Lập kế hoạch cấu trúc của tuyển tập site và site

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Xác định mục tiêu và các mục tiêu của một trang Web là quan trọng những yếu tố cần cân nhắc khi một trang Web trong Office SharePoint Server 2007phát triển. Lập kế hoạch cẩn thận sẽ giúp đảm bảo rằng trang Web sẽ dễ dùng hơn và dễ dàng hơn để quản lý.

Trong bài viết này

Xác định ai sẽ sử dụng trang web

Xác định nội dung của site

Lập kế hoạch cấu trúc dẫn hướng

Xác định truy nhập site và nội dung site

Xác định ai sẽ sử dụng trang web

Quyết định dạng trang web để tạo tùy thuộc vào phạm vi chủ định và sử dụng trang. Bạn có thể tạo một trang riêng biệt cho mỗi dự án mà nhóm của bạn đang làm việc. Ví dụ, bạn có thể muốn tạo một trang Web mức cao nhất cho toàn bộ tổ chức và riêng biệt trang bên dưới trang đó cho từng nhóm.

Tuyển tập site, site và site con

Bạn có thể dùng Web site mức cao nhất và các site con chia nội dung trang thành trang riêng biệt, khả năng quản lý riêng biệt. Trang Web mức cao nhất có thể có nhiều trang con và site con bản thân họ có thể có nhiều trang con, xuống nhiều mức khi người dùng của bạn cần. Toàn bộ cấu trúc của một trang Web mức cao nhất và tất cả các trang con của nó được gọi là một tuyển tập site.

Cấu trúc phân cấp này cho phép người dùng của bạn phải có một site làm việc chính cho toàn bộ nhóm, cộng với site riêng lẻ làm việc và được chia sẻ site dự án bên. Web site mức cao nhất và các site con cho phép các cấp độ khác nhau của điều khiển đối với các tính năng và thiết đặt cho trang.

Người quản trị tuyển tập trang và nhóm người sở hữu tên trang web

Người quản trị tuyển tập trang có toàn quyền đối với tất cả các site trong tuyển tập trang. Các thành viên của nhóm người sở hữu tên trang web của trang Web mức cao nhất trong tuyển tập trang có thể kiểm soát thiết đặt và tính năng cho trang Web mức cao nhất và site con bên dưới nó kế thừa quyền từ đó. Ví dụ, người quản trị tuyển tập site và thành viên của nhóm người sở hữu tên trang web của một trang Web mức cao nhất có thể thực hiện các thao tác sau:

 • Quản lý người dùng, nhóm và quyền

 • Thống kê sử dụng dạng xem

 • Thay đổi thiết đặt khu vực

 • Quản lý bộ sưu tập Phần Web và mẫu

 • Quản lý cảnh báo

 • Thay đổi tổ chức tên và mô tả, chủ đề và trang chủ của site

 • Cấu hình thiết đặt, chẳng hạn như thiết đặt vùng cho trang Web mức cao nhất và tất cả các trang con

 • Cập Nhật thiết đặt email cho trang Web mức cao nhất và tất cả các site con, nếu thiết đặt email được bật trong Trung tâm quản trị SharePoint

 • Cấu hình phần Web thiết đặt cho trang Web mức cao nhất và tất cả các trang con

Tuy nhiên, khi site con sử dụng các quyền duy nhất, thành viên của nhóm người sở hữu tên trang web cho trang Web mức cao nhất không thể thực hiện các hành động được liệt kê ở trên trang đó. So sánh, người quản trị tuyển tập trang luôn có thể thực hiện các hành động trong tất cả các site con, bất kể hay không trang con có các quyền duy nhất.

Thành viên của nhóm người sở hữu tên trang web của site con có thể kiểm soát các tính năng chỉ dành cho các trang con đó và site con bên dưới nó kế thừa quyền và thiết đặt. Ví dụ, người quản trị của một trang con có thể làm như sau:

 • Thêm, xóa hoặc thay đổi người dùng và nhóm, nếu có đặt quyền duy nhất

 • Thống kê sử dụng dạng xem

 • Thay đổi thiết đặt khu vực

 • Quản lý bộ sưu tập phần Web và mẫu

 • Quản lý cảnh báo

 • Thay đổi tổ chức tên và mô tả, chủ đề và trang chủ của site

Đầu trang

Xác định nội dung của site

Office SharePoint Server 2007 cung cấp một vị trí trung tâm nơi bạn có thể đăng thông tin, chẳng hạn như tài liệu nhóm, lịch biểu dự án, sự kiện, và thông báo, thay vì truyền đạt thông tin đó qua email. Một trang Web hoạt động như vị trí trung tâm này và như vậy, bạn có thể tạo một trang bất kỳ lúc nào bạn cần phải lưu trữ và chia sẻ tài liệu trong một chỗ. Bạn có thể làm điều này cho nhóm của bạn, cho một dự án, hoặc cho nhu cầu bất kỳ.

