Lọc dữ liệu trong một phạm vi hoặc bảng

Lọc dữ liệu trong một phạm vi hoặc bảng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Dùng tự lọc hoặc xây dựng trong so sánh các toán tử chẳng hạn như "lớn hơn" và "top 10" có thể hiển thị dữ liệu bạn muốn và ẩn phần còn lại. Sau khi bạn đã lọc dữ liệu trong một phạm vi ô hoặc bảng, bạn có thể áp dụng lại một bộ lọc để có được cập nhật kết quả, hoặc xóa một bộ lọc để lại tất cả các dữ liệu.

Lọc dữ liệu Hiển thị chỉ những hàng đáp ứng tiêu chí bạn xác định và ẩn hàng mà bạn không muốn hiển thị. Sau khi bạn lọc dữ liệu, bạn có thể sao chép, tìm, sửa, định dạng, biểu đồ và in tập đã lọc dữ liệu con mà không cần sắp xếp lại hoặc di chuyển nó.

Bạn cũng có thể lọc theo nhiều cột. Bộ lọc là phụ, có nghĩa là từng bộ lọc bổ sung được dựa trên bộ lọc hiện tại và thêm làm giảm tập hợp con dữ liệu.

Ghi chú: Khi bạn dùng hộp thoại Tìm kiếm để tìm kiếm dữ liệu đã lọc, chỉ có dữ liệu được hiển thị tìm kiếm; dữ liệu không được hiển thị không tìm kiếm. Để tìm tất cả dữ liệu, hãy xóa tất cả các bộ lọc.

Ba kiểu bộ lọc

Dùng tự lọc, bạn có thể tạo ba kiểu bộ lọc: bằng một giá trị danh sách, bằng một định dạng hoặc tiêu chí. Mỗi loại bộ lọc loại trừ lẫn nhau cho mỗi phạm vi ô hoặc cột bảng. Ví dụ, bạn có thể lọc theo màu ô hoặc bằng một danh sách các số, nhưng không bằng cả hai; bạn có thể lọc theo biểu tượng hoặc bằng bộ lọc tùy chỉnh, nhưng không bằng cả hai.

Reapplying một bộ lọc

Để xác định nếu một bộ lọc được áp dụng, hãy lưu ý biểu tượng trong tiêu đề cột:

 • Một mũi tên thả xuống Mũi tên bộ lọc thả xuống có nghĩa là rằng tính năng lọc được hỗ trợ nhưng không áp dụng.

  Khi bạn di chuột qua đầu đề của cột có bộ lọc hỗ trợ nhưng không được áp dụng, mẹo màn hình hiển thị "(Hiển thị tất cả)".

 • Một bộ lọc nút Biểu tượng bộ lọc được áp dụng có nghĩa là một bộ lọc được áp dụng.

  Khi bạn di chuột qua đầu đề của cột đã lọc, mẹo màn hình hiển thị bộ lọc được áp dụng cho cột đó, chẳng hạn như "Bằng màu đỏ ô" hoặc "Lớn hơn hơn 150".

Khi bạn áp dụng lại một bộ lọc, kết quả khác nhau sẽ xuất hiện vì các lý do sau đây:

 • Dữ liệu đã được thêm, sửa đổi hoặc xóa đến phạm vi ô hoặc cột bảng.

 • Bộ lọc là động ngày và bộ lọc thời gian, chẳng hạn như hôm nay, Tuần này, hoặc đầu năm đến nay.

 • Giá trị do một công thức trả về đã thay đổi và trang tính đã được tính toán lại.

Không trộn dung lượng lưu trữ định dạng

Để có kết quả tốt nhất, không trộn dung lượng lưu trữ định dạng, chẳng hạn như văn bản và số hoặc số và ngày trong cùng cột vì chỉ có một loại lệnh bộ lọc sẵn dùng cho mỗi cột. Nếu có một tập hợp dung lượng lưu trữ định dạng, lệnh được hiển thị dung lượng lưu trữ định dạng là xảy ra nhất. Ví dụ, nếu cột chứa ba giá trị được lưu dưới dạng số và bốn dưới dạng văn bản, lệnh bộ lọc được hiển thị là Bộ lọc văn bản.

