Lề trên của tôi bị thiếu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn đang đọc ở dạng xem bố trí in và lề trên và dưới xuất hiện để có được cắt, có nghĩa là tùy chọn để ẩn khoảng trắng giữa các trang của tài liệu được bật. Bạn có thể khôi phục lề bằng cách trỏ và bấm trong tài liệu, hoặc bằng cách dùng tab dạng xem .

Trỏ và bấm để xem hoặc ẩn lề

 1. Trỏ đến trên cùng hoặc dưới cùng của trang cho đến khi con trỏ chuyển thành mũi tên đôi hướng, và sau đó bấm đúp.

  Hiện khoảng trắng

 2. Để ẩn lề một lần nữa, hãy lặp lại bước 1.

Dùng tab dạng xem để xem các lề

Trong Word 2010, 2013 hay 2016

 1. Trên tab xem , trong nhóm dạng xem , bấm Bố trí in.

  Bấm bố trí in

 2. Trên tab tệp , bấm tùy chọn > Hiển thị.

 3. Bên dưới trang hiển thị tùy chọn, hãy chọn hộp kiểm hiện khoảng trắng giữa các trang trong dạng xem bố trí in .

Trong Word 2007

 1. Trên tab xem , trong nhóm Dạng xem tài liệu , bấm Bố trí in.

  Ảnh Ribbon Word

 2. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm Tuỳ chọn Word.

 3. Bấm Hiển thị.

 4. Bên dưới trang hiển thị tùy chọn, hãy chọn hộp kiểm hiện khoảng trắng giữa các trang trong dạng xem bố trí in .

Trong Word 2016 cho Mac

 1. Trên tab dạng xem , bấm Bố trí in.

  Bấm bố trí in

 2. Bấm Word > tùy chọn > dạng xem.

 3. Bên dưới Hiển thị cửa sổ thành phần, hãy chọn hộp kiểm khoảng trắng giữa các trang trong dạng xem bố trí in .

Xem thêm

Đặt lề trang trong Word

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×