Khi bạn tạo một trang mới, bạn bắt đầu bằng cách chọn một trong một vài mẫu trang. Các mẫu trang được nhóm thành bốn thể loại: cộng tác, cuộc họp, Enterprise, và phát hành. Mỗi mẫu có chứa trang, danh sách, thư viện, và các thành phần hoặc các tính năng hỗ trợ những tình huống trong phát hành nội dung, quản lý nội dung, quản lý bản ghi hoặc nghiệp vụ thông minh.

Khám phá từng mẫu và chọn phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. Lưu ý rằng sau khi bạn chọn một mẫu, bạn có thể tùy chỉnh nó như bạn muốn. Để biết thêm thông tin về mẫu trang, hãy xem bài viết mặc định mẫu trang.

Lưu các tùy chỉnh làm mẫu

Bạn có thể lưu một trang web hiện có hoặc danh sách dưới dạng một mẫu tùy chỉnh. Tùy chỉnh mẫu là một cách bao bì lập một tập hợp các thay đổi để hiện có một site và thực hiện những người có sẵn cho các trang web mới và danh sách. Mỗi mẫu tùy chỉnh dựa trên định nghĩa trang. Bạn có thể lưu trữ các phần Web, danh sách mẫu và mẫu site trong thư viện để sử dụng tất cả các trang trong tuyển tập site. Tùy chỉnh mẫu được chuyển thành sẵn dùng thông qua các trang bộ sưu tập mẫu Site và bộ sưu tập mẫu danh sách.

Đầu trang

Lập kế hoạch cấu trúc dẫn hướng

Dẫn hướng bao gồm các nối kết mà người dùng sử dụng để truy nhập vào các phần chính và trang trên một trang web. Các thành phần dẫn hướng trang sau đây sẵn dùng:

Thành phần dẫn hướng site

Mô tả

Xem tất cả nội dung trang

Thành phần dẫn hướng này xuất hiện dưới dạng một nối kết ở phía bên trái của trang, ngay phía trên khởi động nhanh. Bạn không thể tùy chỉnh hoặc vô hiệu hóa nối kết này. Khi bạn bấm vào nối kết này, tất cả trang nội dung trang xuất hiện, vốn cung cấp một danh sách các nối kết đến tất cả danh sách, thư viện, bảng thảo luận, khảo sát và thùng rác cho một trang web.

Khởi động nhanh

Đây là một phần tử có thể tùy chỉnh dẫn hướng hiển thị phần đầu đề và nối kết đến các khu vực khác nhau của trang web của bạn. Theo mặc định, khởi động nhanh xuất hiện trên hầu hết các trang ngay bên dưới nối kết Xem tất cả nội dung trang.

Dạng xem hình cây

Này thành phần dẫn hướng có cùng một diện mạo và cảm nhận dạng Windows Explorer. Nhánh của cây chứa đối tượng khác có thể được bung rộng để xem những đối tượng. Dạng xem hình cây không cấu hình và không được hiển thị theo mặc định. Khi được hiển thị, dạng xem hình cây sẽ xuất hiện ngay bên dưới thanh khởi động nhanh.

Thanh nối kết trên cùng

Đây là một phần tử có thể tùy chỉnh dẫn hướng sẽ xuất hiện dưới dạng một hoặc nhiều chiếu tab ở trên cùng của tất cả các trang trên một trang web.

Đánh dấu đường nội dung

Thành phần dẫn hướng này cung cấp một tập hợp các siêu kết nối mà bạn có thể dùng để nhanh chóng dẫn hướng lập cấu trúc phân cấp của bạn hiện đang xem site. Đánh dấu đường này không xuất hiện khi bạn đang ở trên trang chủ của site. Tuy nhiên, khi bạn dẫn hướng xuống cấu trúc phân cấp trang web, đánh dấu đường này sẽ xuất hiện ở trên tên của trang mà bạn có dẫn hướng.

Đánh dấu đường toàn cầu thanh

Thành phần dẫn hướng này cung cấp các siêu kết nối mà bạn có thể dùng để dẫn hướng đến trang web khác nhau trong tuyển tập trang của bạn. Đánh dấu đường này luôn được hiển thị và xuất hiện ở góc trên bên trái của trang, ở phía trên tên của trang web của bạn.

Đầu trang

Xác định truy nhập site và nội dung site

Khi bạn thiết lập một trang Web, bạn cần một cách để xác định ai có quyền truy nhập vào nó. Cho một trang Internet, bạn có thể muốn mọi người đến site có thể xem nội dung của bạn, nhưng bạn không muốn họ có thể thay đổi nội dung đó. Cho một site mạng nội bộ của công ty, bạn có thể muốn một vài người dùng để điều khiển cấu trúc của site, nhưng nhiều người dùng để thêm nội dung mới hoặc tham gia vào nhóm lịch hoặc khảo sát. Một mạng kết nối với bên ngoài, bạn muốn cẩn thận kiểm soát người dùng nào có thể xem site. Nói chung, truy nhập vào trang Web điều khiển bằng cách kết hợp tài khoản người dùng có quyền điều khiển các hành động người dùng có thể thực hiện.

Quyền có thể được đặt ở trang mức cao nhất, site con và mức danh sách và thư viện. Tìm nối kết để biết thêm thông tin về thiết đặt các quyền trong phần Xem thêm .

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×