Lập kế hoạch và quản lý vụ việc trong Trung tâm khám phá điện tử

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ghi chú: Bạn sẽ không còn có thể tạo các trường hợp Khám phá Điện tử trong SharePoint Online (ở các gói độc lập Office 365 và SharePoint Online). Để tạo các trường hợp Khám phá Điện tử, vui lòng sử dụng Trung tâm Bảo mật & Tuân thủ của Office 365. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Quản lý các trường hợp Khám phá Điện tử trong Trung tâm Bảo mật & Tuân thủ. Hãy lưu ý rằng bạn sẽ có thể chỉnh sửa các trường hợp Khám phá Điện tử hiện có trong SharePoint Online.

Khám phá Điện tử, còn gọi là eDiscovery, là khám phá nội dung ở định dạng điện tử cho các cuộc điều tra hoặc kiện tụng. Điều này thường yêu cầu xác định nội dung nằm rải rác ở khắp các máy tính xách tay, máy chủ email, máy chủ tệp và nhiều nguồn khác.

Trung tâm khám phá điện tử là tuyển tập trang SharePoint được dùng để thực hiện hành động khám phá điện tử. Trong Trung tâm khám phá điện tử, bạn có thể tạo các trường hợp, là các site SharePoint cho phép bạn xác định, Giữ, tìm kiếm và xuất nội dung từ hộp thư Exchange, site SharePoint, và chia sẻ các tệp.

Ghi chú: 

 • Sau khi bạn thêm nguồn nội dung hoặc truy vấn vào vụ việc Khám phá Điện tử, việc thay đổi thiết đặt khu vực cho trang không được hỗ trợ.

 • Thêm nhóm phân phối lớn (từ 100 tên trở lên) làm nguồn nội dung có thể làm hết thời gian chờ hoặc khiến mất nhiều thời gian để xử lý. Không thể thêm nhóm phân phối có 1.500 người dùng trở lên. Giải pháp thay thế là xác định các cách khác để tìm nội dung liên quan đến hộp thư của nhóm phân phối như từ khóa hoặc tác giả hoặc người gửi mục.

 • Để cho nội dung được phát hiện, nó phải được tìm kéo theo tìm kiếm. Để biết thêm thông tin về các kiểu tệp mặc định được tìm kéo, hãy xem bài viết mặc định được tìm kéo phần mở rộng tên tệp và phân tách các loại tệp trong SharePoint Server 2013.

Lập kế hoạch và tạo vụ việc

Nếu bạn dự tính quản lý nhiều vụ việc trong Trung tâm Khám phá Điện tử, hãy xem xét liệu bạn có muốn xác định các quá trình nhất quán để những người trong tổ chức thực hiện theo hay không.

 • Các quy ước đặt tên cho vụ việc – Có thể quan trọng nếu bạn dự tính một số lượng lớn vụ việc hoặc các kiểu hoặc phân loại vụ việc khác nhau, cho các bộ phận khác nhau,

 • Dữ liệu bổ sung để mô tả vụ việc

 • Xác định và truyền đạt quyền để quản lý vụ việc.

 • Hướng dẫn tạo truy vấn

 • Các quy trình tiêu chuẩn để giao tiếp khi đặt giữ nội dung

 • Quy trình tiêu chuẩn để duy trì và đóng vụ việc

Ví dụ về vòng đời của một vụ việc khám phá điện tử

 • Tạo trang để quản lý vụ việc

 • Thêm nguồn

 • Đặt giữ nguồn

 • Tạo truy vấn

 • Xuất nội dung vụ việc

 • Đóng vụ việc

Đầu trang

Tạo vụ việc

 1. Trong Trung tâm Khám phá Điện tử, hãy bấm Tạo vụ việc mới.

 2. Nhập tiêu đề và mô tả cho vụ việc của bạn.

 3. Trong hộp Địa chỉ trang Web , hãy nhập phần cuối của URL mà bạn muốn cho trường hợp, chẳng hạn như ContosovsFabrikam.

 4. Trong Chọn mẫu, hãy chắc chắn chọn Trường hợp Khám phá Điện tử.

 5. Trong phần Quyền Người dùng, hãy chọn xem có giữ quyền giống như trang mẹ hay không, hay dùng quyền duy nhất. Nếu những người cụ thể sẽ cần truy nhập vào vụ việc này, nhưng không cần truy nhập vào các vụ việc khác, bạn cần chọn Dùng quyền duy nhất.

