Lập phiên bản hoạt động như thế nào trong danh sách SharePoint hoặc thư viện

Lập phiên bản hoạt động như thế nào trong danh sách SharePoint hoặc thư viện

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi lập phiên bản được bật trong SharePoint danh sách hoặc thư viện của bạn, bạn có thể lưu trữ, theo dõi và khôi phục mục trong danh sách và các tệp trong thư viện bất cứ khi nào họ thay đổi. Lập phiên bản, kết hợp với các thiết đặt khác, chẳng hạn như kiểm xuất, cung cấp cho bạn nhiều điều khiển nội dung được đăng trên site của bạn và có thể cung cấp giá trị thực nếu bạn cần có cần xem xét hoặc khôi phục Phiên bản trước của một mục hoặc tệp.

Lưu ý: Lập phiên bản bật theo mặc định trong thư viện SharePoint và tắt theo mặc định trong SharePoint liệt kê. Để biết thêm thông tin trên các thiết đặt lập phiên bản, hãy xem bật và cấu hình lập phiên bản cho một danh sách hoặc thư viện.

Tổng quan về lập phiên bản

Bất kỳ ai có quyền để quản lý danh sách có thể bật lập phiên bản hoặc tắt cho một thư viện. Lập phiên bản sẵn dùng cho mục danh sách trong tất cả các kiểu danh sách mặc định — bao gồm lịch, danh sách theo dõi vấn đề và danh sách tùy chỉnh. Cũng có sẵn dùng cho tất cả các kiểu tệp có thể lưu trữ trong thư viện, bao gồm trang phần Web. Để biết thêm thông tin về thiết lập và sử dụng lập phiên bản, hãy xem bật và cấu hình lập phiên bản cho một danh sách hoặc thư viện.

Lưu ý: Nếu bạn là khách hàng Office 365, lập phiên bản được ngay bật theo mặc định khi bạn tạo thư viện OneDrive for Business mới và nó sẽ tự động lưu các phiên bản cuối 500 của tài liệu. Điều này sẽ giúp bạn tránh làm mất quan trọng tài liệu hoặc dữ liệu. Nếu bạn có thư viện hiện có trên trang OneDrive for Business của bạn hoặc trên site nhóm của bạn mà không có lập phiên bản được bật, bạn có thể bật lập phiên bản cho họ ở bất kỳ lúc nào.

Bạn có thể sử dụng lập phiên bản để:

 • Theo dõi lịch sử một phiên bản    Khi lập phiên bản được bật, bạn có thể xem một mục hoặc tệp được thay đổi khi nào và ai đã thay đổi nó. Bạn cũng có thể thấy các thuộc tính (thông tin về tệp) được thay đổi khi nào. Ví dụ, nếu ai đó thay đổi ngày đến hạn của một mục danh sách, thông tin đó sẽ xuất hiện trong lịch sử phiên bản. Bạn cũng có thể xem các bình luận mà mọi người để lại khi họ kiểm nhập tệp vào thư viện.

 • Khôi phục một phiên bản trước    Nếu bạn thao tác sai ở phiên bản hiện tại, nếu phiên bản hiện tại bị hỏng hoặc đơn giản nếu bạn thích phiên bản trước hơn, bạn có thể thay thế phiên bản hiện tại bằng phiên bản trước. Phiên bản được phục hồi sẽ trở thành phiên bản mới hiện tại.

 • Xem phiên bản trước    Bạn có thể xem phiên bản trước mà không cần ghi đè lên phiên bản hiện tại. Nếu bạn đang xem lịch sử phiên bản trong tài liệu Microsoft Office như tệp Word hoặc Excel, bạn có thể so sánh hai phiên bản để xác định xem sự khác nhau là gì.

Khi lập phiên bản được bật, phiên bản được tạo ra trong những tình huống sau:

 • Khi một tệp hay mục danh sách được tạo ra lần đầu tiên hoặc khi tệp được tải lên.

