Lặp lại các đầu đề bảng trên trang tiếp theo

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn làm việc với bảng rất dài, nó sẽ được chia thành một số trang. Bạn có thể thực hiện điều chỉnh vào bảng sao cho các đầu đề bảng xuất hiện trên mỗi trang.

Đầu đề bảng lặp đi lặp lại được hiển thị chỉ trong Dạng xem Bố trí In hoặc khi bạn in tài liệu.

  1. Chọn các đầu đề hàng hoặc hàng mà bạn muốn lặp lại trên mỗi trang. Lựa chọn phải bao gồm hàng đầu tiên của bảng.

  2. Bên dưới Công cụ bảng, trên tab bố trí , trong nhóm dữ liệu , bấm Lặp lại hàng tiêu đề.

  3. Trong bảng, bấm chuột phải vào hàng mà bạn muốn lặp lại, sau đó bấm Thuộc tính bảng.

  4. Trong hộp thoại Thuộc tính bảng , trên tab hàng , hãy chọn hộp kiểm lặp lại hàng tiêu đề ở đầu mỗi trang .

Ghi chú: 

  • Nếu bạn thay đổi tiêu đề bảng trên trang đầu tiên, vào đầu đề thay đổi tất cả các trang cũng. Bạn chỉ có thể sửa đổi vào đầu đề bảng trên trang đầu tiên — hàng tiêu đề trên trang tiếp theo đã bị khóa.

  • Mặc dù Word tự động lặp lại các đầu đề bảng trên trang mới xuất phát từ các dấu ngắt trang tự động, nó không lặp lại các đầu đề nếu bạn chèn dấu ngắt trang thủ công trong một bảng.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×