Thêm và đặt giữ nguồn

 1. Trong Trung tâm Khám phá Điện tử, hãy mở vụ việc bạn muốn thêm nguồn.

 2. Hãy bấm vào Bộ Khám phá Điện tử.

 3. Nhập tên cho khám phá điện tử, chẳng hạn như Thư từ nhà điều hành.

 4. Bên cạnh Nguồn, hãy bấm Thêm & Quản lý Nguồn.

 5. Trong hộp thoại xuất hiện, dưới Hộp thư, hãy nhập tên tài khoản hoặc địa chỉ email cho hộp thư Exchange T

 6. Dưới Vị trí, hãy nhập URL hoặc địa chỉ chia sẻ tệp cho nội dung bạn muốn dùng làm nguồn. Bất kỳ nội dung nào bạn đưa vào đều phải được chỉ mục theo tìm kiếm.

 7. Bấm Lưu.

 8. Trong hộp dưới Bộ lọc, hãy nhập bất kỳ từ khóa nào bạn muốn dùng để thu hẹp nguồn.

 9. Để thu hẹp nội dung theo phạm vi ngày, hãy nhập Ngày Bắt đầu và Ngày Kết thúc.

 10. Để giới hạn kết quả ở tác giả của tài liệu hoặc mục danh sách hoặc ở người gửi cụ thể của email, hãy nhập tên hoặc địa chỉ email trong hộp Tác giả/Người gửi.

 11. Để giới hạn kết quả ở một miền Exchange cụ thể, hãy nhập tên miền trong hộp Miền.

 12. Hãy bấm vào nút Áp dụng Bộ lọc.

 13. Bấm Bật Giữ Tại chỗ.

 14. Để kiểm tra xem bạn đã chọn nội dung phù hợp hay chưa, hãy bấm Xem trước Kết quả.

 15. Bấm Lưu.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm nội dung vào khám phá điện tử chữ hoa và vị trí nguồn giữ.

Đầu trang

Chạy truy vấn và xuất nội dung

Sau khi bạn đã xác định được nguồn và đã đặt giữ chúng nếu cần, bạn có thể chạy truy vấn để thu hẹp và trích xuất chính xác nội dung bạn cần cho một vụ việc cụ thể. SharePoint có một số công cụ có thể giúp bạn lọc truy vấn.

Bạn xuất nội dung từ một vụ việc khi bạn đã sẵn sàng nộp nó cho người có thẩm quyền hoặc muốn làm việc về nội dung đó với một chương trình pháp lý khác. Nội dung đó được xuất ở định dạng tương thích với tiêu chuẩn Mô hình Tham chiếu Khám phá Điện tử.

Đầu trang

Đóng vụ việc

Khi bạn đóng vụ việc, nội dung tạm giữ tại chỗ sẽ được phát hành cho tất cả các nguồn của nó, và bạn sẽ không còn có thể đặt nguồn giữ cho trường hợp này.

 1. Bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , sau đó bấm Trường hợp đóng cửa.

 2. Bấm đóng trường hợp này.

Tìm thêm thông tin về Khám phá Điện tử

Để biết thêm thông tin về trường hợp Khám phá Điện tử, hãy xem các bài viết sau:

Kịch bản: khám phá điện tử trong SharePoint Server 2013 và Exchange Server 2013

Thiết lập Trung tâm khám phá điện tử trong SharePoint Online

Thêm nội dung vào một khám phá điện tử chữ hoa và chỗ giữ lại nguồn

Tìm kiếm và dùng từ khóa trong Khám phá Điện tử

Mặc định được tìm kéo phần mở rộng tên tệp và phân tách các loại tệp trong SharePoint Server 2013

Tổng quan về tìm kéo và được quản lý thuộc tính trong SharePoint Server 2013

Tạo và chạy truy vấn Khám phá Điện tử

Xuất nội dung Khám phá Điện tử và tạo báo cáo

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×