  Lưu ý: Nếu yêu cầu kiểm xuất tệp, bạn phải kiểm nhập tệp để tạo phiên bản đầu tiên của nó.

 • Khi tệp được tải lên có cùng tên dưới dạng tệp hiện có.

 • Khi thuộc tính của một tệp hay mục danh sách thay đổi.

 • Khi tài liệu Office được mở và lưu. Sau khi tài liệu được mở lại, phiên bản mới sẽ được tạo sau khi chỉnh sửa được lưu.

 • Định kỳ, khi chỉnh sửa và lưu tài liệu Office. Không phải tất cả chỉnh sửa và lưu tạo phiên bản mới. Khi lưu sửa thường, ví dụ, mỗi phiên bản mới sẽ ghi lại một điểm trong thời gian chứ không phải là từng sửa riêng lẻ. Đây là thông thường khi lưu tự động được bật.

 • Trong khi đồng tác giả của tài liệu, khi một người dùng khác nhau sẽ bắt đầu làm việc trên tài liệu hoặc khi người dùng bấm vào lưu để tải lên những thay đổi vào thư viện.

Có thể có tới ba phiên bản hiện tại của một tệp tại bất kỳ thời điểm đã chọn nào: phiên bản đã được kiểm xuất, phiên bản phụ mới nhất hoặc bản thảo và phiên bản được phát hành mới nhất hoặc phiên bản chính. Tất cả các phiên bản khác đều được coi là phiên bản lịch sử. Một số phiên bản hiện tại chỉ hiển thị cho người dùng có quyền xem chúng.

Một số tổ chức theo dõi cả phiên bản chính và phụ của các tệp trong thư viện của họ. Một số khác chỉ theo dõi phiên bản chính. Phiên bản chính được nhận dạng bằng các số nguyên ví dụ 5.0; phiên bản phụ được nhận dạng bằng các số thập phân, ví dụ 5.1.

Hầu hết các tổ chức sử dụng phiên bản phụ khi phát triển tệp và sử dụng phiên bản chính khi đã đạt được một số mốc nhất định hoặc khi các tệp đã sẵn sàng để một lượng lớn khán giả đánh giá. Nhiều tổ chức quy định chế độ bảo mật bản thảo và chỉ cho phép chủ sở hữu tệp và những ai có quyền mới được phê duyệt tệp. Điều đó nghĩa là không ai khác có thể nhìn thấy phiên bản phụ cho đến khi phiên bản chính đã được phát hành.

Phiên bản chính khả dụng cho danh sách, nhưng phiên bản phụ thì không. Mỗi phiên bản của một mục danh sách được đánh số bằng một số nguyên. Nếu tổ chức của bạn yêu cầu phê duyệt các mục trong một danh sách, các mục này cũng sẽ giữ nguyên ở trạng thái Đang chờ cho đến khi được phê duyệt bởi người có quyền phê duyệt. Khi ở trạng thái Đang chờ, chúng được đánh số bằng số thập phân và được gọi là bản thảo.

Để biết thêm về cách cho phép và thiết lập lập phiên bản, bao gồm phiên bản chính và phụ, hãy xem bật và cấu hình lập phiên bản cho một danh sách hoặc thư viện.

Số phiên bản được tự động thêm vào mỗi khi bạn tạo phiên bản mới. Trong một danh sách hay thư viện có bật tính năng lập phiên bản chính thì các phiên bản này có số nguyên như 1.0, 2.0, 3.0.v.v.. Trong thư viện, người quản trị của bạn có thể bật tính năng lập phiên bản cho cả phiên bản chính và phụ. Khi phiên bản phụ được theo dõi, chúng có các số thập phân như 1.1, 1.2, 1.3.v.v.. Khi một trong những phiên bản này được phát hành ở dạng phiên bản chính, số của nó sẽ đổi thành 2.0. Các phiên bản phụ tiếp theo được đánh số 2.1, 2.2, 2.3.v.v..

