Lệnh trên ruy-băng bị tắt trong giảm chức năng chế độ trong Office 2010

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Dấu hiệu

Bạn tìm cách sử dụng các lệnh trên ruy-băng, nhưng lệnh được bị vô hiệu hóa hoặc không sẵn dùng.

Nguyên nhân có thể

Khoảng thời gian dùng thử sử dụng sản phẩm dùng thử Microsoft Office 2010 của bạn, mà thông thường là 30 ngày, đã hết hạn và chương trình đang trong chế độ giảm chức năng. Trong chế độ giảm chức năng, bạn không thể tạo, lưu, hoặc sửa đổi tài liệu Microsoft Office. Bạn chỉ có thể xem các tài liệu.

Các nguyên nhân có thể là:

Bạn không có quyền để tệp

Lệnh được tắt bởi người quản trị

Tệp đã mở trong dạng xem bảo vệ

Giải quyết

Nếu bạn đã sử dụng một sản phẩm dùng thử mà bây giờ là trong Chế độ giảm chức năng, để lấy lại quyền chức năng đầy đủ bạn phải chuyển đổi sản phẩm dùng thử của bạn vào một phiên bản đầy đủ được cấp phép sản phẩm. Bạn làm điều này bằng cách mua khóa sản phẩm trực tuyến hoặc từ đơn vị bán lẻ, sau đó bằng cách sử dụng khóa sản phẩm đó để kích hoạt sản phẩm. Để biết thêm thông tin về kích hoạt sản phẩm, hãy xem các chương trình kích hoạt Microsoft Office.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×