Lệnh trên ruy-băng được tắt vì bạn không có quyền để tệp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Dấu hiệu

Bạn tìm cách sử dụng các lệnh trên ruy-băng, nhưng lệnh được bị vô hiệu hóa hoặc không sẵn dùng.

Nguyên nhân có thể

Tệp bạn đã mở được quyền quản lý bằng cách dùng công nghệ Thông tin quản lý quyền và bạn không có quyền để chuyển tiếp, sao chép, sửa, in hoặc fax tệp. Kết quả, lệnh nào nếu không cho phép bạn thực hiện những chức năng đã bị tắt.

Các nguyên nhân có thể là:

Lệnh được tắt bởi người quản trị

Tệp đang ở chế độ giảm chức năng

Tệp được mở trong dạng xem bảo vệ

Giải quyết

Bạn cần liên hệ với người sở hữu quản lý quyền tệp để xem nếu bạn có thể được cấp quyền nhỏ bị hạn chế quyền đối với tệp. Để biết thêm thông tin, hãy xem Quản lý quyền thông tin trong Office 2010.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×