Khi bỏ kiểm xuất, số phiên bản không thay đổi. Nếu phiên bản gần đây nhất là phiên bản 3.0 thì nó sẽ giữ nguyên là 3.0 sau khi bạn bỏ kiểm xuất.

Khi bạn xóa một phiên bản, phiên bản đến thùng rác và đi số của nó với nó. Lịch sử Phiên bản sẽ hiển thị các số phiên bản còn lại. Số phiên bản khác không thay đổi. Ví dụ, nếu bạn có một tài liệu có phiên bản phụ 4.1 và 4.2, và bạn quyết định để xóa bỏ phiên bản 4.1, lịch sử Phiên bản kết quả hiển thị chỉ các phiên bản 4.0 và 4.2. Hình ảnh sau đây cho biết điều này.

Để biết thêm về cách cho phép và thiết lập lập phiên bản, bao gồm phiên bản chính và phụ, hãy xem bật và cấu hình lập phiên bản cho một danh sách hoặc thư viện.

Lịch sử Phiên bản với phiên bản phụ bị xóa

Một số tổ chức cho phép số phiên bản tệp không giới hạn trong khi một số khác lại áp đặt số lượng giới hạn. Sau khi kiểm tra phiên bản mới nhất của một tệp, bạn có thể thấy phiên bản cũ bị biến mất. Nếu phiên bản gần đây nhất của bạn là 26.0 và bạn thấy không còn phiên bản 1.0, điều này nghĩa là người quản trị đã cấu hình thư viện cho phép một tệp chỉ có 25 phiên bản chính. Việc thêm vào phiên bản thứ 26 khiến cho phiên bản đầu tiên bị xóa. Chỉ phiên bản từ 2.0 đến 26.0 được giữ lại. Tương tự như vậy, nếu phiên bản thứ 27 được thêm vào, chỉ phiên bản từ 3.0 đến 27.0 được giữ lại.

Người quản trị cũng có thể quyết định để giới hạn số lượng các phiên bản phụ chỉ những một số thiết đặt của phiên bản gần đây nhất. Ví dụ, nếu phiên bản chính 25 được phép, người quản trị có thể quyết định để giữ lại các Thư nháp phụ cho chỉ vào gần đây nhất năm phiên bản chính. Số lượng các phiên bản phụ giữa các phiên bản chính mặc định là 511. Nếu bạn tìm cách lưu một phiên bản phụ khác, bạn sẽ thấy thông báo lỗi sẽ cho bạn biết rằng trước tiên bạn phải phát hành tài liệu. Người quản trị trang web của bạn có thể thay đổi mặc định để cho phép ít các phiên bản phụ.

Nếu danh sách hoặc thư viện giới hạn số lượng phiên bản chính, phiên bản sớm nhất sẽ bị xóa khi đạt đến giới hạn. Ví dụ, nếu chỉ 20 phiên bản được giữ lại và nhóm của bạn sẽ tạo phiên bản 25, chỉ Phiên bản 6 đến 25 được duy trì. Nếu phiên bản khác được tạo ra, chỉ Phiên bản 7 qua 26 được duy trì. Nếu danh sách hoặc thư viện của bạn giới hạn phiên bản, bạn phải đảm bảo rằng người đóng góp được lưu ý rằng phiên bản cũ hơn sẽ bị xóa khi đạt đến giới hạn phiên bản.

Trong thư viện giới hạn số lượng phiên bản chính nó giữ các phiên bản phụ cho, phiên bản phụ sẽ bị xóa cho phiên bản chính trước khi đạt đến giới hạn phiên bản. Ví dụ, nếu bạn giữ bản nháp cho chỉ 10 phiên bản chính và nhóm của bạn sẽ tạo ra 15 phiên bản chính, chỉ Phiên bản chính sẽ được giữ lại trong phiên bản sớm nhất. Các phiên bản phụ có liên kết với một trong năm sớm nhất chính Phiên bản — chẳng hạn như 1.2 hoặc 2.3 — sẽ bị xóa, nhưng các phiên bản chính-1, 2, và nhiều — được duy trì, trừ khi thư viện của bạn cũng giới hạn phiên bản chính.