Lọc phạm vi dữ liệu

 1. Chọn dữ liệu bạn muốn lọc. Để có kết quả tốt nhất, các cột cần có tiêu đề.

  Nút Bộ lọc

 2. Bấm Mũi tên lọc mũi tên trong tiêu đề cột, sau đó bấm Bộ lọc sốhoặc Bộ lọc văn bản .

 3. Bấm vào một trong những toán tử so sánh. Ví dụ, để hiện những số nằm giữa các giới hạn trên và dưới, hãy chọn Giữa.

  Các Bộ lọc Số Giữa

 4. Trong Tự lọc tùy chỉnhgõ hoặc chọn các tiêu chí để lọc dữ liệu của bạn. Ví dụ, để hiện tất cả các số giữa 1.000 và 7.000, trong hộp lớn hơn hoặc bằng , kiểu 1000, và trong vào nhỏ hơn hoặc bằng hộp tới, nhập 7000.

  Hộp thoại Tự Lọc Tùy chỉnh

 5. Bấm OK để áp dụng bộ lọc.

  Ghi chú: Toán tử so sánh không chỉ có một cách để lọc theo tiêu chí bạn thiết lập. Bạn có thể chọn các mục từ danh sách hoặc tìm kiếm dữ liệu. Bạn có thể thậm chí lọc dữ liệu theo màu ô hoặc màu phông.

Lọc dữ liệu trong bảng

Khi bạn nhập dữ liệu vào một bảng, các điều khiển lọc được tự động thêm vào tiêu đề của bảng.

Một bảng Excel Hiển thị cài sẵn bộ lọc

Để lọc nhanh, hãy làm như sau:

 1. Bấm vào mũi tên Mũi tên bộ lọc thả xuống trong tiêu đề bảng của cột bạn muốn lọc.

 2. Trong danh sách văn bản hoặc số, hãy bỏ chọn hộp (Chọn Tất cả) ở phía trên cùng của danh sách, sau đó chọn hộp của những mục bạn muốn hiện trong bảng của mình.

  Bộ sưu tập Bộ lọc

 3. Bấm OK.

Mẹo: Để xem các mục khác trong danh sách, hãy kéo điều tác ở góc dưới bên phải của bộ sưu tập bộ lọc để phóng to nó.

Mũi tên lọc trong tiêu đề bảng đổi thành biểu tượng này Biểu tượng bộ lọc được áp dụng để cho biết một bộ lọc được áp dụng. Bấm vào biểu tượng này để thay đổi hoặc xóa bộ lọc.

Bộ sưu tập bộ lọc hiện lệnh Xóa Bộ lọc

Lọc các mục theo màu

Nếu bạn đã áp dụng màu ô hoặc màu phông khác nhau hoặc một định dạng có điều kiện, bạn có thể lọc theo màu hoặc các biểu tượng hiển thị trong bảng của mình.

 1. Bấm vào mũi tên Mũi tên bộ lọc thả xuống trong tiêu đề bảng của cột có định dạng màu hoặc định dạng có điều kiện được áp dụng.

 2. Bấm vào Lọc theo Màu, sau đó chọn màu ô, màu phông hoặc biểu tượng bạn muốn lọc theo.

  Lọc theo tùy chọn màu

  Các kiểu tùy chọn màu bạn sẽ có sẵn phụ thuộc vào các kiểu định dạng bạn đã áp dụng.

Tạo slicer để lọc dữ liệu bảng của bạn

Ghi chú: Slicer sẽ không sẵn dùng trong Excel 2007.

Trong Excel 2010, slicer đã được thêm dưới dạng một cách mới để lọc dữ liệu PivotTable. Trong Excel 2013, bạn cũng có thể tạo slicer để lọc dữ liệu bảng của bạn. Slicer sẽ rất hữu ích vì nó cho biết rõ dữ liệu nào được hiển thị trong bảng của bạn sau khi bạn lọc dữ liệu của bạn.

