặc nhiều ô trong một phạm vi, bảng hoặc báo cáo PivotTable.

 2. Trên tab Nhà, trong nhóm Kiểu, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Định dạng Có điều kiện rồi bấm Quản lý Quy tắc.

  Hộp thoại Trình quản lý Quy tắc Định dạng Có điều kiện sẽ được hiển thị.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thêm định dạng có điều kiện, hãy bấm vào Quy tắc Mới.

   Hộp thoại Quy tắc Định dạng Mới sẽ được hiển thị.

  • Để thay đổi định dạng có điều kiện, hãy thực hiện các bước sau:

   1. Hãy bảm bảo đã chọn trang tính hoặc bảng thích hợp trong hộp danh sách Hiện các quy tắc định dạng cho.

   2. Hoặc bạn có thể thay đổi phạm vi ô bằng cách bấm Thu gọn Hộp Thoại Ảnh nút trong hộp Áp dụng với để tạm thời ẩn hộp thoại, bằng cách chọn phạm vi ô mới trên trang tính, rồi chọn Bung rộng Hộp Thoại Ảnh nút .

   3. Chọn quy tắc, rồi bấm Chỉnh sửa quy tắc.

    Hộp thoại Chỉnh sửa Quy tắc Định dạng sẽ được hiển thị.

 4. Trong phần Chọn Kiểu Quy tắc, hãy bấm Chỉ định dạng các giá trị duy nhất hoặc trùng lặp.

 5. Trong phần Sửa Mô tả Quy tắc, ở hộp danh sách Định dạng tất cả, hãy chọn duy nhất hoặc trùng lặp.

 6. Hãy bấm vào Định dạng để hiển thị hộp thoại Định dạng Ô.

 7. Chọn định dạng số, phông chữ, viền hoặc màu tô mà bạn muốn áp dụng khi giá trị ô thỏa mãn điều kiện, rồi bấm vào OK.

  Bạn có thể chọn nhiều định dạng. Các định dạng bạn chọn sẽ được hiển thị trong hộp Xem trước.

Đầu Trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×