Giới hạn số phiên bản nhìn chung là một thao tác hay. Điều này có nghĩa là bạn có thể bảo tồn được dung lượng bộ nhớ trên máy chủ và giảm rắc rối cho người dùng. Nhưng nếu tổ chức của bạn yêu cầu lưu tất cả các phiên bản vì lý do pháp lý hoặc lý do khác thì không nên áp dụng bất kỳ giới hạn nào.

Quan trọng: Nếu tổ chức của bạn giới hạn số lượng phiên bản lưu trong đó, các phiên bản cũ nhất được xóa vĩnh viễn khi đạt đến giới hạn. Họ không được gửi đến thùng rác.

Để biết thêm về cách cho phép và thiết lập lập phiên bản, bao gồm các giới hạn, hãy xem bật và cấu hình lập phiên bản cho một danh sách hoặc thư viện.

Bạn có thể cấu hình Ai có thể xem bản thảo của danh sách mục và tệp. Bản thảo được tạo ra trong hai trường hợp:

 • Khi phiên bản phụ của tệp được tạo hoặc Cập Nhật trong một thư viện để theo dõi phiên bản chính và phụ.

 • Khi một mục danh sách hoặc tệp được tạo hoặc cập nhật nhưng chưa được phê duyệt trong một danh sách hoặc thư viện trong đó phê duyệt nội dung được yêu cầu.

Khi bạn theo dõi các phiên bản chính và phụ, bạn có thể quy định việc mọi người phải có quyền truy nhập để sửa tệp trước khi họ có thể xem và đọc một phiên bản phụ. Khi thiết đặt này được áp dụng, những người có quyền để chỉnh sửa tệp có thể làm việc trên tệp, nhưng những người có quyền chỉ đọc tệp không nhìn thấy các phiên bản phụ. Ví dụ, bạn có thể không muốn tất cả những người có quyền truy nhập vào thư viện của bạn để xem chú thích hoặc chỉnh sửa trong khi tệp đang được chỉnh sửa. Nếu phiên bản chính và phụ đang được theo dõi và không ai phát hành phiên bản chính, tệp không hiển thị cho những người không có cấp phép để xem các mục của bản thảo.

Khi phê duyệt nội dung được yêu cầu, bạn có thể chỉ định nếu tệp đang chờ phê duyệt có thể xem mọi người có quyền đọc, người có quyền chỉnh sửa, hoặc chỉ các tác giả và người có quyền để phê duyệt mục. Nếu phiên bản chính và phụ được được theo dõi, tác giả phải phát hành phiên bản chính trước khi tệp có thể được gửi đi để phê duyệt. Khi phê duyệt nội dung được yêu cầu, những người có quyền đọc nội dung nhưng không có quyền để xem các mục bản thảo sẽ nhìn thấy phiên bản cuối cùng được phê duyệt hoặc chính của tệp.

Dù hay không ai có quyền sửa tệp hay không, nếu mọi người tìm kiếm một tệp trong phiên bản phụ, họ sẽ không nhận được kết quả cho nó.

Bạn có thể giới hạn số lượng phiên bản của mục danh sách hoặc tệp được lưu trong một danh sách hoặc thư viện, có thể giúp giữ nguyên lượng máy chủ. Nếu nhóm của bạn sẽ tạo ra một số lượng lớn các phiên bản, cách giới hạn số lượng phiên bản có thể giúp nhóm của bạn để quản lý tốt hơn và xác định phiên bản trước. Ví dụ, nếu nhóm của bạn liên tục nhiều phiên bản trên một số tháng hoặc năm.

s, có thể khó khăn cho thành viên để duyệt qua lịch sử Phiên bản để tìm các phiên bản mà họ cần. Nếu nhóm của bạn cần để xem hoặc giữ lại bất kỳ phiên bản trước của nó, hoặc không giới hạn số lượng phiên bản để giữ hoặc thiết lập số phiên bản mà bạn giữ tới một số cao.