Slicer bảng

Dưới đây là cách bạn có thể tạo một slicer để lọc dữ liệu:

 1. Bấm vào bất cứ nơi nào trong bảng để hiện Công cụ Bảng trên ruy-băng.

  Công cụ Bảng trên ruy-băng

 2. Bấm vào Thiết kế > Chèn Slicer.

  Nút Chèn Slicer trên tab Thiết kế của Công cụ Bảng

 3. Trong hộp thoại Chèn Slicer, hãy chọn những hộp bạn muốn tạo slicer cho chúng.

 4. Bấm OK.

  Một slicer xuất hiện cho mỗi tiêu đề bảng bạn đã chọn trong hộp thoại Chèn Slicer.

 5. Trong mỗi slicer, hãy bấm vào những mục bạn muốn hiện trong bảng của bạn.

  Để chọn nhiều hơn một mục, hãy bấm và giữ phím Ctrl, sau đó chọn những mục bạn muốn hiện.

Mẹo: Để thay đổi cách hiển thị của slicer, hãy bấm vào slicer để hiện Công cụ Slicer trên ruy-băng, rồi áp dụng một kiểu slicer hoặc thay đổi thiết đặt trên tab Tùy chọn.

Lọc rất hữu ích khi bạn muốn để tập trung vào một phần cụ thể của dữ liệu của bạn. Trong Excel Online, trước khi bạn có thể áp dụng một bộ lọc cho phạm vi dữ liệu, bạn sẽ cần định dạng dưới dạng bảng. Đây là cách:

 1. Chọn dữ liệu bạn muốn lọc. Trên trang đầu tab, bấm định dạng như bảng, sau đó chọn định dạng dưới dạng bảng.

  Nút để định dạng dữ liệu dưới dạng bảng

 2. Excel Online yêu cầu xem bảng có tiêu đề.

  • Chọn bảng của tôi có tiêu đề để chuyển hàng trên cùng của dữ liệu của bạn thành tiêu đề bảng. Dữ liệu trong hàng này sẽ không được lọc.

  • Không chọn hộp kiểm nếu bạn muốn Excel Web App để thêm tiêu đề chỗ dành sẵn (mà bạn có thể đổi tên) ở phía trên bảng dữ liệu của bạn.

   Hộp thoại để chuyển đổi phạm vi dữ liệu thành bảng

 3. Click OK.

 4. Để áp dụng bộ lọc, bấm mũi tên trong tiêu đề cột, rồi chọn tùy chọn bộ lọc.

Các tùy chọn lọc

Bạn cũng có thể áp dụng một tùy chọn bộ lọc chung hoặc bộ lọc tùy chỉnh các kiểu dữ liệu. Ví dụ, khi lọc số, bạn sẽ thấy Bộ lọc số, cho ngày tháng, bạn sẽ thấy Bộ lọc dữ liệuvà cho văn bản, bạn sẽ thấy Bộ lọc văn bản. Tùy chọn bộ lọc chung cho phép bạn chọn dữ liệu bạn muốn xem từ danh sách hiện có dữ liệu như thế này:

Tùy chọn bộ lọc số tùy chỉnh

Bộ lọc Số cho phép bạn áp dụng một bộ lọc tùy chỉnh:

các tùy chọn bộ lọc tùy chỉnh khả dụng cho giá trị số.

Trong ví dụ này, nếu bạn muốn xem khu vực có doanh số dưới $6.000 trong Tháng 3, bạn có thể áp dụng bộ lọc tùy chỉnh:

áp dụng bộ lọc tùy chỉnh cho giá trị số

Đây là cách thực hiện:

 1. Bấm vào mũi tên bộ lọc kế bên tháng 3 > Bộ lọc số > ít hơn và nhập 6000.

  áp dụng bộ lọc tùy chỉnh để hiện giá trị bên dưới một tiêu chí

 2. Bấm OK.

  Excel Online áp dụng bộ lọc và chỉ hiện các khu vực có doanh số dưới $6000.

  Kết quả áp dụng bộ lọc số tùy chỉnh

Bạn có thể áp dụng Bộ lọc ngày tùy chỉnh và Bộ lọc văn bản trong một cách tương tự.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Đào tạo Excel: lọc dữ liệu trong bảng

Hướng dẫn và ví dụ để sắp xếp và lọc dữ liệu theo màu

Bộ lọc bằng cách sử dụng tiêu chí nâng cao

Loại bỏ bộ lọc

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×