Lọc dữ liệu trong một báo cáo

Lọc dữ liệu trong một báo cáo

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn xem báo cáo Access trên màn hình, bạn có thể áp dụng bộ lọc để tập trung vào dữ liệu bạn muốn xem. Sau đó bạn có thể in báo cáo với dữ liệu đó. Để biết thêm thông tin về việc xây dựng báo cáo, hãy xem giới thiệu về báo cáo trong Access.

Lưu ý: Bài viết này không áp dụng cho ứng dụng web Access – loại cơ sở dữ liệu bạn thiết kế với quyền truy nhập và phát hành trực tuyến.

Để lọc dữ liệu trong một báo cáo, hãy mở báo cáo đó trong dạng xem Báo cáo (bấm chuột phải vào báo cáo trong ngăn Dẫn hướng rồi bấm Dạng xem Báo cáo). Sau đó, bấm chuột phải vào dữ liệu bạn muốn lọc.

Ví dụ trong báo cáo liệt kê tất cả nhân viên, bạn có thể muốn báo cáo đó chỉ bao gồm những nhân viên có họ bắt đầu bằng chữ “L”:

 1. Bấm chuột phải vào bất kỳ họ, rồi bấm Bộ lọc văn bản > Bắt đầu bằng.

  Áp dụng bộ lọc trong một báo cáo bằng cách bấm chuột phải vào một giá trị trong dạng xem Báo cáo.

 2. Nhập "L" trong hộp xuất hiện, và bấm OK.

  Hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh có ký tự "L" đã nhập.

  access áp dụng bộ lọc và bây giờ bạn có thể in báo cáo với dữ liệu đó.

  Một báo cáo nhân viên được lọc để chỉ bao gồm những nhân viên có họ bắt đầu bằng "L".

Thay đổi hoặc xóa các bộ lọc

Trên tab Trang đầu, bấm nút Bật tắt Bộ lọc để xóa và áp dụng lại bộ lọc nếu cần.

Nếu bạn đóng báo cáo mà không xóa bộ lọc, Access sẽ ghi nhớ các bộ lọc đó và bạn có thể bấm lại vào Bật tắt Bộ lọc để áp dụng lại các bộ lọc đó lần sau khi bạn mở báo cáo. Thao tác này có tác dụng ngay cả khi bạn đóng và mở lại cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, nếu bạn bấm Trang đầu > Nâng cao > Xóa Tất cả các Bộ lọc, Access sẽ xóa hẳn các bộ lọc và lần sau bạn sẽ phải làm lại từ đầu.

Lưu các bộ lọc thành một truy vấn

Nếu bạn áp dụng nhiều bộ lọc cho một báo cáo, bạn có thể muốn lưu các bộ lọc đó thành một truy vấn. Sau đó bạn có thể sử dụng truy vấn đó làm nguồn dữ liệu cho báo cáo hiện tại hoặc một báo cáo mới, hoặc chạy truy vấn lần sau khi bạn muốn xem dữ liệu.

 1. Áp dụng các bộ lọc rồi bấm Trang chủ > Nâng cao > Sắp xếp/Lọc Nâng cao.

  Access sẽ tạo một truy vấn bao gồm tất cả các bộ lọc bạn đã áp dụng. Nếu bạn muốn xem các cột khác ngoài các cột đã lọc trong kết quả truy vấn, hãy bấm đúp vào các cột này trong các bảng để thêm chúng vào lưới truy vấn.

 2. Bấm Lưu và nhập tên cho truy vấn đó.

Để biết thêm thông tin về báo cáo, hãy xem giới thiệu về báo cáo trong Accessvà để biết thông tin chi tiết hơn về cách lọc, hãy xem lọc dữ liệu trong cơ sở dữ liệu trên máy tính. Nếu bạn muốn tìm hiểu điều khác mà bạn có thể làm với truy vấn, hãy xem giới thiệu về truy vấn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×