Nếu thư viện của bạn theo dõi phiên bản chính và phụ, bạn có thể chọn số lượng phiên bản chính của tệp để giữ cho số lượng các phiên bản phụ cho mỗi chính giữ lại phiên bản. Theo mặc định, mỗi phiên bản chính có thể có tối đa 511 nháp (Phiên bản phụ).

Tùy thuộc vào cách của bạn hoạt động nhóm, nhóm của bạn có thể có nhiều khả năng cần các phiên bản phụ gần đây nhất của nó, chẳng hạn như phiên bản đã được chỉnh sửa gần đây. Theo thời gian, nhóm của bạn có thể ít có khả năng cần phụ Phiên bản cũ hơn. Thông thường, phiên bản chính đại diện cho mốc thời gian, chẳng hạn như một tệp được gửi đi để xem lại hoặc Ấn phẩm, trong khi phiên bản phụ là một công việc đang thực hiện không sẵn sàng cho tất cả người dự site đọc.

Nếu danh sách hoặc thư viện giới hạn số lượng phiên bản chính, phiên bản sớm nhất sẽ bị xóa khi đạt đến giới hạn. Ví dụ, nếu chỉ 20 phiên bản được giữ lại và nhóm của bạn sẽ tạo phiên bản 25, chỉ Phiên bản 6 đến 25 được duy trì. Nếu phiên bản khác được tạo ra, chỉ Phiên bản 7 qua 26 được duy trì. Nếu danh sách hoặc thư viện của bạn giới hạn phiên bản, bạn phải đảm bảo rằng người đóng góp được lưu ý rằng phiên bản cũ hơn sẽ bị xóa khi đạt đến giới hạn phiên bản.

Trong thư viện giới hạn số lượng phiên bản chính nó giữ các phiên bản phụ cho, phiên bản phụ sẽ bị xóa cho phiên bản chính trước khi đạt đến giới hạn phiên bản. Ví dụ, nếu bạn giữ bản nháp cho chỉ 10 phiên bản chính và nhóm của bạn sẽ tạo ra 15 phiên bản chính, chỉ Phiên bản chính sẽ được giữ lại trong phiên bản sớm nhất. Các phiên bản phụ có liên kết với một trong năm sớm nhất chính Phiên bản — chẳng hạn như 1.2 hoặc 2.3 — sẽ bị xóa, nhưng các phiên bản chính-1, 2, và nhiều — được duy trì, trừ khi thư viện của bạn cũng giới hạn phiên bản chính.

Lập phiên bản được bật tự động khi một thư viện được tạo ra, và không khi danh sách được tạo ra. Bất kỳ ai có quyền để quản lý danh sách có thể bật hoặc tắt lập phiên bản. Trên nhiều trang web đó là cùng một người quản lý trang web, vì các danh sách và thư viện thừa kế quyền từ trang web. Ngoài việc bật tính năng lập phiên bản, chủ sở hữu trang (hoặc người khác quản lý danh sách hoặc thư viện) quyết định có yêu cầu phê duyệt nội dung, người có thể xem các mục bản thảo, và nếu kiểm xuất bắt buộc. Mỗi các quyết định có ảnh hưởng đến trên phiên bản hoạt động như thế nào. Ví dụ, nếu người quản lý thư viện để yêu cầu kiểm xuất, phiên bản số sẽ chỉ được tạo khi tệp được kiểm nhập. Nếu phê duyệt nội dung được yêu cầu, phiên bản chính số không được áp dụng cho đến khi tệp được phê duyệt bởi một người có quyền làm như vậy.

Quan trọng:  Nếu mọi người làm việc trong thư viện của bạn có kế hoạch thực hiện đồng tác giả tài liệu thì không nên cấu hình yêu cầu kiểm xuất trong thư viện. Mọi người không thể làm việc như đồng tác giả khi mà tài liệu họ cần được kiểm xuất.

Để tìm hiểu cách bật lập phiên bản cho một danh sách hoặc thư viện, hãy xem bật và cấu hình lập phiên bản cho một danh sách hoặc thư viện.

Nếu tính năng lập phiên bản được bật trong thư viện của bạn, người thiết lập sẽ quyết định liệu để theo dõi phiên bản chính và phụ và cũng sẽ quyết định ai có thể thấy các phiên bản phụ. Trong hầu hết các trường hợp, khi nội dung phê duyệt là bắt buộc, chỉ người sở hữu của tệp, và những người có quyền để phê duyệt mục, có thể nhìn thấy phiên bản phụ. Trong thư viện khác, bất kỳ ai có thể sửa tệp trong thư viện, hoặc bất kỳ ai có quyền thư viện, đọc có thể thấy tất cả phiên bản. Sau khi một phiên bản được phê duyệt, mọi người có quyền vào danh sách hoặc thư viện đọc có thể nhìn thấy phiên bản.

Mặc dù các danh sách không có phiên bản chính và phiên bản phụ, bất kỳ mục nào ở trạng thái Đang chờ đều được coi là bản thảo. Trong hầu hết các trường hợp, chỉ người tạo ra mục và người có Toàn bộ quyền Điều khiển hoặc Thiết kế mới có thể xem bản thảo. Bản thảo hiển thị ở trạng thái Đang chờ cho những người này, nhưng người khác chỉ thấy phiên bản Được duyệt gần đây nhất trong lịch sử phiên bản. Nếu tệp bị từ chối, nó ở trạng thái Đang chờ cho đến khi ai đó có quyền cần thiết xóa nó.

Theo mặc định, đang chờ mục hoặc tệp được hiển thị chỉ để creator của nó và cho những người có quyền để quản lý danh sách, nhưng bạn có thể xác định nếu các nhóm người dùng có thể xem các mục hoặc tệp. Nếu thư viện của bạn được thiết lập để theo dõi phiên bản chính và phụ, người chỉnh sửa tệp trước tiên phải phát hành phiên bản chính của tệp.

Để biết thêm thông tin về thiết lập phê duyệt cho tài liệu, hãy xem yêu cầu phê duyệt mục trong danh sách trang hoặc thư viện.

Lưu ý: Bảo mật bản thảo, trong danh sách và thư viện, một số được cấu hình để cho phép người dùng trang tất cả để xem phiên bản cả đang chờphê duyệt .

Khi bạn kiểm xuất một tệp từ thư viện có chức năng lập phiên bản được bật, một phiên bản mới sẽ được tạo mỗi khi bạn kiểm nhập lại nó. Và nếu phiên bản chính và phụ được bật, tại thời điểm kiểm nhập bạn có thể quyết định loại phiên bản nào bạn đang kiểm nhập. Trong thư viện nơi có yêu cầu kiểm xuất, phiên bản chỉ được tạo dựa trên kiểm nhập .

Trong thư viện nơi không yêu cầu kiểm xuất, phiên bản mới được tạo khi bạn lưu lần đầu tiên sau khi mở tệp. Mỗi lần lưu tiếp theo sẽ lưu đè lên phiên bản mà bạn đã tạo trong lần lưu đầu tiên. Nếu bạn đóng ứng dụng và sau đó mở lại tài liệu, lần lưu đầu tiên sẽ một lần nữa sinh ra một phiên bản. Việc này có thể làm số phiên bản tăng rất nhanh.

Để biết thêm thông tin trên kiểm to và thu, hãy xem kiểm xuất, kiểm nhập, hoặc bỏ thay đổi đối với các tệp trong thư viện.

Quan trọng:  Nếu đang thực hiện đồng tác giả một tài liệu, bạn đừng kiểm xuất nó trừ khi bạn có một lý do chính đáng để ngăn người khác không làm việc trên tài liệu đó.

Yêu cầu kiểm xuất có thể giúp nhóm của bạn thực hiện hầu hết các phiên bản, vì người cụ thể chỉ định khi phiên bản tạo. Phiên bản được tạo ra chỉ khi người nào đó kiểm xuất tệp, thay đổi nó và sau đó kiểm nhập tệp trở lại. Khi không yêu cầu kiểm xuất, phiên bản được tạo khi ai đó trước tiên lưu các tệp và phiên bản này sẽ được cập nhật khi người đóng nó. Nếu người đó hoặc người khác sau đó mở ra và lưu tệp vào một lần nữa, phiên bản khác sẽ được tạo. Tùy thuộc vào tình huống này, bạn có thể không có ý cho nhiều phiên bản được tạo ra, ví dụ, nếu bạn phải đóng một tệp để tham dự cuộc họp trước khi bạn hoàn tất các thay đổi đến tệp.

Khi kiểm xuất bắt buộc, mọi người không thể thêm các tệp, thay đổi tệp hoặc thay đổi các thuộc tính tệp mà không chọn đầu tiên trong tệp. Khi mọi người kiểm nhập tệp, họ sẽ được nhắc cung cấp chú thích về các thay đổi mà họ đã thực hiện, giúp tạo một lịch sử Phiên bản có ý nghĩa hơn.

Lưu ý: Nếu thư viện sẽ lưu trữ các tệp Microsoft Project (.mpp) được đồng bộ hóa với danh sách nhiệm vụ trên site của bạn, hộp kiểm yêu cầu kiểm xuất sẽ được xóa.

Để biết thêm thông tin về yêu cầu kiểm xuất, hãy xem thiết lập thư viện để yêu cầu kiểm xuất tệp.

Danh sách và thư viện có các quyền liên quan đến kiểm xuất và lập phiên bản khác nhau tùy thuộc vào mức cấp phép được áp dụng cho người dùng hoặc nhóm cụ thể. Người nào đó có thể sửa mức cấp phép có thể cấu hình các quyền khác hoặc có thể tạo một nhóm mới với mức cấp phép tùy chỉnh.

Các quyền này cho phép tính linh hoạt trong cách bạn quản lý thư viện của bạn. Ví dụ, bạn có thể muốn người khác có thể xóa bỏ các phiên bản của tệp mà không có quyền xóa tệp đó. Quyền để Xóa bỏ phiên bản là không giống như phép để Xóa bỏ mục, vì vậy bạn có thể cung cấp một mức tùy chỉnh của điều khiển.

Bảng sau đây Hiển thị các quyền có liên quan đến lập phiên bản và kiểm xuất và mà mặc định chúng áp dụng cho mức cấp phép.

Quyền

Mức cấp phép mặc định

Xem Phiên bản

Toàn quyền kiểm soát, thiết kế, đóng góp và đọc

Xóa Phiên bản

Toàn quyền kiểm soát, thiết kế, và đóng góp

Ghi đè Kiểm xuất

Toàn quyền kiểm soát và thiết kế

Phê duyệt Mục

Toàn quyền kiểm soát và thiết kế

Để biết thêm thông tin về quyền, hãy xem Tìm hiểu về mức cấp phép trong SharePoint.

Để lại bình luận cho chúng tôi

Bài viết này được hữu ích không? Nếu vậy, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này. Nếu nó không hữu ích, cho chúng tôi biết điều gì đã được gây nhầm lẫn hay bị thiếu. Vui lòng bao gồm phiên bản của SharePoint, Hệ điều hành và trình duyệt. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các sự kiện, thêm thông tin và cập nhật các bài viết này.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×